Wstawianie hiperlinku w aplikacji Poczta za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie hiperlinku w aplikacji Poczta za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną pomocy technicznej firmy Microsoft.

Za Poczta dla systemu Windows 10 zawartości ekranu i klawiatury możesz utworzyć link z wiadomości e-mail do strony internetowej lub pliku na udostępnionym dysku. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

Wstawianie hiperlinku

  1. Podczas komponowania wiadomości e-mail umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić link.

  2. Naciśnij klawisze Ctrl+K. Zostanie otwarte okno linku. Fokus zostanie na polu tekstowym Adres linku.

  3. Wpisz lub wklej adres internetowy strony, do której chcesz utworzyć link.

  4. Jeśli chcesz użyć bardziej opisowej nazwy linku niż tylko adresu URL, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz "Tekst do wyświetlenia, edytowanie", a następnie wpisz tekst linku.

    Uwaga: Jeśli zaznaczono obraz w treści wiadomości e-mail i link do obrazu, ta opcja nie jest dostępna.

  5. Aby wstawić link, naciśnij klawisz Enter. Link zostanie wstawiony w treści wiadomości e-mail.

Zobacz też

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Poczta

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Poczta za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Poczta

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Poczta za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×