Tworzenie tabeli przestawnej z zewnętrznym źródłem danych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możliwość przeprowadzenia analizy wszystkich danych ułatwia podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. Jednak czasami nie bardzo wiadomo, od czego zacząć, zwłaszcza, gdy mamy dużą ilość danych przechowywanych poza programem Excel, na przykład w bazie danych programu Microsoft Access lub Microsoft SQL Server albo w pliku modułu OLAP (Online Analytical Processing). W takim przypadku można nawiązać połączenie z zewnętrznym źródłem danych, a następnie utworzyć tabelę przestawną w celu podsumowywania, analizowania, przeglądania i przedstawiania danych.

Aby utworzyć tabelę przestawną przy użyciu istniejącego połączenia danych zewnętrznych:

 1. Kliknij dowolną komórkę w arkuszu.

 2. Kliknij pozycję Wstawianie > Tabela przestawna.

  Przycisk Tabela przestawna na karcie Wstawianie

 3. W oknie dialogowym Tworzenie tabeli przestawnej w obszarze Wybierz dane, które chcesz analizować kliknij pozycję Użyj zewnętrznego źródła danych.

  Okno dialogowe Tworzenie tabeli przestawnej z wybraną opcją Użyj zewnętrznego źródła danych

 4. Kliknij przycisk Wybierz połączenie.

 5. Upewnij się, że pole Wszystkie połączenia na karcie Połączenia w polu Pokaż jest zaznaczone lub wybierz kategorię połączeń zawierającą źródło danych, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Aby użyć ponownie istniejącego połączenia lub udostępnić je, wybierz połączenie z kategorii Połączenia w tym skoroszycie.

 1. Na liście połączeń wybierz odpowiednie połączenie, a następnie kliknij pozycję Otwórz.

 2. Wybierz lokalizację w obszarze Wybierz, gdzie chcesz umieścić raport w formie tabeli przestawnej.

  • Aby umieścić tabelę przestawną w nowym arkuszu, zaczynając od komórki A1, wybierz pozycję Nowy arkusz.

  • Aby umieścić tabelę przestawną w aktywnym arkuszu, wybierz pozycję Istniejący arkusz, a następnie w polu Lokalizacja wpisz komórkę, od której ma się rozpoczynać tabela przestawna.

 3. Kliknij przycisk OK.

  Program Excel doda pustą tabelę przestawną i wyświetli Listę pól, aby umożliwić wyświetlanie odpowiednich pól oraz ponowne ich rozmieszczanie w celu utworzenia własnego układu.

  Lista pól z wyświetlonymi polami danych zewnętrznych

 4. W sekcji listy pól zaznacz pole wyboru obok nazwy pola, aby umieścić je w domyślnym obszarze w sekcji obszarów na Liście pól.

  Zazwyczaj pola nienumeryczne są dodawane do obszaru Wiersze, pola numeryczne są dodawane do obszaru Wartości, natomiast pola daty i godziny — do obszaru Kolumny. W razie potrzeby można przenosić pola do innych obszarów.

  Porada:  Możesz również kliknąć nazwę pola prawym przyciskiem myszy i wybrać pozycję Dodaj do filtru raportu, Dodaj do etykiet kolumn, Dodaj do etykiet wierszy lub Dodaj do wartości, aby umieścić pole w określonym obszarze w sekcji obszarów lub przeciągnąć pole z sekcji pól do obszaru w sekcji obszarów.

  Za pomocą Listy pól do dalszej Projektowanie układ i formatowanie tabeli przestawnej , klikając prawym przyciskiem myszy pola w sekcji obszarów, a następnie wybierając żądany obszar, który ma lub przeciągając pola między obszarami w sekcji obszarów.

Nawiązywanie połączenia z nowym zewnętrznym źródłem danych

Aby utworzyć nowe połączenie danych zewnętrznych z programem SQL Server i zaimportować dane do programu Excel w postaci tabeli lub tabeli przestawnej, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Dane > Z innych źródeł.

Przycisk Z innych źródeł na karcie Dane

 1. Kliknij odpowiednie połączenie.

  • Kliknij pozycję Z programu SQL Server, aby utworzyć połączenie z tabelą programu SQL Server.

  • Kliknij pozycję Z usług analiz, aby utworzyć połączenie z modułem analiz programu SQL Server.

 2. Wykonaj instrukcje w Kreatorze połączenia danych, aby nawiązać połączenie.

  • Na stronie 1 wpisz serwer bazy danych i określ, jak chcesz logować się do serwera.

  • Na stronie 2 wpisz bazę danych, tabelę lub kwerendę zawierającą dane, do których chcesz uzyskać dostęp.

  • Na stronie 3 wpisz plik połączenia, który chcesz utworzyć.

Aby utworzyć nowe połączenie z bazą danych programu Access i zaimportować dane w programie Excel w postaci tabeli lub tabeli przestawnej, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Dane > Z programu Access.

Przycisk Z programu Access na karcie Dane

 1. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych zlokalizuj bazę danych, z którą chcesz nawiązać połączenie, i kliknij pozycję Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie tabeli wybierz odpowiednią tabelę i kliknij przycisk OK.

W przypadku konieczności wybrania wielu tabel zaznacz pole Włącz zaznaczanie wielu tabel, tak aby można było zaznaczyć pola obok tabel, które chcesz wybrać, a następnie kliknij przycisk OK.

 1. W oknie dialogowym Importowanie danych wybierz sposób wyświetlania oraz miejsce umieszczenia danych w arkuszu, a następnie kliknij przycisk OK.

Tabele zostaną automatycznie dodane do modelu danych. Baza danych programu Access zostanie dodana do połączeń skoroszytu.

Więcej informacji o tabelach przestawnych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×