Eksportowanie lub tworzenie kopii zapasowej wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza do pliku pst programu Outlook

Eksportowanie lub tworzenie kopii zapasowej wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza do pliku pst programu Outlook

Po zainstalowaniu na komputerze aplikacji Outlook można za jej pomocą przenosić pocztę e-mail, kontakty i elementy kalendarza z jednego konta e-mail do innego.

Załóżmy na przykład, że masz skrzynkę pocztową usługi Microsoft 365 i konto Gmail. Możesz dodać je do programu Outlook. Następnie możesz za pomocą programu Outlook wyeksportować elementy z konta Gmail i zaimportować je do skrzynki pocztowej usługi Microsoft 365.

Wyeksportuj elementy przez tworzenie pliku pst. Ten plik danych programu Outlook zawiera wiadomości oraz inne elementy programu Outlook i jest zapisywany na komputerze. Aby dowiedzieć się, jak zaimportować elementy po ich wyeksportowaniu, zobacz Importowanie poczty e-mail, kontaktów i kalendarza z pliku pst programu Outlook.

Eksportowanie poczty e-mail, kontaktów i elementów kalendarza z programu Outlook do pliku pst

Wybierz odpowiednią opcję z poniższej listy instrukcji eksportowania.

Dodaj swoje konto e-mail usługi Microsoft 365 do aplikacji Outlook, takiej jak Outlook dla usługi Microsoft 365, Outlook 2016 lub 2013. Następnie możesz za pomocą programu Outlook przenieść pocztę e-mail, kontakty i elementy kalendarza do skrzynki pocztowej usługi Microsoft 365. 

 1. Dodaj swoje „źródłowe” konto e-mail do programu Outlook. Możesz na przykład dodać konto Gmail do programu Outlook 2016. Zaczekaj na wyświetlenie wszystkich wiadomości e-mail i kontaktów.

 2. Dodaj konto e-mail usługi Microsoft 365 do programu Outlook. Gdy to zrobisz, program Outlook zostanie automatycznie zsynchronizowany z usługą Microsoft 365. Zawartość skrzynki pocztowej usługi Microsoft 365 pojawi się w programie Outlook.

 3. Wybierz odpowiednie instrukcje eksportu, aby wyeksportować pocztę e-mail z konta źródłowego do pliku pst.

  Jeśli na przykład używasz programu Outlook 2016, przejdź do sekcji Outlook 2013 i Outlook 2016: Eksportowanie elementów programu Outlook z pliku pst.

 4. Jeśli na przykład używasz programu Outlook 2010, przejdź do sekcji Outlook 2010: Eksportowanie elementów programu Outlook do pliku pst.

Dane poczty e-mail wyeksportowane do pliku pst można przenosić. Możesz je zaimportować do innych kont poczty e-mail. Jeśli chcesz to zrobić przy użyciu programu Outlook, zobacz Importowanie poczty e-mail, kontakty i kalendarz z pliku pst programu Outlook.

 1. W górnej części wstążki programu Outlook wybierz pozycję Plik.

  Jeśli w lewym górnym rogu wstążki nie znajduje się pozycja Plik, zobacz Która wersja programu Outlook jest używana? w celu określenia używanej wersji programu Outlook i znalezienia właściwych instrukcji eksportowania.

  Tak wygląda wstążka programu Outlook 2016.
 2. Wybierz pozycję Otwórz i eksportuj > Importuj/Eksportuj.

  Wybierz pozycję Otwórz i eksportuj, a następnie wybierz pozycję Importuj/Eksportuj.

 3. Wybierz pozycję Eksport do pliku.

  Wybierz pozycję Eksport do pliku.

 4. Kliknij pozycję Plik danych programu Outlook (pst)> Dalej.

 5. Wybierz nazwę konta poczty e-mail do wyeksportowania, jak pokazano na poniższej ilustracji. Za jednym razem można eksportować informacje tylko dla jednego konta e-mail.

  Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Uwzględnij podfoldery. Dzięki temu wszystkie elementy na koncie zostaną wyeksportowane: kalendarz, kontakty i skrzynka odbiorcza. Wybierz przycisk Dalej.

  Wybierz konto e-mail, które chcesz wyeksportować.

 6. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać miejsce, w którym ma zostać zapisany plik danych programu Outlook (pst). Wprowadź nazwę pliku, a następnie wybierz pozycję OK, aby kontynuować.

  Uwaga: Jeśli funkcja eksportowania była wcześniej używana, zostanie wyświetlona poprzednia lokalizacja folderu i nazwa pliku. Przed wybraniem przycisku OK wpisz inną nazwę pliku.

 7. Jeśli miejscem docelowym eksportu danych jest istniejący plik danych programu Outlook (pst), w obszarze Opcje określ, co należy zrobić, jeśli eksportowane elementy już znajdują się w pliku.

 8. Wybierz pozycję Zakończ.

 9. Program Outlook natychmiast rozpocznie proces eksportowania, chyba że jest tworzony nowy plik danych programu Outlook (pst) lub zostanie użyty plik, który jest chroniony hasłem.

  • Jeśli tworzysz nowy plik danych programu Outlook (pst), możesz utworzyć opcjonalne hasło do ochrony pliku. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie pliku danych programu Outlook, wprowadź hasło w polach Hasło i Potwierdź hasło, a następnie wybierz przycisk OK. W oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wprowadź hasło i wybierz przycisk OK.

  • Jeśli miejscem docelowym eksportu danych jest istniejący plik danych programu Outlook (pst), który jest chroniony hasłem, w oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wprowadź hasło, a następnie wybierz przycisk OK.

Teraz, gdy dane programu Outlook znajdują się w pliku pst, są one przenośne. Możesz zapisać plik pst w usłudze OneDrive, a następnie pobrać go na nowy komputer. Możesz również zapisać go na dysku przenośnym, a następnie zaimportować pocztę e-mail, kontakty i kalendarz do programu Outlook.

 1. W górnej części wstążki programu Outlook wybierz kartę Plik.

  Jeśli w lewym górnym rogu wstążki nie znajduje się pozycja Plik, zobacz Z jakiej wersji programu Outlook korzystam?, aby określić swoją wersję programu Outlook i znaleźć właściwe instrukcje eksportowania.

  W programie Outlook 2010 wybierz kartę Plik.

 2. Wybierz pozycję Opcje.

  Wybierz pozycję Opcje.

 3. W oknie dialogowym Opcje programu Outlook wybierz pozycję Zaawansowane.

  Wybierz pozycję Zaawansowane.

 4. W sekcji Eksportowanie wybierz pozycję Eksportuj.

  Na stronie Zaawansowane wybierz pozycję Eksportuj.

 5. Wybierz pozycję Eksportuj do pliku, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 6. Wybierz pozycję Plik danych programu Outlook (pst), a następnie wybierz pozycję Dalej.

 7. Wybierz nazwę konta poczty e-mail do wyeksportowania, jak pokazano na poniższej ilustracji. Za jednym razem można eksportować informacje tylko dla jednego konta e-mail.

  Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Uwzględnij podfoldery. Dzięki temu wszystkie elementy zostaną wyeksportowane: kalendarz, kontakty i skrzynka odbiorcza. Wybierz przycisk Dalej.

  Wybierz konto e-mail, które chcesz wyeksportować.

 8. Wybierz pozycję Przeglądaj, aby wybrać lokalizację, w której chcesz zapisać plik danych programu Outlook (pst), i aby wpisać nazwę pliku. Wybierz pozycję OK, aby kontynuować.

  Uwaga: Jeśli funkcja eksportu była wcześniej używana, zostanie wyświetlona poprzednia lokalizacja folderu i nazwa pliku. Pamiętaj, aby zmienić nazwę pliku, jeśli chcesz utworzyć nowy plik, a nie używać istniejącego.

 9. Jeśli dane są eksportowane do istniejącego pliku danych programu Outlook (pst), w obszarze Opcje określ, co należy zrobić, jeśli eksportowane elementy znajdują się już w pliku.

 10. Wybierz pozycję Zakończ.

 11. Eksport rozpocznie się od razu, chyba że tworzony jest nowy plik danych programu Outlook (pst) lub elementy są eksportowane do istniejącego pliku, który jest chroniony hasłem.

  • Jeśli tworzysz nowy plik danych programu Outlook (pst), możesz utworzyć hasło opcjonalne do ochrony pliku. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie pliku danych programu Outlook, wprowadź hasło w polach Hasło i Potwierdź hasło, a następnie wybierz przycisk OK. W oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wprowadź hasło i wybierz przycisk OK.

  • Jeśli eksportujesz dane do istniejącego pliku danych programu Outlook (pst), który jest chroniony hasłem, w oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wprowadź hasło, a następnie wybierz przycisk OK.

Teraz, gdy dane programu Outlook znajdują się w pliku pst, są one przenośne. Zapisz plik pst w usłudze OneDrive, a następnie pobierz go na nowy komputer. Zapisz go na dysku przenośnym, by móc zabrać go wszędzie, a następnie zaimportuj pocztę e-mail, kontakty i kalendarz do programu Outlook.

 1. W górnej części wstążki programu Outlook 2007 wybierz pozycję Plik.

  Jeśli w lewym górnym rogu wstążki nie znajduje się pozycja Plik, zobacz Z jakiej wersji programu Outlook korzystam?, aby określić swoją wersję programu Outlook i znaleźć właściwe instrukcje eksportowania.

  W programie Outlook 2007 wybierz kartę Plik.

 2. Wybierz pozycję Importuj i eksportuj.

  Wybierz pozycję Importuj i eksportuj.

 3. Wybierz pozycję Eksportuj do pliku, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Wybierz pozycję Eksport do pliku, a następnie wybierz przycisk Dalej.

 4. Kliknij pozycję Plik folderów osobistych (pst)> Dalej.

 5. Wybierz nazwę konta poczty e-mail do wyeksportowania, jak pokazano na poniższej ilustracji. Za jednym razem można eksportować informacje tylko dla jednego konta e-mail.

  Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Uwzględnij podfoldery. Dzięki temu wszystkie elementy na koncie zostaną wyeksportowane: kalendarz, kontakty i skrzynka odbiorcza. Wybierz przycisk Dalej.

  Wybierz konto e-mail, które chcesz wyeksportować.

 6. Wybierz pozycję Przeglądaj, aby wybrać lokalizację, w której chcesz zapisać plik danych programu Outlook (pst), i aby wpisać nazwę pliku. Wybierz pozycję OK, aby kontynuować.

  Uwaga: Jeśli funkcja eksportu była wcześniej używana, zostanie wyświetlona poprzednia lokalizacja folderu i nazwa pliku. Pamiętaj, aby zmienić nazwę pliku, jeśli chcesz utworzyć nowy plik, a nie używać istniejącego.

 7. Jeśli dane są eksportowane do istniejącego pliku danych programu Outlook (pst), w obszarze Opcje określ, co należy zrobić, jeśli eksportowane elementy znajdują się już w pliku.

 8. Kliknij przycisk Zakończ.

 9. Eksport rozpocznie się od razu, chyba że tworzony jest nowy plik danych programu Outlook (pst) lub elementy są eksportowane do istniejącego pliku pst, który jest chroniony hasłem. W takich przypadkach jest wyświetlane poniższe okno dialogowe:

  Jeśli nie chcesz chronić pliku pst hasłem, wybierz przycisk OK.

  Wybierz przycisk OK, jeśli nie chcesz chronić pliku hasłem. W przeciwnym razie:

  • Jeśli chcesz chronić plik pst hasłem: wprowadź hasło w polach Hasło i Potwierdź hasło, a następnie wybierz pozycję OK. W oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wprowadź hasło i wybierz przycisk OK.

  • Jeśli elementy są eksportowane do istniejącego pliku folderów osobistych (pst), który jest chroniony hasłem, w oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wprowadź hasło, a następnie wybierz pozycję OK.

Teraz, gdy dane programu Outlook znajdują się w pliku pst, są one przenośne. Zapisz plik pst w usłudze OneDrive, a następnie pobierz go na nowy komputer. Zapisz go na dysku przenośnym, by móc zabrać go wszędzie, a następnie zaimportuj pocztę e-mail, kontakty i kalendarz do programu Outlook.

Jakie dane są eksportowane?

 • Podczas eksportu poczty e-mail, kontaktów i kalendarza z programu Outlook do pliku pst jest wykonywana kopia tych informacji. Dane nie opuszczają programu Outlook. Poczta e-mail, kontakty i kalendarz nadal będą widoczne i dostępne w programie Outlook.

 • Gdy program Outlook eksportuje wiadomości e-mail, uwzględnia wszystkie załączniki do tych wiadomości.

 • Program Outlook nie eksportuje jednak metadanych, takich jak właściwości folderów (widoki, uprawnienia i ustawienia autoarchiwizacji), reguły wiadomości i listy zablokowanych nadawców.

Ważne: Jeśli korzystasz z trybu buforowanej wymiany, program Outlook wyeksportuje tylko elementy aktualnie znajdujące się w pamięci podręcznej. Domyślnie pamięć podręczna zawiera elementy z ostatnich 12 miesięcy. Aby wyeksportować dane starsze niż 12 miesięcy, wyłącz najpierw tryb buforowanej wymiany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie lub wyłączanie trybu buforowanej wymiany.

Kiedy należy eksportować (wykonać kopię zapasową) lub importować plik .pst?

 • Przenoszenie poczty e-mail z jednego konta e-mail do innego:

  Załóżmy na przykład, że masz stare konto e-mail w usłudze Yahoo — jakubzaw77@yahoo.com i chcesz przenieść pocztę e-mail na nowe konto e-mail w usłudze Microsoft 365 — jakubzaw78@contoso.com.

  Za pomocą klasycznej wersji programu Outlook dodaj oba konta do programu Outlook. Zaczekaj na wyświetlenie wszystkich wiadomości e-mail (jeśli jest ich dużo, może to zająć dużo czasu). Następnie za pomocą programu Outlook wyeksportuj wiadomości e-mail z konta Yahoo do pliku .pst. Na koniec zaimportuj plik .pst do konta usługi Office 365.

 • Zmiana komputera PC na inny komputer PC: przenosisz pocztę e-mail z jednego komputera z programem Outlook na inny komputer z programem Outlook. Załóżmy na przykład, że na starym komputerze jest zainstalowany program Outlook 2007, a masz nowy komputer z programem Outlook 2016. Możesz wyeksportować dane poczty e-mail z programu Outlook 2007 w sposób opisany w tym artykule i zaimportować je do programu Outlook 2016.

 • Zmiana komputera PC na komputer Mac: przenosisz pocztę e-mail z programu Outlook na komputerze PC i importujesz ją do programu Outlook 2016 na komputerze Mac.

 • Tworzenie okresowych kopii zapasowych: możesz okresowo wykonywać kopię zapasową wszystkich wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza w bezpiecznym miejscu. Po utworzeniu pliku pst skopiuj go do bezpiecznej lokalizacji: na dysk flash USB, inny dysk twardy lub magazyn w chmurze, na przykład usługę OneDrive lub usługę Dropbox.

  Nie istnieje automatyczna metoda okresowego tworzenia kopii zapasowej wszystkich elementów (starych i nowych). Funkcja automatycznego archiwizowania tworzy kopię zapasową tylko starych elementów i przenosi je, a nie kopiuje.

 • Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową samych kontaktów, zobacz Eksportowanie kontaktów z programu Outlook, aby skopiować kontakty do pliku CSV.

Zobacz też

Importowanie i eksportowanie poczty e-mail programu Outlook, kontaktów i kalendarza

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×