Zwraca obliczoną tablicę o określonym rozmiarze wiersza i kolumny, stosując funkcję LAMBDA.

Składnia

=MAKEARRAY(rows, cols, lambda(row, col))

W składni funkcji MAKEARRAY występują następujące argumenty i parametry:

  • rows      Liczba wierszy w tablicy. Musi być większa niż zero.

  • cols      Liczba kolumn w tablicy. Musi być większa niż zero.

  • lambda       Funkcja LAMBDA, która jest wywoływana w celu utworzenia tablicy. Funkcja LAMBDA wymaga dwóch parametrów: 

    • row      Indeks wiersza tablicy.

    • col      Indeks kolumny tablicy.

Błędy

Podanie nieprawidłowej funkcji LAMBDA lub nieprawidłowej liczby parametrów zwraca błąd #VALUE! błąd o nazwie „Niepoprawne parametry”.

Ustawienie argumentu wiersza lub kolumny na wartość < 1 lub na wartość inną niż liczba zwraca błąd #VALUE!

Przykłady

Przykład 1: Utwórz tablicę 2D reprezentującej prostą tabelę mnożenia

Skopiuj następującą formułę do komórki C2:

=MAKEARRAY(3, 3, LAMBDA(r,c, r*c))

Pierwszy przykład funkcji MAKEARRAY

Przykład 2: Utwórz losową listę wartości

Wprowadź przykładowe dane w komórkach D1:E3, a następnie skopiuj formułę do komórki D4:

=MAKEARRAY(D2,E2,LAMBDA(row,col,CHOOSE(RANDBETWEEN(1,3),"Red","Blue","Green")))

Drugi przykład funkcji MAKEARRAY

Zobacz również

Funkcja LAMBDA 

Funkcja MAP

Funkcja REDUCE

Funkcja SCAN

Funkcja BYCOL

Funkcja BYROW

Funkcja ISOMITTED

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×