Tworzenie zadania w usłudze Microsoft Teams

Twórz zadania dla uczniów w usłudze Microsoft Teams. Zarządzaj osiami czasu zadań, instrukcjami, dodawaniem zasobów do przekazania nie tylko.
 

Uwaga: Karta Zadania jest dostępna tylko w klasie. Możesz przypisywać zadania do klas o wielkości do 300 uczniów.

Utwórz nowe zadanie.

 1. Przejdź do odpowiedniej klasy, a następnie wybierz pozycję Zadania.

 2. Wybierz pozycję Utwórz>Zadanie.

  Uwaga: Wybierz kartę Rozwiń (ukośną strzałkę dwukierunkową), aby przejść do trybu pełnoekranowego.

 3. Wprowadź tytuł dla tego zadania (jest to wymagane).

 4. Podaj więcej informacji na temat tego zadania.

  Poniższe kroki są opcjonalne:

Wybierz pozycję Utwórz, a następnie Zadanie.

Zdecyduj, kto powinien otrzymać zadanie

 • Wybierz wiele klas lub poszczególnych uczniów lub grupy uczniów w klasie, którym chcesz przypisać zadanie.

 • Zdecyduj, czy uczniowie, którzy dołączą do tej klasy w przyszłości, powinni otrzymać to zadanie. Domyślnie otrzymają je tylko uczniowie będący teraz w Twojej klasie.


  W tym celu wybierz pozycję Edytuj obok opcji Nie przypisuj uczniów dodanych do tej klasy w przyszłości. Dokonaj wyboru, a następnie wybierz pozycję Gotowe

Uwaga: Jeśli wybierzesz datę zamknięcia, każdy uczeń, który dołączy, otrzyma to zadanie do daty zamknięcia.

Strona tworzenia nowego zadania

Edytuj, czy to zadanie będzie trafiać do uczniów w przyszłości.

Wprowadź dodatkowe instrukcje

 • Kliknij pole instrukcji, aby dodać instrukcje i edytować je w postaci tekstu sformatowanego.

Pole instrukcji dotyczących zadań z paskiem narzędzi do edycji.

Dodaj zasoby lub nowy plik

Dodaj istniejące pliki, linki lub integracje zadań do swojego zadania. Możesz też utworzyć i zmienić nazwę nowego pliku bezpośrednio tutaj na potrzeby uczniów w celu przesłania.

 • Dołącz zasoby do zadania, wybierając pozycję Dodaj zasoby.

 • Wybierz plik z usługi OneDrive, przekaż plik ze swojego urządzenia lub wybierz jedną z dostępnych opcji, np. MakeCode.

 • Wybierz pozycję+Nowy, aby utworzyć pusty dokument programu Word (.docx), Excel (.xlsx) lub PowerPoint (.pptx) w celu przekazania go swoim uczniom.

 • Ustawieniem domyślnym zasobu lub nowego pliku będzie Uczniowie nie mogą edytować, co oznacza, że dokument jest tylko do odczytu. To doskonała opcja w przypadku materiałów referencyjnych.

 • Wybierz pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Uczniowie edytują własną kopię, jeśli chcesz, aby każdy z uczniów edytował swój własny dokument i przesłał go do oceny.

 • Możesz dodać uczniom maksymalnie pięć plików do edycji. Łączna ilość zasobów, jaką można dodać do zadania to 10, niezależnie od tego czy są edytowalne czy nie. Pliki referencyjne tylko do odczytu mogą mieć rozmiar do 500 MB. Pliki dla uczniów przeznaczone do edycji mogą mieć rozmiar do 50 MB.

Uwagi: 

 • Jeżeli przydzielasz stronę Notesu zajęć, sprawdź, jaką wersję programu OneNote Twoi uczniowie używają w celu zapewnienia, że ich strony zadań będą blokować się po upływie terminu wykonania danego zadania.

 • Jeżeli posiadasz starsze dokumenty z rozszerzeniami doc, xls lub ppt, Twoi uczniowie nie będą mogli ich edytować. Możesz dołączyć je jako materiały referencyjne tylko do odczytu lub utworzyć nowy plik w aplikacji Teams. Skopiuj starszą zawartość i zapisz. Nowy plik będzie mieć zaktualizowane rozszerzenie pliku docx, xlsx lub pptx. Wszystkie nowo utworzone pliki w aplikacji Teams lub innych aplikacjach usługi Office 365 będą miały prawidłowe rozszerzenia.

Pole instrukcji dotyczących zadań z paskiem narzędzi do edycji.

Dodaj zasoby do zadania.

Ustaw datę i godzinę wykonania zadania.

 • Aby wyświetlić więcej opcji osi czasu zadania, wybierz pozycję Edytuj.

  W tym miejscu możesz dostosować, kiedy zadanie będzie publikowane dla uczniów, i kiedy nastąpi zamknięcie możliwości przesyłania zadań. Domyślnie nie jest ustawiana data końcowa, co pozwala uczniom na odsyłanie zadań z opóźnieniem.

Wybierz polecenie Edytuj, aby edytować oś czasu zadania.

Okno edycji osi czasu zadania.

Punkty, zestawy kryteriów oceny, ocenianie

 • Określ, ile punktów jest warte zadanie. Możesz użyć dowolnej skali punktacji, na przykład liczb całkowitych od 1 do 100 lub ustawić swój własny mianownik.

  Przykłady: 88/100 lub liczby dziesiętne 3,7/4,0.

 • Wybierz pozycję Dodaj zestaw kryteriów oceny, aby dodać zestaw kryteriów oceny. 

  Dowiedz się więcej: Tworzenie zestawu kryteriów oceny.

 • Dodaj kategorię

 • Synchronizowanie zadanie z usługą Turnitin.

Dodaj punkty lub zestaw kryteriów oceny.

Dodawanie zadania do kalendarzy

Możesz wybrać, czy dodać to zadanie do swojego kalendarza, kalendarzy uczniów oraz innych nauczycieli i wykładowców w Twoim zespole klasowym. Ustaw tę preferencję dla wszystkich zadań w Ustawienia zadań.

 • Wybierz menu rozwijane obok pozycji Dodaj zadanie do kalendarzy.

 • Wybierz pozycję Uczniowie i ja , aby dodać to dla wszystkich uczniów otrzymujących zadanie i dla siebie.

 • Wybierz pozycję Uczniowie i właściciele zespołów, aby dodać to dla uczniów i innych nauczycieli lub wykładowców w zespole klasowym.

Uwaga: Aby sprawdzić pełny wykaz zespołu klasowego, przejdź do zespołu klasowego i wybierz pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji >Zarządzaj zespołem.

W przypadku wybrania pozycji Przypisz nowe zadanie pojawi się w kalendarzach aplikacji Teams i programu Outlook. Kliknij dwukrotnie lub naciśnij wpis kalendarza, aby wyświetlić zadanie.

Menu rozwijane Dodaj zadanie do kalendarzy z wybraną pozycją Studenci i ja.

Komórka Dodawanie etykiety do zadania w przypadku zajęć z biologii, która pojawia się w kalendarzu aplikacji Teams

Wybierz, gdzie powiadomienia dotyczące zadań mają być publikowane

Wybierz kanał, w którym chcesz publikować powiadomienia dotyczące tego zadania. Pozwala to na uporządkowanie pracy i dyskusji uczniów według jednostki, tematu lub przedmiotu.

 1. Aby wybrać kanał, w którym ma być publikowane powiadomienie, wybierz pozycję Edytuj obok pozycji Publikuj powiadomienia dotyczące zadań w tym kanale. Zadania domyślnie będą publikowane w kanale Ogólne lub zgodnie z dokonanym wyborem w ustawieniach Zadania.

 2. Wybierz kanał, w którym chcesz opublikować powiadomienie dotyczące tego zadania, a następnie wybierz pozycję Gotowe.

Uwagi: 

 • Aby opublikować na kanale powiadomienia dotyczące zadań, upewnij się że jest włączone publikowanie przez bota. Możesz to sprawdzić tutaj lub poprosić administratora IT o pomoc.

 • Zadania zostaną opublikowane na kanałach, które są widoczne dla wszystkich uczniów. Podczas wykonywania tego kroku nie są wyświetlane kanały prywatne.

 • Zadania dla wielu zajęć mogą być publikowane wyłącznie na kanale Ogólne. Zadania dla poszczególnych uczniów nie są publikowane na kanałach.

Wybierz pozycję Edytuj, aby określić, gdzie mają być publikowane powiadomienia dotyczące zadań.

Wybierz kanał, w którym chcesz publikować powiadomienia dotyczące tego zadania.

Wysyłanie zadań do uczniów

Gdy wszystko będzie gotowe, zakończ proces tworzenia nowego zadania.

 1. Wybierz polecenie Przypisz. Uczniowie zostaną powiadomieni o nowym zadaniu w określonym dniu, a na wybranym kanale zostanie opublikowane powiadomienie łączące z danym zadaniem. Mają oni także wpis w kalendarzach aplikacji Teams i programu Outlook, jeśli taka opcja została wybrana.

 2. Wybierz pozycję Odrzuć, aby przerwać pracę nad danym zadaniem, lub Zapisz, aby powrócić do zadania i edytować je później.

Karta zadania w kanale.

Dowiedz się więcej

Tworzenie nowego zadania

Edytowanie zadania

Zapisywanie zadania jako wersji roboczej

Ocenianie, zwracanie i ponowne przypisywanie zadań

Dodatkowe zasoby dla nauczycieli

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×