Zapytania dołączane (Power Query)

Operacja dołączania tworzy nowe zapytanie, które zawiera wszystkie wiersze z pierwszego zapytania, a następnie wszystkie wiersze z drugiego zapytania. Operacja dołączania wymaga co najmniej dwóch zapytań. Te zapytania mogą być również oparte na różnych zewnętrznych źródłach danych.

Operacja dołączania jest oparta na nazwach nagłówków kolumn w obu tabelach, a nie na ich względnej pozycji w kolumnie. W końcowej tabeli są dołączone wszystkie pasujące kolumny ze wszystkich tabel. Jeśli tabele nie mają pasujących kolumn, do niepasujących kolumn są dodawane wartości null. Tabele zostaną dołączone w kolejności ich wyboru, począwszy od tabeli Podstawowej. 

Można wykonywać dwa typy operacji dołączania. Dołączanie danych w tekście umożliwia dołączanie danych do istniejącego zapytania w celu osiągnięcia wyniku końcowego. Wynikiem jest nowy krok na końcu bieżącego zapytania. Dołączanie pośrednie umożliwia utworzenie nowego zapytania dla każdej operacji dołączania. 

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Poziomy prywatności uniemożliwiają użytkownikom przypadkowe łączenie danych z różnych źródeł danych, które mogą być własnością prywatną lub należeć do organizacji. Zależnie od zapytania użytkownik może przypadkowo wysłać dane z prywatnego źródła danych do innego źródła danych, które może być złośliwe. Dodatek Power Query analizuje każde źródło danych i klasyfikuje je przy użyciu jednego ze zdefiniowanych poziomów prywatności: Publiczne, Organizacyjne i Prywatne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie poziomów prywatności (Power Query).

 1. Aby otworzyć zapytanie, znajdź wcześniej załadowaną komórkę w Edytorze dodatku Power Query, zaznacz komórkę w danych, a następnie wybierz pozycję Zapytanie i> Edytuj. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie, ładowanie lub edytowanie zapytania w programie Excel.

 2. Wybierz pozycję Narzędzia> dołączanie zapytań. Domyślnie jest to dołączanie w tekście. Aby dołączyć pośrednie, wybierz strzałkę obok polecenia, a następnie wybierz pozycję Zapytania dołączania jako nowe.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dołączanie.

  Wprowadzenie

 3. Określ liczbę tabel, które chcesz dołączyć:

  • Wybierz pozycję Dwie tabele, a następnie zaznacz drugą tabelę w polu listy rozwijanej, aby dołączyć.

  • Wybierz pozycję Trzy lub więcej tabel. W polu Dostępne tabele dodaj tabele, które chcesz dołączyć do tabel, które chcesz dołączyć. Użyj strzałek po prawej stronie tego pola, aby zmienić kolejność.

 4. Wybierz przycisk OK.

Wynik

 • Jeśli w kroku 2 wybierzesz dołączenie w tekście, zostanie utworzony nowy krok w bieżącym zapytaniu. Możesz kontynuować dodawanie kroków do tego samego zapytania, aby dołączyć kolejne zapytania.

 • Jeśli w kroku 2 wybrano dołączenie pośrednie, zostanie utworzone nowe zapytanie. Możesz nadal tworzyć dodatkowe zapytania.

Zobacz też

Power Query dla programu Excel - Pomoc

Dodawanie lub zmienianie typów danych (Power Query)

Dowiedz się, jak połączyć wiele źródeł danych (Power Query)

Importowanie danych z folderu zawierającego wiele plików (Power Query)

Zapytania dołączane (docs.com)https://docs.microsoft.com/en-us/power-query/append-queries

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×