Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Poczta za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób z wadami wzroku lub zaburzeniami poznawczymi, które korzystają z programu czytnika zawartości ekranu, takiego jak Narrator Microsoft, JAWS lub NVDA z produktami Microsoft 365. Ten artykuł jest częścią zestawu zawartości pomocy technicznej dotyczącej czytnika zawartości ekranu platformy Microsoft 365, w którym można znaleźć więcej informacji o ułatwieniach dostępu w naszych aplikacjach. Aby uzyskać ogólną pomoc, odwiedź stronę główną Pomocy technicznej firmy Microsoft.

Program Poczta dla systemu Windows 10 automatycznie wyszukuje potencjalne błędy pisowni i gramatyki w trakcie pisania. Możesz za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu przejść przez błędy i poprawić je. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora, JAWS i NVDA, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

W tym temacie

Sprawdzanie pisowni w wiadomości e-mail

Wyszukaj błędy pisowni w wiadomości e-mail, a następnie zdecyduj, czy zgadzasz się z modułem sprawdzania pisowni.

 1. W wiadomości e-mail, w której chcesz sprawdzić pisownię, naciśnij klawisz F7. W przypadku Narrator i NVDA usłyszysz komunikat: "Wyskakujące okienko". W programie JAWS usłyszysz błędnie napisany wyraz. Zostanie otwarte menu kontekstowe z wyświetloną listą sugerowanych poprawek dotyczących pierwszego błędu pisowni.

 2. Aby przeglądać listę sugestii korekty, naciśnij klawisz Strzałka w prawo, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wybrać sugestię, naciśnij klawisz Enter.

  • Aby zignorować sugestie, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Ignoruj wszystkie”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby przejść do następnego błędu pisowni, naciśnij klawisz F7 i powtórz krok 2.

 4. Gdy nie będzie już błędów pisowni, usłyszysz "Sprawdzanie pisowni zakończone", a fokus znajdzie się na przycisku Odrzuć . Naciśnij klawisz Enter, aby zamknąć okno dialogowe.

Ukrywanie i odkrywanie znaczników sprawdzania

Znaczniki sprawdzania można ukryć, aby czytnik zawartości ekranu nie odczytywał błędów pisowni, gdy pracujesz nad wiadomością e-mail. Po ukończeniu pracy możesz odkryć znaczniki i sprawdzić pisownię za pomocą czytnika zawartości ekranu.

 1. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz "Wstążka", a następnie nazwę obecnie wybranej karty.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz: "Karta Opcje".

 3. Aby przejść do wstążki, naciśnij raz klawisz Strzałka w dół. Usłyszysz pierwszą opcję na wstążce, na przykład "Wysoka ważność, przycisk, wyłączone".

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Sprawdzanie i język, przycisk zwinięty", a następnie naciśnij klawisz Enter, aby rozwinąć menu.

 5. Fokus znajdzie się na opcji Ukryj wszystkie znaczniki sprawdzania . Naciśnij klawisz Spacja, aby zaznaczyć pole wyboru.

  Porada: Aby ukryć znaczniki sprawdzania dla określonego fragmentu tekstu, najpierw zaznacz tekst w wiadomości e-mail, a następnie przejdź do menu Sprawdzanie i język zgodnie z instrukcjami w krokach od 1 do 4. W menu naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Ukryj znaczniki sprawdzania w zaznaczonym tekście, pole wyboru niezaznaczone", a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 6. Aby zamknąć menu Sprawdzanie i język , naciśnij klawisz Esc.

 7. Gdy skończysz i zechcesz odkryć znaczniki sprawdzania, otwórz menu Sprawdzanie i język zgodnie z instrukcjami w krokach od 1 do 4, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby wyczyścić pole wyboru Ukryj wszystkie znaczniki sprawdzania . Aby zamknąć menu, naciśnij klawisz Esc.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Poczta za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Poczta

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Poczta

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Poczta za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×