Funkcje tekstowe (informacje)

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji, kliknij jej nazwę w pierwszej kolumnie.

Uwaga: Znaczniki wersji wskazują wersję programu Excel, w której wprowadzono funkcję. Te funkcje nie są dostępne we wcześniejszych wersjach. Na przykład znacznik wersji 2013 wskazuje, że ta funkcja jest dostępna w programie Excel 2013 i wszystkich nowszych wersjach.

Funkcja

Opis

ASC

Zamienia litery angielskie lub katakana o pełnej szerokości (dwubajtowe) w ciągu znaków na znaki o szerokości połówkowej (jednobajtowe).

BAT.TEKST

Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy ß (baht).

ZNAK

Zwraca znak o podanym numerze kodu.

OCZYŚĆ

Usuwa z tekstu wszystkie znaki, które nie mogą być drukowane.

KOD

Zwraca wartość kodu liczbowego pierwszego znaku w ciągu tekstowym.

ZŁĄCZ.TEKST
Excel 2016

Łączy tekst z wielu zakresów i (lub) ciągów, ale nie zapewnia argumentów ignorowania pustych ani ogranicznika.

ZŁĄCZ.TEKSTY

Łączy kilka oddzielnych tekstów w jeden tekst.

DBCS
Excel 2013

Zmienia litery angielskie lub katakana o szerokości połówkowej (jednobajtowe) w ciągu znaków na znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe).

KWOTA

Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy zł (PLN).

PORÓWNAJ

Sprawdza identyczność dwóch wartości tekstowych.

ZNAJDŹ, ZNAJDŹB

Znajduje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (z uwzględnieniem wielkich i małych liter).

ZAOKR.DO.TEKST

Formatuje liczbę jako tekst przy stałej liczbie miejsc dziesiętnych.

LEWY, LEWYB

Zwraca skrajne lewe znaki z wartości tekstowej.

DŁ, DŁ.B

Zwraca liczbę znaków ciągu tekstowego.

LITERY.MAŁE

Konwertuje wielkie litery tekstu na małe litery.

FRAGMENT.TEKSTU, FRAGMENT.TEKSTU.B

Zwraca określoną liczbę znaków z ciągu tekstowego, zaczynając od zadanej pozycji.

WARTOŚĆ.LICZBOWA
Excel 2013

Konwertuje tekst na liczbę w sposób niezależny od ustawień regionalnych.

PHONETIC

Wybiera znaki fonetyczne (furigana) z ciągu tekstowego.

Z.WIELKIEJ.LITERY

Zastępuje pierwszą literę każdego wyrazu tekstu wielką literą.

ZASTĄP, ZASTĄP.B

Zastępuje znaki w tekście.

POWT

Powiela tekst daną liczbę razy.

PRAWY, PRAWY.B

Zwraca skrajne prawe znaki z wartości tekstowej.

SZUKAJ.TEKST, SZUKAJ.TEKST.B

Wyszukuje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (bez uwzględniania wielkości liter).

PODSTAW

Podstawia nowy tekst w miejsce poprzedniego tekstu w ciągu tekstowym.

T

Konwertuje argumenty na tekst.

TEKST

Formatuje liczbę i konwertuje ją na tekst.

POŁĄCZ.TEKSTY
Excel 2016

Łączy tekst z wielu zakresów i (lub) ciągów oraz uwzględnia określany ogranicznik między poszczególnymi wartościami tekstowymi do połączenia. Jeśli ogranicznik jest pustym ciągiem tekstowym, funkcja sklei zakresy.

USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY

Usuwa spacje z tekstu.

ZNAK.UNICODE
Excel 2013

Zwraca znak Unicode, do którego odwołuje się określona wartość liczbowa.

UNICODE
Excel 2013

Zwraca liczbę (punkt kodowy) odpowiadającą pierwszemu znakowi tekstu.

LITERY.WIELKIE

Konwertuje znaki tekstu na wielkie litery.

WARTOŚĆ

Konwertuje argument tekstowy na liczbę.

Ważne: Obliczone wyniki formuł i niektórych funkcji arkusza programu Excel mogą się nieco różnić w przypadku komputera z systemem Windows i architekturą x86 lub x86-64 oraz komputera z systemem Windows RT i architekturą ARM. Dowiedz się więcej o różnicach.

Zobacz też

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Funkcje programu Excel (alfabetycznie)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×