Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Możliwość analizowania wszystkich danych może pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych. Czasami jednak trudno jest określić, od czego zacząć, zwłaszcza gdy masz dużo danych przechowywanych poza programem Excel, na przykład w bazie danych programu Microsoft Access lub microsoft SQL Server albo w pliku modułu OLAP (Online Analytical Processing). W takim przypadku połączysz się z zewnętrznym źródłem danych, a następnie utworzysz tabelę przestawną do podsumowywania, analizowania, eksplorowania i prezentowania tych danych.

Poniżej opisano, jak utworzyć tabelę przestawną przy użyciu istniejącego połączenia danych zewnętrznych:

 1. Kliknij dowolną komórkę w arkuszu.

 2. Kliknij pozycję Wstawianie > Tabela przestawna.

  Wstaw tabelę przestawną zawierającą opcję „z Power BI”

 3. W oknie dialogowym Tworzenie tabeli przestawnej kliknij pozycję Z zewnętrznego źródła danych.

  Tabela przestawna z zewnętrznego źródła

 4. Kliknij przycisk Wybierz połączenie.

 5. Na karcie Połączenia w polu Pokaż pozostaw zaznaczoną pozycję Wszystkie połączenia lub wybierz kategorię połączenia zawierającą źródło danych, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Aby ponownie użyć lub udostępnić istniejące połączenie, użyj połączenia z aplikacji Connections w tym skoroszycie.

 1. Na liście połączeń wybierz odpowiednie połączenie, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 2. W obszarze Wybierz, gdzie chcesz umieścić raport w formie tabeli przestawnej wybierz lokalizację.

  • Aby umieścić tabelę przestawną w nowym arkuszu, zaczynając od komórki A1, wybierz pozycję Nowy arkusz.

  • Aby umieścić tabelę przestawną w aktywnym arkuszu, wybierz pozycję Istniejący arkusz, a następnie w polu Lokalizacja wprowadź komórkę, w której ma się rozpoczynać tabela przestawna.

 3. Kliknij przycisk OK.

  Program Excel doda pustą tabelę przestawną i wyświetli listę pól, aby można było wyświetlić odpowiednie pola i zmienić ich rozmieszczenie w celu utworzenia własnego układu.

  Lista pól z wyświetlonymi polami danych zewnętrznych

 4. W sekcji lista pól zaznacz pole obok nazwy pola, aby umieścić pole w domyślnym obszarze sekcji obszarów na liście pól.

  Zazwyczaj pola nieliczbowe są dodawane do obszaru Wiersze , pola liczbowe są dodawane do obszaru Wartości , a pola daty i godziny są dodawane do obszaru Kolumny . W razie potrzeby możesz przenieść pola do innego obszaru.

  Porada: Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę pola, a następnie wybrać pozycję Dodaj do filtru raportu, Dodaj do etykiet kolumn, Dodaj do etykiet wierszy lub Dodaj do wartości , aby umieścić pole w tym obszarze sekcji obszarów, lub przeciągnąć pole z sekcji pól do obszaru w sekcji obszarów.

  Lista pól umożliwia dalsze projektowanie układu i formatowania tabeli przestawnej przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy pól w sekcji obszarów, a następnie wybranie odpowiedniego obszaru lub przeciągnięcie pól między obszarami w sekcji obszarów.

Nawiązywanie połączenia z nowym zewnętrznym źródłem danych

Aby utworzyć nowe połączenie danych zewnętrznych w celu SQL Server i zaimportowania danych do programu Excel jako tabelę lub tabelę przestawną, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję > danychz innych źródeł.

  Przycisk Z innych źródeł na karcie Dane

 2. Kliknij odpowiednie połączenie.

  • Kliknij pozycję Z SQL Server, aby utworzyć połączenie z tabelą SQL Server.

  • Kliknij pozycję Z usług Analysis Services, aby utworzyć połączenie z modułem analizy SQL Server.

 3. W Kreatorze połączenia danych wykonaj czynności w celu nawiązania połączenia.

  • Na stronie 1 wprowadź serwer bazy danych i określ sposób logowania się na serwerze.

  • Na stronie 2 wprowadź bazę danych, tabelę lub zapytanie zawierające odpowiednie dane.

  • Na stronie 3 wprowadź plik połączenia, który chcesz utworzyć.

Aby utworzyć nowe połączenie z bazą danych programu Access i zaimportować dane do programu Excel jako tabelę lub tabelę przestawną, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Dane > Z programu Access.

  Przycisk Z programu Access na karcie Dane

 2. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych znajdź bazę danych, z którą chcesz nawiązać połączenie, i kliknij przycisk Otwórz.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie tabeli zaznacz odpowiednią tabelę, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli istnieje wiele tabel, zaznacz pole wyboru Włącz zaznaczanie wielu tabel , aby można było zaznaczyć pola wyboru tabel, a następnie kliknij przycisk OK.

W oknie dialogowym Importowanie danych wybierz sposób wyświetlania danych w skoroszycie i miejsce, w którym chcesz je umieścić, a następnie kliknij przycisk OK.

Tabele zostaną automatycznie dodane do modelu danych, a baza danych programu Access zostanie dodana do połączeń skoroszytu.

Więcej informacji o tabelach przestawnych

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×