Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób z wadami wzroku lub zaburzeniami poznawczymi, które korzystają z czytnika zawartości ekranu, takiego jak Narrator Microsoft, JAWS lub NVDA z produktami Microsoft 365. Ten artykuł jest częścią zestawu zawartości pomocy technicznej dotyczącej czytnika zawartości ekranu platformy Microsoft 365, w którym można znaleźć więcej informacji o ułatwieniach dostępu w naszych aplikacjach. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, odwiedź stronę Pomoc techniczna firmy Microsoft lub Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w pakiecie Office.

Za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz zmieniać wyrównanie tekstu w dokumentach za pomocą Word. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora, JAWS i NVDA, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu. Dowiesz się, jak szybko wyśrodkować tekst, wyrównać go do prawego lub lewego marginesu lub wyjustować go, aby dopasować odstępy między wyrazami w akapicie, tak aby lewa i prawa krawędź były równe. Dowiesz się również, jak wyrównać stronę w pionie.

Sposób opisywania wyrównania w Word dokumentach może się różnić w zależności od czytnika zawartości ekranu. Może być konieczne dostosowanie ustawień szczegółowości czytnika zawartości ekranu. Aby na przykład usłyszeć opis wybranego wyrównania tekstu w czytniku zawartości ekranu JAWS, naciśnij klawisze Insert+F. W Narratorze naciśnij klawisze Narrator+0. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją swojego czytnika zawartości ekranu.

Ikona dekoracyjna Potrzebujesz instrukcji dotyczących wyrównywania tekstu w Word, ale nie korzystasz z czytnika zawartości ekranu? Zobacz Wyrównywanie tekstu do lewej lub do prawej, wyśrodkowanie tekstu lub wyjustowanie tekstu na stronie.

Uwagi: 

W tym temacie

Wyrównywanie tekstu do lewej

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, dokumentu lub tabeli, którą chcesz wyrównać.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+L.

Wyrównywanie tekstu do prawej

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, dokumentu lub tabeli, którą chcesz wyrównać.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+R.

Wyrównanie tekstu do środka

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, dokumentu lub tabeli, którą chcesz wyrównać.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+E.

Justowanie tekstu

Uwaga: Czytanie wyjustowanego tekstu może być trudne dla osób z trudnościami w czytaniu, takimi jak dysleksja. Aby jak najbardziej ułatwić czytanie dokumentu, wybierz inny styl wyrównania.

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, dokumentu lub tabeli, którą chcesz wyrównać.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+J.

Wyrównywanie strony w pionie

Możesz na przykład wyrównać stronę w pionie, aby utworzyć stronę tytułową. Wyrównanie w pionie powoduje położenie zaznaczonego tekstu względem marginesu górnego i dolnego.

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu tekstu, który chcesz wyrównać w pionie.

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia strony , naciśnij klawisze Alt+P, S, P.

 3. Naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz nazwę obecnie wybranej karty, na przykład "Karta Marginesy".

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz: "Karta Układ".

 5. Naciśnij klawisze Alt+V. Fokus zostanie przeniesiony na listę opcji wyrównania w pionie i usłyszysz nazwę obecnie wybranej opcji, na przykład "Góra".

 6. Użyj klawiszy Strzałka w dół i Strzałka w górę, aby znaleźć odpowiednią opcję, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 7. Aby zastosować wyrównanie w pionie do dokumentu, naciśnij klawisz Enter.

Dostosowywanie wyrównania akapitu

Aby wyrównać tekst do konkretnego miejsca, możesz szybko utworzyć wcięcia akapitów od lewego lub prawego marginesu strony. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Wyrównywanie tekstu za pomocą funkcji wyszukiwania

Aby znaleźć opcję lub szybko wykonać akcję, użyj pola tekstowego Wyszukaj. Aby dowiedzieć się więcej o funkcji wyszukiwania, przejdź do artykułu Znajdź to, czego potrzebujesz, korzystając z funkcji Microsoft Search.

Uwaga: Zależnie od używanej wersji pakietu Microsoft 365, pole tekstowe Wyszukaj znajdujące się u góry okna aplikacji może być natomiast nazwane Powiedz mi. Oba oferują w znacznym stopniu podobne możliwości, ale niektóre opcje i wyniki wyszukiwania mogą różnić się.

 1. Zaznacz element lub umieść kursor w dokumencie, prezentacji lub arkuszu kalkulacyjnym, w którym chcesz wykonać akcję.

 2. Aby przejść do pola tekstowego Wyszukaj, naciśnij klawisze Alt+Q.

 3. Wpisz wyrazy dotyczące akcji, którą chcesz wykonać. Na przykład jeśli chcesz dodać listę punktowaną, wpisz punktory.

 4. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby przejrzeć wyniki wyszukiwania.

 5. Po odnalezieniu właściwego wyniku naciśnij klawisz Enter, aby go zaznaczyć w celu wykonania akcji.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Co nowego w Microsoft 365: Informacje o wersji dla bieżącego kanału

Za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie macOS, można zmieniać wyrównanie tekstu za pomocą Word dla komputerów Mac. Dowiesz się, jak szybko wyśrodkować tekst, wyrównać go do prawego lub lewego marginesu lub wyjustować go, aby dopasować odstępy między wyrazami w akapicie, tak aby lewa i prawa krawędź były równe. Dowiesz się również, jak wyrównać stronę w pionie.

Ikona dekoracyjna Potrzebujesz instrukcji dotyczących wyrównywania tekstu w Word, ale nie korzystasz z czytnika zawartości ekranu? Zobacz Wyrównywanie lub wyjustowanie tekstu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Zmienianie wyrównania tekstu w poziomie

Wyrównanie określa wygląd i orientację krawędzi akapitu: tekst wyrównany do lewej, tekst wyrównany do prawej, tekst wyśrodkowany lub tekst wyjustowany. Możesz szybko sformatować akapity w dokumencie, aby uzyskać odpowiednie wyrównanie.

 1. W dokumencie zaznacz akapity, które chcesz wyrównać.

  Porada: Aby zaznaczyć fragment tekstu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, jednocześnie przenosząc kursor przy użyciu klawiszy strzałek.

 2. Aby sformatować akapit, naciśnij klawisze Opcja+Command+M. Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit z fokusem na karcie Wcięcia i odstępy .

 3. Aby przejść do menu Wyrównanie, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz bieżące wyrównanie, a następnie komunikat "Wyrównanie". Aby rozwinąć menu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M. Aby przejść do opcji w menu Wyrównanie , naciśnij klawisze Control+Opcja+Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Podczas nawigowania po opcjach są odczytywane ich nazwy.

  Aby wybrać opcję, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  Uwaga: Czytanie wyjustowanego tekstu może być trudne dla osób z trudnościami w czytaniu, takimi jak dysleksja. Aby jak najbardziej ułatwić czytanie dokumentu, wybierz inny styl wyrównania.

 4. Aby wrócić do dokumentu, naciśnij klawisz Return.

Wyrównywanie strony w pionie

Możesz na przykład wyrównać stronę w pionie, aby utworzyć stronę tytułową. Wyrównanie w pionie powoduje położenie zaznaczonego tekstu względem marginesu górnego i dolnego.

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu tekstu, który chcesz wyrównać w pionie.

 2. Naciśnij klawisze Control+Opcja+M. Fokus zostanie przeniesiony na pasek menu Apple. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Formatuj", a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 3. Naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w dół, aż usłyszysz "Dokument", a następnie naciśnij klawisz Spacja. Usłyszysz: "Marginesy, karta".

 4. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo jeden raz. Usłyszysz: "Karta Układ". Aby go wybrać, naciśnij spację.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz bieżące wyrównanie, a następnie komunikat "Wyrównanie w pionie". Fokus znajdzie się teraz w menu wyrównania w pionie.

 6. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć menu, a następnie użyj klawiszy Strzałka w dół i Strzałka w górę, aby znaleźć odpowiednią opcję. Aby ją wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 7. Aby zastosować wyrównanie w pionie do dokumentu, naciśnij klawisz Return.

Dostosowywanie wcięcia akapitu

Aby wyrównać tekst do konkretnego miejsca, możesz szybko utworzyć wcięcia akapitów od lewego lub prawego marginesu strony. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Co nowego w Microsoft 365: Informacje o wersji dla bieżącego kanału

Za pomocą funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie iOS, można zmieniać wyrównanie tekstu za pomocą Word dla systemu iOS. Dowiesz się, jak szybko wyśrodkować tekst, wyrównać go do prawego lub lewego marginesu lub wyjustować go, aby dopasować odstępy między wyrazami w akapicie, tak aby lewa i prawa krawędź były równe. Aby wyrównać stronę w pionie, na przykład w celu utworzenia strony tytułowej, przełącz się do pełnej wersji klasycznej Word.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • Zalecamy czytanie i edytowanie dokumentów w widoku układu wydruku. Funkcja VoiceOver może nie działać niezawodnie w innych trybach wyświetlania.

W tym temacie

Zmienianie wyrównania tekstu w poziomie

Wyrównanie określa wygląd i orientację krawędzi akapitu: tekst wyrównany do lewej, tekst wyrównany do prawej, tekst wyśrodkowany lub tekst wyjustowany. Możesz szybko sformatować akapity w dokumencie, aby zastosować odpowiednie wyrównanie.

 1. Podczas edytowania dokumentu przeciągaj palcem po obszarze pisania, aż funkcja VoiceOver odczyta wiersz akapitu, w którym chcesz zmienić wyrównanie. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby przenieść tam kursor.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Pokaż wstążkę, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta karta Narzędzia główne.

 3. Na karcie Narzędzia główne wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyrównać tekst do lewej, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Wyrównaj do lewej, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyrównać tekst do prawej, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Wyrównaj do prawej, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyśrodkować tekst, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Wyśrodkuj tekst, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyjustować tekst, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Wyjustuj tekst, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

   Uwaga: Po przejściu do wybranego wyrównania funkcja VoiceOver poinformuje o aktualnie wybranym wyrównaniu jako "Wybrane".

   Uwaga: Czytanie wyjustowanego tekstu może być trudne dla osób z trudnościami w czytaniu, takimi jak dysleksja. Aby jak najbardziej ułatwić czytanie dokumentu, wybierz inny styl wyrównania.

 4. Aby zamknąć wstążkę i przełączyć się na klawiaturę, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat "Ukryj wstążkę, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dostosowywanie wcięcia akapitu

Aby wyrównać tekst do konkretnego miejsca, możesz szybko utworzyć wcięcia akapitów od lewego lub prawego marginesu strony. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Co nowego w Microsoft 365: Informacje o wersji dla bieżącego kanału

Za pomocą funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android, można zmieniać wyrównanie tekstu za pomocą Word dla systemu Android. Dowiesz się, jak szybko wyśrodkować tekst, wyrównać go do prawego lub lewego marginesu lub wyjustować go, aby dopasować odstępy między wyrazami w akapicie, tak aby lewa i prawa krawędź były równe. Aby wyrównać stronę w pionie, na przykład w celu utworzenia strony tytułowej, przełącz się do pełnej wersji klasycznej Word.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

W tym temacie

Zmienianie wyrównania tekstu w poziomie

Wyrównanie określa wygląd i orientację krawędzi akapitu: tekst wyrównany do lewej, tekst wyrównany do prawej, tekst wyśrodkowany lub tekst wyjustowany. Możesz szybko sformatować akapity w dokumencie, aby zastosować odpowiednie wyrównanie.

 1. Podczas edytowania dokumentu przeciągaj palcem po obszarze pisania, aż funkcja TalkBack odczyta wiersz akapitu, w którym chcesz zmienić wyrównanie. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby przenieść tam kursor.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Niezaznaczone, Więcej opcji, przełącznik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta karta Narzędzia główne.

 3. Na karcie Narzędzia główne wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyrównać tekst do lewej, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Wyrównaj do lewej, przełącznik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyrównać tekst do prawej, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Wyrównaj do prawej, przełącznik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyśrodkować tekst, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Wyśrodkuj, przełącznik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyjustować tekst, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Wyjustuj, przełącznik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Funkcja TalkBack poinformuje o aktualnie wybranym wyrównaniu jako "Zaznaczone" podczas przechodzenia do niego.

  Uwaga: Czytanie wyjustowanego tekstu może być trudne dla osób z trudnościami w czytaniu, takimi jak dysleksja. Aby jak najbardziej ułatwić czytanie dokumentu, wybierz inny styl wyrównania.

 4. Aby zamknąć wstążkę i przełączyć się na klawiaturę, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat "Zaznaczone, Więcej opcji, przełącznik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dostosowywanie wcięcia akapitu

Aby wyrównać tekst do konkretnego miejsca, możesz szybko utworzyć wcięcia akapitów od lewego lub prawego marginesu strony. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Co nowego w Microsoft 365: Informacje o wersji dla bieżącego kanału

Za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz zmieniać wyrównanie tekstu w poziomie w dokumentach za pomocą Word dla sieci Web. Przetestowaliśmy go za pomocą Narratora w programach Microsoft Edge i JAWS oraz NVDA w przeglądarce Chrome, ale może on działać z innymi czytnikami zawartości ekranu i przeglądarkami internetowymi, o ile spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu. Dowiesz się, jak szybko wyśrodkować tekst, wyrównać go do prawego lub lewego marginesu lub wyjustować go, aby dopasować odstępy między wyrazami w akapicie, tak aby lewa i prawa krawędź były równe. Aby wyrównać stronę w pionie, na przykład w celu utworzenia strony tytułowej, przełącz się do pełnej wersji klasycznej Word.

Ikona dekoracyjna Potrzebujesz instrukcji dotyczących wyrównywania tekstu w Word, ale nie korzystasz z czytnika zawartości ekranu? Zobacz Wyrównywanie tekstu do lewej lub do prawej, wyśrodkowanie tekstu lub wyjustowanie tekstu na stronie.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Microsoft 365 dla Internetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft 365.

 • Podczas korzystania z aplikacji Word dla sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Word dla sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Word dla sieci Web.

W tym temacie

Zmienianie wyrównania tekstu

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, dokumentu lub tabeli, którą chcesz wyrównać.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyrównać tekst do lewej, naciśnij klawisze Ctrl+L.

  • Aby wyrównać tekst do prawej, naciśnij klawisze Ctrl+R.

  • Aby wyśrodkować tekst, naciśnij klawisze Ctrl+E.

Justowanie tekstu

Uwaga: Czytanie wyjustowanego tekstu może sprawiać duże problemy osobom mającym problemy z czytaniem, takie jak dysleksja. Aby jak najbardziej ułatwić czytanie dokumentu, wybierz inny styl wyrównania.

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, który chcesz wyjustować.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+J, aby wyjustować tekst, tak aby lewa i prawa krawędź były równe.

Dostosowywanie wyrównania akapitu

Aby wyrównać tekst do konkretnego miejsca, możesz szybko utworzyć wcięcia akapitów od lewego lub prawego marginesu strony. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Wyrównywanie tekstu za pomocą funkcji wyszukiwania

Aby znaleźć opcję lub szybko wykonać akcję, użyj pola tekstowego Wyszukaj. Aby dowiedzieć się więcej o funkcji wyszukiwania, przejdź do artykułu Znajdź to, czego potrzebujesz, korzystając z funkcji Microsoft Search.

Uwaga: Zależnie od używanej wersji pakietu Microsoft 365, pole tekstowe Wyszukaj znajdujące się u góry okna aplikacji może być natomiast nazwane Powiedz mi. Oba oferują w znacznym stopniu podobne możliwości, ale niektóre opcje i wyniki wyszukiwania mogą różnić się.

 1. Zaznacz element lub umieść kursor w dokumencie, prezentacji lub arkuszu kalkulacyjnym, w którym chcesz wykonać akcję.

 2. Aby przejść do pola tekstowego Wyszukaj, naciśnij klawisze Alt+Q.

 3. Wpisz wyrazy dotyczące akcji, którą chcesz wykonać. Na przykład jeśli chcesz dodać listę punktowaną, wpisz punktory.

 4. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby przejrzeć wyniki wyszukiwania.

 5. Po odnalezieniu właściwego wyniku naciśnij klawisz Enter, aby go zaznaczyć w celu wykonania akcji.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Co nowego w Microsoft 365: Informacje o wersji dla bieżącego kanału

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Dołącz do dyskusji

ZAPYTAJ SPOŁECZNOŚĆ >

Uzyskaj pomoc techniczną

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×