Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Analysis ToolPak/Analysis ToolPak – VBA

Przy użyciu dodatku Analysis ToolPak można przeprowadzać złożone analizy statystyczne, takie jak regresja, histogramy, próbkowanie i testy z. Dostępne są również specjalne funkcje VBA do używania z dodatkiem Analysis ToolPak.

Pomoc dla dodatku Analysis ToolPak / Analysis ToolPak VBA

Narzędzia do waluty euro

Dodatek Narzędzia do waluty euro w programie Excel dostarcza narzędzi do obsługi waluty euro oraz jednostek waluty narodowej państw Unii Europejskiej, które przyjęły euro.

Pomoc dla dodatku Narzędzia do waluty euro

Dodatek pakietu Office dla systemu Microsoft Dynamics AX

Ten dodatek służy do importowania danych do systemu Microsoft Dynamics AX lub eksportowania danych z systemu Microsoft Dynamics AX do skoroszytu programu Excel, który jest dynamicznie połączony z tabelami w systemie Microsoft Dynamics AX. Możesz również tworzyć szablony programu Excel do udostępniania dla innych pracowników.

Pomoc dla dodatku dla systemu Dynamics AX

Power Map

Power Map to narzędzie do trójwymiarowej (3-W) wizualizacji danych, które pozwala spojrzeć na informacje na nowe sposoby. Możesz odkryć dodatkowe informacje, które czasem są niewidoczne w tradycyjnych dwuwymiarowych (2-W) tabelach i wykresach.

Pomoc dla dodatku Power Map

Power Pivot

Dodatek Power Pivot umożliwia wykonywanie zaawansowanych analiz danych oraz tworzenie złożonych modeli danych. Dodatek Power Pivot umożliwia pracę z dużymi ilościami danych z różnych źródeł, błyskawiczne analizowanie informacji oraz łatwe udostępnianie wyników analiz.

Pomoc dla dodatku Power Pivot

Power Query

Użyj dodatku Power Query, aby łatwo odnajdować dane i łączyć się z nimi z poziomu publicznych i firmowych źródeł danych. Obejmuje to nowe funkcje wyszukiwania danych, jak również możliwości łatwego przekształcania i scalania danych z wielu źródeł danych, aby można było kontynuować ich analizę w programie Excel.

Informacje o dodatku Power Query w programie Excel

Power View

Program Power View to interakcyjne narzędzie do badania, wizualizacji i prezentacji danych, dzięki któremu łatwo utworzysz intuicyjne raporty ad hoc.

Pomoc dla dodatku Power View

QuickBooks Report Updater

Ten dodatek umożliwia aktualizowanie zapisanych raportów programu QuickBooks podczas pracy w programie Excel.

Pomoc dla dodatku QuickBooks Report Updater

Solver

Solver to dodatek do programu Excel służący do analizy warunkowej. Dodatek Solver umożliwia znajdowanie optymalnej (minimalnej lub maksymalnej) wartości formuły w jednej komórce — zwanej komórką celu — podlegającej ograniczeniom i limitom dotyczącym wartości innych komórek formuł w arkuszu.

Pomoc dla dodatku Solver

Badanie arkusza kalkulacyjnego

Za pomocą dodatku Badanie arkusza kalkulacyjnego możesz między innymi porównywać i analizować skoroszyty, poszczególne arkusze i komórki.

Pomoc dla dodatku Badanie arkusza kalkulacyjnego

Dodatek dla programu Team Foundation (TFS)

Dodatek dla programu Team Foundation umożliwia dodawanie lub modyfikowanie elementów pracy programu Team Foundation z poziomu programu Excel.

Pomoc dla dodatku dla programu Team Foundation

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×