Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY, jedna z dostępnych funkcji tekstowych, umożliwia połączenie dwóch lub więcej ciągów tekstowych w jeden ciąg.

Ważne: W Excel 2016, Excel Mobile i Excel dla sieci Web ta funkcja została zastąpiona funkcją ZŁĄCZ.TEKST. Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY jest nadal dostępna w celu zachowania zgodności z poprzednimi wersjami, jednak od teraz warto zacząć korzystać z funkcji ZŁĄCZ.TEKST. Zalecamy to, ponieważ funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY może nie być dostępna w przyszłych wersjach programu Excel.

Składnia: ZŁĄCZ.TEKSTY(tekst1;[tekst2];...)

Na przykład:

  • =ZŁĄCZ.TEKSTY("Populacja strumienia ";(A2;" ";A3);" jest równa ";A4;"/kilometr")

  • =ZŁĄCZ.TEKSTY(B2;" ";C2)

Nazwa argumentu

Opis

tekst1    (wymagany)

Pierwszy element do połączenia. Element ten może być wartością tekstową, liczbą lub odwołaniem do komórki.

tekst2; ...    (opcjonalnie)

Dodatkowe elementy tekstowe do połączenia. Maksymalnie można określić 255 elementów — do 8192 znaków.

Przykłady

Aby skorzystać z tych przykładów w programie Excel, skopiuj dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza.

Dane

gatunek:

Artur

Rybka

pstrąg potokowy

Fourth

Pine

32

Formuła

Opis

=ZŁĄCZ.TEKSTY("Populacja strumienia ";(A2;" ";A3);" jest równa ";A4;"/kilometr")

Tworzy zdanie przez połączenie danych z kolumny A z innym tekstem. Wynik to Populacja strumienia (gatunek: pstrąg potokowy) jest równa 32/kilometr.

=ZŁĄCZ.TEKSTY(B2;" ";C2)

Łączy trzy element: ciąg z komórki B2, znak spacji oraz wartość z komórki C2. Wynik to Artur Rybka.

=ZŁĄCZ.TEKSTY(C2;", ";B2)

Łączy trzy elementy: ciąg z komórki C2, ciąg składający się z przecinka i spacji oraz wartość z komórki B2. Wynik to Rybka, Artur.

=ZŁĄCZ.TEKSTY(B3;" & ";C3)

Łączy trzy elementy: ciąg z komórki B3, ciąg składający się ze spacji, znaku handlowe „i” oraz kolejnej spacji i wartość z komórki C3. Wynik to Fourth & Pine.

=B3&" & "&C3

Łączy te same elementy co w poprzednim przykładzie, ale przy użyciu operatora & zamiast funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY. Wynik to Fourth & Pine.

Typowe problemy

Problem

Opis

Znaki cudzysłowu są wyświetlane w ciągu wynikowym.

Rozdzielaj sąsiednie elementy tekstowe średnikami. Na przykład: program Excel wyświetli formułę =ZŁĄCZ.TEKSTY("Hello ""Świat") jako Hello"Świecie z dodatkowym cudzysłowem, ponieważ pominięto przecinek między argumentami tekstowymi.

W przypadku liczb nie trzeba używać znaków cudzysłowu.

Wyrazy są połączone ze sobą.

Bez określenia spacji między poszczególnymi tekstami zostaną one ze sobą połączone. Dodaj spacje jako część formuły ZŁĄCZ.TEKSTY. Istnieją dwa sposoby wykonywania tej czynności:

  • Dodaj znaki podwójnego cudzysłowu ze spacją między nimi: " ". Na przykład: =ZŁĄCZ.TEKSTY("Witaj"; " "; "świecie!").

  • Dodaj spację po każdym argumencie tekst. Na przykład: =ZŁĄCZ.TEKSTY("Witaj "; "świecie!"). Ciąg "Witaj" ma dodaną spację.

Błąd #NAZWA? jest wyświetlany zamiast oczekiwanego wyniku.

Wartość #NAZWA? oznacza zwykle, że argument tekst nie zawiera cudzysłowów.

Najważniejsze wskazówki

Czynność

Opis

Użyj znaku & zamiast funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY.

Operator & umożliwia łączenie elementów tekstowych bez konieczności używania funkcji.

Na przykład formuła =A1 & B1 zwraca taką samą wartość jak funkcja =ZŁĄCZ.TEKSTY(A1;B1). W wielu przypadkach użycie operatora handlowe „i” jest szybsze i łatwiejsze niż tworzenie ciągów za pomocą funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z kalkulatorów operacji.

Użyj funkcji TEKST w celu połączenia i sformatowania ciągów.

Funkcja TEKST konwertuje wartość liczbową na tekst oraz łączy liczby z tekstem lub symbolami.

Jeśli na przykład komórka A1 zawiera liczbę 23,5, możesz użyć następującej formuły, aby sformatować liczbę jako kwotę w dolarach:

=TEKST(A1;"0,00 zł")

Wynik: 23,50 zł

Powiązane

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×