Powiązane tematy
×
Organizowanie skrzynki odbiorczej
Organizowanie skrzynki odbiorczej

Ustawianie kategorii, flag, przypomnień lub kolorów

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Spróbuj!

W programie Outlook możesz dodać flagę, ustawić przypomnienie dla oflagowanych wiadomości e-mail i przypisać kategorię koloru do wiadomości e-mail, aby uporządkować skrzynkę odbiorczą.

Ustawianie flagi monitującej

 1. Zaznacz wiadomość e-mail.

 2. Wybierz ikonę Flaga.
  Flaga zmieni kolor na czerwony, a w nagłówku wiadomości e-mail pojawi się komunikat Flaga monitującą.
  Flaga monitująca

  Uwaga: Flagi monitujące są używane tylko w przypadku elementów pozwalających wykonać akcję.

Wyświetlanie wszystkich flag monitujących

 1. Wybierz pozycję Widok >Pasek zadań do wykonania >Zadania.


  Śledzenie zadania

 2. Zostanie otwarte okienko Pasek zadań do wykonania zawierające wszystkie flagi.

Usuwanie flagi monitującej

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość e-mail.

 2. Wybierz pozycję Flaga monitującą > Oznacz jako ukończone.
  Pasek narzędzi flagi monitującej
  Flaga monitująca zmienia się na zielony znacznik wyboru i następuje jej usunięcie z Paska zadań do wykonania.

Ustawianie przypomnienia

 1. Wybierz wiadomość e-mail, dla której chcesz ustawić przypomnienie.

 2. Wybierz pozycję Narzędzia główne > Flaga monitująca > Dodaj przypomnienie.

 3. W polu Niestandardowe dla pozycji Flaga wybierz opcję Flaga monitującą lub wpisz opis.

 4. Zaznacz pole Przypomnienie, wprowadź datę i godzinę, a następnie wybierz przycisk OK.

  Wiadomość zostanie oznaczona ikoną dzwonka Przypomnienie.

 5. Aby zmienić czas przypomnienia, wybierz pozycję Flaga monitująca, wybierz pozycję Dodaj przypomnienie, edytuj czas, a następnie wybierz przycisk OK.

Znajdowanie czynności do wykonania

 1. Jeśli program Outlook znajdzie w wiadomości e-mail element, który wygląda jak czynność do wykonania, w okienku odczytu automatycznie zostanie wyświetlona karta Czynności do wykonania Czynności do wykonania.

 2. Wybierz strzałkę listy rozwijanej Czynności do wykonania, aby odczytać daną czynność, a następnie wybierz pozycję FLAGA MONITUJĄCA, jeśli chcesz ustawić flagę monitującą, aby przypominała Ci o wykonaniu tej czynności.

  Uwaga: Jeśli wybierzesz pozycję FLAGA MONITUJĄCA, czynność do wykonania zostanie wyświetlana w okienku Pasek zadań do wykonania.

 3. Po wykonaniu zadania oznacz je jako ukończone.

  • Na liście rozwijanej Czynności do wykonania wybierz pozycję Oznacz jako ukończone lub

  • W okienku Pasek zadań do wykonania kliknij prawym przyciskiem myszy oflagowaną wiadomość i wybierz polecenie Oznacz jako ukończone.

Tworzenie kategorii oznaczonych kolorem

 1. Wybierz pozycję Narzędzia główne > Kategoryzuj > Wszystkie kategorie.

 2. Aby zmienić nazwę koloru kategorii, w polu Kategoria oznaczona kolorem wybierz kategorię oznaczoną kolorem, a następnie wybierz pozycję Zmień nazwę. Wpisz odpowiednią nazwę dla wybranej kategorii, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby zmienić Kolor kategorii, wybierz odpowiedni kolor z listy rozwijanej kolorów Lista rozwijana kolorów.

 4. Aby utworzyć nową kategorię oznaczoną kolorem, wybierz pozycję Nowe, wpisz nazwę, wybierz kolor, a następnie wybierz przycisk OK.

 5. Gdy skończysz pracować w oknie Kategorie oznaczone kolorem, wybierz przycisk OK.

Przypisywanie kategorii oznaczonej kolorem do wiadomości e-mail

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość e-mail.

 2. Wybierz polecenie Kategoryzuj, a następnie wybierz odpowiednią kategorię oznaczona kolorem dla wiadomości.

Chcesz wiedzieć więcej?

Przypisywanie kategorii oznaczonej kolorem do wiadomości e-mail

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×