Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ważne    Usługi programu Access 2010 i Usługi programu Access 2013 są usuwane z następnej wersji programu SharePoint. Zalecamy, aby nie tworzyć nowych aplikacji sieci Web i zmigrować istniejące aplikacje na platformę alternatywną, taką jak Microsoft Power Apps.

Możesz udostępniać dane programu Access na platformie Dataverse, która jest bazą danych w chmurze, na której możesz budować aplikacje Power Platform, automatyzować przepływy pracy, wirtualnych agentów i nie tylko, w sieci, na telefonie lub tablecie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie: Migrowanie danych programu Access na platformę Dataverse.

Widok arkusza danych w aplikacjach sieci Web programu Access jest dobrym rozwiązaniem, gdy zależy Ci na przedstawieniu danych w postaci kolumn i wierszy, podobnie jak w formacie arkusza kalkulacyjnego.

Dane tabeli wyświetlone w widoku arkusza danych

Uwaga: Ten artykuł nie dotyczy baz danych programu Access dla komputerów stacjonarnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat formularzy i nawigacji w bazach danych dla komputerów stacjonarnych, zobacz Tworzenie formularza programu Access.

Gdy tworzysz nową tabelę w aplikacji sieci Web programu Access, program Access automatycznie tworzy widok arkusza danych, który możesz dostosować. Możesz również dodać kolejne widoki arkusza danych. W tym celu zrób tak:

  1. Kliknij przycisk Dodaj nowy widok (znak plus) po prawej stronie selektora widoku.

  2. W polu Dodaj nowy widok wpisz nazwę widoku, a z listy Typ widokuwybierz pozycję Arkusz danych.

    Dodawanie kolejnego widoku arkusza danych do tabeli

Jeśli chcesz zmienić nazwę widoku arkusza danych albo skopiować lub zmienić bądź usunąć ten widok, kliknij przycisk Ustawienia/akcje, aby wyświetlić listę dostępnych opcji. Aby zmodyfikować układ arkusza danych, kliknij pozycję Edytuj na tej liście.

Edytowanie właściwości arkusza danych dla aplikacji

Widok można dostosować, dodając istniejące pola lub nawet modyfikując istniejące kontrolki przez:

Dowiedz się więcej na temat dostosowywania widoku za pomocą makra interfejsu użytkownika.

Aby wyświetlić arkusz danych w sieci Web lub użyć go, kliknij pozycję Uruchom aplikację i otwórz nowy widok arkusza danych w przeglądarce.

Zapisywanie aplikacji i uruchamianie jej w widoku przeglądarki

Zobacz, jak można filtrować i znajdować odpowiednie dane w aplikacji sieci Web programu Access przy użyciu innych widoków.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×