Tak jak w przypadku każdego programu, warto natychmiast nazwać i zapisać prezentację oraz często zapisywać wprowadzone zmiany podczas pracy.

W PowerPoint możesz zapisać prezentację na pulpicie na dysku lokalnym (na przykład na laptopie), w lokalizacji sieciowej, na dysku CD, DVD lub na dysku flash. Plik można również zapisać w innym formacie pliku.

 1. Na karcie Plik wybierz pozycję Zapisz.

  Plik > Zapisz lub Zapisz jako

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zapisać prezentację na dysku lokalnym, na przykład na laptopie albo na dysku flash, CD lub DVD, wybierz pozycję Komputer.

  • Aby zapisać prezentację w bibliotece programu SharePoint, wybierz pozycję SharePoint.

 3. W obszarze Zapisz jako > Ostatnio używane foldery wybierz pozycję Przeglądaj, wybierz ścieżkę i folder plików, a następnie nadaj plikowi nazwę.

 4. Wybierz pozycję Zapisz.

Zapisywanie pliku prezentacji w innym formacie pliku

Uwaga: Aby zapisać pliki w formacie PDF (.pdf) lub XPS (xps), zobacz Zapisywanie lub konwertowanie na format PDF lub XPS.

 1. Na karcie Plik wybierz pozycję Zapisz jako.

 2. W obszarze Zapisz jako, wykonaj jedną z następujących czynności:

 3. W obszarze Ostatnio używane foldery wybierz pozycję Przeglądaj, wybierz ścieżkę i folder plików, a następnie nadaj plikowi nazwę.

 4. Z listy Zapisz jako typ wybierz odpowiedni format pliku.

 5. Wybierz pozycję Zapisz.

Zapisywanie prezentacji we wcześniejszej wersji programu PowerPoint

W PowerPoint 2013 i w nowszej wersji możesz zapisywać pliki w starszej wersji programu PowerPoint wybierając wersję z listy Zapisz jako typ w oknie Zapisywanie jako. Można na przykład zapisać prezentację programu PowerPoint w najnowszym formacie prezentacji programu PowerPoint (pptx) lub w formacie Prezentacja programu PowerPoint 97–2003 (ppt).

Uwagi: 

 • PowerPoint 2013 i nowsze wersje korzystają z opartego na języku XML formatu .pptx wprowadzonego w p Office 2007. Te pliki można otwierać w programach PowerPoint 2010 i PowerPoint 2007 bez używania specjalnych dodatków i bez utraty funkcjonalności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Otwarte formaty XML i rozszerzenia nazw plików.

Format Open Document

Microsoft Office obsługuje zapisywanie pliku prezentacji w formacie Prezentacja OpenDocument (odp).

W przypadku korzystania z polecenia Zapisz jako lub Zapisz kopię opcja zapisywania w formacie ODP jest wymieniona na końcu listy opcji Zapisz jako typ.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku prezentacji, która może być otwierana tylko w programie PowerPoint 2010 lub PowerPoint 2007, na liście Zapisz jako typ wybierz pozycję prezentacja programu PowerPoint (*.pptx).

  • Aby otworzyć prezentację w programie PowerPoint 2010 lub we wcześniejszych wersjach programu PowerPoint, wybierz pozycję Prezentacja programu PowerPoint 97–2003 (*.ppt).

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako w okienku z lewej strony kliknij folder lub inną lokalizację, w której chcesz zapisać prezentację.

 4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę prezentacji lub nie wykonuj żadnych akcji, aby zaakceptować domyślną nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Od tego czasu możesz w dowolnym momencie nacisnąć klawisze CTRL+S lub kliknąć pozycję Zapisz Obraz przycisku w górnej części ekranu, aby szybko zapisać prezentację.

Ważne:  Pakiet Office 2007 nie jest już obsługiwany. Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku prezentacji, która może być otwierana tylko w programie PowerPoint 2007, na liście Zapisz jako typ wybierz pozycję Prezentacja PowerPoint (*.pptx).

  • Aby otworzyć prezentację we wcześniejszych wersjach programu PowerPoint, wybierz pozycję Prezentacja programu PowerPoint 97–2003 (*.ppt).

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako w okienku z lewej strony kliknij folder lub inną lokalizację, w której chcesz zapisać prezentację.

 4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę prezentacji lub nie wykonuj żadnych akcji, aby zaakceptować domyślną nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×