Spis treści
×

Data wydania:

14.01.2020

Wersja:

Miesięczny pakiet zbiorczy aktualizacji

WAŻNE Sprawdź, czy zainstalowano wymagane aktualizacje wymienione w sekcji Jak uzyskać tę aktualizacjęprzed zainstalowaniem tej aktualizacji. 

WAŻNE Klienci, którzy wykupili usługę dodatkowych aktualizacji zabezpieczeń (ESU) dla lokalnych wersji niektórych systemów operacyjnych, muszą wykonać określone czynności, aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń po zakończeniu wsparcia dodatkowego 14 stycznia 2020 r. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4522133.

Uwaga W reakcji na wnioski klientów, w ramach środowiska Windows nieco poszerzono listę wersji systemu Windows Server, które kwalifikują się do aktualizacji ESU w ramach procesu aktywacji. Jest to ułatwienie dla klientów posiadających te wersje, jednak może to wymagać od klientów, którzy wykonali aktywację MAK przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń ze stycznia 2020 r., aby ponownie aktywowali klucz MAK na urządzeniach z systemem Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, zanim będzie można zastosować rozszerzone dodatkowe aktualizacje zabezpieczeń (ESU), począwszy od 11 lutego 2020 r. Ponowna aktywacja klucza MAK na urządzeniach, których dotyczy ta kwestia, powinna być wymagana tylko raz i nie będzie uwzględniana w ramach łącznej liczbie aktywacji. Ta ponowna aktywacja klucza MAK nie powinna być wymagana na urządzeniach z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1. Więcej informacji na temat aktywacji można znaleźć w tym wpisie na blogu. Rozumiemy, że stanowi to niedogodność. Ma to na celu pomoc innym klientom.

WAŻNE Począwszy od 15 stycznia 2020 r. będzie wyświetlane powiadomienie w trybie pełnoekranowym zawierające opis ryzyka kontynuacji korzystania z systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 po 14 stycznia 2020 r. Powiadomienie pozostanie na ekranie, dopóki nie nastąpi z nim interakcja użytkownika. To powiadomienie będzie wyświetlane wyłącznie w następujących wersjach systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1:

Uwaga Powiadomienie nie będzie wyświetlane na komputerach przyłączonych do domeny lub komputerach w trybie kiosku.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera ulepszenia i poprawki, które były częścią aktualizacji KB4525251 (wydanej 19 listopada 2019 r.), a także usuwa następujące problemy:

  • Zaktualizowano zabezpieczenia aparatu skryptów firmy Microsoft, kompozycji i wprowadzania danych w systemie Windows, pamięci i systemów plików systemu Windows oraz systemu Windows Server.

Aby uzyskać więcej informacji o naprawionych lukach w zabezpieczeniach, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po zainstalowaniu KB4534310 tapeta pulpitu może być wyświetlana jako czarny obszar, gdy zostanie ustawiona wartość Rozciągnięcie.

Ten problem rozwiązano w aktualizacji KB4539601 w przypadku korzystania z comiesięcznych pakietów zbiorczych aktualizacji. Jeśli są używane aktualizacje wyłącznie zabezpieczeń, zobacz KB4539602. Te aktualizacje są dostępne dla wszystkich klientów z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Wymaganie wstępne:

Konieczne jest zainstalowanie aktualizacji wymienionych poniżej i ponowne uruchomienie urządzenia przed zainstalowaniem najnowszego pakietu zbiorczego. Instalowanie tych aktualizacji poprawia skuteczność procesu aktualizacji i ogranicza potencjalne problemy podczas instalowania pakietu zbiorczego i stosowania poprawek dotyczących zabezpieczeń Microsoft.

  1. Aktualizacja stosu obsługi (SSU) z 12 marca 2019 r. (KB4490628). Aby uzyskać autonomiczny pakiet tego SSU, wyszukaj go na stronie Wykaz usługi Microsoft Update.

  2. Najnowsza aktualizacja mechanizmu SHA-2 (KB4474419) wydana 10 września 2019 r. Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsza aktualizacja mechanizmu SHA-2 zostanie zaproponowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji technologii SHA-2, zobacz Wymaganie obsługi podpisu kodu SHA-2 2019 dla systemu Windows i programu WSUS.

Po zainstalowaniu powyższych elementów firma Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi SSU (KB4536952). Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze aktualizacje stosu obsługi SSU zostaną zaproponowane automatycznie. Aby pobrać pakiet autonomiczny najnowszej aktualizacji SSU, wyszukaj go w wykazie usługi Microsoft Update. Aby uzyskać ogólne informacje na temat SSU, zobacz Aktualizacje stosu obsługi (SSU) i Aktualizacje stosu obsługi (SSU): często zadawane pytania.

Zainstaluj tę aktualizację

Kanał wersji

Dostępne

Następny krok

Usługa Windows Update i Microsoft Update

Tak

Brak. Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana z witryny Windows Update i zainstalowana.

Wykaz usługi Microsoft Update

Tak

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Program Windows Server Update Services (WSUS)

Tak

Ta aktualizacja zostanie automatycznie zsynchronizowana z programem WSUS w przypadku skonfigurowania produktów i klasyfikacji następująco:

Produkt: Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1, windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1, Windows Embedded Standard 7 z dodatkiem Service Pack 1, Windows Embedded POSReady 7, Windows Thin PC

Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń

 

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4534310

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×