Spis treści
×
Wprowadzenie do aplikacji Listy
Wprowadzenie do aplikacji Listy

Tworzenie i modyfikowanie widoku listy

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Spróbuj!

Skonfiguruj listę tak, aby dane były przedstawiane tak, jak chcesz. Uporządkuj listę w niestandardowy sposób, aby wyróżnić pewne elementy lub uzyskać bardziej przyciągający styl. 

Przełączanie na inny widok

Wybierz nazwę edytowanego widoku z menu Opcje widoku (na przykład Wszystkie elementy), a następnie wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz nazwę widoku, który chcesz zmienić, lub

  • Wybierz inny typ widoku, na przykład Lista, Lista kompaktowa lub Galeria.

Dodawanie kolumny

Wybierz pozycję Dodaj kolumnę lub:

  1. Umieść wskaźnik myszy między dwoma nagłówkami kolumn i wybierz znak +.

  2. Wybierz typ kolumny, którą chcesz dodać, wprowadź informacje dla kolumny, a następnie wybierz pozycję Zapisz

Kolumnę możesz również dodać, wybierając pozycję Dodaj kolumnę w skrajnym prawym nagłówku kolumny.

Sortowanie listy

  • Wybierz nagłówek kolumny, według której chcesz sortować, i wybierz kolejność sortowania.

Filtrowanie listy

  • Wybierz nagłówek kolumny, a następnie wybierz pozycję Filtruj według, wybierz elementy, które chcesz wyświetlić, a następnie wybierz pozycję Zastosuj.

  • Aby wyczyścić filtr, zaznacz nagłówek kolumny, a następnie wybierz pozycję Filtruj według > Wyczyść wszystkie > Zastosuj.

Grupowanie elementów

  • Zaznacz nagłówek kolumny, a następnie opcję Grupuj według.

Zapisywanie widoku

  1. Wybierz nazwę edytowanego widoku z menu Opcje widoku (na przykład Wszystkie elementy), a następnie wybierz pozycję Zapisz widok jako.

  2. Wprowadź nazwę, wybierz widok publiczny lub prywatny, a następniewybierz pozycję Zapisz.

Chcesz wiedzieć więcej?

Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie widoku listy lub biblioteki

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×