Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Importowanie poczty e-mail, kontaktów i kalendarza z pliku pst programu Outlook

Istnieje kilka przyczyn, dla których może być konieczne zaimportowanie elementów programu Outlook z pliku danych programu Outlook (pst).

 • Przenoszenie elementów programu Outlook z jednego konta e-mail do innego

 • Przenoszenie elementów programu Outlook z jednego komputera na inny

 • Przenoszenie elementów programu Outlook z komputera PC na Mac lub z komputera Mac na PC

 • Chcesz przenieść elementy programu Outlook pomiędzy lokalnymi folderami oraz na serwer IMAP lub Exchange.

Obejrzyj: Importowanie wiadomości e-mail, kontaktów i elementów kalendarza

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Kroki: importowanie elementów programu Outlook z pliku pst w programie Outlook dla komputerów PC

W poniższych instrukcjach założono, że poczta e-mail, kontakty i kalendarz zostały wcześniej wyeksportowane z innej wersji Outlook, a teraz chcesz zaimportować je do programu Outlook.

 1. W górnej części wstążki programu Outlook wybierz pozycję Plik.

  Jeśli w lewym górnym rogu wstążki nie ma opcji Plik, to oznacza, że nie używasz aplikacji Outlook zainstalowanej na komputerze. Zobacz Która wersja programu Outlook jest używana?, aby dowiedzieć się, z której wersji programu Outlook korzystasz, i znaleźć odpowiednie instrukcje importowania.

  Tak wygląda wstążka programu Outlook 2016.
 2. Wybierz pozycję Otwórz i eksportuj > Importuj/Eksportuj. Zostanie uruchomiony Kreator importu i eksportu.

  Wybierz pozycję Otwórz i eksportuj, a następnie wybierz pozycję Importuj/Eksportuj.

 3. Wybierz pozycję Import z innego programu lub pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Kreator importu i eksportu

 4. Wybierz pozycję Plik danych programu Outlook (pst), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Przejdź do pliku pst, który chcesz zaimportować. W obszarze Opcje określ sposób postępowania z wiadomościami e-mail i kontaktami, a następnie wybierz przycisk Dalej.

  Wybierz plik pst, który chcesz zaimportować.

 6. Jeśli do pliku danych programu Outlook (pst) przypisano hasło, wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. W przypadku importowania zawartości pliku pst do skrzynki pocztowej usługi Microsoft 365, wybierz tutaj tę skrzynkę pocztową.

  Jeśli NIE importujesz elementów do skrzynki pocztowej usługi Microsoft 365, wybierz pozycję Importuj elementy do bieżącego folderu. Spowoduje to zaimportowanie danych do wybranego folderu.

  Aby zaimportować pocztę e-mail, kontakty i kalendarz do skrzynki pocztowej usługi Office 365, wybierz tę skrzynkę tutaj.

 8. Wybierz pozycję Zakończ. Rozpocznie się importowanie zawartości pliku pst w programie Outlook. Gdy okno postępu zniknie, importowanie zostanie zakończone.

  Jeśli importujesz plik pst do skrzynki pocztowej usługi Microsoft 365, może zostać wyświetlony komunikat o próbie nawiązania połączenia z usługą Microsoft 365, który pojawia się w przypadku nawet krótkiego przerwania połączenia z Internetem. Po ponownym nawiązaniu połączenia z Internetem program Outlook będzie kontynuował importowanie pliku pst.

Porada:  Aby pobrać tylko kilka wiadomości e-mail lub kontaktów z pliku danych programu Outlook (pst), otwórz plik danych programu Outlook, a następnie w obszarze okienko nawigacji przeciągnij właściwe elementy z pliku pst do istniejących folderów programu Outlook.

Jakie dane są importowane?

Program Outlook tworzy pliki pst w przypadku eksportowania lub tworzenia kopii zapasowej wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarzy. Program Outlook tworzy kopię poczty e-mail i zapisuje ją w pliku pst.

 • Gdy program Outlook eksportuje wiadomości e-mail do pliku pst, dołącza również wszystkie załączniki. Dlatego po zaimportowaniu pliku pst załączniki są widoczne.

 • Program Outlook nie eksportuje metadanych, takich jak właściwości folderów (czyli widoki, uprawnienia i ustawienia autoarchiwizacji), reguły wiadomości czy listy zablokowanych nadawców. Z tego względu te dane nie są przenoszone.

 • Gdy program Outlook eksportuje wiadomości e-mail, kontakty i informacje kalendarza do pliku pst, tworzy kopię tych danych. Żadne elementy nie są usuwane. Wiadomości e-mail, kontakty i kalendarz wciąż będą dostępne w programie Outlook.

Nie działa?

Zobacz Rozwiązywanie problemów z importowaniem pliku pst programu Outlook, aby uzyskać listę typowych problemów i ich rozwiązań.

Tematy pokrewne

Importowanie i eksportowanie poczty e-mail programu Outlook, kontaktów i kalendarza

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×