Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Program Excel pozwala chronić efekty pracy przez uniemożliwianie innym otwierania skoroszytu bez użycia hasła, udzielanie do skoroszytu dostępu tylko do odczytu, czy też chronienie tylko arkusza w celu zapobiegnięcia przypadkowemu usunięciu formuł. W tym temacie omówiono różne sposoby zastosowania opcji podstawowych w celu chronienia i udostępniania plików programu Excel.

Ostrzeżenie: 

 • W razie zapomnienia lub utraty hasła firma Microsoft nie może go odzyskać.

 • Nie należy zakładać, że skoroszyt lub arkusz jest bezpieczny tylko dlatego, że jest chroniony hasłem — należy zawsze poważnie przemyśleć rozpowszechnianie skoroszytów programu Excel, które mogą zawierać poufne informacje osobiste, takie jak numery kart kredytowych, PESEL lub identyfikator pracownika.

 • Ochrona na poziomie arkusza nie jest w zamierzeniu funkcją zabezpieczeń. Po prostu uniemożliwia użytkownikom modyfikowanie zablokowanych komórek w arkuszu.

Poniżej przedstawiono różne dostępne opcje chronienia danych programu Excel:

 • Poziom pliku: Odnosi się to do możliwości zablokowania pliku programu Excel przez określenie hasła, aby użytkownicy nie mogli go otwierać ani modyfikować. Dostępne są tu dwie opcje:

  • Szyfrowanie plików: Po wybraniu tej opcji należy określić hasło i zablokować plik programu Excel. Uniemożliwia to innym użytkownikom otwieranie pliku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Chronienie pliku programu Excel.

  • Ustawianie hasła do otwierania lub modyfikowania pliku: Należy określić hasło do otwierania lub modyfikowania pliku. Użyj tej opcji, jeśli chcesz nadać dostęp tylko do odczytu lub edytować innym użytkownikom. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Chronienie pliku programu Excel.

  • Oznacz jako wersję ostateczną: użyj tej opcji, jeśli chcesz oznaczyć plik programu Excel jako wersję ostateczną i chcesz zapobiec dalszym zmianom wprowadzonym przez innych użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie lub usuwanie ochrony dokumentu, skoroszytu lub prezentacji.

  • Ogranicz dostęp: Jeśli Twoja organizacja ma uprawnienia skonfigurowane przy użyciu usługi Zarządzanie prawami do informacji (IRM), możesz zastosować do dokumentu dowolne z dostępnych uprawnień usługi IRM. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie lub usuwanie ochrony dokumentu, skoroszytu lub prezentacji.

  • Podpis cyfrowy: do pliku programu Excel można dodawać podpisy cyfrowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie i usuwanie podpisu cyfrowego w plikach pakietu Office.

   Uwaga: Aby dodać podpis cyfrowy, należy mieć prawidłowy certyfikat z urzędu certyfikacji (UC).

 • Poziom skoroszytu: Strukturę skoroszytu można zablokować, określając hasło. Zablokowanie struktury skoroszytu uniemożliwia innym użytkownikom dodawanie, przenoszenie, usuwanie, ukrywanie i zmienianie nazw arkuszy. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony skoroszytów, zobacz Chronienie skoroszytu.

 • Poziom arkusza: Dzięki ochronie arkusza możesz kontrolować, jak użytkownik może pracować w arkuszach. Możesz określić, co dokładnie użytkownik może zrobić w arkuszu, upewniając się, że nie ma to wpływu na żadne ważne dane w arkuszu. Na przykład możesz chcieć, aby użytkownik dodawać tylko wiersze i kolumny lub sortować i używać Autofiltru. Po włączeniu ochrony arkusza można chronić inne elementy, takie jak komórki, zakresy, formuły i kontrolki ActiveX lub Formularz. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony arkuszy, zobacz Chronienie arkusza.

Jakiego poziomu ochrony należy użyć?

 • Aby kontrolować poziom dostępu, jaki mają mieć użytkownicy do pliku programu Excel, użyj ochrony na poziomie pliku. Załóżmy, że masz tygodniowy raport o stanie dotyczący członków zespołu w pliku programu Excel. Nie chcesz, aby ktokolwiek spoza zespołu miał możliwość chociażby otwarcia pliku. Dostępne są dwie opcje:

  • Jeśli nie chcesz, aby inne osoby otwierały plik. Możesz zaszyfrować plik programu Excel, co jest najczęściej używaną techniką. Oznacza to, że po prostu blokujesz go za pomocą hasła i nikt poza Tobą nie może go otworzyć.

  • Jeśli chcesz umożliwić różnym użytkownikom dostęp tylko do odczytu lub do edycji. Być może chcesz, aby kierownicy w zespole mogli edytować tygodniowy raport o stanie, ale członkowie zespołu powinni mieć dostęp tylko do odczytu. Możesz chronić plik programu Excel, określając dwa hasła: jedno do otwierania, a drugie do modyfikowania. Później możesz udostępnić zespołowi odpowiednie hasła w zależności od przysługującego im dostępu.

 • Aby kontrolować sposób pracy użytkowników z arkuszami w strukturze skoroszytu, użyj ochrony na poziomie skoroszytu. Załóżmy, że skoroszyt raportu o stanie zawiera wiele arkuszy, a nazwa każdego arkusza to imię i nazwisko członka zespołu. Chcesz zapewnić, aby każdy członek zespołu mógł dodawać dane do własnego arkusza, ale nie mógł modyfikować żadnych arkuszy w skoroszycie, ani przez dodanie nowego arkusza, ani przez przenoszenie arkuszy w skoroszycie.

 • Aby kontrolować sposób, w jaki użytkownicy powinni pracować w pojedynczym arkuszu, użyj ochrony na poziomie arkusza. Załóżmy, że każdy arkusz w skoroszycie raportu o stanie zawiera dane wspólne dla wszystkich arkuszy, takie jak wiersze nagłówków lub konkretny układ raportu, a nie chcesz, aby ktokolwiek to zmieniał. Chroniąc arkusz, możesz określić, że użytkownicy mogą wykonywać tylko konkretne funkcje w arkuszu. Na przykład możesz umożliwić użytkownikom wprowadzanie danych, ale uniemożliwić usuwanie wierszy lub kolumn, albo pozwolić tylko na wstawianie hiperlinków lub sortowanie danych.

Możesz korzystać z jednego lub kilku poziomów ochrony danych programu Excel w zależności od potrzeb Twoich i Twojej organizacji. Możesz używać wszystkich dostępnych opcji lub ich kombinacji — zależy to całkowicie od poziomu zabezpieczeń, jakiego wymagasz dla danych programu Excel. Na przykład możesz zaszyfrować udostępniony plik programu Excel, a także włączyć ochronę skoroszytu i arkusza, używając tylko ochrony arkusza w skoroszycie osobistym, aby nie usunąć przypadkowo żadnych formuł.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Zobacz też

Chronienie pliku programu Excel

Ochrona skoroszytu

Chronienie arkusza

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×