Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule

Lista

Nazwa układu

Opis

Obraz

Naprzemienna lista sześciokątna

Umożliwia pokazanie serii wzajemnie połączonych pomysłów. Tekst poziomu 1 jest wyświetlany wewnątrz sześciokątów. Tekst poziomu 2 jest wyświetlany poza kształtami.

Układ grafiki SmartArt Sześciokąty naprzemienne

Podstawowa lista blokowa

Umożliwia pokazanie niesekwencyjnych lub pogrupowanych bloków informacji. Pozwala na maksymalne wykorzystanie miejsca wyświetlania dla kształtów zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Obraz układu Podstawowa lista blokowa

Łamana lista obrazów z akcentem

Umożliwia pokazanie niesekwencyjnych lub pogrupowanych bloków informacji. Małe okrągłe kształty przeznaczone są do wyświetlania obrazów. Nadaje się dobrze do ilustrowania tekstu poziomu 1 i 2. Pozwala na maksymalne wykorzystanie miejsca wyświetlania dla kształtów zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Obraz układu Łamana lista obrazów z akcentem

Ciągła lista obrazów

Umożliwia pokazanie grup wzajemnie połączonych informacji. Okrągłe kształty są przeznaczone do wyświetlania obrazów.

Obraz układu Ciągła lista obrazów

Lista bloków o malejących rozmiarach

Umożliwia pokazanie grup powiązanych pomysłów lub list informacji. Wysokość kształtów zawierających tekst zmniejsza się sekwencyjnie, a tekst poziomu 1 jest wyświetlany jako pionowy.

Układ grafiki SmartArt Lista bloków o malejących rozmiarach

Proces szczegółowy

Umożliwia pokazanie postępu w kolejnych etapach w przypadku dużej ilości tekstu poziomu 2.

Obraz układu Proces szczegółowy

Lista zgrupowana

Umożliwia pokazanie grup i podgrup informacji lub etapów i podetapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Tekst poziomu 1 odpowiada poziomym kształtom najwyższego poziomu, a tekst poziomu 2 odpowiada pionowym podetapom, które znajdują się poniżej odpowiednich kształtów najwyższego poziomu. Ten diagram sprawdza się dobrze przy wyróżnianiu podgrup lub podetapów, w przypadku informacji hierarchicznych lub wielu list informacji.

Obraz układu Lista zgrupowana

Lista hierarchii

Umożliwia pokazanie hierarchicznych relacji postępujących między grupami. Może też zostać użyty w celu grupowania informacji lub tworzenia list informacji.

Obraz układu Lista hierarchii

Pozioma lista punktowana

Umożliwia pokazanie niesekwencyjnych lub pogrupowanych bloków informacji. Nadaje się dobrze do list z długimi nagłówkami lub informacjami najwyższego poziomu. Cały tekst jest uwydatniony w takim samym stopniu i nie jest wskazywany kierunek.

Obraz układu Pozioma lista punktowana

Pozioma lista obrazów

Umożliwia pokazanie niesekwencyjnych lub pogrupowanych informacji z naciskiem na powiązane obrazy. Górne kształty są przeznaczone na obrazy.

Obraz układu Pozioma lista obrazów

Rosnący proces kołowy

Umożliwia pokazanie serii etapów, którym odpowiadają koła o coraz większej średnicy. Maksymalna liczba etapów poziomu 1 wynosi siedem, ale liczba elementów poziomu 2 jest nieograniczona. Dobrze się sprawdza w przypadku dużej ilości tekstu poziomu 2.

Układ grafiki SmartArt Proces z rosnącymi kołami

Lista wierszowa

Umożliwia pokazanie dużych ilości tekstu podzielonego na kategorie i podkategorie. Dobrze się sprawdza w przypadku wielu poziomów tekstu. Teksty na tym samym poziomie są oddzielane wierszami.

Układ grafiki SmartArt Lista wierszowa

Lista obrazów z akcentem

Umożliwia pokazanie zgrupowanych lub pokrewnych informacji. Małe kształty w górnych rogach są przeznaczone do wyświetlania obrazów. Tekst poziomu 2 jest wyróżniany bardziej niż tekst poziomu 1. Jest to dobry wybór w przypadku dużej ilości tekstu poziomu 2.

Obraz układu Lista obrazów z akcentem

Lista podpisów obrazów

Umożliwia pokazanie niesekwencyjnych lub pogrupowanych bloków informacji. Górne kształty są przeznaczone na obrazy, a obrazy są bardziej uwydatnione niż tekst. Ten układ nadaje się dobrze do obrazów z krótkimi podpisami tekstowymi.

Obraz układu Lista podpisów obrazów

Proces kołowy

Umożliwia pokazanie etapów procesu, w którym poszczególne wycinki koła są coraz większe, dochodząc do maksymalnie siedmiu kształtów. Tekst poziomu 1 jest wyświetlany jako pionowy.

Układ grafiki SmartArt — Proces kołowy

Plus i minus

Umożliwia pokazanie zalet i wad dwóch pomysłów. Każdy tekst poziomu 1 może zawierać wiele poziomów podrzędnych. Dobrze się sprawdza w przypadku dużej ilości tekstu. Maksymalna liczba elementów poziomu 1 wynosi dwa.

Układ grafiki SmartArt — Plus i minus

Lista piramidowa

Umożliwia pokazanie relacji proporcjonalnych, wzajemnie połączonych lub hierarchicznych. Tekst jest wyświetlany w prostokątnych kształtach u góry tła piramidy.

Układ Lista piramidowa

Lista odwracana

Umożliwia zamienianie dwóch elementów. Wyświetlane są tylko pierwsze dwa elementy tekstu, a każdy z nich może zawierać dużą ilość tekstu. Dobrze się sprawdza w przypadku pokazywania zamiany dwóch elementów lub zmiany kolejności.

Układ grafiki SmartArt Lista odwracana

Proces segmentowany

Umożliwia pokazanie postępu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Wyróżniany jest tekst poziomu 2, ponieważ każdy wiersz jest wyświetlany w osobnym kształcie.

Obraz układu Proces segmentowany

Lista stosowa

Umożliwia pokazanie grup informacji lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Okrągłe kształty zawierają tekst poziomu 1, a odpowiadające im prostokąty — tekst poziomu 2. Ten układ jest dobrym wyborem w przypadku dużych szczegółów i minimalnej ilości tekstu poziomu 1.

Obraz układu Lista stosowa

Kwadraty — lista z akcentem

Umożliwia pokazanie list informacji podzielonych na kategorie. Tekst poziomu 2 jest wyświetlany obok małego kwadratowego kształtu. Dobrze się sprawdza w przypadku dużej ilości tekstu poziomu 2.

Układ grafiki SmartArt Kwadraty — lista z akcentem

Lista kart

Umożliwia pokazanie niesekwencyjnych lub pogrupowanych bloków informacji. Dobrze się sprawdza w przypadku list z małą ilością tekstu poziomu 1. Pierwszy element poziomu 2 jest wyświetlany obok tekstu poziomu 1, a pozostały tekst poziomu 2 jest wyświetlany poniżej tekstu poziomu 1.

Układ grafiki SmartArt Lista kart

Tabela hierarchii

Umożliwia pokazanie grup informacji tworzonych od góry do dołu oraz hierarchii w obrębie każdej grupy. Ten układ nie zawiera linii łączących.

Obraz układu Tabela hierarchii

Lista tabelowa

Umożliwia pokazanie zgrupowanych lub powiązanych informacji o równej wartości. Pierwszy wiersz tekstu poziomu 1 odpowiada najwyższemu kształtowi, a tekst poziomu 2 jest używany do podległych list.

Obraz układu Lista tabelowa

Lista tarczowa

Umożliwia pokazanie powiązanych lub nakładających się informacji. Każdy z pierwszych siedmiu wierszy tekstu poziomu 1 jest wyświetlany w prostokątnym kształcie. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu. Sprawdza się dobrze zarówno w przypadku tekstu poziomu 1, jak i tekstu poziomu 2.

Obraz układu Lista tarczowa

Lista trapezoidowa

Umożliwia pokazanie zgrupowanych lub powiązanych informacji o równej wartości. Nadaje się dobrze do dużych porcji tekstu.

Obraz układu Lista trapezoidowa

Lista pozycji o różnych szerokościach

Zastosowanie w przypadku wyróżnianie elementów różne grubości. Dobra dla dużej ilości tekstu poziomu 1. Szerokość każdego kształtu niezależnie jest określany na podstawie jego tekstu.

Pionowa lista pól

Umożliwia pokazanie wielu grup informacji, zwłaszcza grup z dużą ilością tekstu poziomu 2. Sprawdza się dobrze w przypadku punktowanych list informacji.

Obraz układu Pionowa lista pól

Pionowa lista bloków

Umożliwia pokazanie grup informacji lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Nadaje się dobrze do dużych porcji tekstu poziomu 2. Sprawdza się dobrze w przypadku tekstu z punktem głównym i wieloma podpunktami.

Obraz układu Pionowa lista bloków

Pionowa lista bloków

Służy do przedstawiania pogrupowanych bloków informacji. Układ przeznaczony do stosowania z dużymi ilościami tekstu poziomu 2.

Pionowa lista punktowana

Umożliwia pokazanie niesekwencyjnych lub pogrupowanych bloków informacji. Nadaje się dobrze do list z długimi nagłówkami lub informacjami najwyższego poziomu.

Obraz układu Pionowa lista punktowana

Pionowa lista pagonowa

Umożliwia pokazanie postępu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy, a także wyróżnienie ruchu lub kierunku. Tekst poziomu 2 jest wyróżniany bardziej niż tekst poziomu 1; diagram ten jest dobrym wyborem w przypadku dużych ilości tekstu poziomu 2.

Obraz układu Pionowa lista pagonowa

Pionowa lista obrazów z akcentem

Umożliwia pokazanie niesekwencyjnych lub zgrupowanych bloków informacji. Małe okrągłe kształty są przeznaczone do wyświetlania obrazów.

Układ Pionowa lista obrazów z akcentem

Pionowa lista obrazów

Umożliwia pokazanie niesekwencyjnych lub zgrupowanych bloków informacji. Małe kształty z lewej strony są przeznaczone do wyświetlania obrazów.

Obraz układu Pionowa lista obrazów

Pionowa lista z akcentem

Umożliwia pokazanie list informacji. Tekst poziomu 2 jest wyświetlany w prostokątnych kształtach nad pionowymi znakami pagonu. Tekst poziomu 2 jest wyróżniany bardziej niż tekst poziomu 1. Ten układ dobrze się sprawdza w przypadku średniej ilości tekstu poziomu 2.

Układ grafiki SmartArt Pionowa lista z akcentem

Pionowa lista strzałek

Umożliwia pokazanie postępu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy, które przesuwają się w kierunku wspólnego celu. Sprawdza się dobrze w przypadku punktowanych list informacji.

Obraz układu Pionowa lista strzałek

Pionowa lista kołowa

Umożliwia pokazanie sekwencyjnych lub zgrupowanych danych. Sprawdza się najlepiej w przypadku tekstu poziomu 1, który jest wyświetlany obok dużego okrągłego kształtu. Niższe poziomy tekstu są rozdzielane mniejszymi okrągłymi kształtami.

Układ grafiki SmartArt — Pionowa lista kołowa

Pionowa lista zakrzywiona

Umożliwia pokazanie zakrzywionej listy informacji. Aby dodać obrazy do okrągłych kształtów z akcentem, należy zastosować wypełnienie obrazem.

Układ grafiki SmartArt Pionowa lista zakrzywiona

Początek strony

Proces

Nazwa układu

Opis

Obraz

Proces z akcentem

Umożliwia pokazanie postępu, osi czasu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Nadaje się dobrze do ilustrowania tekstu poziomu 1 i 2.

Obraz układu Proces z akcentem

Przepływ zmienny

Umożliwia pokazanie grup informacji lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Uwypuklane są interakcje lub zależności między grupami informacji.

Obraz układu Przepływ zmienny

Strzałka-wstęga

Umożliwia pokazanie dwóch pokrewnych lub przeciwstawnych koncepcji z pewnym elementem łączącym, takich jak przeciwne siły. Każdy z pierwszych dwóch wierszy tekstu poziomu 1 jest używany jako tekst na strzałkach. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Strzałka-wstęga

Rosnący proces obrazów z akcentem

Umożliwia pokazanie rosnącej serii obrazów z tekstem opisowym. Najlepiej się sprawdza w przypadku małej ilości tekstu.

Układ grafiki SmartArt Rosnący proces obrazów z akcentem.

Podstawowy proces łamany

Umożliwia pokazanie postępu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Pozwala na maksymalne wykorzystanie miejsca wyświetlania dla kształtów zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Obraz układu Podstawowy proces łamany

Podstawowy proces pagonowy

Umożliwia pokazanie postępu, osi czasu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy, a także wyróżnienie ruchu lub kierunku. Wewnątrz kształtu strzałki znajduje się tekst poziomu 1, a pod kształtami strzałek — tekst poziomu 2.

Obraz układu Podstawowy proces pagonowy

Proces podstawowy

Umożliwia pokazanie postępu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy.

Układ Proces podstawowy

Podstawowa oś czasu

Za pomocą pokazanie kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływu pracy lub w celu wyświetlenia informacji na osi czasu. Sprawdza się dobrze tekstu zarówno poziomu 1 i poziomu 2. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tego narzędzia zobacz Tworzenie osi czasu.

Układ Podstawowa oś czasu

Proces z akcentem pagonu

Służy do przedstawiania kolejnych etapów zadania, procesu lub przepływu pracy albo do podkreślenia ruchu lub kierunku. Najlepiej pasuje do tekstu poziomu co najmniej 1 i 2.

Lista pagonowa

Umożliwia pokazanie przejścia przez kilka procesów tworzących jeden przepływ pracy. Nadaje się również do ilustrowania procesów kontrastowych. Tekst poziomu 1 odpowiada pierwszemu kształtowi strzałki z lewej strony, a tekst poziomu 2 — poziomym podpunktom każdego kształtu, który zawiera tekst poziomu 1.

Obraz układu Lista pagonowa

Kołowy proces łamany

Umożliwia pokazanie długiej lub nieliniowej sekwencji etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Sprawdza się dobrze w przypadku samego tekstu poziomu 1. Pozwala na maksymalne wykorzystanie miejsca wyświetlania dla kształtów zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Obraz układu Kołowy proces łamany

Zamknięty proces pagonowy

Umożliwia pokazanie postępu, osi czasu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy, a także wyróżnienie ruchu lub kierunku. Może być używany do wyróżniania informacji znajdujących się w kształcie początkowym. Sprawdza się dobrze w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Zamknięty proces pagonowy

Oś czasu z akcentem kołowym

Umożliwia pokazanie serii zdarzeń lub informacji osi czasu. Tekst poziomu 1 jest wyświetlany obok większych okrągłych kształtów. Tekst poziomu 2 jest wyświetlany obok mniejszych okrągłych kształtów.

Układ grafiki SmartArt Oś czasu z akcentem kołowym

Kołowy proces strzałkowy

Umożliwia pokazanie sekwencji elementów z pomocniczym tekstem do każdego z nich. Ten diagram sprawdza się najlepiej w przypadku małej ilości tekstu poziomu 1.

Układ grafiki SmartArt Proces z kolistymi strzałkami

Ciągły proces strzałkowy

Umożliwia pokazanie osi czasu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Najlepiej nadaje się do tekstu poziomu 1, ponieważ każdy wiersz tekstu poziomu 1 znajduje się w kształcie strzałki. Tekst poziomu 2 znajduje się poza kształtem strzałki.

Obraz układu Ciągły proces strzałkowy

Ciągły proces blokowy

Umożliwia pokazanie postępu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Sprawdza się dobrze przy minimalnej ilości tekstu poziomu 1 i 2.

Obraz układu Ciągły proces blokowy

Ciągła lista obrazów

Umożliwia pokazanie grup wzajemnie połączonych informacji. Okrągłe kształty są przeznaczone do wyświetlania obrazów.

Obraz układu Ciągła lista obrazów

Strzałki zbiegające się

Umożliwia pokazanie pomysłów lub koncepcji zbiegających się w punkcie centralnym. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Strzałki zbiegające się

Tekst zbiegający się

Umożliwia pokazanie wielu etapów lub części składających się na całość. Ograniczony do jednego kształtu poziomu 1, który zawiera tekst, oraz maksymalnie pięciu kształtów poziomu 2. Nieużywany tekst nie jest wyświetlany, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układów.

Proces zstępujący

Umożliwia pokazanie zstępującej serii zdarzeń. Pierwszy tekst poziomu 1 znajduje się na górze strzałki, a ostatni tekst poziomu 1 jest wyświetlany na dole strzałki. Wyświetlanych jest tylko pierwszych siedem elementów poziomu 1. Najlepiej się sprawdza w przypadku małej lub średniej ilości tekstu.

Układ grafiki SmartArt Proces zstępujący

Proces szczegółowy

Umożliwia pokazanie postępu w kolejnych etapach w przypadku dużej ilości tekstu poziomu 2.

Obraz układu Proces szczegółowy

Strzałki rozchodzące się

Umożliwia pokazanie pomysłów lub koncepcji rozchodzących się w kierunku na zewnątrz od źródła centralnego. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Strzałki rozchodzące się

Równanie

Umożliwia pokazanie kolejnych kroków lub zadań odpowiadających planowi lub wynikowi. Po znaku równości (=) jest wyświetlany ostatni wiersz tekstu poziomu 1. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Równanie

Lejek

Umożliwia pokazanie procesu filtrowania informacji lub sposobu scalania części w całość. Wyróżniany jest ostateczny wynik. Może zawierać do czterech wierszy tekstu poziomu 1; ostatni z tych czterech wierszy tekstu poziomu 1 jest wyświetlany pod lejkiem, a pozostałe wiersze odpowiadają okrągłemu kształtowi. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Lejek

Koło zębate

Umożliwia pokazanie łączących się pomysłów. Każdy z pierwszych trzech wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada kształtowi koła zębatego, a odpowiadający im tekst poziomu 2 jest wyświetlany w trójkątach obok kształtu koła zębatego. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Koło zębate

Proces z rosnącymi strzałkami

Umożliwia pokazanie sekwencyjnych i nakładających się etapów procesu. Maksymalna liczba elementów poziomu 1 wynosi pięć. Elementy poziomu 2 mogą zawierać dużą ilość tekstu.

Układ grafiki SmartArt Proces z rosnącymi strzałkami

Proces blokowy z wzajemnie połączonymi elementami

Umożliwia pokazanie sekwencyjnych etapów procesu. Najlepiej się sprawdza w przypadku małej ilości tekstu poziomu 1 i średniej ilości tekstu poziomu 2.

Strzałki przeciwstawne

Umożliwia pokazanie dwóch przeciwstawnych pomysłów lub koncepcji wychodzących z punktu centralnego. Każdy z pierwszych dwóch wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada strzałce. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Strzałki przeciwstawne

Proces fazowy

Umożliwia pokazanie trzech faz procesu. Maksymalna liczba elementów poziomu 1 wynosi trzy. Pierwsze dwa elementy poziomu 1 mogą zawierać po cztery elementy poziomu 2, a trzeci element poziomu 1 może zawierać dowolną liczbę elementów poziomu 2. Najlepiej się sprawdza w przypadku małej ilości tekstu.

Układ grafiki SmartArt Proces fazowy

Proces obrazów z akcentem

Umożliwia pokazanie kolejnych etapów w zadaniu, procesie lub przepływie pracy. Prostokątne kształty w tle są przeznaczone do wyświetlania obrazów.

Obraz układu Proces obrazów z akcentem

Proces kołowy

Umożliwia pokazanie etapów procesu, w którym poszczególne wycinki koła są coraz większe, dochodząc do maksymalnie siedmiu kształtów. Tekst poziomu 1 jest wyświetlany jako pionowy.

Strzałki procesu

Umożliwia pokazanie informacji ilustrujących proces lub przepływ pracy. W okrągłych kształtach znajduje się tekst poziomu 1, a w kształtach strzałek — tekst poziomu 2. Sprawdza się najlepiej przy minimalnej ilości tekstu i do wyróżniania ruchu lub kierunku.

Układ Strzałki procesu

Lista procesów

Umożliwia pokazanie wielu grup informacji lub etapów i podetapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Tekst poziomu 1 odpowiada poziomym kształtom najwyższego poziomu, a tekst poziomu 2 — pionowym podetapom, które znajdują się poniżej odpowiednich kształtów najwyższego poziomu.

Obraz układu Lista procesów

Proces przekształcania przypadkowych pomysłów w wynik

Umożliwia pokazanie w serii etapów, w jaki sposób wiele przypadkowych pomysłów może doprowadzić do jednego celu lub pomysłu. Obsługuje wiele elementów tekstu poziomu 1, ale odpowiednio pierwszy i ostatni kształt poziomu 1 są ustalone. Najlepiej się sprawdza w przypadku małej ilości tekstu poziomu 1 i średniej ilości tekstu poziomu 2.

Układ grafiki SmartArt Proces przekształcania przypadkowych pomysłów w wynik

Powtarzany proces łamany

Umożliwia pokazanie postępu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Pozwala na maksymalne wykorzystanie miejsca wyświetlania dla kształtów zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Obraz układu Powtarzany proces łamany

Proces segmentowany

Umożliwia pokazanie postępu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Wyróżniany jest tekst poziomu 2, ponieważ każdy wiersz jest wyświetlany w osobnym kształcie.

Obraz układu Proces segmentowany

Proces schodkowany

Umożliwia pokazanie zstępującego przejścia przez etapy. Każdy z pierwszych pięciu wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada prostokątowi. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Proces schodkowany

Proces zstępujący z etapami

Umożliwia pokazanie procesu zstępującego z wieloma etapami i etapami podrzędnymi. Najlepiej się sprawdza w przypadku małej ilości tekstu.

Układ grafiki SmartArt Proces zstępujący z etapami

Proces narastający z etapami

Umożliwia pokazanie ułożonej narastająco serii etapów lub list informacji.

Układ grafiki SmartArt Proces ze stopniowaniem w górę

Proces z etapami podrzędnymi

Umożliwia pokazanie wieloetapowego procesu, zawierającego etapy podrzędne między poszczególnymi wystąpieniami tekstu poziomu 1. Sprawdza się najlepiej w przypadku małej ilości tekstu. Maksymalna liczba etapów poziomu 1 wynosi siedem. Każdy etap poziomu 1 może mieć dowolną liczbę etapów podrzędnych.

Układ grafiki SmartArt Proces z etapami podrzędnymi

Rura osi czasu

Umożliwia pokazanie kolejnych etapów w zadaniu, procesie lub przepływie pracy, a także pokazanie informacji na osi czasu. Tekst poziomu 1 jest większy niż tekst poziomu 2.

Układ grafiki SmartArt Rura osi czasu

Strzałka w górę

Umożliwia pokazanie przejścia lub kroków w trendzie wstępującym w zadaniu, procesie lub przepływie pracy. Każdy z pierwszych pięciu wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada punktowi na strzałce. Najlepiej sprawdza się przy minimalnej ilości tekstu. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Strzałka w górę

Pionowa lista strzałek

Umożliwia pokazanie postępu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy, które przesuwają się w kierunku wspólnego celu. Sprawdza się dobrze w przypadku punktowanych list informacji.

Obraz układu Pionowa lista strzałek

Pionowy proces łamany

Umożliwia pokazanie postępu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Pozwala na maksymalne wykorzystanie miejsca wyświetlania dla kształtów zarówno w poziomie, jak i w pionie. Uwydatnia bardziej relacje między kształtami niż kierunek lub ruch.

Układ Pionowy proces łamany

Pionowa lista pagonowa

Umożliwia pokazanie postępu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy, a także wyróżnienie ruchu lub kierunku. Tekst poziomu 2 jest wyróżniany bardziej niż tekst poziomu 1; diagram ten jest dobrym wyborem w przypadku dużych ilości tekstu poziomu 2.

Obraz układu Pionowa lista pagonowa

Równanie pionowe

Umożliwia pokazanie kolejnych kroków lub zadań przedstawiających plan lub wynik. Po strzałce jest wyświetlany ostatni wiersz tekstu poziomu 1. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Równanie pionowe

Proces pionowy

Umożliwia pokazanie postępu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy z góry na dół. Sprawdza się najlepiej w przypadku tekstu poziomu 1 z powodu ograniczonej ilości miejsca w pionie.

Układ Proces pionowy

Początek strony

Cykl

Nazwa układu

Opis

Obraz

Cykl podstawowy

Umożliwia przedstawienie ciągłej sekwencji etapów, zadań lub zdarzeń w formie przepływu kołowego. Uwydatnia bardziej etapy lub kroki niż strzałki łączące czy przepływ. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Układ Cykl podstawowy

Kołowy podstawowy

Umożliwia pokazanie, jak poszczególne części tworzą całość. Pierwszych siedem wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada równomiernie rozłożonym trójkątnym kształtom (lub kształtom wycinka koła). W celu wyróżnienia kształt tekstu poziomu 1 jest wyświetlany za resztą koła. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Kołowy podstawowy

Promieniowy podstawowy

Umożliwia pokazanie relacji z pomysłem centralnym w cyklu. Pierwszy wiersz tekstu poziomu 1 odpowiada kształtowi centralnemu, a tekst poziomu 2 odpowiada otaczającym go okrągłym kształtom. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Układ Promieniowy podstawowy

Cykl blokowy

Umożliwia przedstawienie ciągłej sekwencji etapów, zadań lub zdarzeń w formie przepływu kołowego. Uwydatnia bardziej etapy lub kroki niż strzałki łączące czy przepływ.

Obraz układu Cykl blokowy

Kołowy proces strzałkowy

Umożliwia pokazanie sekwencji elementów z pomocniczym tekstem do każdego z nich. Ten diagram sprawdza się najlepiej w przypadku małej ilości tekstu poziomu 1.

Układ grafiki SmartArt Proces z kolistymi strzałkami

Cykl ciągły

Umożliwia przedstawienie ciągłej sekwencji etapów, zadań lub zdarzeń w formie przepływu kołowego. Uwydatnia połączenia między wszystkimi składnikami. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Cykl ciągły

Macierz cyklu

Umożliwia pokazanie relacji z pomysłem centralnym w postępie cyklicznym. Każdy z pierwszych czterech wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada trójkątnemu kształtowi (lub kształtowi wycinka koła), obok którego znajduje się prostokątny kształt zawierający tekst poziomu 2. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Macierz cyklu

Promieniowy rozchodzący się

Umożliwia pokazanie relacji z pomysłem centralnym w cyklu. Pierwszy wiersz tekstu poziomu 1 odpowiada okrągłemu kształtowi centralnemu. Wyróżniane są otaczające kółka, a nie pomysł centralny. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Promieniowy rozchodzący się

Koło zębate

Umożliwia pokazanie łączących się pomysłów. Każdy z pierwszych trzech wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada kształtowi koła zębatego, a odpowiadający im tekst poziomu 2 jest wyświetlany w trójkątach obok kształtu koła zębatego. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Koło zębate

Cykl wielokierunkowy

Umożliwia przedstawienie ciągłej sekwencji etapów, zadań lub zdarzeń, które przyjmują jakieś kierunki.

Obraz układu Cykl wielokierunkowy

Cykl niekierunkowy

Umożliwia przedstawienie ciągłej sekwencji etapów, zadań lub zdarzeń w formie kołowego przepływu. Każdy kształt ma taki sam poziom ważności. Sprawdza się dobrze w sytuacji, gdy nie trzeba wskazywać kierunku.

Obraz układu Cykl niekierunkowy

Klaster promieniowy

Umożliwia pokazanie danych powiązanych z centralnym pomysłem lub motywem. Najważniejszy tekst poziomu 1 jest wyświetlany na środku. Tekst poziomu 2 jest wyświetlany w kształtach otaczających kształt centralny. Może zawierać do siedmiu kształtów poziomu 2. Nieużywany tekst nie jest wyświetlany, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układów. Najlepiej się sprawdza w przypadku małej ilości tekstu.

Układ grafiki SmartArt Klaster promieniowy

Cykl promieniowy

Umożliwia pokazanie relacji z pomysłem centralnym. Wyróżniane są informacje w kółku centralnym oraz sposób, w jaki informacje z zewnętrznego pierścienia kółek składają się na pomysł centralny. Pierwszy wiersz tekstu poziomu 1 odpowiada kółku centralnemu, a tekst poziomu 2 odpowiada zewnętrznemu pierścieniowi kółek. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Cykl promieniowy

Promieniowy Venna

Umożliwia pokazanie zarówno nakładających się relacji, jak i relacji z pomysłem centralnym w cyklu. Pierwszy wiersz tekstu poziomu 1 odpowiada kształtowi centralnemu, a wiersze tekstu poziomu 2 odpowiadają otaczającym go okrągłym kształtom. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Promieniowy Venna

Cykl segmentowany

Umożliwia pokazanie przejścia lub sekwencji etapów, zadań lub zdarzeń w przepływie kołowym. Uwydatnia połączone elementy. Każdy z pierwszych siedmiu wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada kształtowi klina lub wycinka koła. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Cykl segmentowany

Cykl tekstowy

Umożliwia przedstawienie ciągłej sekwencji etapów, zadań lub zdarzeń w formie przepływu kołowego. Uwydatnia bardziej etapy lub kroki niż strzałki łączące czy przepływ. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Cykl tekstowy

Początek strony

Hierarchia

Nazwa układu

Opis

Obraz

Układ Architektura

Służy do przedstawiania hierarchicznych relacji z rozgałęzieniem skierowanym w górę. Ten układ doskonale nadaje się do prezentowania składników architektury lub obiektów bazujących na innych obiektach.

Układ grafiki SmartArt Architektura

Hierarchia z obrazami kołowymi

Umożliwia pokazanie informacji hierarchicznych lub zależności służbowych w organizacji. Obrazy są wyświetlane w okręgach, a odpowiadający im tekst jest wyświetlany obok obrazów.

Układ grafiki SmartArt schematu organizacyjnego z obrazami kołowymi

Schemat organizacyjny z obrazami półkołowymi

Umożliwia pokazanie informacji hierarchicznych lub zależności służbowych w organizacji. W tym układzie są dostępne kształty asystenta i układy wysunięcia schematu organizacyjnego.

Układ grafiki SmartArt Schemat organizacyjny z obrazami półkołowymi

Hierarchia

Umożliwia pokazanie hierarchicznych relacji postępujących z góry na dół.

Obraz układu Hierarchia

Lista hierarchii

Umożliwia pokazanie hierarchicznych relacji postępujących między grupami. Może też zostać użyty w celu grupowania informacji lub tworzenia list informacji.

Obraz układu Lista hierarchii

Hierarchia pozioma

Umożliwia pokazanie hierarchicznych relacji postępujących poziomo. Nadaje się dobrze do drzew decyzyjnych.

Obraz układu Hierarchia pozioma

Hierarchia pozioma oznaczona etykietą

Umożliwia pokazanie hierarchicznych relacji postępujących poziomo i zgrupowanych hierarchicznie. Uwydatnia nagłówek lub tekst poziomu 1. Pierwszy wiersz tekstu poziomu 1 pojawia się w kształcie rozpoczynającym hierarchię, a drugi i wszystkie pozostałe wiersze tekstu poziomu 1 pojawiają się u góry wysokich prostokątów.

Układ Hierarchia pozioma oznaczona etykietą

Pozioma hierarchia wielopoziomowa

Umożliwia pokazanie dużej ilości informacji hierarchicznych w poziomie. Szczyt hierarchii jest wyświetlany w pionie. Ten układ obsługuje wiele poziomów w hierarchii.

Układ grafiki SmartArt Pozioma hierarchia wielopoziomowa

Schemat organizacyjny poziomy

Umożliwia pokazanie ułożonych poziomo informacji hierarchicznych lub zależności służbowych w organizacji. W tym układzie są dostępne kształty asystenta i układy wysunięcia schematu organizacyjnego.

Układ grafiki SmartArt Schemat organizacyjny poziomy

Hierarchia oznaczona etykietą

Umożliwia pokazanie hierarchicznych relacji postępujących z góry na dół i zgrupowanych hierarchicznie. Uwydatnia nagłówek lub tekst poziomu 1. Pierwszy wiersz tekstu poziomu 1 pojawia się w kształcie rozpoczynającym hierarchię, a wszystkie pozostałe wiersze tekstu poziomu 1 pojawiają się z lewej strony wysokich prostokątów.

Obraz układu Hierarchia oznaczona etykietą

Lista wierszowa

Umożliwia pokazanie dużych ilości tekstu podzielonego na kategorie i podkategorie. Dobrze się sprawdza w przypadku wielu poziomów tekstu. Teksty na tym samym poziomie są oddzielane wierszami.

Układ grafiki SmartArt Lista wierszowa

Nazwa i tytuł — schemat organizacyjny

Umożliwia pokazanie informacji hierarchicznych lub zależności służbowych w organizacji. Aby wprowadzić tekst w polu tytułu, należy wpisać go bezpośrednio w mniejszym prostokątnym kształcie. W tym układzie są dostępne kształty asystenta i układy wysunięcia schematu organizacyjnego.

Układ grafiki SmartArt Nazwa i tytuł — schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny

Umożliwia pokazanie informacji hierarchicznych lub zależności służbowych w organizacji. Dla tego układu są dostępne układy wysunięcia Schemat organizacyjny i kształt asystenta.

Układ Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny z obrazami

Służy do przedstawiania hierarchicznych informacji lub zależności służbowych w organizacji z odpowiednimi obrazami. Wraz z tym układem są dostępne układy wysunięcia Schemat organizacyjny i kształt asystenta.

Układ Schemat organizacyjny z obrazami

Tabela hierarchii

Umożliwia pokazanie grup informacji tworzonych od góry do dołu oraz hierarchii w obrębie każdej grupy. Ten układ nie zawiera linii łączących.

Obraz układu Tabela hierarchii

Początek strony

Relacja

Nazwa układu

Opis

Obraz

Strzałka-wstęga

Umożliwia pokazanie dwóch pokrewnych lub przeciwstawnych koncepcji z pewnym elementem łączącym, takich jak przeciwne siły. Każdy z pierwszych dwóch wierszy tekstu poziomu 1 jest używany jako tekst na strzałkach. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Strzałka-wstęga

Bilans

Umożliwia porównywanie lub pokazywanie relacji między dwoma pojęciami. Każdy z pierwszych dwóch wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada tekstowi u góry jednej strony punktu centralnego. Uwydatnia tekst poziomu 2, który jest ograniczony do czterech kształtów z każdej strony punktu centralnego. Równowaga przechyla się w stronę z największą liczbą kształtów zawierających tekst poziomu 2. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Bilans

Kołowy podstawowy

Umożliwia pokazanie, jak poszczególne części tworzą całość. Pierwszych siedem wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada równomiernie rozłożonym trójkątnym kształtom (lub kształtom wycinka koła). W celu wyróżnienia kształt tekstu poziomu 1 jest wyświetlany za resztą koła. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Kołowy podstawowy

Promieniowy podstawowy

Umożliwia pokazanie relacji z pomysłem centralnym w cyklu. Pierwszy wiersz tekstu poziomu 1 odpowiada kształtowi centralnemu, a tekst poziomu 2 odpowiada otaczającym go okrągłym kształtom. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Układ Promieniowy podstawowy

Tarczowy podstawowy

Umożliwia pokazanie relacji zawierania, gradacji lub hierarchicznych. Pierwsze pięć wierszy tekstu poziomu 1 jest skojarzonych z kołem. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układu.

Układ Tarczowy podstawowy

Venna podstawowy

Umożliwia pokazanie nakładających się lub wzajemnie połączonych relacji. Pierwszych siedem wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada kółku. Jeśli są cztery wiersze tekstu poziomu 1 lub mniej, tekst znajduje się wewnątrz kół. Jeśli są ponad cztery wiersze tekstu poziomu 1, tekst trafia poza kółka. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układu.

Układ Venna podstawowy

Okrąg relacji

Umożliwia pokazanie relacji z centralnym pomysłem. Tekst poziomu 2 jest dodawany bez zachowania sekwencji i może obejmować maksymalnie pięć elementów. Można użyć tylko jednego elementu poziomu 1.

Układ grafiki SmartArt — Relacja kołowa

Ciągła lista obrazów

Umożliwia pokazanie grup wzajemnie połączonych informacji. Okrągłe kształty są przeznaczone do wyświetlania obrazów.

Obraz układu Ciągła lista obrazów

Strzałki zbiegające się

Umożliwia pokazanie pomysłów lub koncepcji zbiegających się w punkcie centralnym. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Strzałki zbiegające się

Promieniowy zbiegający się

Umożliwia pokazanie relacji między koncepcjami lub składników pojęcia centralnego w cyklu. Pierwszy wiersz tekstu poziomu 1 odpowiada okrągłemu kształtowi centralnemu, a wiersze tekstu poziomu 2 — otaczającym go prostokątnym kształtom. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układu.

Układ Promieniowy zbiegający się

Strzałki równoważenia

Umożliwia pokazanie dwóch przeciwstawnych pojęć lub koncepcji. Każdy z pierwszych dwóch wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada strzałce i nadaje się dobrze do tekstu poziomu 2. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Strzałki równoważenia

Macierz cyklu

Umożliwia pokazanie relacji z pomysłem centralnym w postępie cyklicznym. Każdy z pierwszych czterech wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada trójkątnemu kształtowi (lub kształtowi wycinka koła), obok którego znajduje się prostokątny kształt zawierający tekst poziomu 2. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Macierz cyklu

Strzałki rozchodzące się

Umożliwia pokazanie pomysłów lub koncepcji rozchodzących się w kierunku na zewnątrz od źródła centralnego. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Strzałki rozchodzące się

Promieniowy rozchodzący się

Umożliwia pokazanie relacji z pomysłem centralnym w cyklu. Pierwszy wiersz tekstu poziomu 1 odpowiada okrągłemu kształtowi centralnemu. Wyróżniane są otaczające kółka, a nie pomysł centralny. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Promieniowy rozchodzący się

Równanie

Umożliwia pokazanie kolejnych kroków lub zadań odpowiadających planowi lub wynikowi. Po znaku równości (=) jest wyświetlany ostatni wiersz tekstu poziomu 1. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Równanie

Lejek

Umożliwia pokazanie procesu filtrowania informacji lub sposobu scalania części w całość. Wyróżniany jest ostateczny wynik. Może zawierać do czterech wierszy tekstu poziomu 1; ostatni z tych czterech wierszy tekstu poziomu 1 jest wyświetlany pod lejkiem, a pozostałe wiersze odpowiadają okrągłemu kształtowi. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Lejek

Koło zębate

Umożliwia pokazanie łączących się pomysłów. Każdy z pierwszych trzech wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada kształtowi koła zębatego, a odpowiadający im tekst poziomu 2 jest wyświetlany w trójkątach obok kształtu koła zębatego. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Koło zębate

Lista zgrupowana

Umożliwia pokazanie grup i podgrup informacji lub etapów i podetapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Tekst poziomu 1 odpowiada poziomym kształtom najwyższego poziomu, a tekst poziomu 2 odpowiada pionowym podetapom, które znajdują się poniżej odpowiednich kształtów najwyższego poziomu. Ten diagram sprawdza się dobrze przy wyróżnianiu podgrup lub podetapów, w przypadku informacji hierarchicznych lub wielu list informacji.

Obraz układu Lista zgrupowana

Lista hierarchii

Umożliwia pokazanie hierarchicznych relacji postępujących między grupami. Może też zostać użyty w celu grupowania informacji lub tworzenia list informacji.

Obraz układu Lista hierarchii

Venna liniowy

Umożliwia pokazanie nakładających się relacji w sekwencji. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Venna liniowy

Tarczowy zagnieżdżony

Umożliwia pokazanie relacji zawierania. Każdy z pierwszych trzech wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada kształtowi lewemu górnemu tekstowi w kształtach, a tekst poziomu 2 odpowiada mniejszym kształtom. Sprawdza się dobrze przy minimalnej ilości tekstu poziomu 2. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Tarczowy zagnieżdżony

Cykl niekierunkowy

Umożliwia przedstawienie ciągłej sekwencji etapów, zadań lub zdarzeń w formie kołowego przepływu. Każdy kształt ma taki sam poziom ważności. Sprawdza się dobrze w sytuacji, gdy nie trzeba wskazywać kierunku.

Obraz układu Cykl niekierunkowy

Strzałki przeciwstawne

Umożliwia pokazanie dwóch przeciwstawnych pomysłów lub koncepcji wychodzących z punktu centralnego. Każdy z pierwszych dwóch wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada strzałce. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Strzałki przeciwstawne

Pomysły przeciwstawne

Umożliwia pokazanie dwóch przeciwstawnych lub kontrastowych pomysłów. Może zawierać jeden lub dwa elementy poziomu 1. Każdy tekst poziomu 1 może zawierać wiele poziomów podrzędnych. Dobrze się sprawdza w przypadku dużej ilości tekstu.

Układ grafiki SmartArt Przeciwstawne pomysły

Lista obrazów z akcentem

Umożliwia pokazanie zgrupowanych lub pokrewnych informacji. Małe kształty w górnych rogach są przeznaczone do wyświetlania obrazów. Tekst poziomu 2 jest wyróżniany bardziej niż tekst poziomu 1. Jest to dobry wybór w przypadku dużej ilości tekstu poziomu 2.

Obraz układu Lista obrazów z akcentem

Klaster promieniowy

Umożliwia pokazanie danych powiązanych z centralnym pomysłem lub motywem. Najważniejszy tekst poziomu 1 jest wyświetlany na środku. Tekst poziomu 2 jest wyświetlany w kształtach otaczających kształt centralny. Może zawierać do siedmiu kształtów poziomu 2. Nieużywany tekst nie jest wyświetlany, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układów. Najlepiej się sprawdza w przypadku małej ilości tekstu.

Układ grafiki SmartArt Klaster promieniowy

Cykl promieniowy

Umożliwia pokazanie relacji z pomysłem centralnym. Wyróżniane są informacje w kółku centralnym oraz sposób, w jaki informacje z zewnętrznego pierścienia kółek składają się na pomysł centralny. Pierwszy wiersz tekstu poziomu 1 odpowiada kółku centralnemu, a tekst poziomu 2 odpowiada zewnętrznemu pierścieniowi kółek. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Cykl promieniowy

Lista promieniowa

Umożliwia pokazanie relacji z pojęciem centralnym w cyklu. Środkowy kształt może zawierać obraz. Tekst poziomu 1 znajduje się w mniejszych kółkach, a powiązany z nim tekst poziomu 2 — na bokach mniejszych kółek.

Obraz układu Lista promieniowa

Promieniowy Venna

Umożliwia pokazanie zarówno nakładających się relacji, jak i relacji z pomysłem centralnym w cyklu. Pierwszy wiersz tekstu poziomu 1 odpowiada kształtowi centralnemu, a wiersze tekstu poziomu 2 odpowiadają otaczającym go okrągłym kształtom. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Promieniowy Venna

Piramida segmentowana

Umożliwia pokazanie relacji zawierania oraz relacji proporcjonalnych lub wzajemnie połączonych. Pierwsze dziewięć wierszy tekstu poziomu 1 jest wyświetlane w trójkątnych kształtach. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Piramida segmentowana

Venna stosowy

Umożliwia pokazanie nakładających się relacji. Jest to dobre rozwiązanie do uwydatnienia wzrostu lub gradacji. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1. Pierwszych siedem wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada okrągłemu kształtowi. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Venna stosowy

Tabela hierarchii

Umożliwia pokazanie grup informacji tworzonych od góry do dołu oraz hierarchii w obrębie każdej grupy. Ten układ nie zawiera linii łączących.

Obraz układu Tabela hierarchii

Lista tarczowa

Umożliwia pokazanie powiązanych lub nakładających się informacji. Każdy z pierwszych siedmiu wierszy tekstu poziomu 1 jest wyświetlany w prostokątnym kształcie. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu. Sprawdza się dobrze zarówno w przypadku tekstu poziomu 1, jak i tekstu poziomu 2.

Obraz układu Lista tarczowa

Równanie pionowe

Umożliwia pokazanie kolejnych kroków lub zadań przedstawiających plan lub wynik. Po strzałce jest wyświetlany ostatni wiersz tekstu poziomu 1. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Równanie pionowe

Początek strony

Macierz

Nazwa układu

Opis

Obraz

Macierz podstawowa

Umożliwia pokazanie relacji składników względem całości w ćwiartkach. Pierwsze cztery wiersze tekstu poziomu 1 są umieszczane w ćwiartkach. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układu.

Układ Macierz podstawowa

Macierz cyklu

Umożliwia pokazanie relacji z pomysłem centralnym w postępie cyklicznym. Każdy z pierwszych czterech wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada trójkątnemu kształtowi (lub kształtowi wycinka koła), obok którego znajduje się prostokątny kształt zawierający tekst poziomu 2. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Macierz cyklu

Macierz z siatką

Umożliwia pokazanie rozmieszczenia pojęć wzdłuż dwóch osi. Uwydatnia bardziej poszczególne składniki niż całość. Pierwsze cztery wiersze tekstu poziomu 1 są umieszczane w ćwiartkach. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Macierz z siatką

Macierz z tytułem

Umożliwia pokazanie relacji czterech ćwiartek względem całości. Pierwszy wiersz tekstu poziomu 1 odpowiada środkowemu kształtowi, a pierwsze cztery wiersze tekstu poziomu 2 są umieszczane w ćwiartkach. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Macierz z tytułem

Początek strony

Ostrosłupowy

Nazwa układu

Opis

Obraz

Piramida podstawowa

Umożliwia pokazanie relacji proporcjonalnych, wzajemnie połączonych lub hierarchicznych w postaci piramidy z największym składnikiem na spodzie. Tekst poziomu 1 jest wyświetlany w segmentach piramidy, a tekst poziomu 2 — w kształtach wzdłuż każdego segmentu.

Układ Piramida podstawowa

Piramida odwrócona

Umożliwia pokazanie relacji proporcjonalnych, wzajemnie połączonych lub hierarchicznych w postaci odwróconej piramidy z największym składnikiem na górze. Tekst poziomu 1 jest wyświetlany w segmentach piramidy, a tekst poziomu 2 — w kształtach wzdłuż każdego segmentu.

Obraz układu Piramida odwrócona

Lista piramidowa

Umożliwia pokazanie relacji proporcjonalnych, wzajemnie połączonych lub hierarchicznych. Tekst jest wyświetlany w prostokątnych kształtach u góry tła piramidy.

Układ Lista piramidowa

Piramida segmentowana

Umożliwia pokazanie relacji zawierania oraz relacji proporcjonalnych lub wzajemnie połączonych. Pierwsze dziewięć wierszy tekstu poziomu 1 jest wyświetlane w trójkątnych kształtach. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Piramida segmentowana

Początek strony

Obraz

Nazwa układu

Opis

Obraz

Obraz z akcentem

Umożliwia pokazanie centralnego pomysłu w formie fotografii z powiązanymi pomysłami znajdującymi się z boku. Najważniejszy tekst poziomu 1 jest wyświetlany nad centralnym obrazem. Odpowiednie teksty do innych kształtów na poziomie 1 są wyświetlane obok małych okrągłych obrazów. Ten układ dobrze się sprawdza również bez tekstu.

Układ grafiki SmartArt Obraz z akcentem

Naprzemienne bloki obrazów

Umożliwia pokazanie serii obrazów ułożonych od góry do dołu. Tekst jest wyświetlany na przemian z prawej i lewej strony obrazu.

Układ grafiki SmartArt Naprzemienne bloki obrazów

Naprzemienne okręgi obrazów

Umożliwia pokazanie zestawu obrazów z tekstem. Odpowiedni tekst jest wyświetlany w centralnych okręgach, a obrazy są wyświetlane na przemian z lewej i z prawej strony.

Układ grafiki SmartArt — Naprzemienne okręgi obrazów

Rosnący proces obrazów z akcentem

Umożliwia pokazanie rosnącej serii obrazów z tekstem opisowym. Najlepiej się sprawdza w przypadku małej ilości tekstu.

Układ grafiki SmartArt Rosnący proces obrazów z akcentem.

Łamana lista obrazów z akcentem

Umożliwia pokazanie niesekwencyjnych lub pogrupowanych bloków informacji. Małe okrągłe kształty przeznaczone są do wyświetlania obrazów. Nadaje się dobrze do ilustrowania tekstu poziomu 1 i 2. Pozwala na maksymalne wykorzystanie miejsca wyświetlania dla kształtów zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Obraz układu Łamana lista obrazów z akcentem

Łamane bloki obrazów

Umożliwia pokazanie sekwencyjnej serii obrazów. Pole obejmujące dolny róg może zawierać niewielką ilość tekstu.

Układ grafiki SmartArt Łamane bloki obrazów

Łamane podpisy obrazów

Umożliwia pokazanie sekwencyjnej serii obrazów. Pole obejmujące dolny róg może zawierać niewielką ilość tekstu.

Układ grafiki SmartArt Łamane podpisy obrazów

Łamana lista podpisów obrazów

Umożliwia pokazanie serii obrazów. Tytuł i opis są wyświetlane w kształcie objaśnienia pod każdym obrazem.

Układ grafiki SmartArt Łamana lista podpisów obrazów

Łamany, półprzezroczysty tekst obrazu

Umożliwia pokazanie serii obrazów. Półprzezroczyste pole obejmuje dolną część obrazu i zawiera wszystkie poziomy tekstu.

Układ grafiki SmartArt Łamany, półprzezroczysty tekst obrazu

Bąbelkowa lista obrazów

Umożliwia pokazanie serii obrazów. Może zawierać do ośmiu obrazów poziomu 1. Nieużywany tekst i obrazy nie są wyświetlane, ale pozostają dostępne w przypadku przełączenia układów. Najlepiej się sprawdza w przypadku małej ilości tekstu.

Układ grafiki SmartArt Bąbelkowa lista obrazów

Podpisane obrazy

Umożliwia pokazanie obrazu z wieloma poziomami tekstu. Najlepiej się sprawdza w przypadku małej ilości tekstu poziomu 1 i średniej ilości tekstu poziomu 2.

Układ grafiki SmartArt Podpisane obrazy

Hierarchia z obrazami kołowymi

Umożliwia pokazanie informacji hierarchicznych lub zależności służbowych w organizacji. Obrazy są wyświetlane w okręgach, a odpowiadający im tekst jest wyświetlany obok obrazów.

Układ grafiki SmartArt schematu organizacyjnego z obrazami kołowymi

Objaśnienia obrazów kołowych

Umożliwia pokazanie centralnego pomysłu oraz pomysłów podrzędnych lub elementów pokrewnych. Tekst dotyczący pierwszego obrazu znajduje się w dolnej części obrazu. Teksty odpowiadające innym kształtom poziomu 1 są wyświetlane obok małych okrągłych obrazów. Ten diagram sprawdza się także bez tekstu.

Układ grafiki SmartArt Objaśnienia obrazów kołowych

Ciągła lista obrazów

Umożliwia pokazanie grup wzajemnie połączonych informacji. Okrągłe kształty są przeznaczone do wyświetlania obrazów.

Obraz układu Ciągła lista obrazów

Obraz z tekstem w ramce

Umożliwia pokazanie obrazów z odpowiadającym im tekstem poziomu 1 wyświetlanym w ramce.

Układ grafiki SmartArt Obraz z tekstem w ramce.

Klaster sześciokątny

Umożliwia pokazanie obrazów ze skojarzonym tekstem opisowym. Małe sześciokąty wskazują pary „obraz i tekst”. Najlepiej się sprawdza w przypadku małej ilości tekstu.

Układ grafiki SmartArt Grupowany sześciokątny

Pozioma lista obrazów

Umożliwia pokazanie niesekwencyjnych lub pogrupowanych informacji z naciskiem na powiązane obrazy. Górne kształty są przeznaczone na obrazy.

Obraz układu Pozioma lista obrazów

Bloki obrazów z akcentem

Umożliwia pokazanie grupy obrazów w blokach rozpoczynających się w rogu. Odpowiedni tekst jest wyświetlany pionowo. Dobrze się sprawdza jako wyróżnienie slajdu tytułu lub podtytułów oraz jako podział sekcji dokumentu.

Układ grafiki SmartArt Bloki obrazów z akcentem

Lista obrazów z akcentem

Umożliwia pokazanie zgrupowanych lub pokrewnych informacji. Małe kształty w górnych rogach są przeznaczone do wyświetlania obrazów. Tekst poziomu 2 jest wyróżniany bardziej niż tekst poziomu 1. Jest to dobry wybór w przypadku dużej ilości tekstu poziomu 2.

Obraz układu Lista obrazów z akcentem

Proces obrazów z akcentem

Umożliwia pokazanie kolejnych etapów w zadaniu, procesie lub przepływie pracy. Prostokątne kształty w tle są przeznaczone do wyświetlania obrazów.

Obraz układu Proces obrazów z akcentem

Lista podpisów obrazów

Umożliwia pokazanie niesekwencyjnych lub pogrupowanych bloków informacji. Górne kształty są przeznaczone na obrazy, a obrazy są bardziej uwydatnione niż tekst. Ten układ nadaje się dobrze do obrazów z krótkimi podpisami tekstowymi.

Obraz układu Lista podpisów obrazów

Siatka obrazów

Umożliwia pokazanie obrazów ułożonych na prostokątnej siatce. Najlepiej się sprawdza w przypadku małej ilości tekstu poziomu 1, który jest wyświetlany nad obrazem.

Układ grafiki SmartArt Siatka obrazów

Zestawienie obrazów

Umożliwia pokazanie serii obrazów umieszczonych obok siebie. Tekst poziomu 1 obejmuje górną część obrazu. Tekst poziomu 2 jest wyświetlany pod obrazem.

Układ grafiki SmartArt — Zestawienie obrazów

Paski obrazów

Umożliwia pokazanie serii obrazów ułożonych od góry do dołu. Obok każdego obrazu jest wyświetlany tekst poziomu 1.

Układ grafiki SmartArt: Paski obrazów

Lista obrazów migawek

Umożliwia pokazanie obrazów z tekstem objaśniającym. Tekst poziomu 2 może zawierać listy z informacjami. Dobrze się sprawdza w przypadku dużej ilości tekstu.

Układ grafiki SmartArt Lista obrazów migawek

Obraz spiralny

Umożliwia pokazanie ułożonej spiralnie serii maksymalnie pięciu obrazów z powiązanymi podpisami poziomu 1.

Układ grafiki SmartArt Obraz spiralny

Zatytułowana lista obrazów z akcentem

Umożliwia pokazanie listy informacji, na której każdy tekst poziomu 2 ma obraz z akcentem. Tekst poziomu 1 jest wyświetlany w osobnym polu u góry listy.

Układ grafiki SmartArt Lista obrazów z akcentem

Tytuł — zestawienie obrazów

Umożliwia pokazanie serii obrazów, z których każdy ma własny tytuł i opis. Tekst poziomu 1 jest wyświetlany w polu nad obrazem. Tekst poziomu 2 jest wyświetlany pod obrazem.

Układ grafiki SmartArt

Bloki obrazów z tytułami

Umożliwia pokazanie serii obrazów. Tekst poziomu 1 jest wyświetlany nad każdym obrazem. Tekst poziomu 2 jest wyświetlany z boku każdego obrazu i lekko nakłada się na obraz.

Układ grafiki SmartArt Bloki obrazów z tytułami

Pionowa lista obrazów z akcentem

Umożliwia pokazanie niesekwencyjnych lub zgrupowanych bloków informacji. Małe okrągłe kształty są przeznaczone do wyświetlania obrazów.

Układ Pionowa lista obrazów z akcentem

Pionowa lista obrazów

Umożliwia pokazanie niesekwencyjnych lub zgrupowanych bloków informacji. Małe kształty z lewej strony są przeznaczone do wyświetlania obrazów.

Obraz układu Pionowa lista obrazów

Początek strony

Office.com

Nazwa układu

Opis

Obraz

Proces kołowy

Umożliwia pokazanie sekwencyjnych etapów procesu. Ograniczony do jedenastu kształtów poziomu 1 przy nieograniczonej liczbie kształtów poziomu 2. Najlepiej się sprawdza w przypadku małej ilości tekstu. Nieużywany tekst nie jest wyświetlany, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układów.

Układ grafiki SmartArt Proces kołowy

Tekst zbiegający się

Umożliwia pokazanie wielu etapów lub części składających się na całość. Ograniczony do jednego kształtu poziomu 1, który zawiera tekst, oraz maksymalnie pięciu kształtów poziomu 2. Nieużywany tekst nie jest wyświetlany, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układów.

Układ grafiki SmartArt Tekst zbiegający się

Promieniowy sześciokątny

Umożliwia pokazanie procesu sekwencyjnego powiązanego z centralnym pomysłem lub motywem. Ograniczony do sześciu kształtów poziomu 2. Najlepiej się sprawdza w przypadku małej ilości tekstu. Nieużywany tekst nie jest wyświetlany, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układów.

Układ grafiki SmartArt Promieniowy sześciokątny

Proces blokowy z wzajemnie połączonymi elementami

Umożliwia pokazanie sekwencyjnych etapów procesu. Najlepiej się sprawdza w przypadku małej ilości tekstu poziomu 1 i średniej ilości tekstu poziomu 2.

Układ grafiki SmartArt Proces blokowy z wzajemnie połączonymi elementami

Ramka obrazu

Umożliwia pokazywanie obrazów i odpowiadającego im tekstu poziomu 1, oba są wyświetlane w przesuniętej ramce. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Układ grafiki SmartArt Ramka obrazu

Promieniowa lista obrazów

Umożliwia pokazanie relacji z ideą centralną. Kształt poziomu 1 zawiera tekst, a wszystkie kształty poziomu 2 zawierają obrazów z odpowiadającym im tekstem. Ograniczone do czterech obrazów poziomu 2. Nieużywane obrazy nie są wyświetlane, ale pozostają dostępne w przypadku przełączania układów. Sprawdza się najlepiej w przypadku niewielkiej ilości tekstu poziomu 2.

Układ grafiki SmartArt Promieniowa lista obrazów

Lista kart

Umożliwia pokazanie niesekwencyjnych lub pogrupowanych bloków informacji. Dobrze się sprawdza w przypadku list z małą ilością tekstu poziomu 1. Pierwszy element poziomu 2 jest wyświetlany obok tekstu poziomu 1, a pozostały tekst poziomu 2 jest wyświetlany poniżej tekstu poziomu 1.

Układ grafiki SmartArt Lista kart

Obraz motywu z akcentem

Umożliwia pokazanie grupy obrazów z pierwszy obraz jest wyśrodkowany i największych. Może zawierać maksymalnie sześć obrazów poziomu 1. Nieużywane obrazy nie są wyświetlane, ale pozostają dostępne w przypadku przełączania układów. Sprawdza się najlepiej w przypadku małych ilości tekstu.

Układ grafiki SmartArt Obraz motywu z akcentem

Obraz motywu z naprzemiennym akcentem

Umożliwia pokazanie grupy obrazów, gdzie pierwszy obraz jest największy i znajduje się na górze. Dodatkowe obrazy poziomu 1 są umieszczone naprzemiennie w kwadratach i prostokątach z ograniczeniem do dziewięciu obrazów poziomu 1. Najlepiej się sprawdza w przypadku małej ilości tekstu. Nieużywany tekst nie jest wyświetlany, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układów.

Układ grafiki SmartArt Obraz motywu z naprzemiennym akcentem

Obraz motywu z siatką

Umożliwia pokazanie grupy obrazów z pierwszy obraz jest największa. Może zawierać maksymalnie pięciu obrazów poziomu 1. Nieużywane obrazy nie są wyświetlane, ale pozostają dostępne w przypadku przełączania układów. Sprawdza się najlepiej z niewielkich ilości odpowiedni tekst.

Układ grafiki SmartArt Obraz motywu z siatką

Początek strony

Zobacz też

Tworzenie grafiki SmartArt

Przełączanie układu lub typu grafiki SmartArt

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×