Stosuje funkcję LAMBDA do każdej kolumny i zwraca tablicę wyników. Jeśli na przykład oryginalna tablica składa się z 3 kolumn na 2 wiersze, zwrócona tablica będzie składać się z 3 kolumn na 1 wiersz.

Składnia

=BYCOL (array, lambda(column))

W składni funkcji BYCOL występują następujące argumenty i parametry:

  • array      Tablica, która ma być rozdzielona kolumnami.

  • lambda      Funkcja LAMBDA, który przyjmuje kolumnę jako pojedynczy parametr i oblicza jeden wynik. Funkcja LAMBDA wymaga jednego parametru:

  • column   Kolumna z tablicy.

Błędy

Podanie nieprawidłowej funkcji LAMBDA lub nieprawidłowej liczby parametrów zwraca błąd #VALUE! błąd o nazwie „Niepoprawne parametry”.

Nie podanie funkcji LAMBDA lub żadnej wartości oprócz pojedynczej wartości zwróconej przez funkcję LAMBDA zwraca błąd #CALC.

Przykłady

Przykład 1: Zwróć maksymalną wartość każdej kolumny

Wprowadź przykładowe dane w komórkach A1: C2, a następnie skopiuj formułę do komórki D4:

=BYCOL(A1:C2, LAMBDA(array, MAX(array)))

Pierwszy przykład funkcji BYCOL

Przykład 2: Zwróć sumę wartości kwadratowej każdego elementu tablicy w każdej kolumnie

Wprowadź przykładowe dane w komórkach A1: C2, a następnie skopiuj formułę do komórki D4:

=BYCOL(A1:C2,LAMBDA(array,SUMSQ(array)))

Drugi przykład funkcji BYCOL

Zobacz również

Funkcja MAP

Funkcja REDUCE

Funkcja SCAN

Funkcja MAKEARRAY

Funkcja BYROW

Funkcja ISOMITTED

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×