Skanuje tablicę, stosując funkcję LAMBDAdo każdej wartości i zwraca tablicę, która ma każdą wartość pośrednią.  

Składnia

=SCAN ([initial_value], array, lambda(accumulator, value))

W składni funkcji SCAN występują następujące argumenty i parametry:

  • [initial_value]      Ustawia wartość początkową dla akumulatora.

  • array      Tablica, która ma być skanowania.

  • lambda      Funkcja LAMBDA, która jest wywoływana w celu skanowania tablicy. Funkcja LAMBDA wymaga dwóch parametrów: 

    • accumulator    Wartość zsumowana i zwrócona jako wynik końcowy.

    • value        Obliczenie zastosowane do każdego elementu w tablicy.

Uwagi

Użyj argumentu initial_value, aby ustawić wartość początkową parametru akumulatora. Jeśli pracujesz z tekstem, ustaw wartość początkową na "".

Błędy

Podanie nieprawidłowej funkcji LAMBDA lub nieprawidłowej liczby parametrów zwraca błąd #VALUE! błąd o nazwie „Niepoprawne parametry”.

Przykłady

Przykład 1: Utwórz listę silni

Wprowadź przykładowe dane w komórkach A1:C2, a następnie skopiuj formułę do komórki D4:

=SCAN(1, A1:C2, LAMBDA(a,b,a*b))

Pierwszy przykład funkcji SCAN

Przykład 2: Połącz znaki w tablicy

Wprowadź przykładowe dane w komórkach A1:C2, a następnie skopiuj formułę do komórki D4:

=SCAN("",A1:C2,LAMBDA(a,b,a&b))

Drugi przykład funkcji SCAN

Zobacz również

Funkcja LAMBDA

Funkcja MAP

Funkcja REDUCE

Funkcja MAKEARRAY

Funkcja BYCOL

Funkcja BYROW

Funkcja ISOMITTED

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×