Powiązane tematy
×
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Publikowanie zawartości w usłudze Microsoft Planner
Zdjęcie urządzenia Surface Book

Spróbuj!

Użyj usługi Microsoft Planner do śledzenia procesu pisania i publikowania artykułów oraz wpisów w blogu.

Śledzenie zadania za pomocą zasobników i etykiet

Używaj zasobników i etykiet do sortowania i śledzenia zadań.

  • Utwórz różne zasobniki, aby wyświetlać i śledzić stan zadania.

  • Wybierz zadanie, a następnie dodaj lub usuń etykiety, aby śledzić, na jakim etapie procesu publikacji są poszczególne artykuły.

Udostępnianie i współpraca przy użyciu biblioteki dokumentów programu SharePoint

Przechowuj artykuły w bibliotece dokumentów usługi SharePoint, aby móc je udostępniać i współtworzyć z innymi osobami.

  1. Wybierz pozycję Więcej > Pliki.

  2. Wybierz pozycję Nowy > Dokument programu Word.

  3. Wybierz nazwę pliku i wpisz tytuł artykułu.

  4. Przejdź do karty Planner, otwórz powiązane zadanie i wybierz pozycję Dodaj załącznik > SharePoint, aby załączyć dokument.

  5. Wybierz artykuł, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Sprawdzanie poszczególnych zadań

Wyświetl poszczególne zadania, aby umożliwić członkom zespołu informowanie o stanie ich artykułów.

  • Wybierz pozycję Grupuj według > Przypisane do.

Chcesz wiedzieć więcej?

Tworzenie zasobników w celu pogrupowania zadań

Oznaczanie zadań etykietami

Dołączanie do zadania plików, zdjęć lub linków

Współpraca z zespołem za pomocą usługi Microsoft Planner

Wyświetlanie wykresów postępu realizacji planu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×