Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Powiększanie i pomniejszanie notatek w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Powiększanie i pomniejszanie notatek w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Aplikacja OneNote 2016 współdziała z klawiaturą i Narratorem, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Windows, umożliwiając powiększanie i pomniejszanie strony. Możesz tymczasowo zmienić rozmiar zawartości strony bez zaburzania jej formatowania.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do sekcji skróty klawiaturowe w programie OneNote.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Możesz powiększyć lub pomniejszyć zawartość strony na karcie wstążki Widok. Jeśli Twój komputer ma ekran dotykowy, możesz pomniejszyć lub powiększyć stronę za pomocą gestu zbliżenia lub rozciągnięcia palców.

 1. Na stronie, którą chcesz powiększyć, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby powiększyć bieżącą stronę i zobaczyć z bliska określoną część notatek (polecenie Powiększ), naciśnij klawisze Alt+Ctrl+Shift+znak plus (+).

  • Aby pomniejszyć bieżącą stronę i zobaczyć naraz więcej z notatek (polecenie Pomniejsz), naciśnij klawisze Alt+Ctrl+Shift+znak łącznika (-).

 2. Aby powrócić do domyślnego ustawienia, naciśnij klawisze Alt+W w celu przejścia do karty wstążki Widok, a następnie naciśnij klawisz 1 (jeden).

Porada: Wybierz polecenia Powiększ i Pomniejsz kilka razy z rzędu, aby uzyskać odpowiedni stopień powiększenia. Jeśli nie odpowiadają Ci poziomy powiększenia stosowane przez program OneNote przy każdym wyborze, możesz ustawić określony poziom powiększenia. Naciśnij klawisze Alt+W, Q, wpisz odpowiednią wartość procentową powiększenia, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Aplikacja OneNote dla komputerów Mac współdziała z klawiaturą i funkcją VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Mac OS, umożliwiając powiększanie i pomniejszanie strony. Możesz tymczasowo zmienić rozmiar zawartości strony bez zaburzania jej formatowania.

Uwagi: 

Możesz powiększyć lub pomniejszyć zawartość strony na karcie wstążki Widok. Aplikacja OneNote dla komputerów Mac zapamiętuje ustawienie powiększenia zastosowane do każdej poszczególnej strony w notesie nawet po zamknięciu i ponownym uruchomieniu aplikacji OneNote.

 1. Na stronie, którą chcesz powiększyć, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby powiększyć bieżącą stronę i zobaczyć z bliska określoną część notatek (polecenie Powiększ), naciśnij klawisze Command+znak plus (+). Usłyszysz: „Powiększ”.

  • Aby pomniejszyć bieżącą stronę (polecenie Pomniejsz), naciśnij klawisze Command+znak minus (-). Usłyszysz: „Pomniejsz”.

 2. Aby powrócić do domyślnego ustawienia, naciśnij klawisze Command+0 (zero). Usłyszysz: „Resetuj powiększenie”.

Porada: Wybierz polecenia Powiększ i Pomniejsz kilka razy z rzędu, aby uzyskać odpowiedni stopień powiększenia. Jeśli nie odpowiadają Ci poziomy powiększenia stosowane przez program OneNote przy każdym wyborze, możesz ustawić określony poziom powiększenia. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz „<bieżąca karta wstążki>, karta (...), (...) z 4”, naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz „Widok, karta, 4 z 4”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja, aby przejść do karty Widok. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „<bieżące powiększenie>, powiększenie, pole kombi”, wpisz odpowiednią wartość procentową powiększenia, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Użyj funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu iOS, korzystając z funkcji powiększania swojego telefonu, aby powiększyć stronę OneNote dla systemu iOS.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Włączanie funkcji Powiększenie

Włącz funkcję Powiększenie w ustawieniach ułatwień dostępu na telefonie.

 1. Na telefonie szybko przesuń w lewo lub w prawo trzema palcami, aby przejść do ekranu głównego, gdzie znajduje się ikona Ustawienia. Następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Ustawienia”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby na ekranie Ustawienia otworzyć menu Ułatwienia dostępu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Ogólne, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Ułatwienia dostępu, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby otworzyć menu Powiększenie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Powiększenie, wyłączone, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby włączyć funkcję Powiększenie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Powiększenie, wyłączone”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Powiększanie notatek

Po włączeniu funkcji Powiększenie możesz powiększać zawartość strony w aplikacji OneNote dla systemu iOS za pomocą gestów.

Na stronie aplikacji OneNote, którą chcesz powiększyć, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby powiększyć ekran i zobaczyć z bliska określoną część notatek, naciśnij dwukrotnie ekran trzema palcami.

 • Aby przenieść powiększenie do innego punktu, przeciągnij ekran trzema palcami.

 • Aby powrócić do domyślnego powiększenia, naciśnij dwukrotnie ekran trzema palcami.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Funkcja TalkBack, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android, współdziała z funkcją Zoom dotykowy Twojego telefonu, umożliwiając powiększanie strony aplikacji OneNote dla systemu Android.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Przed uruchomieniem aplikacji OneNote dla systemu Android upewnij się, że funkcja TalkBack jest włączona.

W tym temacie

Włączanie funkcji Zoom dotykowy

Włącz funkcję Zoom dotykowy w ustawieniach ułatwień dostępu na telefonie.

 1. Aby na ekranie Ustawienia telefonu otworzyć menu Ułatwienia dostępu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Ułatwienia dostępu”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby otworzyć menu Zoom dotykowy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zoom dotykowy, wyłączone”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby włączyć funkcję Zoom dotykowy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przybliż lub oddal za pomocą potrójnego dotknięcia ekranu, wyłączone”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wyłączone, przełącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Funkcja Zoom dotykowy zostanie włączona i usłyszysz komunikat: „Włączone”.

Powiększanie notatek

Po włączeniu funkcji Zoom dotykowy możesz powiększać zawartość strony w aplikacji OneNote dla systemu Android za pomocą gestów.

Na stronie aplikacji OneNote, którą chcesz powiększyć, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby powiększyć ekran i zobaczyć z bliska określoną część notatek, naciśnij potrójnie ekran. Aby powrócić do ustawienia domyślnego, naciśnij potrójnie ponownie.

 • Aby przenieść powiększenie do innego punktu, przeciągnij ekran dwoma palcami.

 • Aby powrócić do domyślnego powiększenia, naciśnij potrójnie ekran.

Zobacz też

Czytanie stron w programie OneNote przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, współdziała z funkcją Lupa Twojego telefonu, umożliwiając powiększanie strony aplikacji OneNote dla systemu Windows 10.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Włączanie funkcji lupy

Włącz funkcję Powiększenie w ustawieniach ułatwień dostępu na telefonie.

 1. Aby na ekranie Ustawienia telefonu otworzyć menu Ułatwienia dostępu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Ułatwienia dostępu”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby otworzyć menu Lupa, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Lupa”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby włączyć funkcję Powiększenie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wyłączone, Powiększenie, przełącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Funkcja Powiększenie zostanie włączona i usłyszysz komunikat: „Włączone, Powiększenie, przełącznik”.

Powiększanie notatek

Po włączeniu funkcji Lupa możesz powiększać zawartość strony w aplikacji OneNote dla systemu Windows 10 za pomocą gestów.

Na stronie aplikacji OneNote, którą chcesz powiększyć, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby powiększyć ekran i zobaczyć z bliska określoną część notatek, naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami.

 • Aby przenieść powiększenie do innego punktu, przeciągnij ekran dwoma palcami.

 • Aby zmienić poziom powiększenia po jego ustawieniu, naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj ekran dwoma palcami, a następnie przeciągnij palcami w górę lub w dół, aby powiększyć lub pomniejszyć.

 • Aby powrócić do domyślnego powiększenia, naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Użyj OneNote dla sieci Web z narratorem, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu systemu Windows w przeglądarce sieci Web, aby powiększyć lub pomniejszyć stronę.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do sekcji skróty klawiaturowe w programie OneNote.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Jeśli używasz OneNote dla sieci Web, zalecamy używanie Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ponieważ OneNote dla sieci Web są uruchamiane w przeglądarce sieci Web, skróty klawiaturowe różnią się od tych w programie komputerowym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl + O (otwieranie), dotyczą przeglądarki internetowej — nie OneNote dla sieci Web.

Możesz powiększyć lub pomniejszyć zawartość strony za pomocą funkcji Powiększ i Pomniejsz przeglądarki Microsoft Edge.

 1. Używając OneNote dla sieci Web w Microsoft Edge, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby powiększyć bieżącą stronę (funkcja Powiększ), naciśnij klawisze Ctrl+znak plus (+). Usłyszysz: „Powiększ”.

  • Aby pomniejszyć bieżącą stronę (funkcja Pomniejsz), naciśnij klawisze Ctrl+znak minus (-). Usłyszysz: „Pomniejsz”.

 2. Wybierz polecenia Powiększ i Pomniejsz kilka razy z rzędu, aby uzyskać odpowiedni stopień powiększenia.

Zobacz też

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×