Którego programu pakietu Office używasz?

Word

Za pomocą pakietu Office możesz szybko zbierać, wyświetlać i udostępniać dane innym osobom oraz podejmować czynności mające na celu także ochronę prywatności.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Określanie danych osobowych pojawiających się w dokumentach pakietu Office

Aby utrzymać pożądany poziom prywatności, możesz edytować lub usuwać wszelkie informacje o autorze oraz informacje kontaktowe, które są powiązane z dokumentami pakietu Office. Podawane informacje o autorze i informacje kontaktowe, w tym udostępniane innym osobom, są wyświetlane automatycznie we wszystkich dokumentach pakietu Office, chyba że dane osobowe zostaną usunięte z dokumentu.

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Ustawienia osobistekliknij pozycję Informacje o W obszarze Ustawienia osobiste kliknij pozycję Informacje o użytkowniku.

 3. Wprowadź odpowiednie zmiany.

  Uwaga: Informacje zaktualizowane w jednej aplikacji pakietu Office są automatycznie aktualizowane we wszystkich aplikacjach pakietu Office.

Usuwanie danych osobowych z dokumentu

Jeśli dokument jest udostępniany innym osobom, możesz usunąć dane osobowe, takie jak nazwa autora i firmy, które pakiet Office automatycznie dodaje do dokumentu.

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Ustawienia osobistekliknij pozycję Przycisk preferencji zabezpieczeń.

 3. W obszarze Opcje prywatności zaznacz pole wyboru Usuń informacje osobiste z tego pliku przy zapisywaniu.

 4. Zapisz dokument.

  Uwagi: Z pliku zostaną usunięte następujące dane osobowe:

  • We właściwościach dokumentu właściwości Autor, Menedżer i Firma na karcie Podsumowanie oraz Ostatnio zapisany przez na karcie Statystyka.

  • Wszystkie nazwy skojarzone z komentarzami lub prześledzonymi zmianami są zmieniane na „Autor”. Jeśli dodasz lub zmienisz nazwę użytkownika w konkretnym komentarzu lub w innym miejscu pliku, informacje te nie zostaną usunięte w ramach tej procedury. Te informacje trzeba usunąć ręcznie.

Wyłączanie śledzenia ostatnio używanych dokumentów

W menu Plik polecenie Otwórz ostatnio używane powoduje wyświetlenie listy ostatnio otwieranych dokumentów. Możesz ukryć tę opcję menu, aby inne osoby używające komputera nie mogły zobaczyć listy ostatnio używanych dokumentów.

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Narzędzia do tworzenia i narzędzia próbnekliknij pozycję Ogólne Przycisk Preferencje ogólne.

 3. Wyczyść pole wyboru Śledź ostatnio otwierane dokumenty.

Zobacz też

Ochrona dokumentu za pomocą hasła

Excel

Za pomocą pakietu Office możesz szybko zbierać, wyświetlać i udostępniać dane innym osobom oraz podejmować czynności mające na celu także ochronę prywatności.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Określanie danych osobowych pojawiających się w dokumentach pakietu Office

Aby utrzymać pożądany poziom prywatności, możesz edytować lub usuwać wszelkie informacje o autorze oraz informacje kontaktowe, które są powiązane z dokumentami pakietu Office. Podawane informacje o autorze i informacje kontaktowe, w tym udostępniane innym osobom, są wyświetlane automatycznie we wszystkich dokumentach pakietu Office, chyba że dane osobowe zostaną usunięte z dokumentu.

 1. W menu Excel kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarzeTworzenie kliknij pozycję Ogólne Przycisk Preferencje ogólne.

 3. Wprowadź odpowiednie zmiany w polu Nazwa użytkownika.

  Uwaga: Informacje zaktualizowane w jednej aplikacji pakietu Office są automatycznie aktualizowane we wszystkich aplikacjach pakietu Office.

Usuwanie danych osobowych z dokumentu

Jeśli dokument jest udostępniany innym osobom, możesz usunąć dane osobowe, takie jak nazwa autora i firmy, które pakiet Office automatycznie dodaje do dokumentu.

Uwaga: Program Excel nie usuwa danych osobowych ze skoroszytów udostępnionych.

 1. W menu Excel kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Udostępnianie i prywatnośćkliknij pozycję Przycisk preferencji zabezpieczeń.

 3. Zaznacz pole wyboru Usuń informacje osobiste z tego pliku przy zapisywaniu.

 4. Zapisz skoroszyt.

  Uwagi: Z pliku zostaną usunięte następujące dane osobowe:

  • We właściwościach skoroszytu właściwości Autor, Menedżer i Firma na karcie Podsumowanie oraz Ostatnio zapisany przez na karcie Statystyka.

  • Wszystkie nazwy skojarzone z komentarzami lub prześledzonymi zmianami są zmieniane na „Autor”. Jeśli dodasz lub zmienisz nazwę użytkownika w konkretnym komentarzu lub w innym miejscu pliku, informacje te nie zostaną usunięte w ramach tej procedury. Te informacje trzeba usunąć ręcznie.

  • Adres e-mail nadawcy pojawiający się w nagłówku wiadomości podczas wysyłania skoroszytu pocztą e-mail.

Wyłączanie śledzenia ostatnio używanych dokumentów

W menu Plik polecenie Otwórz ostatnio używane powoduje wyświetlenie listy ostatnio otwieranych dokumentów. Możesz ukryć tę opcję menu, aby inne osoby używające komputera nie mogły zobaczyć listy ostatnio używanych dokumentów.

 1. W menu Excel kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarzeTworzenie kliknij pozycję Ogólne Przycisk Preferencje ogólne.

 3. Wyczyść pole wyboru Pokaż tę liczbę ostatnio używanych dokumentów.

Zobacz też

Wymaganie hasła do otwierania lub modyfikowania skoroszytu

PowerPoint

Za pomocą pakietu Office możesz szybko zbierać, wyświetlać i udostępniać dane innym osobom oraz podejmować czynności mające na celu także ochronę prywatności.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Określanie danych osobowych pojawiających się w dokumentach pakietu Office

Aby utrzymać pożądany poziom prywatności, możesz edytować lub usuwać wszelkie informacje o autorze oraz informacje kontaktowe, które są powiązane z dokumentami pakietu Office. Podawane informacje o autorze i informacje kontaktowe, w tym udostępniane innym osobom, są wyświetlane automatycznie we wszystkich dokumentach pakietu Office, chyba że dane osobowe zostaną usunięte z dokumentu.

 1. W menu PowerPoint kliknij polecenie Preferencje.

 2. Kliknij pozycję Przycisk Preferencje zaawansowane w programie PowerPoint.

 3. Wprowadź odpowiednie zmiany w obszarze Informacje o użytkowniku w polu Nazwa i w polu Inicjały.

  Uwaga: Informacje zaktualizowane w jednej aplikacji pakietu Office są automatycznie aktualizowane we wszystkich aplikacjach pakietu Office.

Wyłączanie śledzenia ostatnio używanych dokumentów

W menu Plik polecenie Otwórz ostatnio używane powoduje wyświetlenie listy ostatnio otwieranych dokumentów. Możesz ukryć tę opcję menu, aby inne osoby używające komputera nie mogły zobaczyć listy ostatnio używanych dokumentów.

 1. W menu PowerPoint kliknij polecenie Preferencje.

 2. Kliknij pozycję Przycisk Preferencje ogólne w programie PowerPoint, a następnie wyczyść pole wyboru Śledź ostatnio otwierane dokumenty.

Outlook

Za pomocą pakietu Office możesz szybko zbierać, wyświetlać i udostępniać dane innym osobom oraz podejmować czynności mające na celu także ochronę prywatności.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Określanie danych osobowych pojawiających się w dokumentach pakietu Office

Aby utrzymać pożądany poziom prywatności, możesz edytować lub usuwać wszelkie informacje o autorze oraz informacje kontaktowe, które są powiązane z dokumentami pakietu Office. Podawane informacje o autorze i informacje kontaktowe, w tym udostępniane innym osobom, są wyświetlane automatycznie we wszystkich dokumentach pakietu Office, chyba że dane osobowe zostaną usunięte z dokumentu.

 1. U dołu okna okienko nawigacjipozycję Kontakty Przycisk widoku kontaktów.

 2. Na karcie Organizowanie kliknij pozycję Ja.

  Karta Organizowanie kontaktu, Ja

 3. Kliknij kartę zawierającą informacje, które chcesz zmienić, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

  Uwaga: Informacje zaktualizowane w jednej aplikacji pakietu Office są automatycznie aktualizowane we wszystkich aplikacjach pakietu Office.

Używanie konta użytkownika systemu Mac OS do ochrony prywatności udostępnionego komputera

Jeśli tego samego komputera używa więcej niż jedna osoba, możesz utworzyć osobne konta użytkowników w celu zapewnienia prywatności przechowywanych wiadomości e-mail i innych elementów programu Outlook.

Ważne: Aby wykonać poniższą procedurę, musisz dysponować nazwą i hasłem administratora.

 1. W menu Apple kliknij polecenie Preferencje systemowe.

 2. W obszarze System kliknij pozycję Konta.

 3. Jeśli kłódka jest zamknięta, kliknij Przycisk blokowania preferencji konta w systemie Mac OS, a następnie wpisz nazwę i hasło administratora.

 4. Na liście kont kliknij pozycję Dodaj konto użytkownika i Dodawaniewypełnij pola, a następnie kliknij pozycję Utwórz konto.

  Porada: Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania nowych kont użytkowników na komputerze, zobacz Pomoc systemu Mac.

Zobacz też

Zarządzanie profilami

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×