Spis treści
×
Szybki start programu Project dla sieci Web
Szybki start programu Project dla sieci Web

Zarządzanie projektem

Śledzenie według postępu

 1. W widoku tablicy wybierz pozycję Grupuj według , a następnie wybierz pozycję postęp z listy rozwijanej.

 2. Przeciągnij zadanie z nierozpoczętego zadania do trwającegolub w toku do ukończenia.

Przeciąganie i upuszczanie zadania w widoku tablicy dla usługi Planner

Śledzenie według procentu ukończenia

 1. W widoku osi czasu wybierz kropki w pionie obok nazwy zadania, a następnie wybierz pozycję Otwórz szczegóły.

 2. W obszarze wykonano%wprowadź liczbę określającą ilość pracy wykonanej nad zadaniem lub użyj strzałek w celu przełączenia wartości procentowej w górę lub w dół o 25%. W przypadku zmiany wartości procentowej:

  • Kolor paska zadania zmieni się na niebieski, aby uzyskać ilość wykonanego zadania.

  • Jeśli ustawisz zadanie na 100%, zadanie zostanie wyewidencjonować jako ukończone.

Okienko szczegółów widoku osi czasu w programie Planner przedstawiające postęp zadania zależnego

Oznacz zadania jako ukończone

Aby oznaczyć zadanie jako ukończone:

 • W dowolnym widoku wybierz okrąg przed nazwą zadania.

Po oznaczeniu zadania jako ukończonego:

 • Okrąg zostanie przekształcony w biały znacznik wyboru na zielonym kole.

 • Nazwa zadania zostanie przekreślona.

 • Procent wykonania zadania zmieni się na 100%.

Widok siatki w programie Planner z zaznaczonym zadaniem wykonanym

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×