Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Podczas zarządzania projektem w programie Project dla sieci Web, możesz eksportować swój projekt do programu Excel. Posiadanie danych projektu w pliku programu Excel pozwoli Ci na:

 • Wysyłanie pliku zawierającego szczegóły projektu do zewnętrznych uczestników projektu

 • Tworzenie raportów i pomocy wizualnych

 • Archiwizowanie kopii danych projektów w celach inspekcji i sprawdzenia zgodności

 • Drukowanie kopii projektu

Poniżej znajdziesz opis sposobu eksportowania projektu:

 1. Przejdź do witryny project.microsoft.com i otwórz projekt, który chcesz eksportować do programu Excel.

 2. W prawym górnym rogu wybierz trzy kropki (...), a następnie wybierz pozycję Eksportuj do programu Excel.

  Zrzut ekranu menu w programie Project dla sieci Web przedstawiający opcję Eksportowanie do programu Excel

 3. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o treści „Gotowe! Wyeksportowano [nazwa Twojego projektu].” u dołu ekranu, możesz odszukać nowy plik programu Excel w miejscu, gdzie przechowujesz pobrane pliki.

Kiedy otworzysz plik programu Excel zawierający Twój projekt, zobaczysz kartę o nazwie „Zadania w projekcie”, która u góry mieści w sobie podsumowanie informacji o projekcie, w tym jego nazwę, menedżera projektu, daty rozpoczęcia i zakończenia, czas trwania i stopień ukończenia projektu wyrażony w procentach. Zobaczysz również datę eksportu projektu. Pod podsumowaniem będzie widoczna tabela zawierająca wszystkie informacje o projekcie.

Chociaż wersja klasyczna programu Project zawiera wiele wbudowanych raportów , które umożliwiają prezentowanie uczestnikom projektu wszelkiego rodzaju danych projektu, możesz również wyeksportować dane projektu do programu Excel w celu szczegółowej analizy danych i raportowania wizualnego. W programie Excel można tworzyć raporty w formie tabeli przestawnej, wykresy, a także korzystać z wielu innych funkcji ułatwiających tworzenie bardziej wizualnych raportów.

Konieczne będzie zamapowanie danych projektu w celu ich właściwego rozmieszczenia w programie Excel, w czym pomocny okaże się Kreator eksportu.

 1. Wybierz Plik > Eksportuj > Zapisz projekt jako plik, a następnie w obszarze Inne typy plików, kliknij dwukrotnie Skoroszyt programu Microsoft Excel.

  Zapisywanie pliku projektu jako skoroszytu programu Microsoft Excel

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wybierz lokalizację skoroszytu.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz odpowiednią nazwę i kliknij przycisk Zapisz.

  Zostanie wyświetlony Kreator eksportu.

  Kreator eksportu

 4. Kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć eksportowanie.

 5. W kroku Dane wybierz pozycję Wybrane dane, jeśli nie została jeszcze zaznaczona.

 6. W kroku Mapa wybierz pozycję Nowa mapa, aby utworzyć własne ustawienia danych umożliwiające mapowanie danych z pól programu Project na odpowiednie pola programu Excel.

  Aby użyć wstępnie (lub poprzednio) zdefiniowanej mapy, kliknij pozycję Użyj istniejącej mapy, a następnie wybierz mapę, z której chcesz korzystać.

 7. W kroku Opcje mapy wybierz typy eksportowanych danych i odpowiednie opcje.

 8. W krokach Mapowanie zadań, Mapowanie zasobów lub Mapowanie przydziałów przeprowadź edycję poszczególnych założeń mapowania programu Project i wprowadź odpowiednie pola mapowania:

  • W kolumnie Od wpisz lub wybierz pole programu Project, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Użyj przycisków poniżej tabeli mapowania, aby wstawić lub usunąć wiersze albo zastosować tabelę programu Project do mapowania.

  • Zmień rozmieszczenie pól przy użyciu przycisków Przenieś.

  • W obszarze Podgląd sprawdź układ mapy eksportu.

 9. W razie potrzeby wybierz określony filtr eksportu w polu Filtr eksportu.

 10. Wybierz przycisk Dalej.

 11. W kroku Koniec definicji mapy kliknij pozycję Zapisz mapę, jeśli chcesz ponownie korzystać z tej mapy, i wpisz nazwę w polu Nazwa mapy. Nowa mapa zostanie dodana do listy wstępnie zdefiniowanych map.

 12. Kliknij przycisk Zakończ.

Aby wyświetlić wyeksportowane dane projektu, otwórz skoroszyt w programie Excel.

Praca z danymi projektu w programie Excel

Po otwarciu skoroszytu w programie Excel może się okazać, że wygląd części danych różni się od oczekiwanego. Nic nie szkodzi! W programie Excel można szybko uporządkować kolumny danych za pomocą funkcji wypełniania błyskawicznego, na przykład w celu zmiany liczb na daty lub tekstu na liczby.

Następnie można przeanalizować i sformatować dane w celu utworzenia odpowiednich raportów wizualnych:

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×