Narrator obsługuje następujące monitory Braille'a Alva w aktualizacji systemu Windows 10 dla twórców. Aby dowiedzieć się więcej na temat obsługi Braille'a w programie Narrator, zobacz Rozdział 8: Korzystanie z Narratora z monitorem Braille'a.

Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych monitorów Braille'a, zobacz Dodatek C: Obsługiwane monitory Braille'a.

Obsługiwane monitory Braille'a Alva

ABT [3nn] and Delphi [4nn] (duży)

W przypadku modeli Alva ABT [3nn] i Delphi [4nn] (duży) korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Uwagi: 

 • Dwa długie klawisze nazywają się „W lewo” i „W prawo”.

 • Małe klawisze znajdujże się bezpośrednio po ich lewej i prawej stronie nazywają się „W górę” i „W dół”.

 • Trzy małe klawisze po lewej stronie to „Prog”, „Home” i „Kursor”.

 • Trzy małe klawisze po prawej stronie to „Kursor 2”, „Home 2” i „Prog 2”.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Prog + W górę

 • Kursor

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Prog + Home

 • Prog + Home + W górę

 • Kursor

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Do prawej

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Do lewej

Home na klawiaturze Braille'a

 • Home + W lewo

End na klawiaturze Braille'a

 • Home + W prawo

Następny na klawiaturze Braille'a

 • W dół

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • W górę

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Home

 • Home + W górę

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Home + W dół

Wybór trybu nawigacji

 • Prog + Kursor

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Prog + klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Prog + Home + W dół


ABT [3nn] i Delphi [4nn] (mały)

W przypadku modeli Alva ABT [3nn] i Delphi [4nn] (mały) korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Uwagi: 

 • Dwa długie klawisze nazywają się „W lewo” i „W prawo”.

 • Małe klawisze znajdujże się bezpośrednio po ich lewej i prawej stronie nazywają się „W górę” i „W dół”.

 • Trzy małe klawisze po lewej stronie to „Prog”, „Home” i „Kursor”.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Prog + W górę

 • Kursor

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Prog + Home

 • Prog + Home + W górę

 • Kursor

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Do prawej

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Do lewej

Home na klawiaturze Braille'a

 • Home + W lewo

End na klawiaturze Braille'a

 • Home + W prawo

Następny na klawiaturze Braille'a

 • W dół

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • W górę

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Home

 • Home + W górę

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Home + W dół

Wybór trybu nawigacji

 • Prog + Kursor

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Prog + klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Prog + Home + W dół


BC640, BC624

W przypadku modeli Alva BC640 i BC624 korzystaj z następujących poleceń w Narratorze

Uwagi: 

 • Modele te są wyposażone w cztery klawisze ETouch, po dwa na końcu każdego obszaru komórki tekstu. Każdy ma osobną nazwę, w zależności od tego, po której stronie się znajduje (W lewo, W Prawo) oraz od położenia na tej stronie (Tył, Przód). Dwa klawisze Tył są oznaczone dwoma pionowymi paskami. Dwa klawisze Przód są oznaczone jednym poziomym paskiem.

 • Z przodu obszaru komórek tekstu znajduje się Smartpad. Zewnętrzny klawisz po lewej stronie oznaczony trzema poziomymi paskami, to F1. Wewnętrzny klawisz po lewej stronie oznaczony jednym poziomym paskiem, to F2. Wewnętrzny klawisz po prawej stronie oznaczony jednym pionowym paskiem, to F3. Zewnętrzny klawisz po prawej stronie oznaczony trzema pionowymi paskami, to F4. Klawisze w środku tworzą pięciokierunkowy pad:

 • Okrągły klawisz w środku to Enter.

 • Krótkie, cienkie klawisze formujące kwadrat wokół klawisza Enter to W lewo, W prawo, W górę i W dół.

 • Pięć klawiszy z przodu obsługiwanych kciukami to W lewo, W górę, Home, W dół i W prawo. Klawisz Home ma pionowy pasek na środku. Klawisz W lewo ma pionowy pasek po lewej stronie. Klawisz W prawo ma pionowy pasek po prawej stronie. Klawisz W górę ma poziomy pasek przy górnej krawędzi. Klawisz W dół ma poziomy pasek przy dolnej krawędzi.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Kciuk w lewo + Kciuk w prawo

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 6

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • Lewy ETouch Przód + Prawy ETouch Tył

 • Spacja + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4

 • Lewy ETouch Przód + Kciuk w dół

 • Kciuk Home

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • Lewy ETouch Tył + Prawy ETouch Tył + Prawy ETouch Przód

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt -2

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 7

 • Lewy ETouch Tył + Kciuk w górę

 • Kciuk Home

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Kciuk w prawo

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Kciuk w lewo

Home na klawiaturze Braille'a

 • Lewy ETouch Tył

End na klawiaturze Braille'a

 • Prawy ETouch Tył

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Kciuk w dół

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Kciuk w górę

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Kciuk w lewo + Kciuk w prawo

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Kciuk w lewo + Kciuk w dół

Wybór trybu nawigacji

 • Lewy ETouch Przód + Prawy ETouch Przód

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Lewy ETouch Tył + klawisz przywoływania 1

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Prawy ETouch Tył + klawisz przywoływania 1

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Enter na Smartpadzie

 • Prawy ETouch Tył + Prawy ETouch Przód

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 6

Przełączanie klawiatury Braille'a

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 3

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 8

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 7


BC680

W przypadku modelu Alva BC680 korzystaj z następujących poleceń w Narratorze

Uwagi: 

 • Modele te są wyposażone w cztery klawisze ETouch, po dwa na końcu każdego obszaru komórki tekstu. Każdy ma osobną nazwę, w zależności od tego, po której stronie się znajduje (W lewo, W Prawo) oraz od położenia na tej stronie (Tył, Przód). Dwa klawisze Tył są oznaczone dwoma pionowymi paskami. Dwa klawisze Przód są oznaczone jednym poziomym paskiem.

 • Z przodu obszaru komórki tekstu znajdują się dwa Smartpady. Zewnętrzny klawisz po lewej stronie oznaczony trzema poziomymi paskami, to F1. Wewnętrzny klawisz po lewej stronie oznaczony jednym poziomym paskiem, to F2. Wewnętrzny klawisz po prawej stronie oznaczony jednym pionowym paskiem, to F3. Zewnętrzny klawisz po prawej stronie oznaczony trzema pionowymi paskami, to F4. Klawisze w środku tworzą pięciokierunkowy pad:

  • Okrągły klawisz w środku to Enter.

  • Krótkie, cienkie klawisze formujące kwadrat wokół klawisza Enter to W lewo, W prawo, W górę i W dół.

 • Na każdym końcu z przodu monitora znajduje się grupa pięciu klawiszy obsługiwanych kciukiem. Zewnętrzny klawisz w każdej z grup to Home. Cztery wewnętrzne klawisze w każdej z grup (od lewej do prawej) to W lewo, W górę, W dół i W prawo. Klawisz Home ma pionowy pasek na środku. Klawisz W lewo ma pionowy pasek po lewej stronie. Klawisz W prawo ma pionowy pasek po prawej stronie. Klawisz W górę ma poziomy pasek przy górnej krawędzi. Klawisz W dół ma poziomy pasek przy dolnej krawędzi.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Kciuk w lewo + Kciuk w prawo

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 6

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • Lewy ETouch Przód + Prawy ETouch Tył

 • Spacja + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4

 • Lewy ETouch Przód + Kciuk w dół

 • Kciuk Home

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • Lewy ETouch Tył + Prawy ETouch Tył + Prawy ETouch Przód

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt -2

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 7

 • Lewy ETouch Tył + Kciuk w górę

 • Kciuk Home

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Kciuk w prawo

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Kciuk w lewo

Home na klawiaturze Braille'a

 • Lewy ETouch Tył

End na klawiaturze Braille'a

 • Prawy ETouch Tył

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Kciuk w dół

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Kciuk w górę

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Kciuk w lewo + Kciuk w prawo

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Kciuk w lewo + Kciuk w dół

Wybór trybu nawigacji

 • Lewy ETouch Przód + Prawy ETouch Przód

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Lewy ETouch Tył + klawisz przywoływania 1

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Prawy ETouch Tył + klawisz przywoływania 1

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Enter na Smartpadzie

 • Prawy ETouch Tył + Prawy ETouch Przód

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 6

Przełączanie klawiatury Braille'a

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 3

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 8

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 7


Optelec Easylink 12 Touch

W przypadku modelu Alva Optelec Easylink 12 Touch korzystaj z następujących poleceń w Narratorze

Uwagi: 

 • Sześć okrągłych klawiszy blisko tylnej krawędzi to klawiatura Braille'a.

 • Od lewej do prawej znajdują się klawisze: Punkt 3, Punkt 2, Punkt 1, Punkt 4, Punkt 5 i Punkt 6.

 • Licząc od lewej strony, znajdują się trzy długie klawisze funkcyjne: Shift, Spacja i Control.

 • Ta tabela pokazuje klawisze od Shift do Punkt 7 i od Control do Punkt 8.

 • Joystick między punktem a klawiszami funkcyjnymi ma pięć pozycji: W górę, W dół, W lewo, W prawo, Enter.

 • Okrągłe klawisze przewijania po obu stronach monitora to W lewo i W prawo.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Enter joysticka

 • Shift + Enter joysticka

Akcja pomocnicza

 • Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4 + Enter joysticka

 • Przewiń w lewo + Przewiń w prawo + Joystick w dół

 • Przewiń w lewo + Przewiń w prawo + Enter joysticka

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Punkt 1 + Enter joysticka

 • Punkt 1 + W prawo joysticka

 • Punkt 1 + Joystick w prawo

 • Przewiń w lewo + Przewiń w prawo + Joystick w górę

 • Przewiń w lewo + Przewiń w prawo

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Przewiń w prawo

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Przewiń w lewo

Home na klawiaturze Braille'a

 • Shift + Joystick w prawo

End na klawiaturze Braille'a

 • Shift + W prawo joysticka

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Przewiń w prawo + Spacja

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Przewiń w lewo + Spacja

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Shift + Joystick w górę

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Shift + Joystick w dół

Wybór trybu nawigacji

 • Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4 + Enter joysticka

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Control + Joystick w prawo

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Control + W prawo joysticka

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Control + Enter joysticka


Satellite [5nn] (duży)

W przypadku modelu Alva Satellite [5nn] (duży) korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Uwagi: 

 • Klawisze po obu stronach na górze to: Lewy pad i Prawy pad. Cztery wewnętrzne klawisze na każdym padzie to: W lewo, W prawo, W górę, W dół. Dwa zewnętrzne klawisze na każdym padzie to: F1 i F2.

 • Dwa długie, płaskie klawisze to: W górę i W dół.

 • Dwa długie, zagięte klawisze nazywają się „Strzałka w lewo” i „Strzałka w prawo”.

 • Dwa okrągłe klawisze nazywają się Home i Kursor.

 • Dwa klawisze ruchome z trzema pozycjami nazywają się Lewy tumbler i Prawy tumbler.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Prawy pad F2 + Prawy pad w Prawo

Akcja pomocnicza

 • Prawy pad w prawo

 • Prawy pad w dół

 • Home

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Status 2B

 • Prawy pad w górę

 • Kursor

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Do prawej

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Do lewej

Home na klawiaturze Braille'a

 • Home + W lewo

 • Prawy tumbler w lewo

End na klawiaturze Braille'a

 • Home + W prawo

 • Prawy tumbler w prawo

Następny na klawiaturze Braille'a

 • W dół

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • W górę

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Home + W górę

 • Kursor + W dół

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Home + W dół

 • Kursor + W dół

Wybór trybu nawigacji

 • Prawy pad w lewo

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Prawy pad F1 + Klawisz przywoływania 1

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Prawy Pad F2 + Klawisz przywoływania 2

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Prawy pad F2 + Prawy pad W lewo


Satellite [5nn] (mały)

W przypadku modelu Alva Satellite [5nn] (mały) korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Uwagi: 

 • Klawisze po obu stronach na górze to: Lewy pad i Prawy pad. Cztery wewnętrzne klawisze na każdym padzie to: W lewo, W prawo, W górę, W dół. Dwa zewnętrzne klawisze na każdym padzie to: F1 i F2.

 • Dwa długie, płaskie klawisze to: W górę i W dół.

 • Dwa długie, zagięte klawisze nazywają się „Strzałka w lewo” i „Strzałka w prawo”.

 • Dwa okrągłe klawisze nazywają się Home i Kursor.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Prawy pad F2 + Prawy pad w Prawo

Akcja pomocnicza

 • Prawy pad w prawo

 • Prawy pad w dół

 • Home

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Status 2B

 • Prawy pad w górę

 • Kursor

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Do prawej

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Do lewej

Home na klawiaturze Braille'a

 • Home + W lewo

End na klawiaturze Braille'a

 • Home + W prawo

Następny na klawiaturze Braille'a

 • W dół

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • W górę

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Home + W górę

 • Kursor + W dół

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Home + W dół

 • Kursor + W dół

Wybór trybu nawigacji

 • Prawy pad w lewo

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Prawy pad F1 + Klawisz przywoływania 1

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Prawy Pad F2 + Klawisz przywoływania 2

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Prawy pad F2 + Prawy pad W lewo


Konwerter protokołu Voyager

W przypadku modelu Alva Voyager korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Kciuk 2 + Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 6

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • Kciuk 2 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4

 • Kciuk 3 + W dół

 • Do lewej

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • W lewo + W górę

 • Kciuk 2 + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5

 • Kciuk 3 + W górę

 • Do prawej

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Kciuk 4

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Kciuk 1

Home na klawiaturze Braille'a

 • Kciuk 4 + W lewo

End na klawiaturze Braille'a

 • Kciuk 4 + W prawo

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Kciuk 3

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Kciuk 2

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Kciuk 1 + Kciuk 2

 • Kciuk 4 + Kciuk 2

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Kciuk 1 + Kciuk 3

 • Kciuk 4 + Kciuk 3

Wybór trybu nawigacji

 • Kciuk 2 + Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Kciuk 1 + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Kciuk 3 + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Kciuk 2 + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 6

 • Kciuk 2 + Kciuk 3

Przełączanie klawiatury Braille'a

 • Kciuk 2 + Punkt 1 + Punkt 3

 • Kciuk 2 + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 8

 • Kciuk 2 + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 7


Powrót do spisu treści

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×