Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Tworzenie nowego zadania w usłudze Project Online

Jeśli masz odpowiednie uprawnienia w aplikacji Project Web App, możesz łatwo utworzyć nowe zadanie w projekcie w przedsiębiorstwie przy użyciu Centrum projektów.

Uwaga:  Aby utworzyć nowe zadanie w projekcie będącym listą zadań programu SharePoint, zobacz Dodawanie zadań do projektu.

Aby utworzyć nowe zadanie w projekcie w przedsiębiorstwie:

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Projekty.

 2. Na liście kliknij nazwę istniejącego projektu.

 3. Na karcie Zadanie kliknij pozycję Edytuj.

  Uwaga:  Jeśli chcesz utworzyć nowe zadanie przy użyciu programu Microsoft Project Professional, kliknij strzałkę w dół na przycisku Edytuj, a następnie kliknij pozycję W programie Microsoft Project.

 4. Wprowadź nowe zadanie, stosując jedną z następujących metod:

  • Wprowadź informacje o zadaniu w pustym wierszu u dołu listy.

  • Skopiuj i wklej zadanie z innego programu, takiego jak Microsoft Excel.

  • Wstaw nowe zadanie między dwoma istniejącymi zadaniami. Kliknij wiersz, który ma być umieszczony poniżej nowego zadania, a następnie naciśnij klawisz Insert na klawiaturze lub kliknij pozycję Wstaw w grupie Zadania na karcie Zadanie.

   Porada:  Rozważ dodanie informacji w polach Nazwa zadania i Czas trwania oraz dat w polach Rozpoczęcie i/lub Zakończenie. Przeczytaj temat Wybieranie między automatycznym i ręcznym planowaniem zadania, aby uzyskać więcej informacji o dołączaniu tych szczegółów.

   Chcesz przypisać wiele osób do zadania?    W przypadku przypisywania wielu osób lub innych zasobów do zadania najlepiej używać programu Project Professional. W tym celu zakończ dodawanie zadania tutaj, a następnie otwórz projekt w programie Project Professional, aby przydzielić zasoby.

 5. Po zakończeniu dodawania zadań kliknij pozycję Zamknij, aby z powrotem zaewidencjonować projekt.

Po utworzeniu zadań w projekcie w przedsiębiorstwie możesz wykonywać różne czynności: dokładniej określić harmonogram projektu, udostępnić nowe zadania innym osobom lub śledzić postęp zadań.

Oto dostępne możliwości:

Wybieranie między automatycznym i ręcznym planowaniem zadania

Zadania w projekcie mogą być planowane automatycznie przy użyciu aparatu planowania aplikacji Project Web App albo planowane ręcznie z zachowaniem wprowadzonego czasu trwania, daty rozpoczęcia i daty zakończenia.

Aby zmienić tryb planowania, wybierz jedną z następujących opcji:

 • Z listy rozwijanej w kolumnie Tryb dla wiersza zadania wybierz pozycję Zaplanowane automatycznie lub Zaplanowane ręcznie.

 • Kliknij raz w wierszu zadania, aby go zaznaczyć, a następnie na karcie Zadanie w grupie Edytowanie kliknij pozycję Zaplanuj ręcznie lub Zaplanuj automatycznie.

Jeśli wybierzesz automatyczne planowanie zadania w projekcie, jego czas trwania, data rozpoczęcia i data zakończenia będą określane przez aplikację Project Web App, z uwzględnieniem wielu różnych czynników. Jeśli zadanie zależy od innych zadań lub elementów dostarczanych, daty tych elementów będą uwzględniane podczas automatycznego planowania zadania. W aplikacji Project Web App będą też uwzględniane informacje o dostępności zasobów, godziny pracy i kalendarze. Jeśli aplikacja Project Web App jest zintegrowana z programem Microsoft Exchange Server, planowanie automatyczne może nawet uwzględniać czas poza biurem wprowadzony przez zasoby w ich kalendarzach programu Outlook.

Ręczne planowanie zadania może być pomocne, jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad wartościami dat i czasu trwania w harmonogramie projektu lub gdy nie znasz wystarczającej ilości szczegółów dotyczących zadań projektu, aby skonstruować precyzyjny harmonogram automatycznie. Jeśli wybierzesz opcję ręcznego planowania zadania w projekcie, aparat planowania aplikacji Project Web App nie będzie zmieniał czasu trwania, daty rozpoczęcia i daty zakończenia zadania. Ustawione wartości nie będą zmieniane, nawet jeśli nie każdy szczegół projektu będzie z nimi zgodny. W polach Czas trwania, Rozpoczęcie i Zakończenie możesz nawet użyć określeń opisowych zamiast wartości numerycznych. Dla zadania można na przykład określić czas trwania „Około tygodnia” lub czas rozpoczęcia „W połowie października”.

Używanie zstępujących zadań sumarycznych w planowaniu ogólnym

Podczas planowania projektu możesz mieć tylko niektóre ogólne informacje o głównych punktach kontrolnych. Mimo to w aplikacji Project Web App możesz zaplanować projekt nawet bez oszacowań czasu pracy czy szczegółowych informacji o tym, jakie zadania należy uwzględnić. Zamiast wprowadzać szczegóły na poziomie zadań projektu, możesz zastosować podejście zstępujące, tworząc ogólne fazy sumaryczne oparte na ogólnej osi czasu projektu.

 1. Utwórz zadania    Utwórz zadania odzwierciedlające posiadaną wiedzę o projekcie. Zastosuj procedurę opisaną we wcześniejszej części tego artykułu.

 2. Zwiększ wcięcia podzadań    Zwiększ wcięcia podzadań w obszarze zadań sumarycznych, tak aby przedstawić poszczególne etapy lub fazy w projekcie.

 3. Wprowadź wartości dat lub czasu trwania    Wprowadź wartości dat lub czasu trwania na poziomie zadań sumarycznych w celu ich ręcznego zaplanowania, tak aby wartości dat i czasu trwania podzadań nie były rzutowane na zadania sumaryczne.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×