Spis treści
×
Przewodnik Szybki start dla programu PowerPoint

Motywy

 1. Wybierz kartę Projektowanie.

 2. Wybierz jedną z opcji w galerii Motywy.

 3. Wybierz jedną z opcji w galerii Warianty.

Motywy programu PowerPoint

Korzystanie z Projektanta programu PowerPoint

 1. Wstaw jeden lub więcej obrazów, listę elementów lub listę dat.

 2. Zostanie otwarty panel Projektant. Wybierz odpowiedni projekt.

Możesz również wywołać Projektanta, wybierając obraz, a następnie wybierając pozycję Projektowanie > Pomysły dotyczące projektu.

Projektant pozwala ulepszyć zdjęcia na slajdach za pomocą jednego kliknięcia.

Przejścia

Aby dodać efekty specjalne do przejścia z jednego slajdu do kolejnego:

 1. Wybierz slajd, do którego chcesz dodać przejście.

 2. Na karcie Przejścia wybierz odpowiedni efekt.

 3. Wybierz pozycję Opcje efektu, aby zmienić sposób przejścia: Od prawej, Od lewej, ...

  Aby cofnąć przejście, wybierz pozycję Brak.

Przejścia

Animacje

Aby animować tekst lub obiekty na slajdzie:

 1. Zaznacz tekst lub obiekt, który chcesz animować.

 2. Na karcie Animacje wybierz pozycję Dodaj animację i z listy rozwijanej wybierz odpowiednią animację.

  Aby osobno animować poszczególne wiersze tekstu, zaznacz jeden wiersz tekstu, wybierz animację, zaznacz kolejny wiersz tekstu, wybierz animację i tak dalej.

 3. Dla opcji Uruchom wybierz pozycję Po kliknięciu, Z poprzednią lub Po poprzedniej.

  Możesz także wybrać wartość pozycji Czas trwania lub Opóźnienie.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Animowanie tekstu i obiektów.

Dodawanie animacji w programie PowerPoint w usłudze Office 365

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×