Prezentowanie pokazów slajdów

Rozpoczynanie prezentacji i wyświetlanie notatek w widoku prezentera

Rozpoczynanie prezentacji i wyświetlanie notatek w widoku prezentera

Widok prezentera to znakomity sposób wyświetlania prezentacji tak, aby notatki prelegenta były widoczne na jednym komputerze (na przykład na komputerze przenośnym), a same slajdy były wyświetlane na ekranie widocznym dla odbiorców (na przykład na większym ekranie).

Jeśli używasz programu PowerPoint 2013 lub nowszej wersji, po prostu podłącz monitory, a program PowerPoint automatycznie skonfiguruje dla Ciebie widok prezentera.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Rozpoczynanie prezentacji

Na karcie Pokaz slajdów w grupie Uruchamianie pokazu slajdów wybierz pozycję Od początku.

Rozpoczynanie pokazu slajdów od początku.

Jeśli pracujesz z programem PowerPoint na jednym monitorze i chcesz wyświetlić widok prezentera, w widoku Pokaz slajdów na pasku sterowania w lewym dolnym rogu wybierz pozycję Przycisk Widok prezentera w programie PowerPoint. , a następnie pozycję Pokaż widok prezentera.

Używanie kontrolek w widoku prezentera

 • Aby przejść do poprzedniego lub następnego slajdu, wybierz pozycję Poprzedni lub Następny.

  Widok prezentera — przyciski Poprzedni i Następny

 • Aby wyświetlić wszystkie slajdy w prezentacji, wybierz pozycję Pokaż wszystkie slajdy.

  Kliknij Nawigatora slajdów, aby wyświetlić wszystkie slajdy

  Porada: Zobaczysz miniatury wszystkich slajdów w prezentacji (jak pokazano poniżej), co znacznie ułatwi Ci szybkie przejście do konkretnego slajdu w pokazie.

  Siatka z miniaturkami obrazów dla wszystkich slajdów w prezentacji.

 • Aby bliżej przyjrzeć się jakiemuś szczegółowi slajdu, wybierz pozycję Powiększ slajd, a następnie wskaż fragment, który chcesz obejrzeć.

  Powiększanie slajdu

  Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących powiększania, zobacz Powiększanie części slajdu.

 • Aby wskazać coś na slajdzie albo pisać na slajdach w trakcie prezentacji, wybierz pozycję Narzędzia pióra i wskaźnika laserowego.

  Wskazywanie i pisanie na slajdach za pomocą narzędzi pióra i wskaźnika laserowego

  Naciśnij klawisz Esc, gdy chcesz wyłączyć pióro, wskaźnik laserowy lub zakreślacz.

 • Aby ukryć lub odkryć bieżący slajd w prezentacji, wybierz pozycję Włącz lub wyłącz czarny ekran dla pokazu slajdów.

  Włączanie lub wyłączanie czarnego ekran dla slajdu

Możesz używać aplikacji PowerPoint na swoim smartfonie jako pilota do przedstawiania prezentacji i wyświetlania notatek prelegenta. Aby uzyskać więcej informacji, w tym obejrzeć krótki klip wideo, zobacz Używanie wskaźnika laserowego na smartfonie podczas przedstawiania prezentacji w programie PowerPoint.

Przełączanie monitorów z widokiem prezentera i widokiem slajdów

Aby ręcznie określić, na którym ekranie mają być wyświetlane notatki w widoku prezentera, a na którym mają być wyświetlane same slajdy, na pasku zadań u góry widoku prezentera wybierz pozycję Ustawienia wyświetlania, a następnie wybierz pozycję Przełącz widok prezentera i pokaz slajdów.

Ustawienia wyświetlania w widoku prezentera

Wygląd notatek w widoku prezentera

Porada: Aby uzyskać informacje na temat dodawania notatek prelegenta do prezentacji, zobacz Dodawanie notatek prelegenta do slajdów.

Gdy komputer jest podłączony do projektora i rozpoczynasz pokaz slajdów Ten przycisk rozpoczyna pokaz slajdów, począwszy od pierwszego slajdu w prezentacji. , na ekranie komputera pojawia się widok prezentera, a na ekranie projektora jedynie slajdy. W widoku prezentera możesz wyświetlać swoje notatki w czasie prezentacji, podczas gdy dla odbiorców będą widoczne tylko slajdy.

Widok prezentera w programie PowerPoint 2016 z zakreślonymi notatkami prelegenta

Notatki są wyświetlane w okienku po prawej stronie. Tekst jest automatycznie zawijany, a w razie potrzeby jest wyświetlany pionowy pasek przewijania. Możesz zmienić rozmiar tekstu w okienku notatek, używając dwóch przycisków w lewym dolnym rogu tego okienka:

Zmienianie rozmiaru tekstu w okienku notatek w widoku prezentera

Aby zmienić rozmiar okienek w widoku prezentera, umieść wskaźnik myszy na pionowej linii, która je oddziela, a następnie kliknij i przeciągnij.

Porada: Jeśli nie chcesz widzieć bieżącego slajdu w widoku prezentera, ale chcesz, aby Twoje notatki były większe, przeciągnij tę pionową linię oddzielającą do końca w lewo.

Wyłączanie widoku prezentera

Jeśli podczas prezentacji chcesz wyłączyć widok prezentera:

Na karcie wstążki Pokaz slajdów wyczyść pole wyboru o nazwie Użyj widoku prezentera.

Na karcie Pokaz slajdów w programie PowerPoint znajduje się pole wyboru umożliwiające wybranie, czy widok prezentera ma być używany podczas pokazywania prezentacji innym osobom.

Zapewnienie aktualizacji slajdów

Jeśli pracujesz z zespołem ludzi w celu utworzenia zestawu slajdów, może się zdarzyć, że do ostatniej chwili będą wprowadzane zmiany w zestawach slajdów. Tradycyjnie po rozpoczęciu prezentacji Twoje slajdy nie są aktualizowane. Jeśli używasz usługi PowerPoint dla Microsoft 365, masz możliwość aktualizowania slajdów przez zespół nawet podczas prezentacji w celu zapewnienia dostępu do aktualnych zmian.

Możesz włączyć tę funkcję, przechodząc do karty Pokaz slajdów na wstążce, wybierając pozycję Przygotuj pokaz slajdów i zaznaczając pole wyboru Zapewnij aktualizację slajdów.  

Grupa Pokaż opcje pozycji Przygotuj pokaz slajdów z włączoną opcją Zapewnij aktualizację slajdów.

Jeśli prezentacja została już rozpoczęta i chcesz się upewnić, że to ustawienie jest włączone, możesz to zrobić w widoku prezentera. Wybierz przycisk Więcej opcji pokazu slajdów (który wygląda jak wielokropek), a następnie sprawdź w menu, czy jest zaznaczone pole wyboru Zapewnij aktualizację slajdów.

Menu Więcej opcji pokazu slajdów w widoku prezentera.

Zobacz też

Używanie wskaźnika laserowego na smartfonie podczas przedstawiania prezentacji w programie PowerPoint

Rozpoczynanie prezentacji

Aby rozpocząć korzystanie z widoku prezentera, wybierz pozycję Pokaz slajdów > Widok prezentera.

Widok prezentera na karcie Pokaz slajdów

Używanie kontrolek w widoku prezentera

 • Aby przejść do poprzedniego lub następnego slajdu, wybierz strzałkę Poprzedni lub Następny.

  Przyciski nawigacyjne w widoku prezentera.
 • Aby wskazać za pomocą lasera lub pisać na slajdach, umieść wskaźnik myszy na ekranie, a następnie wybierz narzędzie Pióro i wskaźnik laserowy Narzędzie Pióro i wskaźnik laserowy. na podręcznym pasku narzędzi w lewym dolnym rogu.

  Naciśnij klawisz Esc, aby wyłączyć pióro, wskaźnik laserowy lub zakreślacz.

 • Aby włączyć lub wyłączyć czarny ekran, naciśnij klawisz b na klawiaturze.

 • Aby włączyć lub wyłączyć napisy lub podpisy, naciśnij przycisk Przełącz napisy Przełączanie napisów w widoku prezentera. .

Możesz używać aplikacji PowerPoint na swoim smartfonie jako pilota do przedstawiania prezentacji i wyświetlania notatek prelegenta. Aby uzyskać więcej informacji, w tym obejrzeć krótki klip wideo, zobacz Używanie wskaźnika laserowego na smartfonie podczas przedstawiania prezentacji w programie PowerPoint.

Rozszerzanie pulpitu komputera Mac na drugi monitor

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.

 2. Otwórz aplikację Wyświetlacz.

 3. Kliknij kartę Rozmieszczenie w oknie dialogowym.

 4. Wyczyść pole wyboru Wyświetlacze lustrzane.

Wykonując ten proces, masz już konfigurację z dwoma monitorami. Pokaz slajdów programu PowerPoint możesz przedstawić na jednym ekranie, mając inne aplikacje otwarte na drugim ekranie i zachowując te inne aplikacje jako prywatne.

Przełączanie monitorów z widokiem prezentera i widokiem slajdów

Aby ręcznie określić, na którym ekranie mają być wyświetlane notatki w widoku prezentera, a na którym mają być wyświetlane same slajdy, na pasku zadań z lewej strony u góry widoku prezentera wybierz pozycję Przełącz wyświetlacze.

Wygląd notatek w widoku prezentera

Gdy komputer jest podłączony do projektora i uruchomisz widok prezentera, na ekranie komputera pojawia się widok prezentera, a na ekranie projektora jedynie slajdy.

Widok prezentera zawiera okienko notatek prelegenta po prawej stronie i okienko nawigacji u dołu.

Notatki są wyświetlane w okienku po prawej stronie. Tekst jest automatycznie zawijany, a w razie potrzeby jest wyświetlany pionowy pasek przewijania. Możesz zmienić rozmiar tekstu w okienku notatek, używając dwóch przycisków w lewym dolnym rogu tego okienka:

Kontrolki rozmiaru czcionki dla notatek w widoku prezentera.

Możesz dostosować rozmiar bieżącego slajdu a także notatki i kolejne panele slajdów, chwytając i przeciągając pionową linię oddzielającą dwa panele za pomocą myszy.

Porada: Jeśli nie chcesz widzieć bieżącego slajdu w widoku prezentera, ale chcesz, aby Twoje notatki były większe, przeciągnij tę pionową linię oddzielającą do końca w lewo.

Wyłączanie widoku prezentera przed rozpoczęciem prezentacji

 1. Z menu PowerPoint wybierz polecenie Preferencje.

 2. W oknie dialogowym Preferencji programu PowerPoint w obszarze Dane wyjściowe i udostępnianie kliknij pozycję Pokaz slajdów.

  W oknie dialogowym Preferencje programu PowerPoint w obszarze Dane wyjściowe i udostępnianie kliknij pozycję Pokaz slajdów.
 3. W oknie dialogowym Pokaz slajdów wyczyść pole wyboru Zawsze uruchamiaj widok prezentera z 2 wyświetlanymi obszarami.

  W oknie dialogowym Pokaz slajdów wyczyść pole wyboru Zawsze uruchamiaj widok prezentera z 2 wyświetlanymi obszarami.
 4. Zamknij okno dialogowe.

Wyłączanie widoku prezentera podczas prezentacji

 • W górnej części okna widoku prezentacji kliknij pozycję Użyj pokazu slajdów.

  W trakcie prezentacji wyłącz widok prezentera, wybierając pozycję „Użyj pokazu slajdów” u góry okna widoku prezentera.

  Ten przycisk zamyka widok prezentera. W efekcie zarówno ekran Twojego komputera osobistego, jak i ekran rzutnika przedstawiają pokaz slajdów.

Zapewnienie aktualizacji slajdów

Jeśli pracujesz z zespołem ludzi w celu utworzenia zestawu slajdów, może się zdarzyć, że do ostatniej chwili będą wprowadzane zmiany w zestawach slajdów. Tradycyjnie po rozpoczęciu prezentacji Twoje slajdy nie są aktualizowane. Jeśli używasz usługi PowerPoint dla Microsoft 365 dla komputerów Mac, masz możliwość aktualizowania slajdów przez zespół nawet podczas prezentacji w celu zapewnienia dostępu do aktualnych zmian.

Możesz włączyć tę funkcję, przechodząc do karty Pokaz slajdów na i zaznaczając pole wyboru Zapewnij aktualizację slajdów.  

Karta pokazu slajdów wstążki z zaznaczoną opcją „Zapewnij aktualizację slajdów”.

Jeśli prezentacja została już rozpoczęta i chcesz się upewnić, że to ustawienie jest włączone, możesz to zrobić w widoku prezentera. Wybierz przycisk Więcej opcji pokazu slajdów (który wygląda jak wielokropek), a następnie sprawdź w menu, czy jest zaznaczone pole wyboru Zapewnij aktualizację slajdów.

Menu kontekstowe Więcej opcji w widoku prezentera przedstawiające zaznaczenie opcji Zapewnij aktualizację slajdów.

Zobacz też

Tworzenie prezentacji automatycznej

Nagrywanie pokazu slajdów

Zapewnienie aktualizacji slajdów

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×