Ustawienia strony

Okno dialogowe Ustawienia strony umożliwia skonfigurowanie opcji układu i wydruku strony.

Kliknij kartę Układ strony, a następnie w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Uruchom okno Obraz przycisku .

Przycisk uruchamiania okna dialogowego Ustawienia strony

Ustawienia strony > opcje strony

Orientacja    Możesz wybrać orientację poziomą i pionową.

Skalowanie    Powiększa lub zmniejsza arkusz lub zaznaczenie podczas drukowania, aby zmieściły się na określonej liczbie stron.

  • Dopasuj do    Po wybraniu opcji Dopasuj domożesz wprowadzić wartość procentową w polu % normalnego rozmiaru.

  • Dopasuj do    Po wybraniu opcji Dopasuj domożesz wprowadzić liczbę w polach Szerokości na i Wysokość. Aby wypełnić pole szerokości papieru i użyć tyle stron, ile to konieczne, wpisz 1 w polach szerokości na i pozostaw pole wysokość puste.

Rozmiar papieru    W tym polu kliknij pozycję Letter,Legallub inne opcje rozmiaru, aby wskazać rozmiar, którego chcesz użyć dla drukowanego dokumentu lub koperty.

Jakość wydruku    W tym polu kliknij rozdzielczość, aby określić jakość wydruku aktywnego arkusza. Rozdzielczość to liczba punktów na cal liniowy (dpi) wyświetlanych na drukowanej stronie. Wyższa rozdzielczość zapewnia lepszą jakość drukowania na drukarkach, które obsługują drukowanie o wysokiej rozdzielczości.

Numer pierwszej strony    W tym polu wprowadź wartość Automatycznie, aby rozpocząć numerowanie stron od "1" (jeśli jest to pierwsza strona zadania drukowania) lub od następnego numeru porządkowego (jeśli nie jest to pierwsza strona zadania drukowania). Wprowadź numer strony startowej inny niż "1".

Początek strony

Opcje marginesów > ustawienia strony

Wprowadź ustawienia marginesów i sprawdź wyniki w polu Podgląd.

  • Do góry, Do dołu, Z lewej, Z prawej    Dopasuj wartości w polach Górny, Dolny, Lewyi Prawy, aby określić odległość między danymi a krawędzią drukowanej strony.

  • Nagłówek lub Stopka    Wprowadź liczbę w polu Nagłówek lub Stopka, aby dopasować odległość między nagłówkiem a górną krawędzią strony lub między stopkę a dolną krawędzią strony. Aby zapobiec nachodowi nagłówka lub stopki na dane, odległość powinna być mniejsza niż ustawienia marginesów.

Wyśrodkuj na stronieWyśrodkowanie danych na stronie w obrębie marginesów przez zaznaczenie pola wyboru W pionie, W poziomie lub oba te pola.

Początek strony

Ustawienia strony > opcje nagłówków i stopek

Nagłówek    Kliknij wbudowany nagłówek w polu Nagłówek lub kliknij pozycję Nagłówek niestandardowy, aby utworzyć nagłówek niestandardowy arkusza, który chcesz wydrukować. Wbudowany nagłówek zostanie skopiowany do okna dialogowego Nagłówek, w którym można sformatować lub edytować zaznaczony nagłówek.

Stopka    Kliknij w polu Stopka wbudowaną stopkę lub kliknij pozycję Stopka niestandardowa, aby utworzyć stopkę niestandardową dla arkusza, który chcesz wydrukować. Wbudowana stopka zostanie skopiowana do okna dialogowego Stopka, gdzie można sformatować lub edytować wybraną stopkę.

Inne strony parzyste i nieparzyste    Zaznacz pole wyboru Inne na stronach parzystych i nieparzystych, aby określić, że nagłówki i stopki na stronach nieparzystych powinny różnić się od tych na stronach parzystych.

Inna pierwsza strona    Zaznacz pole wyboru Inne na pierwszej stronie, aby usunąć nagłówki i stopki z lub utworzyć niestandardowe nagłówki i stopki na pierwszej drukowanej stronie. Aby utworzyć niestandardowy nagłówek lub stopkę na pierwszej stronie, zaznacz to pole wyboru, kliknij pozycję Nagłówek niestandardowy lub Stopka niestandardowa, a następnie na karcie Nagłówek pierwszej strony lub Stopka pierwszej strony możesz dodać informacje nagłówka lub stopki, które mają być wyświetlane na pierwszej stronie.

Skalowanie w dokumencie    Zaznacz pole wyboru Skaluj z dokumentem, aby określić, czy w nagłówkach i stopach ma być taki sam rozmiar czcionki i skalowanie jak w arkuszu. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone. Aby rozmiar czcionki i skalowanie nagłówków lub stopek były niezależne od skalowania arkusza w celu zapewnienia spójnego wyświetlania na wielu stronach, wyczyść to pole wyboru.

Wyrównywanie do marginesów strony    Zaznacz pole wyboru Wyrównaj do marginesów strony, aby się upewnić, że margines nagłówka lub stopki jest wyrównany do lewego i prawego marginesu arkusza. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone. Aby ustawić szerokości lewego i prawego marginesu nagłówka lub stopki inne niż szerokości lewego i prawego marginesu arkusza, wyczyść to pole wyboru.

Początek strony

Excel Opcje karty Arkusz ustawień strony

Obszar wydruku    Kliknij pole Obszar wydruku, aby zaznaczyć zakres arkusza do wydrukowania, a następnie przeciągnij obszary arkusza, które chcesz wydrukować. Przycisk Zwiń okno Przycisk Zwiń na prawym końcu tego pola powoduje tymczasowe przeniesienie okna dialogowego, dzięki czemu można wejść do zakresu, zaznaczając komórki w arkuszu. Po zakończeniu możesz ponownie kliknąć ten przycisk, aby wyświetlić całe okno dialogowe.

Drukowanie tytułów    Wybierz opcję w obszarze Drukuj tytuły, aby wydrukować te same kolumny lub wiersze co tytuły na każdej stronie drukowanego arkusza. Wybierz pozycję Wiersze, aby powtarzać u góry, jeśli chcesz, aby określone wiersze zawierały tytuły poziome dla każdej strony. Wybierz pozycję Kolumny, aby powtarzać po lewej stronie, jeśli chcesz, aby na każdej stronie wyświetlane są tytuły pionowe. Następnie w arkuszu zaznacz komórkę lub komórki w wybranych kolumnach lub wierszach tytułowych. Przycisk Zwiń okno Przycisk Zwiń na prawym końcu tego pola powoduje tymczasowe przeniesienie okna dialogowego, dzięki czemu można wejść do zakresu, zaznaczając komórki w arkuszu. Po zakończeniu możesz ponownie kliknąć ten przycisk, aby wyświetlić całe okno dialogowe.

Drukowanie    Określa, co jest drukowane z arkusza, czy wydruk jest w kolorze, czy jako czarno-biały oraz jaka jest jakość wydruku.

  • Linie siatki    Zaznacz pole wyboru Linie siatki, aby uwzględnić linie siatki arkusza na wydruku. Linie siatki nie są domyślnie drukowane, niezależnie od tego, czy są wyświetlane w arkuszu.

  • Czarno-białe    Zaznacz pole wyboru Czarno-biały w przypadku korzystania z drukarki kolorowej, ale chcesz używać czerni i bieli tylko podczas drukowania. Ta opcja jest domyślnie wyłączona. W przypadku korzystania z drukarki, która tylko drukuje czarno-białe, nie trzeba jej zaznaczać.

  • Jakość robocza    Zaznacz pole wyboru Jakość robocza, aby drukować szybciej, używając mniejszej jakości wydruku, gdy używasz drukarki o trybie jakości roboczej. Ta opcja nie ma wpływu na drukarkę, jeśli nie ma trybu jakości roboczej.

  • Nagłówki wierszy i kolumn    Zaznacz pole wyboru Nagłówki wierszy i kolumn, aby uwzględnić te nagłówki na wydruku.

  • Komentarze i notatki    W tym polu wybierz lokalizację, w której mają być wyświetlane adnotacje dodane do komórek arkusza na wydruku. Wybierz pozycję Na końcu arkusza, aby połączyć wszystkie adnotacje i wydrukować je razem na stronie dodanej na końcu wydruku. Wybierz pozycję Tak, jak w arkuszu, aby wydrukować adnotacje w ich pierwotnej lokalizacji w arkuszu. Adnotacje nie są automatycznie uwzględniane na wydruku, ponieważ domyślnie wybrana jest opcja Brak.

  • Błędy komórek jako    W tym polu wybierz sposób wyświetlania błędów komórek w arkuszu na wydruku. Domyślnie błędy są wyświetlane jako wyświetlane, ale nie można ich wyświetlić, wybierając pozycję <pusty >, wyświetlać jako podwójny łącznik, wybierając pozycję --lub wyświetlając je jako #N/A.

Kolejność stron    Kliknij pozycję W dół, potem nad lub Nad, a następnie w dół, aby kontrolować kolejność numerować i drukować dane, gdy nie zmieści się na jednej stronie. Przykładowy obraz wyświetla podgląd kierunku drukowania dokumentu po wybraniu jednej z tych opcji.

Linki pokrewne

Powtarzanie kolumn lub wierszy w formie tytułów lub etykiet na każdej drukowanej stronie

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Wyświetlanie podglądu stron arkusza przed drukowaniem

Drukowanie arkusza lub skoroszytu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×