Grupa usługi Microsoft 365 różni się od grupy kontaktów (nazywanej dawniej listą dystrybucyjną). Grupa kontaktów to zestaw adresów e-mail, przy użyciu którego można wysłać wiadomość e-mail lub zaproszenie na spotkanie do wszystkich osób jednocześnie. Aby utworzyć grupę kontaktów, zobacz Tworzenie grupy kontaktów.

Obejrzyj krótki klip wideo na temat tworzenia grupy, która ma być używana jako firmowy adres e-mail.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

 1. Otwórz aplikację Outlook dla systemu Windows.

 2. Wybierz pozycję Narzędzia główne > Nowa grupa.

  Opcje obszaru Grupy na głównej wstążce programu Outlook

  Znak zapytania wskazuje zawartość pomocy Na wstążce nie ma pozycji Nowa grupa? Być może dział informatyczny nie włączył funkcji Grupy dla organizacji. Skontaktuj się z tym działem w celu uzyskania pomocy.

 3. Wpisz informacje dotyczące grupy.

 • Nazwa grupy: utwórz nazwę oddającą charakter grupy.

  Po wprowadzeniu nazwy zostanie podany sugerowany adres e-mail. Komunikat „Niedostępny” oznacza, że dana nazwa grupy jest już używana i należy użyć innej. Pamiętaj, że po wybraniu nazwy grupy nie będzie jej można zmienić.

 • Opis: opcjonalnie wpisz opis grupy, aby inne osoby mogły dowiedzieć się, jaki jest jej cel. Ten opis będzie dołączony do powitalnej wiadomości e-mail, otrzymywanej przez osoby dołączające do grupy.

 • Klasyfikacja: Wybierz klasyfikację. Dostępne opcje zależą od tego, co skonfigurowano w organizacji.

 • Prywatność: Grupy są tworzone domyślnie jako prywatne. Oznacza to, że tylko zatwierdzeni członkowie w Twojej organizacji mogą zobaczyć zawartość grupy. Inne osoby z organizacji, które nie zostaną zatwierdzone, nie będą mogły zobaczyć, co znajduje się w grupie.

  • Wybierz pozycję Publiczna, aby utworzyć grupę, w której każda osoba z organizacji może wyświetlać zawartość grupy i zostać jej członkiem.

  • Wybierz pozycję Prywatna, aby utworzyć grupę, w której członkostwo wymaga zatwierdzenia i tylko członkowie mogą wyświetlać jej zawartość.

 • Wyślij wszystkie konwersacje i zdarzenia grupy do skrzynek odbiorczych członków Opcjonalnie zaznacz to pole wyboru, aby członkowie mogli przeglądać wszystkie zdarzenia i konwersacje grupy w swoich skrzynkach odbiorczych bez konieczności odwiedzania osobnych obszarów roboczych grup. Członkowie mogą zmienić to ustawienie dla swoich skrzynek pocztowych.

 • Wybierz pozycję Utwórz.

Tworzenie grupy

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna dla uczestników niejawnego programu testów pakietu Office z subskrypcją platformy Microsoft 365. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Microsoft 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

 1. Otwórz program Outlook dla komputerów Mac.

 2. Wybierz pozycję Plik > Nowy > Grupa.

  Znak zapytania wskazuje zawartość pomocy W menu nie ma pozycji Grupa? Być może dział informatyczny nie włączył funkcji Grupy dla organizacji. Skontaktuj się z tym działem w celu uzyskania pomocy.

 3. Wpisz informacje dotyczące grupy:

  • Nazwa grupy: utwórz nazwę oddającą charakter grupy.

   Po wprowadzeniu nazwy zostanie podany sugerowany adres e-mail. Komunikat „Niedostępny” oznacza, że dana nazwa grupy jest już używana i należy użyć innej. Pamiętaj, że po wybraniu nazwy grupy nie będzie jej można zmienić.

  • Opis: opcjonalnie wpisz opis grupy, aby inne osoby mogły dowiedzieć się, jaki jest jej cel. Ten opis będzie dołączony do powitalnej wiadomości e-mail otrzymywanej przez osoby dołączające do grupy. Kliknij pozycję Dalej.

  • Wpisz adresy e-mail członków lub wybierz członków z listy kontaktów do dodania do grupy. Możesz dodać do grupy gości, czyli osoby spoza Twojej szkoły lub organizacji.

  • Prywatność: Grupy są tworzone domyślnie jako prywatne. Oznacza to, że tylko zatwierdzeni członkowie w Twojej organizacji mogą zobaczyć zawartość grupy. Inne osoby z organizacji, które nie zostaną zatwierdzone, nie będą mogły zobaczyć, co znajduje się w grupie.

   • Wybierz pozycję Publiczna, aby utworzyć grupę, w której każda osoba z organizacji może wyświetlać zawartość grupy i zostać jej członkiem.

   • Wybierz pozycję Prywatna, aby utworzyć grupę, w której członkostwo wymaga zatwierdzenia i tylko członkowie mogą wyświetlać jej zawartość.

  • Klasyfikacja: Wybierz klasyfikację. Dostępne opcje zależą od tego, co skonfigurowano w organizacji.

  Przedstawia interfejs użytkownika do tworzenia grupy na komputerze Mac

 4. Kliknij pozycję Utwórz. W nowo utworzonej skrzynce odbiorczej grupy pojawi się powitalna wiadomość e-mail.

Uwaga: Jeśli podane instrukcje nie są zgodne z tym, co widzisz, być może korzystasz ze starszej wersji aplikacji Outlook w sieci Web. Wypróbuj Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook w sieci Web.

 1. Otwórz aplikację Outlook w sieci Web

 2. W okienku po lewej stronie w obszarze Grupy wybierz pozycję Nowa grupa lub kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Grupy, a następnie wybierz pozycję Nowa grupa.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Nowa grupa

  Uwaga: Jeśli nie widzisz grup w okienku po lewej stronie, być może Twoja organizacja nie włączyła grup.

 3. Wpisz informacje dotyczące grupy:

  • Nazwa grupy: utwórz nazwę oddającą charakter grupy.

   Po wprowadzeniu nazwy zostanie podany sugerowany adres e-mail. Komunikat „Niedostępny” oznacza, że dana nazwa grupy jest już używana i należy użyć innej. Pamiętaj, że po wybraniu nazwy grupy nie będzie jej można zmienić.

  • Opis: opcjonalnie wpisz opis grupy, aby inne osoby mogły dowiedzieć się, jaki jest jej cel. Ten opis będzie dołączony do powitalnej wiadomości e-mail, otrzymywanej przez osoby dołączające do grupy.

  • Prywatność: Grupy są tworzone domyślnie jako prywatne. Oznacza to, że tylko zatwierdzeni członkowie w Twojej organizacji mogą zobaczyć zawartość grupy. Inne osoby z organizacji, które nie zostaną zatwierdzone, nie będą mogły zobaczyć, co znajduje się w grupie.

   • Wybierz pozycję Publiczna, aby utworzyć grupę, w której każda osoba z organizacji może wyświetlać zawartość grupy i zostać jej członkiem.

   • Wybierz pozycję Prywatna, aby utworzyć grupę, w której członkostwo wymaga zatwierdzenia i tylko członkowie mogą wyświetlać jej zawartość.

  • Klasyfikacja: Wybierz klasyfikację. Dostępne opcje zależą od tego, co skonfigurowano w organizacji.

  • Wyślij wszystkie konwersacje i zdarzenia grupy do skrzynek odbiorczych członków Opcjonalnie zaznacz to pole wyboru, aby członkowie mogli przeglądać wszystkie zdarzenia i konwersacje grupy w swoich skrzynkach odbiorczych bez konieczności odwiedzania osobnych obszarów roboczych grup. Członkowie mogą zmienić to ustawienie dla swoich skrzynek pocztowych.

  • Wybierz pozycję Utwórz.

Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji

 1. Otwórz aplikację Outlook w sieci Web.

 2. W okienku po lewej stronie obok pozycji Grupy wybierz przycisk +. (Jeśli nie widać przycisku +, umieść wskaźnik myszy na okienku po lewej stronie).

  Lewe okienko nawigacji w aplikacji Outlook w sieci Web z wyróżnionym przyciskiem Utwórz

  Uwaga: Jeśli nie widzisz grup w okienku po lewej stronie, być może Twoja organizacja nie włączyła grup.

 3. Wpisz informacje dotyczące grupy.

 • Nazwa grupy: utwórz nazwę oddającą charakter grupy.

  Po wprowadzeniu nazwy zostanie podany sugerowany adres e-mail. Komunikat „Niedostępny” oznacza, że dana nazwa grupy jest już używana i należy użyć innej. Pamiętaj, że po wybraniu nazwy grupy nie będzie jej można zmienić.

 • Opis: opcjonalnie wpisz opis grupy, aby inne osoby mogły dowiedzieć się, jaki jest jej cel. Ten opis będzie dołączony do powitalnej wiadomości e-mail, otrzymywanej przez osoby dołączające do grupy.

 • Prywatność: Grupy są tworzone domyślnie jako prywatne. Oznacza to, że tylko zatwierdzeni członkowie w Twojej organizacji mogą zobaczyć zawartość grupy. Inne osoby z organizacji, które nie zostaną zatwierdzone, nie będą mogły zobaczyć, co znajduje się w grupie.

  • Wybierz pozycję Publiczna, aby utworzyć grupę, w której każda osoba z organizacji może wyświetlać zawartość grupy i zostać jej członkiem.

  • Wybierz pozycję Prywatna, aby utworzyć grupę, w której członkostwo wymaga zatwierdzenia i tylko członkowie mogą wyświetlać jej zawartość.

 • Klasyfikacja: Wybierz klasyfikację. Dostępne opcje zależą od tego, co skonfigurowano w organizacji.

 • Wyślij wszystkie konwersacje i zdarzenia grupy do skrzynek odbiorczych członków Opcjonalnie zaznacz to pole wyboru, aby członkowie mogli przeglądać wszystkie zdarzenia i konwersacje grupy w swoich skrzynkach odbiorczych bez konieczności odwiedzania osobnych obszarów roboczych grup. Członkowie mogą zmienić to ustawienie dla swoich skrzynek pocztowych.

 • Wybierz pozycję Utwórz.

Okienko Tworzenie grupy z wypełnionymi wszystkimi informacjami

 1. Otwórz aplikację mobilną Outlook.

 2. Wybierz pozycję Grupy w okienku folderów.

  Folder Grupy w okienku nawigacji

  Znak zapytania wskazuje zawartość pomocy W okienku folderów nie ma pozycji Grupy? Być może dział informatyczny nie włączył funkcji Grupy dla organizacji. Skontaktuj się z tym działem w celu uzyskania pomocy.

 3. W nagłówku Grupy naciśnij pozycję +.

  Naciśnij znak plus w prawym górnym rogu ekranu, aby utworzyć grupę

 4. Na stronie Nowa grupa wpisz nazwę grupy i wybierz pozycję Dalej.

 5. Na stronie Ustawienia wprowadź wymagane informacje, w tym poziom prywatności (publiczna lub prywatna), klasyfikację i to, czy członkowie grupy powinni śledzić grupowe konwersacje i zdarzenia w osobistych skrzynkach odbiorczych.

 6. Naciśnij pozycję Utwórz.

 7. Wpisz adresy e-mail członków lub wybierz ich z listy kontaktów, aby dodać ich do grupy. Do grupy można dodać gości.

 8. Naciśnij przycisk Dodaj. W nowo utworzonej skrzynce odbiorczej grupy pojawi się powitalna wiadomość e-mail.

Tworzenie grupy PLC w programie Outlook (Office 365 Education)

Grupa społeczności zawodowej nauczycieli (SZN) to typ grupy usługi Microsoft 365, która zapewnia nauczycielom udostępniony obszar na potrzeby współpracy. Społeczności zawodowe nauczycieli są dostępne w planach platformy Microsoft 365 Education.

Grupa SZN jest bardzo podobna do innych grup usługi Microsoft 365. Obejmuje ona udostępnioną skrzynkę pocztową i kalendarz, udostępnioną bibliotekę dokumentów i notes programu OneNote. Notes jest przeznaczony dla nauczycieli i zawiera szablony i wiele zasobów, które dostarczają pomysły i zapewniają pomoc.

Uwagi: 

 • Tworzenie grup SZN nie jest obsługiwane w nowej aplikacji Outlook w sieci Web. Tworzenie grup SZN jest teraz dostępne tylko w aplikacji Teams.

 • Jeśli chcesz utworzyć grupę SZN, nadal możesz to zrobić w aplikacji Teams lub po przełączeniu się do klasycznej wersji aplikacji Outlook w sieci Web, gdy jest ona dostępna.

 • Istniejące grupy SZN pozostają bez zmian oraz mogą być jak zwykle dostępne z aplikacji Outlook w sieci Web i używane tak, jak zawsze. Ta zmiana ma wpływ tylko na nowe grupy SZN. Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia grup społeczności zawodowej nauczycieli w aplikacji Teams, zobacz Tworzenie zespołu dla społeczności zawodowej nauczycieli w aplikacji Microsoft Teams

Zobacz też

Tworzenie grupy w witrynie Outlook.com i dodawanie członków

Dodawanie i usuwanie członków grupy w programie Outlook

Dołączanie do grupy w programie Outlook

Planowanie spotkania w kalendarzu grupy w programie Outlook

Usuwanie grupy w programie Outlook

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji

ZAPYTAJ SPOŁECZNOŚĆ >

Uzyskaj pomoc techniczną

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×