Aktywacja pozwala zweryfikować, czy dana kopia systemu Windows jest oryginalna i nie została użyta na większej liczbie urządzeń, niż jest to dozwolone w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft. Aktywację produktu można przeprowadzić na trzy sposoby: online za pośrednictwem Internetu, telefonicznie przy użyciu naszych zautomatyzowanych systemów oraz kontaktując się bezpośrednio z doradcą pomocy technicznej live.

Online: Po rozpoczęciu aktywacji system Windows podejmie próbę aktywacji w trybie online za pomocą połączenia internetowego. Jeśli masz problemy z aktywowaniem systemu w trybie online lub nie masz połączenia internetowego, możesz dokonać aktywacji przez telefon. Wykonaj sposóbAktywacja przy użyciu połączenia internetowego opisany poniżej, aby podjąć próbę aktywacji za pośrednictwem Internetu.

Zautomatyzowany system i Doradca pomocy technicznej: aby uzyskać numer telefonu do pomocy technicznej w sprawie aktywacji, wykonaj sposób „Aktywacja telefoniczna” opisany poniżej. W ten sposób uzyskasz możliwość aktywowania urządzenia przez telefon. Spróbuj wykonać aktywację przy użyciu tej metody, natomiast jeśli aktywacja zakończy się niepowodzeniem, nastąpi połączenie Cię z pomocą techniczną firmy Microsoft dostępną w Twoim regionie lub kraju.

Aby aktywować system Windows 11 za pomocą połączenia internetowego, wykonaj następujące czynności:

Aktywacja systemu Windows 11 odbywa się automatycznie, jeśli masz połączenie z Internetem. Status aktywacji możesz potwierdzić, wybierając kolejno pozycje Start > Ustawienia > System > Aktywacja i sprawdzając informacje w obszarze Windows.

Jeśli aktywacja w trybie online zakończy się niepowodzeniem, najpierw spróbuj rozwiązać problem z aktywacją w obszarze Aktywacja systemu Windows.

Aby aktywować system Windows 11 przez telefon:

 1. Wybierz pozycję Start Ustawienia > System  > Aktywacja.

 2. W sekcji Aktywuj teraz system Windows wybierz pozycję Aktywuj telefonicznie.

Aby aktywować system Windows 10 za pomocą połączenia internetowego:

Aktywacja systemu Windows 10 odbywa się automatycznie, jeśli masz połączenie z Internetem. Status aktywacji możesz potwierdzić, wybierając kolejno pozycje Start > Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Aktywacja i sprawdzając informacje w obszarzeWindows.

Jeśli aktywacja w trybie online zakończy się niepowodzeniem, najpierw spróbuj rozwiązać problem z aktywacją w obszarze Aktywacja systemu Windows 10.

Aby aktywować system Windows 10 telefonicznie:

 1. Wybierz kolejno pozycje Start > Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Aktywacja.

 2. W sekcji Aktywuj teraz system Windows wybierz pozycję Aktywuj telefonicznie.

 3. Z listy rozwijanej wybierz swoją lokalizację (lub najbliższą lokalizację), a następnie wybierz pozycję Dalej.

 4. Połącz się z jednym z dostępnych numerów telefonów z listy. Zautomatyzowany system przeprowadzi Cię przez proces aktywacji.

 5. Jeśli aktywacja zakończy się niepowodzeniem, nastąpi połączenie Cię z pomocą techniczną firmy Microsoft dostępną w Twoim regionie lub kraju.

Ewentualnie, jeśli opcja Aktywacja telefoniczna nie jest dostępna:

 1. możesz nacisnąć klawisze logo systemu Windows  + R, w polu Otwórz wpisać tekst slui 4 i wybrać przycisk OK.

 2. Z listy rozwijanej wybierz swoją lokalizację (lub najbliższą lokalizację), a następnie wybierz pozycję Dalej.

 3. Połącz się z jednym z dostępnych numerów telefonów z listy. Zautomatyzowany system przeprowadzi Cię przez proces aktywacji.

 4. Jeśli aktywacja zakończy się niepowodzeniem, nastąpi połączenie Cię z pomocą techniczną firmy Microsoft dostępną w Twoim regionie lub kraju.

Po rozpoczęciu aktywacji system Windows podejmie próbę aktywacji w trybie online za pomocą połączenia internetowego. Jeśli masz problemy z aktywowaniem systemu w trybie online lub nie masz połączenia internetowego, możesz dokonać aktywacji przez telefon.

Aby aktywować system Windows 8.1 za pomocą połączenia internetowego:

 1. Wybierz przycisk Start, wpisz ustawienia komputera, a następnie z listy wyników wybierz pozycję Ustawienia komputera.

 2. Wybierz pozycję Aktywuj system Windows.

 3. Wprowadź klucz produktu dla systemu Windows 8.1, kliknij pozycję Dalej, a następnie wykonaj podane instrukcje.

Aby aktywować system Windows 8.1 przez telefon:

 1. Wybierz przycisk Start, wprowadź tekst ustawienia komputera, a następnie z listy wyników wybierz pozycję Ustawienia komputera.

 2. Wybierz pozycję Aktywuj system Windows, a następnie wybierz pozycję Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać pomoc. Wymagane są uprawnienia administratora Może pojawić się monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie wyboru.

 3. Z listy rozwijanej wybierz swoją lokalizację (lub najbliższą lokalizację), a następnie wybierz pozycję Dalej.

 4. Połącz się z jednym z dostępnych numerów telefonów z listy. Zautomatyzowany system przeprowadzi Cię przez proces aktywacji.

Jeśli masz problemy z aktywacją, zobacz Dlaczego nie mogę aktywować systemu Windows oraz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej błędów aktywacji systemu Windows.

Pomoc techniczna dla Windows 7 zakończyła się 14 stycznia 2020 r.

Zalecamy przejście na komputer z systemem Windows 11, aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Microsoft.

Dowiedz się więcej

Aby aktywować system Windows 7 za pomocą połączenia internetowego:

 1. Wybierz przycisk Start, Ikona przycisku Startkliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer, wybierz pozycję Właściwości, a następnie wybierz pozycję Aktywuj system Windows teraz.

 2. Jeśli system Windows wykryje połączenie internetowe, wybierz pozycję Aktywuj system Windows w trybie online teraz. Wymagane są uprawnienia administratora Może pojawić się monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie wyboru.

 3. Po wyświetleniu monitu wprowadź klucz produktu dla systemu Windows 7, kliknij pozycję Dalej, a następnie wykonaj podane instrukcje.

Aby aktywować system Windows 7 przez telefon:

 1. Wybierz przycisk Start, Ikona przycisku Startkliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer, wybierz pozycję Właściwości, a następnie wybierz pozycję Aktywuj system Windows teraz.

 2. Wybierz pozycję Pokaż inne sposoby aktywacji.

 3. Wprowadź klucz produktu dla systemu Windows 7 i wybierz pozycję Dalej.

 4. Wybierz pozycję Użyj automatycznego systemu telefonicznego. Wymagane są uprawnienia administratora Może pojawić się monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie wyboru.

 5. Z listy rozwijanej wybierz swoją lokalizację (lub najbliższą lokalizację), a następnie wybierz pozycję Dalej.

 6. Połącz się z jednym z dostępnych numerów telefonów z listy. Zautomatyzowany system przeprowadzi Cię przez proces aktywacji.

Jeśli masz problemy z aktywacją, zobacz Dlaczego nie mogę aktywować systemu Windows oraz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej błędów aktywacji systemu Windows.

Jeśli jest konieczna aktywacja pakietu Microsoft Office, zobacz Aktywacja pakietu Office dla komputerów PC lub Aktywacja pakietu Office dla komputerów Mac.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×