Po włączeniu przechowywania wersji na liście lub w bibliotece można przechowywać, śledzić i przywracać elementy listy oraz pliki w bibliotece po każdej zmianie. Biblioteki pozwalają śledzić zarówno wersje główne, takie jak te, w których dodano do dokumentów nowe sekcje, jak i wersje pomocnicze, takie jak te, w których poprawiono błędy pisowni. Listy pozwalają śledzić tylko wersje główne. W celu uzyskania dodatkowych informacji o ustawieniach przechowywania wersji zobacz Jak działa przechowywanie wersji na listach i w bibliotekach programu SharePoint.

Uwaga: Przechowywanie wersji jest domyślnie włączone w bibliotekach programu SharePoint oraz domyślnie wyłączone na listach programu SharePoint. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat konfigurowania przechowywania wersji, zobacz Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki.

Wyświetlanie historii wersji w programie SharePoint w programie Microsoft 365 lub SharePoint Server 2019

 1. Otwórz listę lub bibliotekę za pomocą paska Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa danej listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Zawartość witryny lub Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę tej listy lub biblioteki.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy miejsce między nazwą i datą elementu lub dokumentu, a następnie kliknij pozycję Historia wersji w menu. Może być konieczne przewinięcie menu, aby wyświetlić pozycję Historia wersji.

  Jeśli historia wersji nie jest widoczna, kliknij wielokropek (...) w oknie dialogowym, a następnie kliknij pozycję historia wersji.

  Zobaczysz listę wersji pliku.

  Okno dialogowe Historia wersji z 3 wersjami.
 3. W oknie dialogowym Historia wersji umieść wskaźnik myszy obok wersji, którą chcesz wyświetlić, a następnie kliknij strzałkę w dół po prawej stronie, aby uzyskać listę opcji.

  Opcje historii wersji (wyświetlanie, przywracanie, usuwanie)

  Kliknij pozycję Wyświetl.

  Uwaga: Dla wszystkich wersji dokumentu z wyjątkiem najnowszej zostaną wyświetlone pozycje Wyświetl, Przywróć i Usuń. Dla najnowszej wersji zobaczysz tylko pozycje Wyświetl i Przywróć.

 4. Zostanie otwarte okno dialogowe Historia wersji umożliwiające wybór różnych akcji.

  Dostępne akcje różnią się w zależności od wersji i atrybutów, które są skonfigurowane przez administratora lub właściciela.

  Opcje zmieniają się zależnie od tego, czy został wybrany najnowszy plik, czy też jego starsza wersja.

  Okno historii wersji dla najnowszej wersji pliku zawiera akcje do zarządzania, powiadamiania, wyewidencjonowywania oraz tworzenia przepływu pracy.

  Okno dialogowe Historia wersji programu SharePoint 2016

  Widok historii wersji dla wcześniejszej wersji pliku zawiera opcje przywracania oraz usuwania tej wersji.

  Okno dialogowe historii programu SharePoint 2016 przedstawiające poprzednią wersję

Wyświetlanie historii wersji w programie SharePoint Server 2016, 2013 lub 2010

 1. Przejdź do listy lub biblioteki zawierającej element lub plik, który chcesz zbadać.

 2. Umieść wskaźnik myszy na elemencie lub pliku, dla którego chcesz wyświetlić historię, kliknij strzałkę, która zostanie wyświetlona, a następnie wybierz pozycję Historia wersji z listy rozwijanej.

  Lista rozwijana dotycząca pliku programu SharePoint. Pozycja Historia wersji jest zaznaczona.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Historia wersji.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz polecenia Historia wersji, być może na liście lub w bibliotece nie działa śledzenie wersji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem lub właścicielem witryny.

  Historia wersji przedstawiająca wersje główne i pomocnicze oraz komentarze

Objaśnienie 1

Najnowsza wersja pomocnicza

Objaśnienie 2

Komentarz pozostawiony przez ostatnią osobę, która zaewidencjonowała plik.

Objaśnienie 3

Pierwsza wersja pliku. Pierwsza wersja ma zawsze numer 1.0.

Wyświetlanie historii wersji z dokumentu pakietu Microsoft Office

Jeśli pracujesz nad dokumentem pakietu Microsoft Office, takim jak plik programu Word, Excel lub PowerPoint, możesz wyświetlić historię wersji z widoku aplikacji, zamiast wracać w tym celu do listy lub biblioteki.

Poniższy przykład pochodzi z widoku Backstage pliku programu Microsoft PowerPoint. Jest tu pokazana zarówna wersja główna, jak i pomocnicza.

Historia wersji w obszarze Backstage programu PowerPoint

Następny przykład pochodzi z pliku programu Microsoft Word. W tej historii wersji są wyświetlane tylko wersje główne. Może to oznaczać, że w bibliotece dokumentów są włączone tylko wersje główne lub że masz uprawnienia do wyświetlania tylko wersji głównych, a nie pomocniczych.

Historia wersji w widoku Backstage dokumentu programu Microsoft Word

Objaśnienie 1

Bieżąca wersja pliku

Objaśnienie 2

Wersja z komentarzem osoby, która zaewidencjonowała tę wersję. Umieść wskaźnik myszy na ikonie obok nazwy autora, aby wyświetlić komentarz.

 1. W witrynie przejdź do biblioteki dokumentów zawierającej plik, który chcesz otworzyć.

 2. Umieść wskaźnik myszy na nazwie pliku i poczekaj na pojawienie się strzałki listy rozwijanej, a następnie kliknij pozycję Edytuj w <nazwa aplikacji>. W powyższym przykładzie należy wybrać pozycję Edytuj w programie Microsoft Word.

  Uwaga: Jeśli biblioteka wymaga wyewidencjonowywania plików lub jeśli wolisz wyewidencjonować plik, musisz to zrobić przed otwarciem go.

 3. W aplikacji wybierz kartę Plik w celu wyświetlenia widoku Backstage. Historia wersji jest wyświetlana obok przycisku Zarządzaj wersjami, jak pokazano w dwóch powyższych przykładach.

 4. Z listy wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić. Zostanie otwarta ta wersja i możesz ją przejrzeć.

  Widok Backstage z historią wersji pliku programu Microsoft Word. Zaznaczona jest wersja numer 4.

  Możesz po prostu wyświetlić plik lub, dopóki jest otwarty, ustawić go jako bieżącą wersję, klikając pozycję Przywróć na żółtym transparencie u góry pliku, albo porównać wybraną wersję z bieżącą wersją, klikając pozycję Porównaj.

  Żółty transparent u góry pliku aplikacji z dwoma przyciskami umożliwiającymi porównanie danej wersji z wersją bieżącą lub przywrócenie danej wersji w celu określenia jej jako bieżącej

 5. Po zakończeniu przeglądania wybranej wersji zamknij ją. W oknie komunikatu zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz zapisać plik, czy też nie. Możesz zapisać go na lokalnym dysku twardym albo kliknąć pozycję Nie zapisuj.

 6. Aby kontynuować pracę z pierwotnie otwartym plikiem, wybierz jedną z innych kart u góry dokumentu, taką jak Narzędzia główne.

Przechowywanie wersji jest domyślnie włączone w bibliotekach programu SharePoint oraz domyślnie wyłączone na listach programu SharePoint. Przechowywanie wersji musi być włączone, aby można było zobaczyć opcję historii wersji w menu lub na wstążkach. Aby włączyć historię wersji, zobacz Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki.

Podczas konfigurowania przechowywania wersji ustawiasz maksymalną liczbę zapisywanych wersji. Po zapisaniu maksymalnej liczby wersji program SharePoint usuwa najstarsze, aby pomieścić nowsze wersje. Możesz skonfigurować w programie SharePoint zapisywanie większej liczby wersji w granicach limitów systemu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak działa przechowywanie wersji na listach i w bibliotekach w programie SharePoint.

Tak, możesz wyświetlić poprzednie wersje w aplikacjach klasycznych pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przywracanie poprzedniej wersji pliku w usłudze OneDrive.

Dodatkowa pomoc i zasoby

Oto kilka linków pozwalających uzyskać więcej informacji na temat przechowywania wersji i powiązanych tematów:

Przesyłanie opinii

Czy ten artykuł był przydatny? Jeśli tak, zaznacz to na dole tej strony. Jeśli nie był pomocny, napisz, co było w nim niejasne lub co pominięto. Dołącz informacje o swojej wersji programu SharePoint, systemie operacyjnym i przeglądarce. Skorzystamy z Twojej opinii, aby sprawdzić wszystkie fakty, dodać informacje i zaktualizować ten artykuł.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×