Powiązane tematy
×
Animacja, wideo i dźwięk
Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Animacja, wideo i dźwięk

Animowanie tekstu i obiektów

Tekst, obrazy, kształty, tabele, Grafiki SmartArt i inne obiekty w prezentacji programu PowerPoint można animować.

Efekty mogą powodować pojawianie się, znikanie lub przesuwanie obiektu. Mogą też powodować zmianę rozmiaru lub koloru obiektu. Efekty mogą reagować na kliknięcia myszą lub inne akcje, zapewniając interakcyjne działanie prezentacji. 

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Dostępny jest też powiązany klip wideo dotyczący animowania tekstu.

Dodawanie animacji do tekstu, obrazów, kształtów i innych elementów w prezentacji

 1. Zaznacz obiekt lub tekst, który chcesz animować.

 2. Wybierz pozycję Animacje i wybierz animację.

 3. Wybierz pozycję Opcje efektu i wybierz efekt.

Zarządzanie animacjami i efektami

Istnieją różne sposoby rozpoczynania animacji w prezentacji:

 • Przy kliknięciu: rozpocznij animację po kliknięciu slajdu.

 • Z poprzednim: odtwórz animację razem z poprzednią animacją w sekwencji.

 • Po poprzedniej: rozpocznij animację od razu po poprzedniej.

 • Czas trwania: wydłuż lub skróć efekt.

 • Opóźnienie: dodaj czas przed uruchomieniem efektu.

Dodawanie kolejnych efektów do animacji

 1. Zaznacz obiekt lub tekst z animacją.

 2. Wybierz pozycję Dodaj animację i wybierz ją.

Zmienianie kolejności animacji

 1. Wybierz znacznik animacji.

 2. Wybierz odpowiednią opcję:

  • Przesuń do tyłu: spraw, aby animacja pojawiała się wcześniej w sekwencji.

  • Przesuń do przodu: spraw, aby animacja występowała później w sekwencji.

Dodawanie animacji do obiektów zgrupowanych

Możesz dodać animację do zgrupowanych obiektów, tekstu i innych elementów.

 1. Naciśnij klawisz Ctrl i zaznacz odpowiednie obiekty.

 2. Wybierz pozycję Formatowanie > Grupuj > Grupuj, aby zgrupować obiekty.

 3. Wybierz pozycję Animacje i wybierz animację.

Dodawanie animacji do obiektu

 1. Zaznacz obiekt, który chcesz animować.

 2. Na karcie Animacje na wstążce w grupie Animacja kliknij przycisk Więcej Przycisk Więcej i wybierz odpowiedni efekt animacji.

  Grupa Animacja na karcie Animacje.

  Zostaną wyświetlone najpopularniejsze efekty. Jeśli chcesz uzyskać jeszcze więcej opcji, kliknij pozycję Więcej w dolnej części galerii.

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

Szybkość efektu zależy od ustawienia Czas trwania.

 1. Zaznacz na slajdzie efekt animacji, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Animacje w obszarze opcji Chronometraż w polu Czas trwania wpisz liczbę sekund trwania efektu.

  Opcja Czas trwania efektów animacji w programie PowerPoint

  (Wartość maksymalna: 59 sekund. Wartość minimalna: 0,01 sekundy. Możesz wpisać czas trwania lub użyć klawiszy strzałki w górę i strzałki w dół, aby wybrać standardową wartość przyrostową).

 1. Zaznacz na slajdzie efekt animacji, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Animacje w obszarze opcji Chronometraż otwórz listę Rozpoczęcie, a następnie wybierz jedną z trzech opcji opisanych poniżej:

  Opcje uruchamiania dla animacji w programie PowerPoint

  Wybierz opcję

  Aby rozpocząć efekt animacji

  Przy kliknięciu

  Przy kliknięciu slajdu

  Z poprzednim

  W tym samym momencie co poprzedni efekt animacji na liście. (Jedno kliknięcie uruchamia dwa lub więcej efektów animacji w tym samym momencie).

  Po poprzednim

  Bezpośrednio po zakończeniu odtwarzania poprzedniego efektu animacji na liście. (Nie jest wymagane dodatkowe kliknięcie, aby rozpocząć efekt animacji).

Opcja Opóźnienie określa czas, jaki musi upłynąć przed rozpoczęciem określonego efektu animacji — po kliknięciu lub po zakończeniu poprzedniego efektu animacji.

 1. Zaznacz na slajdzie efekt animacji, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Animacje w obszarze Chronometraż w polu Opóźnienie określ czas w sekundach.

Opcja Opóźnienie efektów animacji w programie PowerPoint

Aby zmienić kolejność zestawu animacji na slajdzie:

 1. Otwórz okienko Animacja: na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana wybierz pozycję Okienko animacji.

 2. W okienku Animacja wybierz efekt animacji, którego kolejność chcesz zmienić.

 3. Na karcie Animacja na wstążce w grupie Chronometraż w obszarze Zmień kolejność animacji wybierz jedną z następujących opcji:

  Opcje chronometrażu dla animacji w programie PowerPoint
  • Wybierz pozycję Przenieś do wcześniejszej lokalizacji, aby przenieść efekt o jedną pozycję w górę w kolejności animacji.

  • Wybierz pozycję Przenieś do późniejszej lokalizacji, aby przenieść efekt o jedną pozycję w dół w kolejności animacji.

  Możesz wybierać opcję wielokrotnie, jeśli to konieczne, aby przenieść wybrany efekt do odpowiedniej lokalizacji w kolejności animacji.

Zastosowanie animacji do obiektu powoduje wyświetlenie znacznika w postaci małej cyfry po lewej stronie tego obiektu. Ta cyfra wskazuje obecność efektu animacji i jego miejsce w sekwencji animacji na bieżącym slajdzie.

 1. Zaznacz cyfrę animacji, którą chcesz usunąć.

 2. Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

Aby zapoznać się z bardziej szczegółowym omówieniem, zobacz Zmienianie, usuwanie lub wyłączanie efektów animacji.

 1. Zaznacz tekst lub obiekt, do którego chcesz dodać wiele animacji.

 2. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana kliknij przycisk Dodaj animację.

  Grupa Animacja zaawansowana na karcie Animacje.

Po dodaniu jednego lub kilku efektów animacji można wykonać następujące czynności, aby sprawdzić czy efekty działają poprawnie:

 • Na karcie Animacje w grupie Podgląd kliknij przycisk Podgląd.

  Grupa Podgląd na karcie Animacje.

Aby uniknąć ręcznego animowania kilku obiektów w taki sam sposób: Użyj Malarza animacji, aby skopiować animacje z jednego obiektu do drugiego. Szczegółowe informacje i krótką prezentację wideo można znaleźć w temacie Duplikowanie animacji za pomocą Malarza animacji.

Malarz animacji jest dostępny na wstążce paska narzędzi Animacja po zaznaczeniu animowanego elementu na slajdzie

Dodawanie animacji do tekstu, obiektu lub wykresu

 • Wybierz element, który chcesz animować, kliknij kartę Animacje, a następnie wybierz jedną z następujących czynności:

  Jeśli chcesz, uzyskać następujący efekt:

  Kliknij tutaj na karcie Animacje znajdującej się na wstążce

  Pojawienie się na slajdzie

  Wybieranie jednej z opcji ruchu w celu animowania tekstu lub obiektu

  (Kliknij przycisk strzałki w prawo, aby wyświetlić więcej opcji)

  Wyróżnienie

  Wybieranie jednej z opcji wyróżnienia w celu wyróżnienia tekstu lub obiektu

  Opuszczenie slajdu

  Wybieranie jednej z opcji wyjścia w celu animowania obiektu w taki sposób, aby znikał z ekranu

  Poruszanie się po określonej ścieżce

  Wybieranie jednej z opcji ścieżki ruchu w celu nadania obiektom ruchu w zdefiniowany sposób

Do jednego obiektu możesz zastosować więcej niż jeden efekt animacji. Po prostu ponownie wybierz obiekt i zastosuj dodatkowy efekt.

Każdy efekt animacji jest reprezentowany na slajdzie przez umieszczoną obok obiektu liczbę Numer animacji, która wskazuje kolejność odtwarzania efektu.  Jeśli dwa efekty animacji mają być odtwarzane jednocześnie, są reprezentowane przez stos numerowany Stos numerowany animacji.

Edytowanie efektów animacji

Aby zmienić, usunąć lub zmienić kolejność efektów animacji:

 1. Wybierz odpowiedni slajd, a następnie kliknij numer efektu animacji, który chcesz zmienić.

 2. Okienko Animacje po prawej stronie zawiera wszystkie animacje zastosowane na slajdzie.

  Ustawianie opcji animacji w okienku właściwości

  W tym miejscu można wykonywać następujące czynności:

  • zmienić lub usunąć animacje w sekcji Odtwórz od;

  • zmienić sposób działania animacji lub dodać dźwięk w sekcji Opcje efektu;

   Zrzut ekranu przedstawiający sekcję Opcje efektu okienka Animacje z rozwiniętym menu Dźwięk.

  • zmienić sposób uruchamiania animacji i jej czasu trwania w sekcji Chronometraż.

   Zrzut ekranu przedstawiający sekcję Chronometraż okienka Animacje z opcjami Rozpoczęcie, Czas trwania, Opóźnienie i Powtórz oraz pole wyboru do przewijania do tyłu po zakończeniu odtwarzania.

  • Aby wyświetlić pusty wykres na początku animacji, po zaznaczeniu efektu animacji w Okienku animacji w sekcji Animacje wykresu zaznacz pole wyboru Rozpocznij animację przez rysowanie tła wykresu.

   Zrzut ekranu przedstawiający sekcję Animacje wykresu w okienku Animacje z opcją menu rozwijanego Grupuj grafikę oraz pole wyboru do rozpoczynania animacji, rysując tło wykresu.

Wybierz pozycję Odtwórz od, aby wyświetlić podgląd zmian.

Zobacz też

Animowanie tekstu i obiektów za pomocą ścieżek ruchu

Zmienianie lub usuwanie efektów animacji

Wyświetlanie wyrazów po jednym wierszu naraz

Animowanie pozycji punktowanych na slajdzie

Stosowanie animacji

 1. Zaznacz obiekt lub tekst na slajdzie, do którego chcesz dodać animację.

  Obiekt w tym kontekście to dowolny element na slajdzie, taki jak obraz, wykres lub pole tekstowe. Zaznaczenie obiektu na slajdzie powoduje wyświetlenie uchwytów zmiany rozmiaru wokół obiektu. (Na potrzeby animacji akapit w polu tekstowym również jest obiektem, ale po jego zaznaczeniu nie są wyświetlane uchwyty zmiany rozmiaru. Zamiast tego uchwyty zmiany rozmiaru są wyświetlane wokół całego pola tekstowego.)

 2. Na karcie Animacje na wstążce otwórz galerię animacji i wybierz jedną z nich.

  Galeria opcji animacji w aplikacji PowerPoint Online
 3. Na karcie Animacje otwórz listę Opcje efektu, aby wybrać jedną z dostępnych opcji. Opcje efektu są dostępne dla tekstu albo na potrzeby wyboru kierunku lub intensywności animacji. (Nie dla wszystkich animacji są dostępne opcje efektu).

 4. Aby wyświetlić podgląd animacji, na karcie Pokaz slajdów na wstążce wybierz pozycję Odtwórz od początku.

  Aby rozpocząć pokaz slajdów, na karcie Widok na wstążce wybierz pozycję Odtwórz od początku.

  (Jeśli funkcja Wstążka uproszczona została wyłączona, nie masz karty Pokaz slajdów; zamiast niej użyj karty Widok, aby rozpocząć pokaz slajdów.)

 5. W widoku pokazu slajdów kliknij slajd, aby odtworzyć efekt animacji.

Usuwanie efektu animacji

 1. Zaznacz animowany obiekt.

 2. Na karcie Animacje na wstążce otwórz galerię animacji i wybierz pozycję Brak.

Zmienianie kolejności efektów animacji

Zastosowanie animacji do obiektu powoduje wyświetlenie znacznika w postaci małej cyfry po lewej stronie tego obiektu. Ta cyfra wskazuje obecność efektu animacji i jego miejsce w sekwencji animacji na slajdzie. Te znaczniki są wyświetlane, gdy jest wybrana karta wstążki Animacja.

 1. Na slajdzie zaznacz animowany obiekt.

 2. Na karcie Animacja na wstążce w grupie Chronometraż kliknij pozycję Przesuń do tyłu lub Przesuń do przodu.

  Każde kliknięcie zmienia położenie obiektu w kolejności o jedno miejsce. Skutki zmiany kolejności zostaną odzwierciedlone w zmianie numerowania znaczników.

Zobacz też

Wyświetlanie tekstu po jednym wierszu, wyrazie lub literze naraz

Dodawanie animowanego obrazu GIF do slajdu

Stosowanie wielu efektów animacji do jednego obiektu

Dodawanie efektu animacji ścieżki ruchu

Efekty animacji 3D w programie PowerPoint

Przejścia między slajdami

Różnica między animacjami a przejściami

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×