Wysyłanie danych programu Access do programu Word za pomocą korespondencji seryjnej

Korespondencja seryjna to świetny sposób na to, aby dane programu Access działały. W tym klipie wideo pokazano, jak utworzyć typowy list seryjny w programie Microsoft Word, zaczynając od polecenia Scalanie programu Word w programie Access. Jeśli wolisz, zapoznaj się z podstawowymi czynnościami poniżej klipu wideo.

Uwaga: Ten klip wideo został zarejestrowany w programie Access 2013, ale te same podstawowe czynności dotyczą programu Access 2010, Access 2016 i wersji programu Access dostępnej w ramach subskrypcji.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Zawartość klipu wideo

Oto ogólna procedura tworzenia korespondencji seryjnej programu Word z poziomu programu Access:

 1. Otwórz bazę danych programu Access zawierającą adresy, które chcesz scalić z programem Word.

 2. Jeśli okienko nawigacji nie jest otwarte, naciśnij klawisz F11, aby je otworzyć.

 3. Zaznacz tabelę lub zapytanie zawierające adresy. Jeśli pola adresu są rozłożone w wielu tabelach, utwórz proste zapytanie wybierające zawierające potrzebne pola i wybierz to zapytanie do scalenia.

 4. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Eksportowanie kliknij pozycję Scalanie w programie Word.

 5. Zostanie otwarte okno dialogowe Kreator korespondencji seryjnej programu Microsoft Word.

  Wybierz, aby połączyć dane z istniejącym dokumentem programu Word lub utworzyć nowy dokument.

 6. Określ, czy kreator ma łączyć dane adresowe z istniejącym dokumentem programu Word, czy też rozpocząć od nowego, pustego dokumentu.

 7. Kliknij przycisk OK.

Zostanie uruchomiony program Word z wyświetloną kartą Korespondencja i okienkiem Korespondencja seryjna.

 1. Aby wykonać kroki kreatora, kliknij linki Następny i Poprzedni u dołu okienka Korespondencja seryjna.

 2. W kroku 3 kreatora nie trzeba wybierać listy adresatów. Dzieje się tak po wybraniu tej opcji w programie Access. Możesz jednak dostosować listę, klikając pozycję Edytuj listę adresatów. W oknie, które zostanie otwarte, możesz usunąć poszczególnych adresatów z korespondencji seryjnej, zastosować filtry, posortować listę i tak dalej.

 3. W kroku 4 kreatora napisz literę (chyba że pracujesz z istniejącym dokumentem).

 4. Umieść kursor w miejscu w dokumencie, w którym mają się pojawić dane adresowe, a następnie kliknij pozycję Blok adresu,Wiersz pozdrowienia lub Więcej elementów w okienku Korespondencja seryjna, aby wstawić dane programu Access do dokumentu. W wyświetlonych polach wybierz format, a następnie kliknij przycisk Dopasuj pola, aby upewnić się, że pola są zgodne.

 5. W kroku 5 kreatora kliknij przycisk Następny (>>) i Poprzedni (<<), aby wyświetlić podgląd scalonych danych podczas drukowania dokumentu.

 6. W kroku 6 kreatora kliknij pozycję Drukuj i wybierz odpowiednie opcje drukowania.

 7. Zapisz i zamknij dokument programu Word.

  Uwagi: 

  • Jeśli po ukończeniu pracy kreatora trzeba wrócić do ustawień korespondencji seryjnej i dostosować je, wszystkie operacje będą dostępne na karcie Korespondencja w programie Word.

  • Jeśli w bazie danych programu Access zostaną wprowadzone zmiany w projekcie, może być konieczne dostosowanie niektórych ustawień scalania w programie Word, aby korespondencja seryjna znowu działała poprawnie.

  • Kreator korespondencji seryjnej został zaprojektowany pod kątem pracy z danymi adresu wysyłkowego. Za pomocą funkcji korespondencji seryjnej można jednak scalić z programem Word dowolny rodzaj danych, na przykład rekordy magazynowe, zadania lub dowolne dane przechowywane w programie Access.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat funkcji korespondencji seryjnej programu Word, zobacz następujące artykuły:

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×