Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Importowanie kontaktów do usługi Outlook.com

Do konta usługi Outlook.com można zaimportować kontakty od innego dostawcy poczty e-mail.

Krok 1. Eksportowanie listy kontaktów od dostawcy poczty e-mail do pliku CSV

Podczas eksportowania kontaktów zwykle będą one przechowywane w pliku wartości rozdzielanym przecinkami (CSV). 

Porady: 

 • Jeże posiadasz własną listę kontaktów, którą chcesz zaimportować, zobacz Tworzenie własnego szablonu importowania kontaktów poniżej. 

 • Jeśli plik nie ma kodowania UTF-8, narzędzie importu może nie rozpoznać ani nie wyświetlić poprawnie całego tekstu.

Krok 2. Importowanie kontaktów do konta usługi Outlook.com

Użyj pliku wartości rozdzielanego przecinkami (CSV) do zaimportowania kontaktów do swojego konta usługi Outlook.com.

 1. W usłudze Outlook.com wybierz pozycję Kontakty w lewym dolnym rogu strony, aby przejść do strony Kontakty.

 2. Po prawej stronie na pasku narzędzi wybierz pozycję Zarządzaj > Importuj kontakty.

  Menu Zarządzaj kontaktami w usłudze Outlook.com
 3. Wybierz pozycję Przeglądaj, wybierz plik CSV i wybierz pozycję Otwórz.

 4. Wybierz pozycję Importuj.

Jeśli to możliwe, wyeksportuj jeden z kontaktów z usługi Outlook.com do pliku CSV, aby używać go jako szablonu, lub utwórz własny plik na potrzeby importowania kontaktów przy użyciu programu Microsoft Excel.

 1. Tworzenie nowego, pustego skoroszytu

 2. Dodaj dowolne z następujących popularnych pozycji jako nagłówki kolumn w wierszu 1:

  • Imię

  • Drugie imię

  • Nazwisko

  • Stanowisko

  • Sufiks

  • Nick

  • Adres e-mail

  • Adres e-mail 2

  • Adres e-mail 3

  • Telefon domowy

  • Telefon służbowy

  • Telefon służbowy 2

  • Telefon komórkowy

  • Firma

  • Ulica

  • Miejscowość

  • Województwo

  • Kod pocztowy

  • Kraj/region

  • Strona sieci Web

  • Data urodzin

  • Rocznica

  • Uwagi

 3. W przypadku każdego kontaktu rozpocznij od nowego wiersza i dodaj informacje w odpowiedniej kolumnie. Nie wszystkie kolumny muszą być wypełnione.

 4. Zapisz plik jako CSV UTF-8 (rozdzielany przecinkami).

Zazwyczaj można importować kontakty, nie martwiąc się o szczegóły dotyczące sposobu przechowywania tekstu w pliku CSV. Jednak jeśli informacje o kontakcie zawierają znaki, które nie znajdują się w alfabecie angielskim, takie jak znaki greckie, cyrylica, arabskie lub japońskie, może to powodować problemy podczas importowania kontaktów. Dlatego plik kontaktów należy zapisać przy użyciu kodowania UTF-8, jeśli jest dostępna taka opcja podczas eksportowania.

Jeśli nie można eksportować kontaktów bezpośrednio przy użyciu kodowania UTF-8, możesz przekonwertować wyeksportowany plik CSV przy użyciu programu Excel lub aplikacji innych firm. Sposób robienia tego będzie różny w zależności od aplikacji i wersji aplikacji.

Jak przekonwertować plik CSV na kodowanie UTF-8 przy użyciu programu Microsoft Excel 2016:

 1. W programie Excel utwórz nowy pusty dokument (skoroszyt).

 2. Z menu Dane wybierz Z tekstu/pliku CSV. Przejdź do wyeksportowanego pliku CSV (aby go zobaczyć, może być konieczne wybranie do wyświetlenia elementu Pliki tekstowe (...csv)). Wybierz pozycję Importuj.

 3. W oknie dialogowym wyświetlonym w obszarze Pochodzenie pliku wybierz kodowanie, które sprawia, że znaki w tekście są wyświetlane poprawnie, na przykład Cyrylica Windows 1251, a następnie wybierz pozycję Załaduj.

 4. Upewnij się, że znaki są wyświetlane poprawnie w programie Excel.

 5. Wybierz pozycję Plik > Zapisz jako. Wprowadź nazwę pliku i wybierz jako typ pliku pozycję Plik CSV UTF-8 (rozdzielany przecinkami) (*.csv).

 6. Wybierz pozycję Zapisz.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Aby uzyskać wsparcie w programie Outlook.com, kliknij tutaj lub wybierz  Ikona pomocy Outlook.com na pasku menu i wprowadź zapytanie. Jeśli samodzielna pomoc nie rozwiąże problemu, przewiń w dół do pozycji Nadal potrzebujesz pomocy? i wybierz pozycję Tak.

Aby skontaktować się z nami w Outlook.com, musisz się zalogować. Jeśli nie możesz się zalogować, kliknij tutaj

Aby uzyskać pomoc dotyczącą konta Microsoft i subskrypcji, odwiedź witrynę Pomoc dotycząca kont i rozliczeń.

Ikona aplikacji Uzyskaj pomoc

Aby uzyskać pomoc i rozwiązać problem związany z innymi produktami i usługami firmy Microsoft, wpisz tutaj swój problem

Publikuj pytania, obserwuj dyskusje i dziel się swoją wiedzą na forachSpołeczności Outlook.com.

Jeśli masz problemy z zaimportowaniem kontaktów do konta usługi Outlook.com, zobacz Rozwiązywanie problemów z importowaniem kontaktów do usługi Outlook.com.

Tematy pokrewne

Tworzenie, wyświetlanie i edytowanie kontaktów i list kontaktów w Outlook.com
Eksportowanie kontaktów z Outlook.com do pliku
CSV Importowanie i eksportowanie wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza
programu Outlook Którą wersję programu Outlook posiadam?
Dodawanie innych kont e-mail do Outlook.com

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×