Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Wyświetlanie podglądu i drukowanie raportu

W tym artykule wyjaśniono, jak wyświetlić podgląd i wydrukować raport utworzony w programie Microsoft Access lub otwarty za jego pomocą. Ten artykuł zawiera również podstawowe informacje na temat zmieniania często używanych ustawień drukowania, takich jak marginesy i liczba kolumn na drukowanej stronie.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie podglądu raportu

Jeśli chcesz zobaczyć, jak raport będzie wyświetlany po wydrukowaniu, użyj podglądu wydruku. Jeśli wyświetlasz podgląd raportu utworzonego w programie Access, przyciski nawigacji po rekordach są wyświetlane w lokalizacji domyślnej u dołu okna programu Access.

Uruchamianie podglądu wydruku

 1. Jeśli raport nie jest otwarty, w okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport, który chcesz wyświetlić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Podgląd wydruku .

  — lub —

  Jeśli raport jest otwarty, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dokumentu raportu, a następnie kliknij polecenie Podgląd wydruku.

 2. Kliknij przyciski nawigacji między rekordami, aby przechodzić między stronami w raporcie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z przycisków nawigacyjnych, zobacz artykuł Jak znaleźć określone rekordy?

Wyświetlanie podglądu wielu stron

Jeśli raport jest otwarty, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dokumentu raportu, a następnie kliknij polecenie Podgląd wydruku.

 1. Na karcie Podgląd wydruku w grupie Powiększenie kliknij pozycję Dwie strony , aby wyświetlić podgląd raportu po dwóch stronach naraz.

  — lub —

  W grupie Powiększenie kliknij pozycję Więcej stron, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

 2. Kliknij przyciski nawigacji między rekordami, aby przechodzić między stronami w raporcie.

 3. Aby przywrócić wyświetlanie podglądu pojedynczej strony, w grupie Powiększenie kliknij pozycję Jedna strona.

Zamknięcie podglądu wydruku

Możesz wydrukować raport po wyświetleniu jego podglądu lub zamknąć podgląd, jeśli chcesz wprowadzić zmiany w raporcie przed jego wydrukowaniem.

 • Na karcie Podgląd wydruku w grupie Zamykanie podglądu kliknij pozycję Zamknij podgląd.

Początek strony

Szybkie drukowanie raportu

Jeśli chcesz wydrukować wszystkie strony raportu bez wprowadzania zmian w formacie raportu, takim jak marginesy, nagłówki, stopki i orientacja (pionowa lub pozioma), możesz użyć opcji Szybki druk.

 1. Jeśli raport nie jest otwarty, w okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport i kliknij polecenie Drukuj.

  — lub —

  Upewnij się, że przycisk Szybki druk jest dostępny na pasku narzędzi Szybki dostęp. Aby dodać przycisk do paska narzędzi, kliknij strzałkę w dół na końcu paska narzędzi i kliknij pozycję Szybki druk.

  Na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij pozycję Szybki druk.

Początek strony

Drukowanie wybranych stron z raportu

W raporcie można ograniczyć drukowanie tylko przez zaznaczenie zakresu stron.

 1. Kliknij pozycję Plik , a następnie kliknij pozycję Drukuj.

 2. W obszarze Drukowanie w opcjach Plik kliknij opcję Drukuj , aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie .

 3. Aby wydrukować tylko niektóre dane z raportu, w obszarze Zakres wydruku kliknij pozycję Strony, a następnie wprowadź wartość w polach Od i Do .

  Aby na przykład wydrukować tylko stronę 5 raportu, wpisz 5 w polach Od i Do .

Jeśli masz uprawnienia niezbędne do zmiany projektu raportu, możesz wprowadzić dodatkowe zmiany w sposobie drukowania raportu, zmieniając układ wydruku w oknie dialogowym Ustawienia strony (kliknij pozycję Ustawienia , aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia strony ).

Początek strony

Zmienianie ustawień strony

Okno dialogowe Ustawienia strony umożliwia zmianę różnych opcji drukowania, w tym marginesów górnych i dolnych oraz tego, czy program Access drukuje tylko dane w raporcie. Program Access udostępnia dwa sposoby wyświetlania okna dialogowego Ustawienia strony . Można ją uruchomić z poziomu okna dialogowego Drukowanie lub uruchomić ją na karcie Podgląd wydruku , która pojawia się po uruchomieniu podglądu wydruku.

W krokach w tej sekcji wyjaśniono, jak wyświetlić okno dialogowe Ustawienia strony .

Uruchamianie okna dialogowego Ustawienia strony z poziomu okna dialogowego Drukowanie

 1. W okienku nawigacji wybierz raport, który chcesz zmienić. Nie musisz otwierać raportu, chociaż możesz mieć pewność, że dane, które mają zostać wydrukowane, są aktualne.

 2. Kliknij pozycję Plik , a następnie kliknij pozycję Drukuj.

 3. W obszarze Drukowanie w opcjach Plik kliknij opcję Drukuj , aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie .

 4. Kliknij pozycję Konfiguracja , aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia strony .

 5. Ustaw lub zmień opcje w oknie dialogowym, stosownie do potrzeb. Zobacz artykuł Ustawianie opcji drukowania w programie Access , aby uzyskać pełną listę tych opisów opcji.

Uruchamianie okna dialogowego Ustawienia strony na karcie Podgląd wydruku

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Podgląd wydruku.

  Program Access otworzy raport w widoku Podgląd wydruku.

 2. Na karcie Podgląd wydruku w grupie Układ strony kliknij przycisk Ustawienia strony .

 3. Ustaw lub zmień opcje w oknie dialogowym, stosownie do potrzeb. Zobacz artykuł Ustawianie opcji drukowania w programie Access , aby uzyskać pełną listę tych opisów opcji.

Początek strony

Wybieranie opcji drukowania

Postępuj zgodnie z instrukcjami w tej sekcji, gdy chcesz wydrukować niektóre strony w raporcie lub gdy musisz wybrać drukarkę lub zmienić ustawienia drukowania, takie jak marginesy lub kolumny.

 1. W okienku nawigacji wybierz raport, który chcesz wydrukować.

 2. Kliknij pozycję Plik , a następnie kliknij pozycję Drukuj.

 3. W obszarze Drukowanie w opcjach Plik kliknij opcję Drukuj , aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie .

 4. Zmień ustawienia formatu strony lub inne opcje drukowania lub drukarki stosownie do potrzeb, a następnie kliknij przycisk OK , aby wydrukować raport.

Początek strony

Dokumentowanie i drukowanie projektu bazy danych

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×