Opcje odzyskiwania w systemie Windows 10

Jeśli występują problemy z komputerem, poniższa tabela może pomóc w wyborze odpowiedniej opcji odzyskiwania. Aby uzyskać pomoc dotyczącą błędów powodujących wyświetlenie czarnego lub niebieskiego ekranu, zobacz Rozwiązywanie problemów typu czarny ekran lub Rozwiązywanie problemów typu niebieski ekran

Problem

Zobacz tę sekcję

Komputer nie działa dobrze, a niedawno została zainstalowana aktualizacja.

Usuń zainstalowaną aktualizację systemu Windows.

Komputer nie działa dobrze, a minął już pewien czas od zainstalowana aplikacji, sterownika lub aktualizacji.

Resetowanie ustawień do stanu początkowego

Nie można uruchomić komputera, nie został utworzony dysk odzyskiwania, a resetowanie ustawień komputera do stanu początkowego nie działa.

Ponowne instalowanie systemu Windows 10 przy użyciu nośnika instalacyjnego

Komputer nie uruchamia się, a nie został utworzony dysk odzyskiwania.

Przywracanie komputera za pomocą nośnika instalacyjnego

Komputer nie uruchamia się, a został utworzony dysk odzyskiwania.

Przywracanie lub odzyskiwanie komputera za pomocą dysku odzyskiwania

Chcesz ponownie zainstalować poprzedni system operacyjny.

Powrót do poprzedniej wersji systemu Windows

Komputer nie działa dobrze, a niedawno została zainstalowana aplikacja.

Przywracanie na podstawie punktu przywracania systemu


Kliknij jedną z poniższych opcji odzyskiwania i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przywrócić prawidłowe działanie.

Jeśli ostatnio zainstalowano aktualizację systemu Windows, należy odinstalować aktualizację, aby spróbować rozwiązać problem.

 1. Wybierz przycisk Start , a następnie opcję Ustawienia  Aktualizacje i zabezpieczenia   Windows Update  > Wyświetl historię aktualizacji > Odinstaluj aktualizacje.
  Wyświetlanie ustawień historii aktualizacji

 2. Kliknij prawym przyciskiem aktualizację, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj.

Ważne

Jeśli masz zaszyfrowane urządzenie, to aby resetować jego ustawienia do stanu początkowego, musisz mieć klucz funkcji BitLocker. Jeśli nie znasz klucza funkcji BitLocker, zobacz Znajdowanie swojego klucza odzyskiwania funkcji BitLocker.

Zresetowanie powoduje ponowne zainstalowanie systemu Windows 10, ale pozwala zdecydować, czy zachować swoje pliki, czy usunąć, a następnie ponownie instaluje system Windows. Można zresetować komputer, przechodząc do Ustawień, następnie do ekranu logowania, albo używając dysku odzyskiwania/nośnika instalacyjnego.

Resetuj komputer w obszarze Ustawienia

 1. Wybierz przycisk Start , a następnie opcję Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Odzyskiwanie .
  Otwórz Ustawienia odzyskiwania

 2. W obszarze Resetuj ustawienia do stanu początkowegowybierz pozycję Rozpocznij i skorzystaj z opcji i/lub ustawień w tabeli poniżej.

Opcja

Opis

Zachowaj moje pliki > Zmień ustawienia > Wstępnie zainstalowane aplikacje Włączone

 • Ponownie instaluje system Windows 10, zachowując Twoje pliki osobiste.

 • Usuwa zainstalowane aplikacje i sterowniki.

 • Usuwa zmiany wprowadzone w ustawieniach.

 • Przywraca wszystkie aplikacje zainstalowane przez producenta komputera osobistego, jeśli komputer został fabrycznie wyposażony w system Windows 10.

Zachowaj moje pliki > Zmień ustawienia > Wstępnie zainstalowane aplikacje Wyłączone

 • Ponownie instaluje system Windows 10, zachowując Twoje pliki osobiste.

 • Usuwa zainstalowane aplikacje i sterowniki.

 • Usuwa zmiany wprowadzone w ustawieniach.

 • Usuwa wszelkie aplikacje zainstalowane przez producenta komputera.

Usuń wszystko

 • Ponownie instaluje system Windows 10, usuwając wszystkie Twoje pliki osobiste.

 • Usuwa zainstalowane aplikacje i sterowniki.

 • Usuwa zmiany wprowadzone w ustawieniach.

 • Usuwa wszelkie aplikacje zainstalowane przez producenta komputera. (Jeśli komputer został dostarczony z systemem Windows 10, aplikacje od producenta komputera zostaną ponownie zainstalowane).

Uwaga: po wybraniu opcji Usuń wszystko > Zmień ustawienia są do wyboru dwie możliwości.

Wymazanie danych Włączone powoduje usunięcie plików i wyczyszczenie dysku. Jeśli planujesz oddać lub sprzedać swój komputer albo przekazać go do recyklingu, użyj tej opcji. Może to zająć od jednej do dwóch godzin, ale utrudni to innym osobom odzyskanie usuniętych przez Ciebie plików.

Wymazanie danych Wyłączone tylko usuwa pliki. Zajmuje to krócej, ale jest mniej bezpieczne.

Resetowanie komputera z poziomu ekranu logowania

Jeśli nie możesz otworzyć ustawień, możesz wykonać resetowanie z poziomu ekranu logowania. W tym celu:

 1. Naciśnij klawisz logo systemu Windows + L, aby przejść do ekranu logowania, a następnie uruchom ponownie komputer, naciskając klawisz Shift podczas wybierania pozycji Zasilanie  > Uruchom ponownie w prawym dolnym rogu ekranu.

 2. Komputer zostanie ponownie uruchomiony w środowisku odzyskiwania systemu Windows (WinRE).

 3. Na ekranie Wybierz opcję wskaż pozycję Rozwiązywanie problemów > Resetuj ten komputer, a następnie wybierz jedną z opcji z poprzedniej tabeli.

  Ekran wyboru opcji w środowisku odzyskiwania systemu Windows.

Podłącz utworzony nośnik instalacyjny do komputera i ponownie zainstaluj system Windows 10. 

 1. Otwórz Eksplorator plików i wybierz dysk zawierający nośnik instalacyjny.

 2. W katalogu głównym dysku kliknij dwukrotnie plik setup.exe, a następnie wybierz pozycję Tak, gdy pojawi się pytanie, czy chcesz zezwolić aplikacji na wprowadzanie zmian na urządzeniu.

 3. Wybierz opcję Zmień elementy do zachowania.

 4. Wybierz jedną z następujących opcji, a następnie wybierz opcję Dalej:

  • Zachowaj pliki osobiste i aplikacje — spowoduje zachowanie danych osobistych, aplikacji i ustawień.

  • Zachowaj tylko pliki osobiste — ustawienia i dane osobiste zostaną zachowane, ale wszystkie Twoje aplikacje zostaną usunięte.

  • Nie zachowuj niczego — spowoduje to usunięcie wszystkich aplikacji, ustawień i danych osobistych.

  Ostrzeżenie

  Nie można cofnąć ponownej instalacji Windows 10. Pamiętaj, aby najpierw wykonać kopię zapasową plików, jeśli zostanie wybrana opcja Nie zachowuj niczego

 5. Aby zakończyć, wybierz opcję Zainstaluj, aby rozpocząć ponowne instalowanie systemu Windows 10 na komputerze.

Twój komputer osobisty może kilkakrotnie uruchomić się ponownie podczas ponownego instalowania.

Ważne

Jeśli masz zaszyfrowane urządzenie, aby je zresetować lub przywrócić, musisz mieć klucz funkcji BitLocker w celu użycia dysku odzyskiwania. Jeśli nie znasz klucza funkcji BitLocker, zobacz Znajdowanie swojego klucza odzyskiwania funkcji BitLocker.

Jeśli nie można uruchomić komputera i nie masz utworzonego dysku odzyskiwania, pobierz nośnik instalacyjny i za jego pomocą wykonaj przywracanie lub resetowanie komputera z użyciem punktu przywracania systemu.

 1. Na działającym komputerze przejdź do witryny internetowej pobierania oprogramowania firmy Microsoft.

 2. Pobierz narzędzie do tworzenia nośników systemu Windows 10, a następnie je uruchom.

 3. Wybierz pozycję Utwórz nośnik instalacyjny dla innego komputera.

 4. Wybierz język, wersję i architekturę (64-bitową lub 32-bitową).

 5. Wykonaj kroki tworzenia nośnika instalacyjnego, a następnie wybierz przycisk Zakończ.

 6. Podłącz utworzony nośnik instalacyjny do komputera, który nie działa, a następnie włącz go.

 7. Na stronie konfiguracji początkowej określ język i inne preferencje, a następnie wybierz pozycję Dalej. Jeśli nie widzisz ekranu konfiguracyjnego, komputer może nie być skonfigurowany do rozruchu z dysku. Sprawdź, czy w witrynie internetowej producenta komputera są informacje na temat zmiany kolejności rozruchu komputera, i ponów próbę.

 8. Wybierz pozycję Napraw komputer.

 9. Na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów. W tym miejscu można:

  • Przywróć system z użyciem punktu przywracania systemu, wybierając pozycję Opcje zaawansowane > Przywracanie systemu. Spowoduje to usunięcie niedawno zainstalowanych aplikacji, sterowników i aktualizacji, które mogą być przyczyną problemów z Twoim komputerem. Przywracanie z użyciem punktu przywracania nie wpływa na Twoje pliki osobiste.

Ważne

Jeśli masz zaszyfrowane urządzenie, aby je zresetować lub przywrócić, musisz mieć klucz funkcji BitLocker w celu użycia dysku odzyskiwania. Jeśli nie znasz klucza funkcji BitLocker, zobacz Znajdowanie swojego klucza odzyskiwania funkcji BitLocker.

Jeśli nie można uruchomić komputera, możesz za pomocą dysku odzyskiwania wykonać przywracanie z użyciem punktu przywracania systemu lub odzyskać swój komputer. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia dysku odzyskiwania na działającym komputerze, zobacz Tworzenie dysku odzyskiwania.

Uwaga

Jeśli korzystasz z urządzenia Surface, zapoznaj się z tematem Tworzenie i używanie dysku USB odzyskiwania dla urządzenia Surface, aby pobrać i utworzyć obraz odzyskiwania USB odpowiedni dla posiadanego urządzenia Surface.

Aby przywrócić lub odzyskać za pomocą dysku odzyskiwania: 

 1. Podłącz dysk odzyskiwania i włącz komputer.

 2. Naciśnij klawisz logo systemu Windows + L, aby przejść do ekranu logowania, a następnie uruchom ponownie komputer, naciskając klawisz Shift podczas wybierania pozycji Zasilanie  > Uruchom ponownie w prawym dolnym rogu ekranu.

 3. Komputer zostanie ponownie uruchomiony w środowisku odzyskiwania systemu Windows (WinRE).

 4. Na ekranie Wybierz opcję wybierz Rozwiązywanie problemów, a następnie wybierz jedną z dwóch poniższych opcji. (Jeśli nie widzisz ekranu Wybierz opcję, komputer może nie być skonfigurowany do rozruchu z dysku. Sprawdź, czy w witrynie internetowej producenta komputera są informacje na temat zmiany kolejności rozruchu komputera.)

Ekran wyboru opcji w środowisku odzyskiwania systemu Windows.

 • Aby przywrócić system z użyciem punktu przywracania systemu, wybierz Opcje zaawansowane > Przywracanie systemu. Nie wpłynie to na osobiste pliki, ale spowoduje usunięcie niedawno zainstalowanych aplikacji, sterowników i aktualizacji, które mogą być przyczyną problemów z Twoim komputerem.

 • Aby ponownie zainstalować system Windows 10, wybierz Opcje zaawansowaneOdzyskiwanie z dysku. Spowoduje to usunięcie plików osobistych, zainstalowanych aplikacji i sterowników oraz zmian wprowadzonych w ustawieniach.

Przez określony czas po uaktualnieniu do systemu Windows 10 będzie można wrócić do poprzedniej wersji systemu Windows, wybierając przycisk Start , a następnie Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Odzyskiwanie , a następnie Rozpocznij w obszarze Wróć do poprzedniej wersji systemu Windows 10. Pozwoli to zachować pliki osobiste, ale spowoduje usunięcie aplikacji i sterowników zainstalowanych po uaktualnieniu, a także wszelkich zmian wprowadzonych w ustawieniach. W większości przypadków do poprzedniej wersji systemu można wrócić w ciągu 10 dni. 
Otwórz Ustawienia odzyskiwania

Konieczne warunki, aby wrócić do poprzedniej wersji systemu:

 • Zachowaj wszystkie elementy w folderach windows.old i $windows.~bt po uaktualnieniu.

 • Usuń wszystkie konta użytkowników dodane po uaktualnieniu.

 • Pamiętaj, jakiego hasła używano do logowania się do systemu Windows 7 lub Windows 8.1 (jeśli używano).

 • Przygotuj nośnik USB użyty podczas uaktualniania systemu do wersji Windows 10 (jeśli był używany).

Uwaga

Jeśli wrócisz do systemu Windows 8.1, niektóre aplikacje dostarczone z systemem Windows, takie jak Poczta i Kontakty, mogą przestać działać. Aby naprawić te aplikacje, zainstaluj je ponownie ze sklepu Microsoft Store.

Uwaga

Opcja powrotu do wcześniejszej wersji systemu Windows w Ustawieniach jest dostępna tylko przez jakiś czas po uaktualnieniu.

Informacje dla niejawnych testerów systemu Windows

Jeśli jesteś niejawnym testerem i działanie bieżącej kompilacji Preview Ci nie odpowiada, wybierz przycisk Start , a następnie Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Odzyskiwanie . Następnie wybierz pozycję Rozpocznij w obszarze Wróć do poprzedniej wersji systemu Windows 10. Nie spowoduje to usunięcia plików osobistych, ale usunie niedawno zainstalowane aplikacje i sterowniki oraz przywróci domyślne wartości ustawień.

Powrót do wcześniejszej kompilacji nie spowoduje usunięcia Cię z niejawnego programu testów. Gdy będzie dostępna kolejna kompilacja w wersji preview, zostanie ona zainstalowana na Twoim komputerze.

Ta opcja przywraca stan komputera do wcześniejszego punktu w czasie (punktu przywracania systemu). Punkty przywracania systemu są tworzone, kiedy instalujesz nową aplikację, sterownik lub aktualizację, a także kiedy ręcznie tworzysz punkt przywracania. Przywracanie nie ma wpływu na pliki osobiste, ale powoduje usunięcie aplikacji, sterowników i aktualizacji zainstalowanych po utworzeniu danego punktu przywracania.

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz panel sterowania,a następniez listy wyników wybierz pozycję Panel sterowania.

 2. W polu wyszukiwania Panelu sterowania wpisz tekst odzyskiwanie.

 3. Wybierz kolejno pozycje Odzyskiwanie > Otwórz przywracanie systemu.

 4. W polu Przywracanie plików systemowych i ustawień wybierz opcję Dalej.

 5. Na liście wyników wybierz punkt przywracania, którego chcesz użyć, a następnie wybierz Skanuj w poszukiwaniu zależnych programów.

  Uwagi

  • Jeśli nie widzisz punktu przywracania, którego chcesz użyć, zaznacz pole Pokaż więcej punktów przywracania, aby wyświetlić więcej punktów przywracania.

  • Jeśli nie widać żadnych punktów przywracania, może to oznaczać, że ochrona systemu nie została włączona. Poniżej opisano, jak można to sprawdzić:

   1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz panel sterowania,a następniez listy wyników wybierz pozycję Panel sterowania.

   2. W polu wyszukiwania Panelu sterowania wpisz tekst odzyskiwanie.

   3. Wybierz Odzyskiwanie > Konfiguruj przywracanie systemu > Konfiguruj i zobacz, czy została zaznaczona opcja Włącz ochronę systemu.

    • Jeśli opcja Włącz ochronę systemu nie została zaznaczona, ochrona systemu nie działa i nie ma żadnych punktów przywracania. W tym scenariuszu nie można przywrócić stanu komputera za pomocą punktu przywracania i trzeba użyć innych opcji przywracania wymienionych na tej stronie.

    • Jeśli opcja Włącz ochronę systemu jest zaznaczona, przejdź do Kroku 6.

 6. Zobaczysz listę elementów, które zostaną usunięte, jeśli usuniesz ten punkt przywracania. Jeśli zgadzasz się na usunięcie ich, wybierz Zamknij> Dalej > Zakończ.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×