Eksplorowanie i nawigowanie w programie Visio za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ikona dekoracyjna. Zawartość czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną pomocy technicznej firmy Microsoft.

Za pomocą Visio za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz nawigować po widokach i eksplorować elementy na ekranie. Przetestowałeś go za pomocą narratora i szczęk, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu pod warunkiem, że spełniają wspólne standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

W tym temacie

Nawigowanie w widoku głównym

Aby nawigować w widoku Visio i przechodzić między głównymi elementami ekranu, naciśnij klawisz F6 lub klawisze Shift + F6. Elementy ekranu głównego są następujące:

 • Karty wstążki z fokusem na obecnie wybranej karcie, na przykład na karcie Narzędzia główne

 • Główny obszar zawartości z aktywnym diagramem w przypadku korzystania z szczęk

 • Okienko kształty z listą wszystkich dostępnych kategorii kształtów oraz kształtami wybranej kategorii

 • Pasek stanu

Porada: Aby przejść do aktywnego diagramu przy użyciu Narratora, naciskaj klawisz F6, aż dotrzesz do okienka Kształty, a następnie naciśnij klawisz Tab.

Nawigowanie wewnątrz elementu ekranu

 • Aby poruszać się w obrębie elementu ekranu, naciskaj klawisz TAB (do przodu) lub klawisze SHIFT + TAB (do tyłu).

 • Aby nawigować w okienku kształty za pomocą Narratora, naciśnij klawisz SR + Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo.

 • Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter.

 • Aby przeglądać w obrębie menu lub list, naciskaj klawisze strzałek, a następnie dokonaj wyboru, naciskając klawisz Enter.

 • Aby wyjść z menu lub trybu, naciśnij klawisz Esc.

Nawigowanie na pasku narzędzi Szybki dostęp

Pasek narzędzi Szybki dostęp w lewym górnej części ekranu zawiera na przykład przycisk Zapisz .

 1. Aby przejść do paska narzędzi Szybki dostęp, naciśnij klawisze ALT + H. Usłyszysz komunikat: "karta Narzędzia główne".

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w górę. Fokus zostanie przeniesiony do paska narzędzi Szybki dostęp.

 3. Aby przejść na pasek narzędzi, naciskaj klawisze STRZAŁKA w lewo i Strzałka w prawo.

Przechodzenie do kontrolek aplikacji

Kontrolki aplikacji dostępne u góry po prawej stronie ekranu obejmują na przykład przyciski Minimalizuj i Zamknij .

 1. Aby przejść do kontrolek aplikacji, naciśnij klawisze ALT + H. Usłyszysz komunikat: "karta Narzędzia główne". Następnie naciśnij klawisz Strzałka w górę. Fokus zostanie przeniesiony do paska narzędzi Szybki dostęp.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Opcje wyświetlania wstążki", a następnie naciskaj klawisz SR + Strzałka w prawo, aż usłyszysz odpowiedni przycisk.

Nawigowanie po kartach wstążki

Opcje grupowe na kartach wstążki są dostępne w różnych kategoriach. Karty w Visio obejmują na przykład kartę Narzędzia główne z opcjami formatowania tekstu, kartą Wstawianie w celu wstawiania nowych stron lub obrazów, projektowanie w celu zmiany wyglądu strony lub diagramu oraz karty Widok do powiększania i zmieniania widoków.

 • Aby przejść do kart wstążki, naciskaj klawisz F6 lub klawisze Shift + F6, aż usłyszysz aktualnie wybraną kartę wstążki, na przykład: "karty wstążki, wybrane, karta Projektowanie".

 • Aby przechodzić między kartami wstążki, naciskaj klawisze strzałek w lewo lub w prawo, aż usłyszysz odpowiednią kartę. Karta jest zaznaczona, a wstążka jest wyświetlana poniżej karty.

 • Możesz też użyć skrótów klawiaturowych w programie Visio do przechodzenia do i wybierania karty wstążki.

Nawigowanie po Wstążce

Wstążka znajduje się poniżej wiersza kart wstążki. Po wybraniu karty na karcie pojawi się wstążka wybrana na karcie. Każda Wstążka zawiera opcje zorganizowane w grupy. Na przykład po wybraniu karty Wstawianie możesz wybrać różne elementy, takie jak obrazy, wykresy lub objaśnienia, aby wstawić je do diagramu na Wstążce.

 • Aby przejść do wstążki z wybranej karty wstążki, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz pierwszą opcję na Wstążce.

 • Aby poruszać się po Wstążce i przechodzić między opcjami na Wstążce, naciśnij klawisz Tab.

 • Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz ENTER lub spacja.

 • Aby rozwinąć menu zwinięte, naciśnij klawisze Alt + Strzałka w dół.

 • Możesz też użyć skrótów klawiaturowych programu Visio , aby pracować z wstążką.

Nawigowanie w diagramie

Visio obejmuje nazwy z ułatwieniami dostępu, które czytniki zawartości ekranu mogą czytać w trakcie działania aplikacji. Jeśli diagram został utworzony przy użyciu szablonu Visio lub przykładowego diagramu, kolejność nawigacji została zdefiniowana, aby ułatwić użytkownikom czytnika zawartości ekranu zrozumienie przepływu diagramów. Czytniki zawartości ekranu odczytują również punkty początkowe i końcowe dla łączników.

 • Aby przejść do aktywnego diagramu za pomocą Narratora, naciskaj klawisz F6 lub klawisze Shift + F6, aż przejdziesz do okienka kształty , a następnie naciśnij klawisz Tab.

 • Aby przejść do aktywnego diagramu za pomocą szczęk, naciskaj klawisz F6 lub klawisze Shift + F6, aż usłyszysz pierwszy element na diagramie.

 • Aby przechodzić między elementami aktywnego diagramu, naciskaj klawisz Tab.

Przełączanie między widokami

Oprócz widoku głównego Visio występują następujące często używane widoki:

 • Menu plik , które zawiera opcje, takie jak Nowy, OtwórziZapisz.

  • Aby otworzyć menu plik , naciśnij klawisze ALT + F. Usłyszysz komunikat: "plik, informacje".

  • Aby przejść do menu plik , naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego elementu menu, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć kartę z dalszymi opcjami.

  • Aby poruszać się po karcie Opcje, naciskaj klawisz TAB lub klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz odpowiednią opcję.

  • Aby wyjść z menu plik i wrócić do widoku głównego, naciśnij klawisz ESC.

 • Okno Opcje zawierające ustawienia Visio, takie jak Personalizacja, ułatwienia dostępu, sprawdzanie i preferencje językowe.

  • Aby otworzyć okno Opcje , naciśnij klawisze ALT + F, T. Usłyszysz komunikat: "okno Opcje programu Visio". Fokus znajduje się w okienku kategorie opcji.

  • Aby przejść do kategorii opcji, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej kategorii.

  • Aby przenieść fokus na opcje wybranej kategorii, naciśnij klawisz Tab.

  • Aby nawigować po opcjach, naciskaj klawisze strzałek w górę i w dół, aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ją zaznaczyć.

  • Aby zamknąć okno Opcje i wrócić do widoku głównego, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "OK", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Aby powrócić do widoku głównego bez wprowadzania zmian, naciśnij klawisz ESC.

Szczególne uwarunkowania dotyczące programu Visio

Aby ułatwić czytanie i zaznaczanie zawartości, możesz zwiększyć kontrast lub odwrócić kolory na komputerze, używając ustawień dużego kontrastu dostępnych w systemie Windows. Aby szybko rozpocząć korzystanie z motywu o dużym kontraście, naciśnij klawisze Alt+lewy Shift+Print Screen, a następnie naciśnij klawisz Enter w celu aktywowania tego motywu.

System Windows zawiera kilka motywów o dużym kontraście. Aby znaleźć ten, który najbardziej Ci odpowiada:

 1. Naciśnij klawisz logo Windows, a następnie w polu wyszukiwania wpisz „duży kontrast”. Wyniki wyszukiwania są aktualizowane w trakcie pisania.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Zmień motyw dużego kontrastu", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie otwarte okno Ustawienia dużego kontrastu .

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "motyw dużego kontrastu", a po nim wybrany obecnie motyw.

 4. Użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby znaleźć odpowiedni dla Ciebie motyw o dużym kontraście.

 5. Naciskaj klawisz SR + Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Zastosuj, przycisk", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby aktywować wybrany motyw.

Używanie funkcji Powiedz mi

Aby znaleźć opcję lub szybko wykonać akcję, użyj pola tekstowego Wyszukaj. Aby dowiedzieć się więcej o funkcji wyszukiwania, przejdź do artykułu Znajdź to, czego potrzebujesz, korzystając z funkcji Microsoft Search.

Uwaga: Zależnie od używanej wersji pakietu Office, pole tekstowe Wyszukaj znajdujące się u góry okna aplikacji może być zamiast tego nazwane Powiedz mi. Oba oferują w znacznym stopniu podobne możliwości, ale niektóre opcje i wyniki wyszukiwania mogą się różnić.

 1. Zaznacz element lub umieść kursor w dokumencie, prezentacji lub arkuszu kalkulacyjnym, w którym chcesz wykonać akcję. Na przykład w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel zaznacz zakres komórek.

 2. Aby przejść do pola tekstowego Wyszukaj, naciśnij klawisze Alt+Q.

 3. Wpisz wyrazy dotyczące akcji, którą chcesz wykonać. Na przykład jeśli chcesz dodać listę punktowaną, wpisz punktory.

 4. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby przejrzeć wyniki wyszukiwania.

 5. Po odnalezieniu właściwego wyniku naciśnij klawisz Enter, aby go zaznaczyć w celu wykonania akcji.

Zobacz też

Tworzenie diagramu programu Visio za pomocą czytnika zawartości ekranu

Odczytywanie diagramów programu Visio za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Visio

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Tworzenie diagramu programu Visio z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×