Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:

12.02.2019

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 17763.316

Uwaga

Ta wersja zawiera także aktualizacje oprogramowania urządzenia Microsoft HoloLens (kompilacja systemu operacyjnego 17763.316), które zostały wydane 12 lutego 2019 r.

Firma Microsoft opublikuje aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności działania usługi Windows Update na urządzeniach Microsoft HoloLens, które nie zostały zaktualizowane do tej najnowszej kompilacji systemu operacyjnego.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem polegający na nieprawidłowym ustawianiu wartości parametru LmCompatibilityLevel. Parametr LmCompatibilityLevel określa tryb uwierzytelniania i zabezpieczenia sesji.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwiać otwieranie aplikacji używających bazy danych Microsoft Jet z formatem plików programu Microsoft Access 97. Ten problem występuje, jeśli baza danych zawiera nazwy kolumny dłuższe niż 32 znaki. Baza danych nie zostanie otwarta. Zostanie wyświetlony błąd „Nierozpoznany format bazy danych”.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia przeglądarce Microsoft Edge wczytywanie stron internetowych przy użyciu lokalnego adresu IP lub połączenia VPN.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że logowanie przy użyciu funkcji Windows Hello dla firm we wdrożeniu hybrydowym z zaufaniem klucza nie udaje się, jeśli do uwierzytelniania są używane kontrolery domeny systemu Windows Server 2019. System zgłasza błąd „Ta opcja jest chwilowo niedostępna. Tymczasem loguj się przy użyciu innej metody.” Jeśli jest włączone śledzenie działań w usłudze Active Directory (AD), na kontrolerze domeny systemu Windows 2019 może wystąpić wyjątek usługi podsystemu urzędu zabezpieczeń lokalnych (LSASS) w trakcie przetwarzania logowania użytkownika.

  Uwaga

  Zestaw modułów zbierających dane usługi AD i mechanizm Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Microsoft Azure (AATP) domyślnie włączają funkcję śledzenia działań w usłudze Active Directory.

 • Rozwiązuje problem z urządzeniem Microsoft HoloLens, który pozwala użytkownikom obejść proces logowania na ekranie blokady w niektórych procesach.

 • Rozwiązuje problem dotyczący urządzenia Microsoft HoloLens powodujący, że następuje rozłączenie usługi Miracast i niepołączenie ponownie w przypadku, gdy aplikacja jest uruchamiana za pośrednictwem aparatu.

 • Zwiększa niezawodność pobrań aplikacji ze sklepu Microsoft Store i serwerów MDM, gdy urządzenie jest w stanie wstrzymania w oczekiwaniu na zestaw Microsoft HoloLens.

 • Poprawia stabilność hologramów w przypadku korzystania z holograficznej komunikacji zdalnej dla urządzeń Microsoft HoloLens.

 • Umożliwia konfigurację trybu kiosku w urządzeniach Microsoft HoloLens bez określania aplikacji ładowanej podczas uruchamiania.

 • Zwiększa niezawodność pomocy zdalnej w urządzeniach Microsoft HoloLens.

 • Poprawia połączenia Wi-Fi podczas pierwszego uruchomienia (OOBE) urządzeń Microsoft HoloLens.

 • Rozwiązuje problem, który usuwa kafelki pomocnicze podczas uaktualniania urządzeń Microsoft HoloLens.

 • Pozwala na pominięcie ustawień sieci Wi-Fi w przypadku, gdy do konfigurowania urządzenia Microsoft HoloLens jest używany pakiet aprowizacyjny.

 • Zaktualizowano zabezpieczenia aparatu skryptów firmy Microsoft, przeglądarki Microsoft Edge, systemu Windows Server, aparatu bazy danych Microsoft JET, przeglądarki Internet Explorer, funkcji sieci bezprzewodowych w systemie Windows, pamięci i systemów plików systemu Windows, kompozycji i wprowadzania danych w systemie Windows, grafiki systemu Windows oraz platformy i struktury aplikacji systemu Windows.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji o zlikwidowanych lukach zabezpieczeń, zobacz Security Update Guide.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po zainstalowaniu tej aktualizacji pierwszy znak w nazwie ery japońskiej nie jest rozpoznawany jako skrót. Mogą występować problemy z analizowaniem dat.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4482887.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji przeglądarka Internet Explorer może nie wczytywać obrazów, w przypadku których we względnych ścieżkach do plików źródłowych występuje ukośnik odwrotny (\).

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4482887.

Aplikacje korzystające z bazy danych Microsoft Jet z formatem plików programu Microsoft Access 95 mogą losowo przestawać działać.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4482887.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji w przeglądarce Internet Explorer 11 i innych aplikacjach, które używają biblioteki WININET.DLL, mogą występować problemy z uwierzytelnianiem. Dzieje się tak, gdy co najmniej dwie osoby używają tego samego konta do wielu równoczesnych sesji logowania na tym samym komputerze z systemem Windows Server, między innymi do logowania w programie Terminal Server czy Remote Desktop Protocol (RDP). Objawy zgłaszane przez klientów obejmują (ale mogą nie być do nich ograniczone):

 • Rozmiar pamięci podręcznej i jej lokalizacji ma wartość zerową lub jest pusty.

 • Skróty klawiaturowe mogą nie działać prawidłowo.

 • Strony sieci Web mogą sporadycznie nie być ładowane lub renderowane poprawne.

 • Problemy dotyczące monitów o podanie poświadczeń.

 • Problemy podczas pobierania plików.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493509.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji podczas instalowania i odinstalowywania niektórych typów plików MSI i MSP może występować „Błąd 1309”.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4489899.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji analizator MSXML6 powoduje, że aplikacje przestają odpowiadać, jeśli wystąpił wyjątek podczas operacji na węzłach, takich jak appendChild(), insertBefore() czy moveNode().

Edytor zasad grupy może przestać odpowiadać podczas edycji obiektu zasad grupy (GPO) zawierającego preferencje zasad grupy dla ustawień przeglądarki Internet Explorer 10.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493509.

Aplikacje serwerowe złożonych dokumentów (OLE) umieszczające obiekty osadzone w metaplikach Windows (WMF) za pomocą interfejsu API PatBlt mogą wyświetlać osadzone obiekty nieprawidłowo.

Na przykład po wklejeniu obiektu arkusza programu Microsoft Excel do dokumentu programu Microsoft Word komórki mogą być renderowane z innym kolorem tła.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493509.

Niektóre operacje, takie jak zmiana nazwy, wykonywane na plikach lub folderach znajdujących się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą kończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Dzieje się tak podczas wykonywania operacji na węźle-właścicielu woluminu CSV z poziomu procesu bez uprawnień administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wykonaj operację z poziomu procesu, który ma uprawnienia administratora.

 • Wykonaj operację z poziomu węzła, który nie ma własności woluminów CSV.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU i stosowania poprawek dotyczących zabezpieczeń. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4470788) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji dla najnowszych SSU, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Zainstaluj tę aktualizację

Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana z witryny Windows Update i zainstalowana. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4487044

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×