Najważniejsze pytania dotyczące wyewidencjonowywania, ewidencjonowania i wersji

Jak wyewidencjować lub zaewidencjować zmianywprowadzone w plikach w bibliotece oraz jak je odrzucić.

Nie, wye zaznaczanie pliku zmienia tylko warunek, aby zezwolić tylko na jego edytowanie.

Jeśli wyewidencj chodzi o plik, który nie zostanie zapisany, wprowadzone zmiany nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz zachować zmiany, zawsze zapisuj plik.

Sposób zapisywania pliku zależy od edytora lub narzędzia, z których korzystasz. Jeśli edytujesz plik tekstowy w trybie online, musisz jawnie kliknąć przycisk Zapisz. Jeśli jednak edytujesz dokument w aplikacji Microsoft 365, takiej jak Word lub Excel, możesz zamknąć dokument, a zostanie on automatycznie zapisywany.

Jeśli wyewidencjalisz plik, zapisz go, a następnie odrzucisz wyewidencję, wprowadzone zmiany nie zostaną zapisane w bibliotece.

Domyślnie każdy, kto ma uprawnienia do edytowania w bibliotece dokumentów, może zmieniać plik. Można jednak ustawić w bibliotece wymaganie od kogoś wyewidencjoncji pliku przed jego zmianą.

Aby wykonać to ustawienie, musisz być właścicielem biblioteki dokumentów lub administratorem witryny albo mieć odpowiednie uprawnienia.

 1. Otwórz bibliotekę, w której chcesz wyewidencjąć.

 2. W SharePoint kliknij pozycję Ustawienia Przycisk ustawień w kształcie koła zębatego a następnie kliknij pozycję Ustawienia biblioteki.

  Menu Ustawienia z wybraną pozycję Ustawienia biblioteki

  W SharePoint 2013 i SharePoint 2016 wybierz pozycję Strona, a następnie pozycję Ustawienia biblioteki.

  Przyciski ustawień biblioteki programu SharePoint na Wstążce
 3. Na stronie Ustawienia wybierz pozycję Ustawienia wersji.

  Okno dialogowe Ustawienia biblioteki z wybraną oknie dialogowym Zapisywanie wersji.
 4. Na stronie Ustawienia wersji przewiń w dół i kliknij pozycję Tak, aby wymagać wyewidencjonowania dokumentów przed ich edytowaniem.

  Okno dialogowe Ustawienia z wyróżniona oknie dialogowym Ustawienia z wyróżniona oknie Wymagaj wyewidencjonowania dokumentów do edycji

Domyślnie biblioteka dokumentów umożliwia członkom z uprawnieniami do edytowania modyfikowanie i edytowanie plików bez ich wye zaznaczania. Aby temu zapobiec, włącz wyewidencję wymaganą w bibliotece. Aby wykonać to ustawienie, musisz być właścicielem biblioteki dokumentów lub administratorem witryny albo mieć odpowiednie uprawnienia.

 1. Otwórz bibliotekę, w której chcesz wyewidencjąć.

 2. W SharePoint kliknij pozycję Ustawienia Przycisk ustawień w kształcie koła zębatego a następnie kliknij pozycję Ustawienia biblioteki.

  Menu Ustawienia z wybraną pozycję Ustawienia biblioteki

  W SharePoint 2013 i SharePoint 2016 wybierz pozycję Strona, a następnie pozycję Ustawienia biblioteki.

  Przyciski ustawień biblioteki programu SharePoint na Wstążce
 3. Na stronie Ustawienia wybierz pozycję Ustawienia wersji.

  Okno dialogowe Ustawienia biblioteki z wybraną oknie dialogowym Zapisywanie wersji.
 4. Na stronie Ustawienia wersji przewiń w dół i kliknij pozycję Tak, aby wymagać wyewidencjonowania dokumentów przed ich edytowaniem.

  Okno dialogowe Ustawienia z wyróżniona oknie dialogowym Ustawienia z wyróżniona oknie Wymagaj wyewidencjonowania dokumentów do edycji

Szybkim sposobem sprawdzenia, kto wyewidencjonował kolumnę, jest umieszczenie wskaźnika myszy na ikonie Wyewidencjonowany icon image w celu zobaczenia wskazówki informowej o tym, kto wyewidencjonował plik.

Możesz również dodać kolumnę Wyewidencjonowane przez do widoku domyślnego biblioteki. Dzięki temu wszyscy mogą łatwo sprawdzić, kto wyewidencjonował dokument. Aby dowiedzieć się, jak dodać kolumnę Wyewidencjonowane przez w SharePoint, zobacz Tworzenie kolumny na liście lub w bibliotece.

Więcej informacji

Przechowywanie wersji umożliwia utworzenie historii zmian dokumentu, który wymaga kontroli cyklu publikowania wersji głównych bądź wersji głównych i pomocniczych.

Historia wersji z usuniętą wersją pomocniczą

Włączanie wersji

Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki

Kliknij pozycję Dodaj, aby przeciągnąć pliki do biblioteki

Za pomocą przeciągania i upuszczania   

Najbardziej typowym sposobem przekazywania plików jest ich przeciąganie z komputera lub folderu sieciowego do biblioteki dokumentów. Najpierw otwórz bibliotekę w witrynie. Następnie znajdź na komputerze dokumenty do przekazania, zaznacz je i przeciągnij do biblioteki w miejsce z napisem przeciągnij tutaj pliki.

Jeśli nie widzisz opcji przeciągania i upuszczania plików, zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania przeglądarki lub pakietu Microsoft Office. Ta funkcja wymaga co najmniej pakietu Office 2013 albo najnowszej wersji przeglądarki Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox lub Chrome.

Otwarte okno Eksploratora

Za pomocą polecenia Otwórz w Eksploratorze   

Po użyciu tego polecenia na komputerze jest otwierany Eksplorator Windows, a w nim wyświetlana jest struktura folderów na serwerze źródłowym witryny. Od czasu do czasu może zaistnieć konieczność skopiowania lub przeniesienia wielu dokumentów z jednej biblioteki do drugiej.

Uwaga: Otwórz w Eksploratorze SharePoint 2013 i SharePoint 2016 lub Wyświetl w Eksploratorze plików w SharePoint działa tylko w programie Internet Explorer 10 lub 11. Nie jest obsługiwana przez przeglądarki Microsoft Edge, Google Chrome ani Mozilla FireFox.

Przykładowo możesz przenieść wszystkie dokumenty utworzone ponad rok temu w jednej bibliotece do innej biblioteki w celu archiwizacji informacji. W przypadku zmiany grupy roboczej dokumenty możesz też skopiować z biblioteki w danej witrynie do innej biblioteki w witrynie podrzędnej.

Oprócz tego możesz manipulować plikami w folderze, kopiując je, usuwając, zmieniając ich nazwy itd.

Przeciąganie plików do biblioteki

Za pomocą polecenia Nowy dokument   

W objaśnieniu Tworzenie nowego pliku kliknij pozycję PRZEKAŻ ISTNIEJĄCY PLIK. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij pozycję Przeglądaj, aby przekazać poszczególne pliki.

Zaletą tego rozwiązania jest jego uniwersalność — działa ono w dowolnej przeglądarce, bez względu na jej wersję.

Pokrewne wskazówki dotyczące wyewidencjonowywania, ewidencjonowania i wersji   

Bez względu na sposób przekazywania pamiętaj o następujących kwestiach związanych z wyewidencjonowywaniem, zaewidencjonowywaniem i wersjami, jeśli te funkcje są włączone:

 • Jeśli przekazujesz plik do biblioteki wymagającej ewidencjonowania plików, zostanie on dla Ciebie wstępnie wyewidencjonowany. Aby umożliwić wyświetlenie i edycję tego pliku innym użytkownikom, musisz go zaewidencjonować.

 • Jeśli w bibliotece skonfigurowano śledzenie wersji plików, przekazany plik jest zwykle dodawany jako nowa wersja, która następnie staje się częścią historii wersji pliku.

 • Jeśli biblioteka wymaga dodawania wartości w jednej lub wielu kolumnach biblioteki, takich jak nazwa działu lub numer projektu, musisz przeprowadzić edycję tych wartości i zaewidencjonować dokument przed ukończeniem operacji przekazywania.

Więcej informacji

Możesz dodać nowy dokument jako nową wersję, aby wyewidencjonać opuszczający dokument i zamienić całą zawartość na nową wersję. Po zmodyfikowaniu wyewidencjonowanej wersji zaewidencjonaj ją ponownie. Program SharePoint skopiuje nową kopię, zachowując wcześniejsze wersje (o tym, że jest na to skonfigurowany). Aby uzyskać więcej informacji na temat przechowywania wersji, zobacz Jak działa przechowywanie wersji na listach i w bibliotekach?.

Nie, niestety w środowisku programu SharePoint nie można ustawić przypomnienia ani daty wyewidencjonowania dokumentu. Istnieją interfejsy API (Application Programming Interfaces), które na to zezwalają, ale wymagają zapisania programu niestandardowego. Porozmawiaj z administratorem lub projektantem witryny.

Aby uzyskać efekt wizualny, obserwuj wyewidencjonowaną ikonę icon imagelub dodaj kolumnę Wyewidencjonowane przez do biblioteki. Aby dowiedzieć się, jak dodać kolumnę Wyewidencjonowane przez SharePoint zobacz Tworzenie kolumny na liście lub w bibliotece.

Jeśli przekażesz pliki do biblioteki wymagającej wyewidencjonowywania plików, zostaną one dla Ciebie wstępnie wyewidencjonowane. Takie pliki widzisz tylko Ty, a nie inni użytkownicy, więc łatwo to przeoczyć. Pamiętaj, aby uzupełnić wymagane właściwości i zaewidencjonować pliki, zanim inne osoby będą mogły je wyświetlać lub edytować.

Więcej informacji

 • Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat wyewidencjncji i wyewidencjoniania SharePoint, zobacz Wyewidencj chodzi o wyewidencj chodzi o pliki w bibliotece dokumentów.

 • Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat wyewidencjncji i wyewidencj została SharePoint 2013 i SharePoint 2016 w bibliotece, zobacz Wyewidencj została wyewidencj została wyewidencj została SharePoint 2016 lub odrzucenie zmian w plikach w bibliotece.

 • Aby uzyskać informacje na temat przekazywania SharePoint 2013 i SharePoint 2016, zobacz Przekazywanie plików lub tworzenie plików w bibliotece.

 • Aby przekazać pliki do SharePoint, zobacz Przekazywanie plików i folderów do biblioteki dokumentów.

Jeśli otrzymasz od kogoś link do pliku programu SharePoint, po jego kliknięciu (a przed rozpoczęciem edycji) zawsze sprawdź, czy na pasku tytułu nie jest wyświetlany wpis tylko do odczytu. Jeśli tak jest, a w bibliotece zostało włączone wyewidencjonowywanie, musisz wyewidencjonować ten plik. Możesz zawsze przejść do biblioteki, sprawdzając jej lokalizację w adresie URL.

Sytuacja jest znacznie prostsza, gdy dany dokument jest dokumentem programu pakietu Office, takiego jak Word, Excel lub PowerPoint. Najpierw włącz Tryb edycji dla dokumentu, kliknij kartę Plik, a następnie znajdź przycisk Zarządzaj wersjami, za pomocą którego można wyewidencjonować plik.

Pamiętaj, że plik mógł już zostać przez kogoś wyewidencjonowany — w takim przypadku polecenie Wyewidencjonuj jest niedostępne.

Jak często widzisz ten komunikat?

Okno komunikatu umożliwiające przechowywanie wyewidencjonowanego pliku w lokalnym folderze wersji roboczych

Funkcja lokalnych wersji roboczych była dostępna od dłuższego czasu, w wielu kolejnych wersjach. Wybranie pozycji Użyj lokalnego folderu wersji roboczych umożliwia przeniesienie pliku do trybu offline i ułatwia jego znalezienie na komputerze w przypadku, gdy trzeba go później otworzyć bez połączenia z siecią. Ten folder ma domyślną nazwę Wersje robocze programu SharePoint i jest umieszczony w folderze Dokumenty lub Moje dokumenty. Tego okna dialogowego nie widać w przypadku zaznaczenia dwóch lub większej liczby plików do wyewidencjonowania.

Jednak czasy się zmieniły. Najlepszym sposobem pracy z plikami w trybie offline jest obecnie użycie usługi Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole, dzięki której przeniesienie dokumentu do trybu offline i późniejsza automatyczna synchronizacja zmian zajmują tylko chwilę. Usługa Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole stanowi część pakietu Office 2013, a ponadto jest dostępna w wersji autonomicznej.

Więcej informacji

Biblioteka zorganizowana za pomocą folderów ma częsty zdefiniowany widok domyślny prezentujący wszystkie foldery. Jeśli zamierzasz zaewidencjonować wiele plików w wielu folderach, utwórz nowy widok, który „spłaszcza” bibliotekę, wyświetlając wszystkie pliki w jednym widoku, bez podziału na foldery. W tym celu na stronie Edytowanie widoku wybierz pozycję Pokaż wszystkie elementy bez folderów w obszarze Foldery. W tym miejscu możesz również zwiększyć liczbę plików na stronie, ustawiając wyższą wartość w pozycji Liczba elementów do wyświetlenia w obszarze Limit elementów. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich elementów na jednej stronie, ułatwiając zaznaczenie za jednym zamachem wszystkich plików do zaewidencjonowania.

Więcej informacji

Jeśli zsynchronizowano bibliotekę z programem Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole, nadal możesz wyewidencjonać pliki w przeglądarce. Ikona Wyewidencjonowany icon image w przeglądarce oznacza, że plik jest wyewidencjonowany. Jednak w folderze lokalnym urządzenia nie ma ikony Wyewidencjonowany nie ma ikony Wyewidencjonowanie, ponieważ ten folder nie zna stanu wyewidencjonowania/zaewidencjonowania pliku w programie SharePoint.

Z poziomu folderu lokalnego możesz jednak wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku.

 2. Wybierz pozycję Wyświetl online lub wybierz Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole, a następnie kliknij pozycję Przejdź do przeglądarki.

Możesz teraz szybko wyświetlić bibliotekę programu SharePoint oraz stan wyewidencjonowania/zaewidencjonowania pliku w tej bibliotece.

Nie musisz czekać, aż wróci.

Administrator witryny lub biblioteki może skorzystać z uprawnienia Ignoruj wyewidencjonowanie i zaewidencjonować dokument lub odrzucić jego wyewidencjonowanie przez innego użytkownika. Pamiętaj jednak, że ma to określone konsekwencje. Twój współpracownik może zechcieć po powrocie z urlopu dodać do biblioteki lokalną kopię wprowadzonych zmian, a dwie wersje dokumentu będą wymagały uzgodnienia — ręcznego lub za pomocą narzędzi do porównywania, takich jak narzędzia dostępne w programie Word i Excel.

Więcej informacji

Wyewidencjonowywanie i ewidencjonowanie to, mówiąc w uproszczeniu, mechanizm pozwalający na blokowanie plików do wyłącznej edycji oraz ich zwalania do edycji przez innych użytkowników. Przeanalizuj swój styl współpracy podczas tworzenia bibliotek i organizowania plików, a następnie zdecyduj, jaka forma współpracy Ci odpowiada. Istnieje wiele form współpracy nad dokumentami z innymi użytkownikami. Poniższa tabela może ułatwić Ci wybranie najlepszego z nich.

Styl współpracy

Typowe zastosowania

Najważniejsze wskazówki

Nieformalny

Codzienne dokumenty zespołu, mało intensywna lub nieregularna edycja, rzadkie konflikty edycji.

Wyłącz wymóg wyewidencjonowywania (jest to domyślne ustawienie biblioteki) — w miarę potrzeb możesz nadal wyewidencjonowywać poszczególne pliki.

Współtworzenie

Łatwa współpraca nad dokumentami w czasie rzeczywistym przy użyciu produktów pakietu Office na komputerach klienckich i przy użyciu aplikacji Office dla sieci Web.

Wyłącz wymóg wyewidencjonowywania plików i unikaj go, gdyż jest on niezgodny ze współtworzeniem.

Formalny

Sekwencyjne komentowanie, recenzowanie i zatwierdzanie dokumentów.

Włącz wymóg wyewidencjonowywania.

Oto kilka dodatkowych wskazówek przydatnych w przypadku włączenia wyewidencjonowywania w bibliotece:

 • Unikaj pozostawiania plików wyewidencjonowanych przez dłuższy czas. 

 • Dodaj kolumnę Wyewidencjonowane przez do widoku domyślnego biblioteki. Dzięki temu inni użytkownicy szybko ustalą, kto wyewidencjonował dany dokument. Jeśli ta kolumna nie jest wyświetlana w widoku, nadal możesz zatrzymać wskaźnik myszy na ikonie Wyewidencjonowany icon image , aby wyświetlić wskazówkę informzącą o tym, kto wyewidencjonował plik.

 • Pytaj przed zastąpieniem wyewidencją kogoś innego.

 • Unikaj edytowania plików, które są już wyewidencjonowane.

 • Pamiętaj, że zmiany są widoczne dla innych osób dopiero po zaewidencjonowaniach.

Więcej informacji

Jeśli nadal masz problemy lub napotykasz nieoczekiwane działanie, być może nadszedł czas na zgłoszenie żądania usługi.

Kontakt z pomocą techniczną dla produktów biznesowych — Pomoc dla administratorów

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×