Spis treści
×
Przewodnik Szybki Start dla wersji klasycznej programu Project
Przewodnik Szybki Start dla wersji klasycznej programu Project

Tworzenie projektu

Za pomocą programu Project możesz:

 • tworzyć plany projektów,

 • tworzyć zespoły zajmujące się projektami i przydzielać zasoby,

 • wyświetlać różne widoki zadań i zasobów,

 • mierzyć postępy,

 • zarządzać budżetami.

Obraz przedstawiający dwa widoki planu projektu

Uwagi: 

 • Ten przewodnik Szybki start dotyczy konkretnie programu Microsoft Project 2019, 2016 i klienta komputerowego usługi Project Online w subskrypcji usługi Microsoft 365. Usługa Project Online zawiera dodatkowe funkcje, które obsługują interakcje online.

 • Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tworzeniu nowego projektu, zobacz Tworzenie nowego projektu.

Tworzenie projektu na podstawie szablonu

 1. Otwórz program Project.
  Ewentualnie wybierz pozycję Plik > Nowy, jeśli pracujesz już w planie projektu.

 2. Wybierz szablon lub wpisz tekst w polu Wyszukaj szablony online, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Możesz też wybrać pozycję Pusty projekt, aby utworzyć projekt od podstaw.

 3. W przypadku wybrania szablonu wybierz odpowiednie opcje i wybierz pozycję Utwórz.

  Zmień zasoby, zadania i czasy trwania w szablonie tak, aby były odpowiednie dla projektu.

Uwaga: Aby utworzyć nowy projekt na podstawie istniejącego projektu, zmień daty rozpoczęcia i zakończenia projektu, a następnie zapisz plik projektu pod nową nazwą lub w innej lokalizacji.

Zrzut ekranu przedstawiający szablony planu projektu w kategorii Biznes.

Dodawanie zadań do projektu

 1. Wybierz pozycję Widok > Widoki zadań > Wykres Gantta.

 2. Wpisz nazwę zadania w pierwszym pustym polu Nazwa zadania.

 3. Naciśnij klawisz Enter.

 4. Powtórz kroki 2 i 3, aby wprowadzić odpowiednie zadania.

Jeśli dodawanie zadań po jednym naraz zajmuje zbyt wiele czasu, możliwe jest także:

Zrzut ekranu przedstawiający zadania planowane automatycznie wprowadzone w nowym planie projektu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×