Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Centrum ułatwień dostępu pakietu Office

Aplikacje pakietu Office działają z ustawieniami i funkcjami ułatwień dostępu większości urządzeń. Te ustawienia mogą ułatwić korzystanie z tych aplikacji. Można na przykład odwrócić kolory lub zmienić ich kontrast w celu poprawienia czytelności ekranu. Do sterowania urządzeniem można też na przykład użyć klawiatury zamiast myszy.

Sposób korzystania z tych ustawień zależy od rodzaju posiadanego urządzenia: z systemem Windows, iOS lub Android bądź komputera Mac.

System Windows 10 oferuje Centrum ułatwień dostępu z wieloma wbudowanymi funkcjami obsługi dla osób niepełnosprawnych. Główne ustawienia dotyczące ułatwień dostępu znajdują się w menu Ułatwienia dostępu w obszarze Ustawienia. Z poziomu ustawień ułatwień dostępu można również uruchomić takie funkcje ułatwień dostępu jak program Narrator lub Lupa.

Aby szybko otworzyć okienko Ułatwienia dostępu, naciśnij klawisze logo Windows+U. Możesz też wpisać frazę „Ułatwienia dostępu” w polu wyszukiwania.

Używanie Narratora

Narrator to wbudowana w system Windows 10 aplikacja odczytująca zawartość ekranu. Aplikacje usługi Office 365 są zoptymalizowane pod kątem Narratora. Aby rozpocząć pracę, przejdź do artykułu Wprowadzenie do Narratora.

Używanie kolorów o dużym kontraście

Jeśli potrzebujesz zwiększyć kontrast kolorów, aby lepiej widzieć tekst i elementy na ekranie oraz sprawić, by przeglądanie ich było bardziej komfortowe dla Twoich oczu, możesz włączyć tryb dużego kontrastu. Dalsze instrukcje można znaleźć w artykule Korzystanie z dużego kontrastu w systemie Windows.

Powiększanie zawartości ekranu

Powiększaj części zawartości ekranu za pomocą narzędzia Lupa. Lupę można ustawić do działania w trybie pełnoekranowym lub w okienku Lupa.

 • Aby szybko uruchomić Lupę, naciśnij klawisz logo Windows+klawisz plusa (+).

 • Aby powiększyć, naciśnij klawisz logo Windows+klawisz plusa (+). Aby pomniejszyć, naciśnij klawisz logo Windows+klawisz minusa (-).

 • Gdy fokus znajduje się na Lupie, możesz zmienić jego ustawienia na pasku narzędzi Lupa. Naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aby przemieszczać się po pasku narzędzi Lupa. Aby wybrać opcję lub listę opcji, naciśnij spację. Aby zamknąć opcję lub listę opcji, naciśnij klawisz Esc.

 • Aby zakończyć działanie narzędzia Lupa i zamknąć je, naciśnij klawisze logo Windows+Esc.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do artykułu Oglądanie elementów na ekranie przez Lupę.

Zmienianie rozmiaru tekstu

Rozmiar tekstu na ekranie można zmieniać bez konieczności dopasowywania rozdzielczości ekranu.

 1. W dowolnym widoku naciśnij klawisz logo Windows, aby przejść do pola wyszukiwania.

 2. W polu wyszukiwania wpisz tekst: „Powiększanie tekstu”. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć stronę Dostosuj ekran.

 3. Na suwaku Zmień rozmiar tekstu, aplikacji i innych elementów przesuń uchwyt wskaźnika w prawą stronę.

 4. Możesz także dostosować rozmiar tekstu na paskach menu, w tytułach itd. Aby przejść do tych kontrolek, na stronie Dostosuj ekran wybierz link Zaawansowane ustawienia ekranu, a następnie wybierz pozycję Zaawansowana zmiana rozmiaru tekstu i innych elementów.

Zmienianie rozmiaru wskaźnika myszy

Możesz zmienić rozmiar i kolor wskaźnika myszy, aby ułatwić korzystanie z myszy.

 1. W dowolnym widoku naciśnij klawisz logo Windows.

 2. W polu wyszukiwania wpisz „mysz”.

 3. Kliknij link Dodatkowe opcje myszy.

 4. W oknie dialogowym Właściwości myszy wybierz kartę ustawienia, które chcesz zmienić, a następnie wybierz opcje z tego okienka.

Używanie Cortany

Używaj Cortany, Twojego wirtualnego asystenta sterowanego głosem, do wykonywania podstawowych zadań. Aby lepiej poznać Cortanę i dowiedzieć się, jak ją skonfigurować, zobacz Co to jest Cortana. Cortana jest dostępna tylko w niektórych krajach i regionach.

Porada: Jeśli korzystasz z Cortany za pomocą głosu po raz pierwszy, poprosi Cię o zgodę na zadanie kilku pytań, aby zrozumieć, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli się zgadzasz, naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu „Zaakceptuj”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli nie chcesz odpowiedzieć na pytania, naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu „Nie, dziękuję” i naciśnij klawisz Enter.

Korzystanie z rozpoznawania mowy w systemie Windows

Jeśli korzystasz z funkcji rozpoznawania mowy po raz pierwszy, musisz ją skonfigurować.

 1. W dowolnym widoku naciśnij klawisz logo Windows.

 2. W polu wyszukiwania wpisz hasło „mowa”. Następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć kreatora konfiguracji.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

 4. Po ukończeniu konfiguracji możesz użyć samouczka, aby poznać polecenia głosowe i przeszkolić Twój komputer w rozpoznawaniu Twojego głosu.

 5. Aby dowiedzieć się więcej na temat poleceń rozpoznawania mowy, zobacz Rozpoznawanie mowy w systemie Windows.

Korzystając z pakietu Office dla komputerów Mac, możesz skorzystać z funkcji dostępu uniwersalnego systemu Mac OS X. Funkcje dostępu uniwersalnego umożliwiają powiększanie, korzystanie ze skrótów klawiaturowych oraz odsłuchiwanie odczytywanych na głos poleceń menu i tekstu w dokumentach.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Accessibility Mac/iPad/iPhone/Watch/TV (Ułatwienia dostępu na komputerach Mac, tabletach iPad, telefonach iPhone, zegarkach i telewizorach).

Włączanie pełnego dostępu klawiatury

Gdy jest włączony Pełny dostęp z klawiatury, możesz przenosić odbieranie poleceń z klawiatury między wszystkimi kontrolkami w oknach i oknach dialogowych, naciskając klawisz TAB.

 1. W menu Apple kliknij polecenie Preferencje systemowe.

 2. W obszarze Sprzęt kliknij pozycję Klawiatura.

 3. Na karcie Skróty klawiaturowe w obszarze Pełny dostęp klawiatury kliknij pozycję Wszystkie elementy sterujące.

Poruszanie się w obrębie aplikacji pakietu Office za pomocą skrótów klawiaturowych

Z poziomu dowolnej aplikacji pakietu Office można korzystać z następujących skrótów:

 • Aby uaktywnić pasek Menu, naciśnij klawisze Control+F2.

 • Aby uaktywnić pasek narzędzi, naciśnij klawisze Control+F10.

Korzystanie z klawiszy F1, F2 itd. jako klawiszy funkcyjnych pakietu Office

Na komputerach Mac ikony znajdujące się na klawiszach funkcyjnych w górnym rzędzie spełniają specjalne funkcje związane ze sprzętem. Jednak po naciśnięciu klawisza Fn („funkcja”) wraz z klawiszem funkcyjnym działają one również jako standardowe klawisze funkcyjne w pakiecie Office 2016 dla komputerów Mac.

Jeśli nie chcesz naciskać klawisza Fn za każdym razem, gdy używasz klawisza funkcyjnego, możesz zmienić preferencje systemowe w menu Apple.

Uwaga: Aby można było zmienić to ustawienie za pomocą klawiatury, należy najpierw włączyć pełny dostęp z klawiatury i funkcję VoiceOver (naciskając klawisze Command+F5).

 1. W menu Apple naciśnij polecenie Preferencje systemowe.

 2. Wybierz pozycję Klawiatura.

 3. Na karcie Klawiatura zaznacz pole wyboru Używaj wszystkich klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy funkcyjnych.

Zmienianie preferencji skrótów

Niektóre klawisze skrótów wymienione w tematach dotyczących skrótów klawiaturowych dla poszczególnych produktów pakietu Office 2016 dla komputerów Mac mogą powodować konflikt z domyślnymi klawiszami systemu Mac OS. Aby używać tych skrótów, może być konieczne zmodyfikowanie ustawień klawiatury na komputerze Mac.

Uwaga: Aby można było zmienić to ustawienie za pomocą klawiatury, należy najpierw włączyć pełny dostęp z klawiatury i funkcję VoiceOver (naciskając klawisze Command+F5).

 1. Naciśnij klawisze Command+Spacja.

 2. Wpisz sys, a następnie naciśnij klawisz Return.

 3. Wpisz d, a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aby otworzyć okno Dostępność, w którym można ustawiać preferencje.

 4. Wybierz pozycję Klawiatura > Preferencje klawiatury.

 5. Wybierz kartę Skróty.

 6. W tabeli kategorii Skróty wybierz pozycję Mission Control.

 7. Znajdź przypisany skrót, który chcesz zastąpić.

 8. Aby zamknąć okno dialogowe, naciśnij klawisze Command+W.

Włączanie innych funkcji dostępu uniwersalnego systemu Mac OS X

Możesz zmienić ustawienia kontrastu, powiększenia i innych funkcji.

W obszarze Preferencje systemowe wybierz ustawienia z poniższej tabeli:

Aby ustawić tę preferencję

Wykonaj te czynności

Kontrast: ustawienie na ekranie czarnego tekstu na białym tle lub białego tekstu na czarnym tle bądź wprowadzenie innych dostosowań kontrastu.

Na karcie Widzenie w obszarze Monitor kliknij wybrane opcje.

Alerty: migotanie ekranu, gdy zostanie wyemitowany dźwięk alertu.

Na karcie Słyszenie zaznacz pole wyboru Dźwięk alertu powoduje mignięcie ekranu.

Lepkie klawisze: włączenie lepkich klawiszy w celu ułatwienia naciskania wielu klawiszy i wyświetlenie naciśniętych klawiszy na ekranie.

Na karcie Klawiatura obok pozycji Lepkie klawisze kliknij pozycję Włącz.

Powolne klawisze: włączenie powolnych klawiszy w celu dopasowania czasu między naciśnięciem klawisza i jego aktywowaniem.

Na karcie Klawiatura obok pozycji Powolne klawisze kliknij pozycję Włącz.

Klawisze wskaźnika: włączenie przycisków myszy w celu kontrolowania wskaźnika przy użyciu klawiatury numerycznej.

Na karcie Mysz obok pozycji Przyciski myszy kliknij pozycję Włącz.

Wielkość wskaźnika: powiększenie wskaźnika w celu poprawienia widoczności.

Na karcie Mysz obok pozycji Wielkość kursora przesuń suwak w prawo, aby zwiększyć rozmiar wskaźnika.

Zoom: powiększenie lub pomniejszenie elementów na ekranie.

 1. W menu Apple kliknij polecenie Preferencje systemowe.

 2. W obszarze System kliknij pozycję Uniwersalny dostęp.

 3. Na karcie Widzenie w obszarze Zoom kliknij pozycję Włącz.

Włączanie funkcji VoiceOver

Funkcja VoiceOver pełni rolę wbudowanego czytnika zawartości ekranu na komputerze Mac, tablecie iPad i telefonie iPhone. Możesz odsłuchać większość poleceń menu, opcji w oknach dialogowych i innych elementów na ekranie komputera.

Uwaga: Funkcja VoiceOver nie działa z zawartością głównego okna dokumentu (na przykład z tekstem w dokumencie) ani ze wstążką.

 1. W menu Apple kliknij polecenie Preferencje systemowe.

 2. W obszarze System kliknij pozycję Uniwersalny dostęp.

 3. Na karcie Widzenie w obszarze VoiceOver kliknij pozycję Włącz.

Odsłuchiwanie zaznaczonego tekstu za pomocą funkcji Powiedz

Każdy zaznaczony tekst, na przykład tytuł dokumentu, można odsłuchać za pomocą funkcji Powiedz. Z kolei aby odsłuchać większość poleceń menu, opcji w oknach dialogowych i innych elementów na ekranie komputera, użyj funkcji VoiceOver.

 1. W menu Apple kliknij polecenie Preferencje systemowe.

 2. W obszarze System kliknij pozycję Mowa.

 3. Na karcie Synteza mowy zaznacz pole wyboru Odczytuj zaznaczony tekst po naciśnięciu klawiszy.

 4. Kliknij pozycję Ustal klawisze, a następnie naciśnij kombinację klawiszy, której chcesz używać, aby odsłuchiwać tekst czytany na głos, i kliknij przycisk OK.

 5. W dowolnej aplikacji pakietu Office zaznacz fragment tekstu, a następnie naciśnij wybrany skrót klawiaturowy, aby odsłuchać tekst czytany na głos.

Pakiet Office dla systemu iOS współdziała z funkcjami ułatwień dostępu urządzenia, takimi jak funkcje VoiceOver, Przeczytaj ekran, Dyktowanie, Zoom, Odwróć kolory i Czcionka dynamiczna. Możesz nawet używać Siri. Na przykład możesz powiedzieć Siri, aby uruchomić aplikację, mówiąc „Cześć Siri, uruchom program Excel”. Jeśli masz klawiaturę zewnętrzną, możesz również poruszać się po ekranie za pomocą skrótów klawiaturowych obsługiwanych przez aplikacje pakietu Office.

Możesz utworzyć skrót do funkcji, z których korzystasz najczęściej w aplikacjach pakietu Office, takich jak funkcja VoiceOver. Aby zdefiniować skrót

 1. W obszarze Ustawienia naciśnij pozycję Ogólne, Dostępność, a następnie Skrót funkcji dostępności.

 2. Aby aktywować skrót, naciśnij trzykrotnie przycisk Początek.

Powiększanie zawartości ekranu za pomocą funkcji Zoom

Aby używać lupy ekranowej w aplikacjach pakietu Office, włącz funkcję Zoom.

 1. Naciśnij przycisk Początek.

 2. Naciśnij pozycję Ustawienia, Ogólne, Dostępność, a następnie Zoom.

 3. Aby wyświetlić lub ukryć lupę, naciśnij dwukrotnie trzema palcami.

Zwiększanie rozmiaru tekstu menu za pomocą funkcji Czcionka dynamiczna

Aby powiększyć rozmiar tekstu w menu pakietu Office, włącz funkcję Czcionka dynamiczna. W programie Outlook powiększany jest tekst w całej skrzynce odbiorczej. W programach Excel, OneNote, PowerPoint i Word powiększana jest tylko czcionka menu, ale dokument można powiększać albo pomniejszać, rozsuwając lub zsuwając dwa palce na ekranie.

 1. Naciśnij przycisk Początek.

 2. Naciśnij pozycję Ustawienia, Ogólne, Dostępność, a następnie Większy tekst.

 3. Włącz funkcję Większe (dostępność).

Odwracanie kolorów w celu poprawienia kontrastu

Aby poprawić widoczność obrazu, możesz odwrócić kolory na wyświetlaczu urządzenia. Na przykład w programach Excel i Word biały tekst będzie wyświetlany na czarnym tle.

 1. Naciśnij przycisk Początek.

 2. Naciśnij pozycję Ustawienia, Ogólne i Dostępność.

 3. Włącz funkcję Odwróć kolory.

Wprowadzanie tekstu za pomocą dyktowania

Uwaga: Jeśli mikrofon nie jest widoczny na klawiaturze, obszar tekstu nie obsługuje dyktowania.

W aplikacjach pakietu Office możesz dyktować tekst.

 • Gdy punkt wstawiania znajduje się w obszarze tekstu aplikacji Excel, OneNote, PowerPoint lub Word, naciśnij przycisk mikrofonu znajdujący się po lewej stronie przycisku Spacja na klawiaturze ekranowej, a następnie wypowiedz tekst.

 • Po zakończeniu dyktowania naciśnij pozycję Gotowe na środku dolnej części ekranu. Jeśli funkcja VoiceOver również jest włączona, naciśnij dwukrotnie pozycję Gotowe.

Korzystanie z funkcji VoiceOver

Funkcja VoiceOver pełni rolę wbudowanego czytnika zawartości ekranu na telefonie iPhone i tablecie iPad.

Włączanie funkcji VoiceOver

Aby włączyć funkcję VoiceOver, kliknij trzykrotnie przycisk Początek. Jeśli to nie zadziała, powiedz Siri „Cześć Siri, włącz funkcję VoiceOver” lub wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij przycisk Początek.

 2. Naciśnij pozycję Ustawienia, Ogólne, Dostępność, a następnie VoiceOver.

 3. Włącz funkcję VoiceOver.

Otwieranie aplikacji pakietu Office za pomocą funkcji VoiceOver

Przesuwaj palcem nad aplikacjami, szybko przesuwając w razie potrzeby, aby przechodzić między ekranami. Funkcja VoiceOver odczyta nazwy aplikacji, gdy dotkniesz ich ikon. Gdy usłyszysz nazwę odpowiedniej aplikacji, otwórz ją, dwukrotnie naciskając.

Korzystanie z pokrętła funkcji VoiceOver do nawigowania w aplikacjach pakietu Office dla systemu iOS

Możesz wybrać, które opcje nawigacji są dodawane do pokrętła funkcji VoiceOver, aby łatwo przechodzić między elementami w dokumentach, prezentacjach i arkuszach kalkulacyjnych pakietu Office.

 1. Aby włączyć funkcję VoiceOver, szybko naciśnij trzykrotnie przycisk Początek.

 2. Aby przejść do ekranu głównego, naciśnij raz przycisk Początek.

 3. Na ekranie głównym przesuwaj jednym palcem po ekranie, aż usłyszysz „Ustawienia”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Ogólne, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Ułatwienia dostępu, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „VoiceOver, Włączone, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Pokrętło, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. W menu Pokrętło szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę opcji, którą chcesz dodać do nawigacji pokrętła, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go zaznaczyć. Powtórz tę czynność dla wszystkich opcji, które chcesz dodać do pokrętła.

 9. Otwórz plik pakietu Office, nad którym chcesz pracować.

 10. Aby wybrać opcję nawigacji za pomocą pokrętła, obróć dwoma palcami na ekranie urządzenia. Funkcja VoiceOver odczyta nazwę pierwszej opcji. Obracaj nadal palcami, aby usłyszeć więcej opcji. Aby wybrać opcję, oderwij palce od ekranu.

 11. Aby nawigować przy użyciu wybranej opcji, szybko przesuwaj w górę lub w dół na ekranie jednym palcem. Aby na przykład przejść do przodu lub do tyłu o jeden wyraz w dokumencie, wybierz na pokrętle pozycję Wyrazy, a następnie szybko przesuń w górę lub w dół na ekranie. Podczas nawigowania po wyrazach w dokumencie funkcja VoiceOver odczytuje je.

Nawigowanie za pomocą funkcji VoiceOver w aplikacjach pakietu Office dla tabletu iPad

Gdy używasz funkcji VoiceOver do nawigowania w aplikacjach pakietu Office, możesz używać tylko gestów lub kombinacji gestów i skrótów klawiaturowych (jeśli masz klawiaturę zewnętrzną).

Korzystanie ze wstążki z włączoną funkcją VoiceOver

W pobliżu środka górnej części ekranu w większości aplikacji pakietu Office dla systemu iOS znajduje się wstążka zawierająca przyciski poleceń. Gdy przesuniesz palcem nad wstążką bądź naciśniesz przyciski VO+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, usłyszysz nazwę karty, na przykład „Karta Narzędzia główne”. Jeśli usłyszysz też „Wybrano”, na przykład „Karta Narzędzia główne, Wybrano”, oznacza to, że przyciski wstążki są wyświetlane.

 • Aby wyświetlić przyciski karty na wstążce, naciśnij dwukrotnie w dowolnym miejscu na ekranie lub naciśnij klawisze VO+Spacja.

 • Aby przejść do innej karty, przesuwaj palcem w prawo lub w lewo bądź naciskaj klawisze VO+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej karty, na przykład „Karta Wstawianie”. Naciśnij dwukrotnie lub naciśnij klawisze VO+Spacja.

 • Aby wybrać przycisk pod otwartą kartą, przesuń w dół w celu usłyszenia nazw przycisków. Gdy usłyszysz odpowiednią opcję, naciśnij dwukrotnie przycisk. Możesz też naciskać klawisze VO+Strzałka w lewo, aż usłyszysz odpowiednią opcję.

 • Aby ukryć lub wyświetlić przyciski na wstążce, naciśnij dwukrotnie wstążkę lub kartę.

Pakiet Office dla systemu Android obsługuje wbudowane ustawienia ułatwień dostępu dla urządzeń z systemem Android. Aby z nich skorzystać, użyj czytnika zawartości ekranu TalkBack lub funkcji rozpoznawania mowy systemu Android.

Włączanie funkcji TalkBack

Gdy funkcja TalkBack jest włączona, słychać głosowe opisy czynności wykonywanych na urządzeniu: wybierania lub aktywowania. Dotyczą one poleceń, lokalizacji, list i przycisków, a także zawartości ekranów, menu i okien podręcznych.

Aby włączyć funkcję TalkBack

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia > Ułatwienia dostępu > TalkBack.

 2. Naciśnij przełącznik, aby był w pozycji Włączone.

 3. Wybierz przycisk OK.

 4. Aby wrócić do ekranu głównego, naciśnij przycisk Ekran główny, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Uwagi: 

Nawigowanie za pomocą funkcji TalkBack przy użyciu gestów

 • Gdy funkcja TalkBack jest włączona, możesz znajdować polecenia, lokalizacje i zawartość, przeciągając palcem po ekranie. Funkcja TalkBack odczytuje ikony, przyciski i inne elementy, gdy przeciągasz po nich palcem.

 • Aby przewinąć w górę, w dół, w lewo lub w prawo, szybko przesuń dwoma palcami w tym kierunku.

 • Aby zaznaczyć lub aktywować bieżące polecenie lub inne elementy na ekranie, naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Możesz również szybko przesunąć palcem w prawo lub w lewo, aby przejść do następnego lub poprzedniego elementu na ekranie.

Używanie gestów funkcji TalkBack

Zapoznaj się z pełną listą gestów stanowiących skróty, z których można korzystać, kiedy funkcja TalkBack jest włączona, oraz z wieloma innymi opcjami dostosowywania działania funkcji TalkBack na danym urządzeniu.

 • Na ekranie głównym urządzenia przeciągnij palcem wzdłuż dolnej krawędzi ekranu, aż usłyszysz komunikat „Aplikacje, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Szybko przesuń w górę dwoma palcami, aby przejść na koniec posortowanej alfabetycznie listy aplikacji, a następnie przeciągaj palcem po ekranie, aż usłyszysz komunikat: „Ustawienia”.

 • Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Ustawienia”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Szybko przesuń w górę dwoma palcami, aby przejść mniej więcej do połowy listy. Funkcja TalkBack poinformuje o aktualnej pozycji, gdy zakończysz szybkie przesuwanie. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Zarządzaj gestami”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Szybko przesuń w prawo, aby eksplorować listę dostępnych gestów. Funkcja TalkBack podaje nazwę i opis działania każdego gestu. Aby wrócić do menu Ustawienia TalkBack, przeciągnij palcem po ekranie, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Wstecz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Wyłączanie funkcji TalkBack

 1. Aby wrócić do ekranu głównego, naciśnij, a następnie naciśnij dwukrotnie przycisk Strona główna w systemie Android.

 2. Na ekranie głównym przenieś fokus na przycisk Ustawienia i naciśnij dwukrotnie.

 3. Przechodź w dół ekranu do obszaru System, aż usłyszysz komunikat „Dostępność”, i naciśnij dwukrotnie.

 4. Na ekranie Ułatwienia dostępu przenieś fokus na pozycję TalkBack. Usłyszysz „TalkBack, włączony”. Naciśnij dwukrotnie.

 5. Przenieś fokus na przełącznik Wł/wył i naciśnij dwukrotnie. Usłyszysz „Alert, wyłączanie funkcji TalkBack”.

 6. Przenieś fokus na przycisk OK i naciśnij dwukrotnie.

Korzystanie z ustawień ułatwień dostępu w systemie Android

Aby ułatwić sobie korzystanie z urządzenia z systemem Android, oprócz włączenia funkcji TalkBack możesz skonfigurować inne funkcje na ekranie Dostępność.

 1. Naciśnij, a następnie naciśnij dwukrotnie przycisk Strona główna w systemie Android.

 2. Na ekranie głównym przenieś fokus na przycisk Ustawienia i naciśnij dwukrotnie.

 3. W obszarze Preferencje przenieś fokus na pozycję Ułatwienia dostępu i naciśnij dwukrotnie.

 4. Na ekranie Ułatwienia dostępu przejdź do obszaru System i wybierz jedną z następujących opcji:

  • Napisy — umożliwia dodawanie napisów w środkowej dolnej części wszystkich obrazów. Rozmiar tekstu i styl napisów można zmienić.

  • Gesty powiększenia — umożliwia powiększanie i pomniejszanie widoku za pomocą określonych gestów. Szybko przesuń w prawo, mijając przełącznik, aby usłyszeć objaśnienia gestów.

  • Rozmiar czcionki — umożliwia powiększenie całego tekstu wyświetlanego na urządzeniu.

  • Rozmiar wyświetlacza — pozwala zwiększyć rozmiar elementów w pliku.

  • Wypowiadaj hasła — umożliwia wypowiadanie haseł zamiast ich wpisywania.

Odwracanie kolorów w celu poprawienia kontrastu

Aby ułatwić czytanie i zaznaczanie zawartości, możesz zwiększyć kontrast lub odwrócić kolory na urządzeniu.

Uwaga: Zmienianie kontrastu kolorów i odwracanie kolorów to funkcje eksperymentalne. Nie ma gwarancji, że będą działać na wszystkie przyciski i powierzchnie.

 • Otwórz aplikację. W jej obszarze nagłówka przenieś fokus na przycisk Ustawienia i naciśnij dwukrotnie.

 • Aby przewinąć zawartość ekranu, szybko przesuń w górę dwoma palcami. W obszarze Preferencje przenieś fokus na pozycję Ułatwienia dostępu i naciśnij dwukrotnie.

 • Na ekranie Ułatwienia dostępu przenieś fokus na przełącznik wyświetlany obok polecenia Zwiększ kontrast i naciśnij dwukrotnie.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×