Korzystanie z powiadomień za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji OneNote dla systemu iOS

Ikona dekoracyjna. Zawartość czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną pomocy technicznej firmy Microsoft.

W aplikacji OneNote dla systemu iOS można przy użyciu funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie iOS, otrzymywać powiadomienia dotyczące wszystkich zmian i uzupełnień wprowadzonych przez inne osoby w Twoich notesach udostępnionych. Powiadomienia ułatwiają śledzenie wprowadzanych zmian.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Powiadomienia są obecnie dostępne tylko dla notesów przechowywanych w usłudze OneDrive.

W tym temacie

Ustawienia powiadomień

Możesz wybrać typ powiadomień, które chcesz otrzymywać, gdy notes udostępniony zostanie zmieniony przez innego użytkownika. W ustawieniach powiadomień aplikacji OneNote dla systemu iOS możesz wybrać opcję otrzymywania transparentu, znaczka lub obu tych typów powiadomień.

Wybierz typ powiadomień, który chcesz otrzymywać.

Powiadomienie na banerze to krótka wiadomość, która jest wyświetlana na ekranie telefonu po otrzymaniu powiadomienia i znika automatycznie po kilku sekundach. Funkcja VoiceOver odczytuje zawartość transparentu, gdy pojawi się baner.

Powiadomienie na znaczku to liczba na małej czerwonej kropce wyświetlanej w prawym górnym rogu ikony aplikacji na ekranie głównym telefonu. Funkcja VoiceOver informuje o zawartości znaczka, gdy przechodzisz do aplikacji na ekranie głównym, na przykład: „OneNote, dwa nowe elementy”.

 1. W aplikacji OneNote szybko przesuń w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Powiadomienia, przycisk”. Aby wybrać ten przycisk, naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Zostanie otwarty widok Powiadomienia. Szybko przesuń w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Ustawienia powiadomień, przycisk”. Aby wybrać ten przycisk, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarty widok Ustawienia powiadomień. Szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Powiadomienia na transparencie”. Aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia na transparencie, naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w prawo, aby przejść do powiadomień na znaczku. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Ikona aplikacji na znaczku”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby włączyć lub wyłączyć ten typ powiadomienia.

 5. Aby zamknąć widok Ustawienia powiadomień, szybko przesuń w lewo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Zamknij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby zamknąć widok Powiadomienia, naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: Aby zamknąć widok, możesz również narysować dwoma palcami kształt litery Z.

Korzystanie z powiadomień

W aplikacji OneNote dla systemu iOS możesz czytać otrzymane powiadomienia, a także włączyć lub wyłączyć powiadomienia.

Włączanie lub wyłączanie powiadomień

 1. W aplikacji OneNote szybko przesuń w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Powiadomienia, przycisk”. Aby wybrać ten przycisk, naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Zostanie otwarty widok Powiadomienia. Szybko przesuń w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Ustawienia powiadomień, przycisk”. Aby wybrać ten przycisk, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarty widok Ustawienia powiadomień. Szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver wypowie nazwę notesu, dla którego chcesz zmienić ustawienia powiadomień.

 4. Aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia, naciśnij dwukrotnie ekran. Funkcja VoiceOver poinformuje o bieżącym stanie podczas naciśnięcia.

 5. Aby zamknąć widok Ustawienia powiadomień, szybko przesuń w lewo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Zamknij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby zamknąć widok Powiadomienia, naciśnij dwukrotnie ekran.

Odczytywanie powiadomień

 1. Jeśli po otwarciu aplikacji OneNote znajdują się w niej nowe powiadomienia, na przycisku Powiadomienia w aplikacji pojawi się znaczek. Aby przejść do tego przycisku, szybko przesuń w prawo, aż funkcja VoiceOver go ogłosi, na przykład: „Powiadomienia, przycisk. Niewyświetlone powiadomienia: jedno.” Aby wybrać ten przycisk, naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż funkcja VoiceOver odczyta powiadomienie.

 3. Aby przejść do kolejnego powiadomienia, szybko przesuń w prawo.

 4. Aby przejść do zaktualizowanego notesu, naciśnij dwukrotnie ekran z powiadomieniem.

Zobacz też

Czytanie stron w programie OneNote przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań w programie OneNote przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×