Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Funkcja WEŹDANETABELI zwraca widoczne dane z tabeli przestawnej.

W tym przykładzie funkcja =WEŹDANETABELI("Sprzedaż";A3) zwraca łączną kwotę sprzedaży z tabeli przestawnej:

Przykład użycia funkcji WEŹDANETABELI do zwracania danych z tabeli przestawnej.

Składnia

WEŹDANETABELI(pole_danych;tabela_przestawna;[pole1;element1;pole2;element2];...)

W składni funkcji WEŹDANETABELI występują następujące argumenty:

Argument

Opis

pole_danych

Wymagane

Nazwa pola tabeli przestawnej zawierającego dane, które chcesz pobrać. Nazwa musi być ujęta w cudzysłów.

tabela_przestawna

Wymagane

Odwołanie do dowolnej komórki, zakresu komórek lub nazwanego zakresu komórek w tabeli przestawnej. Te informacje służą do określenia, która tabela przestawna zawiera dane do pobrania.

pole1; element1; pole2; element2...

Opcjonalnie

Od 1 do 126 par nazw pól i nazw elementów, które opisują dane do pobrania. Pary mogą mieć dowolną kolejność. Nazwy pól oraz nazwy elementów innych niż daty i liczby muszą być ujęte w cudzysłów.

W przypadku tabel przestawnych OLAP elementy mogą zawierać nazwę źródłową wymiaru, a także nazwę źródłową elementu. Para pola i elementu w przypadku tabeli przestawnej OLAP może wyglądać następująco:

"[Produkt]";"[Produkt].[Wszystkie Produkty].[Artykuły spożywcze].[Pieczywo]"

Uwagi: 

  • Aby szybko wprowadzić prostą formułę z funkcją WEŹDANETABELI, można wpisać znak równości (=) w komórce, w której ma zostać zwrócona odpowiednia wartość, a następnie kliknąć w tabeli przestawnej komórkę zawierającą dane do zwrócenia.

  • Aby wyłączyć tę funkcję, zaznacz dowolną komórkę w istniejącej tabeli przestawnej, a następnie przejdź do pozycji Analiza tabeli przestawnej > Tabela przestawna > Opcje i usuń zaznaczenie opcji Wygeneruj WEŹDANETABELI.

  • Pola lub elementy obliczeniowe oraz obliczenia niestandardowe mogą być uwzględniane w obliczeniach funkcji WEŹDANETABELI.

  • Jeśli argument tabela_przestawna jest zakresem zawierającym co najmniej dwie tabela przestawne, dane będą pobierane z ostatnio utworzonej tabeli przestawnej.

  • Jeśli argumenty pola i elementu opisują pojedynczą komórkę, wartość tej komórki jest zwracana bez względu na to, czy jest to ciąg, liczba, błąd czy pusta komórka.

  • Jeśli element zawiera datę, wartość należy wyrazić jako liczbę kolejną lub wypełnić przy użyciu funkcji DATA, tak aby wartość została zachowana, gdy arkusz zostanie otwarty w przypadku innych ustawień regionalnych. Na przykład element odwołujący się do daty 5 marca 1999 można wprowadzić jako 36224 lub DATA(1999;3;5). Wartości czasu można wprowadzać jako wartości dziesiętne albo za pomocą funkcji CZAS.

  • Jeśli argument tabela_przestawna nie jest zakresem, w którym znajduje się tabela przestawna, funkcja WEŹDANETABELI zwraca wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli argumenty nie opisują widocznego pola albo zawierają filtr raportu, w którym filtrowane dane nie są wyświetlane, funkcja WEŹDANETABELI zwraca wartość błędu #ADR!.

Przykłady

Formuły w poniższym przykładzie przedstawiają różne metody pobierania danych z tabeli przestawnej.

Przykład tabeli przestawnej używanej do pobierania danych przez funkcję WEŹDANETABELI.

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Zobacz też

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×