Spis treści
×

W tym artykule przedstawiono skróty klawiaturowe dostępne wDelve.

Skróty klawiaturowe opisane w tym artykule dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie układowi amerykańskiemu.

Uwaga: W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających szybkiego naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Aby nawigować przy użyciu klawiatury w programie Delve, naciskaj klawisz Tab lub używaj klawiszy strzałek do przechodzenia między obszarami lub elementami. Aby wybrać element lub opcję, naciśnij klawisz Enter.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście do następnego obszaru lub elementu. Na przykład przejście do następnej strony lub osoby w okienku nawigacji po lewej stronie, przejście z jednej karty zawartości do następnej lub przejście z jednego obszaru na karcie zawartości do następnego.

Tab

Przejście do poprzedniego obszaru lub elementu.

Shift+Tab

Wybranie wyróżnionego obszaru lub elementu. Na przykład po wyróżnieniu strony lub osoby w okienku nawigacji po lewej stronie można nacisnąć klawisz Enter, aby otworzyć tę stronę lub stronę profilu tej osoby.

Jeśli wyróżniono obszar tytułu na karcie zawartości, naciśnięcie klawisza Enter spowoduje otwarcie dokumentu.

Jeśli wyróżniono obszar rozwijany u dołu karty zawartości, naciśnij spację, aby wyświetlić więcej szczegółów dokumentu.

Enter lub Spacja

Cofnięcie akcji. Na przykład usunięcie wyróżnienia z obszaru na karcie zawartości lub opuszczenie karty w celu wznowienia nawigacji po kartach.

Esc

Przejście w dół w obrębie listy lub przewinięcie w dół w obrębie okna. Na przykład przejście w dół w obrębie listy sugestii wyszukiwania.

Klawisz Strzałka w dół

Przejście w górę w obrębie listy lub przewinięcie w górę w obrębie okna.

Klawisz Strzałka w górę

W obszarze zawartości strony aplikacji Delve możesz także przewijać zawartość strony za pomocą klawiszy Strzałka w górę, Strzałka w dół, Page Up, Page Down, Home i End.

Przechodzenie o jedną stronę do tyłu.

Alt+Klawisz strzałki w lewo

lub

Backspace

Przejście o jedną stronę do przodu.

Alt+Klawisz strzałki w prawo

Zobacz też

Co to jest aplikacja Delve?

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×