Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Narrator obsługuje następujące monitory Braille'a HandyTech na Windows.

Aby dowiedzieć się więcej na temat obsługi Braille'a w programie Narrator, zobacz Rozdział 8. Korzystanie z Narratora z monitorem Braille'a.

Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych monitorów Braille'a, zobacz Dodatek C: Obsługiwane monitory Braille'a.

Obsługiwane monitory Braille'a HandyTech

Active Braille, Active Braille S i Activator

W przypadku modelu HandyTech Active Braille, Active Braille S lub Activator korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B3

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B6

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Spacja w prawo

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Spacja w lewo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół

Home na klawiaturze Braille'a

 • B1 + Spacja w lewo

End na klawiaturze Braille'a

 • B1 + Spacja w prawo

Następny na klawiaturze Braille'a

 • B5

 • Prawy rocker dół

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • B4

 • Prawy rocker góra

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • B2

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker góra

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B5

 • Lewy rocker góra + B3

 • B2 + Spacja w lewo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B4

 • Prawy rocker góra + B6

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker dół

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B7

 • Lewy rocker dół + B3

 • B2 + Spacja w prawo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B2

 • Prawy rocker dół +B6

Wybór trybu nawigacji

 • B7 + B1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • B4 + Klawisz przywoływania

 • Lewy rocker góra + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • B6 + Klawisz przywoływania

 • Prawy rocker góra + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Spacja w lewo + Spacja w prawo

Włączanie/wyłączanie uczenia na podstawie danych wejściowych

 • B4 + B5

Actilino

W przypadku modelu HandyTech Actilino korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B3

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B6

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Spacja w prawo

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Spacja w lewo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół

Home na klawiaturze Braille'a

 • B1 + Spacja w lewo

End na klawiaturze Braille'a

 • B1 + Spacja w prawo

Następny na klawiaturze Braille'a

 • B5

 • Prawy rocker dół

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • B4

 • Prawy rocker góra

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • B2

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker góra

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B5

 • Lewy rocker góra + B3

 • B2 + Spacja w lewo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B4

 • Prawy rocker góra + B6

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker dół

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B7

 • Lewy rocker dół + B3

 • B2 + Spacja w prawo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B2

 • Prawy rocker dół +B6

Wybór trybu nawigacji

 • B7 + B1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • B4 + Klawisz przywoływania

 • Lewy rocker góra + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • B6 + Klawisz przywoływania

 • Prawy rocker góra + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Spacja w lewo + Spacja w prawo

Włączanie/wyłączanie uczenia na podstawie danych wejściowych

 • B4 + B5

Active Star 40

W przypadku modelu HandyTech Active Star 40 korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • B1

 • B6

 • B2 + B4

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B3

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B6

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Spacja w prawo

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Spacja w lewo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół

Home na klawiaturze Braille'a

 • B1 + Spacja w lewo

End na klawiaturze Braille'a

 • B1 + Spacja w prawo

Następny na klawiaturze Braille'a

 • B5

 • Prawy rocker dół

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • B4

 • Prawy rocker góra

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • B2

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker góra

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B5

 • Lewy rocker góra + B3

 • B2 + Spacja w lewo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B4

 • Prawy rocker góra + B6

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker dół

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B7

 • Lewy rocker dół + B3

 • B2 + Spacja w prawo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B2

 • Prawy rocker dół +B6

Wybór trybu nawigacji

 • B7 + B1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • B4 + Klawisz przywoływania

 • Lewy rocker góra + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • B6 + Klawisz przywoływania

 • Prawy rocker góra + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Spacja w lewo + Spacja w prawo

Włączanie/wyłączanie uczenia na podstawie danych wejściowych

 • B4 + B5

Basic Braille

W przypadku modelu HandyTech Basic Braille korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Uwagi: Po obu stronach komórek Braille'a są trzy klawisze monitora. Od góry do dołu:

 • Trzy po lewej stronie nazywają się Wyświetl 1, Wyświetl 2 i Wyświetl 3.

 • Trzy po prawej stronie nazywają się Wyświetl 4, Wyświetl 5 i Wyświetl 6.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Wyświetl 1 + Wyświetl 3+ Wyświetl 4 + Wyświetl 6

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • Wyświetl 2 + Wyświetl 5

 • Wyświetl 2 + Wyświetl 5+ Wyświetl 3 + Wyświetl 6

 • Wyświetl 1 + Wyświetl 6

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • Wyświetl 1 + Wyświetl 4 + Wyświetl 5

 • Wyświetl 2 + Wyświetl 5+ Wyświetl 1 + Wyświetl 4

 • Wyświetl 2 + Wyświetl 4 + Wyświetl 6

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Wyświetl 5

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Wyświetl 2

Home na klawiaturze Braille'a

 • Wyświetl 1 + Wyświetl 2 + Wyświetl 3

End na klawiaturze Braille'a

 • Wyświetl 4 + Wyświetl 5 + Wyświetl 6

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Wyświetl 6

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Wyświetl 4

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Wyświetl 2 + Wyświetl 4

 • Wyświetl 1 + Wyświetl 4

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Wyświetl 2 + Wyświetl 6

 • Wyświetl 3 + Wyświetl 6

Wybór trybu nawigacji

 • Wyświetl 1 + Wyświetl 3 + Wyświetl 4

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Wyświetl 1 + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Wyświetl 4 + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Wyświetl 1 + Wyświetl 2+ Wyświetl 3 + Wyświetl 4

Włączanie/wyłączanie uczenia na podstawie danych wejściowych

 • Wyświetl 1 + Wyświetl 4 + Wyświetl 5 + Wyświetl 6

Bookworm

W przypadku modelu HandyTech Bookworm korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz Enter

Akcja pomocnicza

 • Escape + Do tyłu

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Escape + Do przodu

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Dalej

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Do tyłu

Home na klawiaturze Braille'a

 • Escape + Enter + Do tyłu

End na klawiaturze Braille'a

 • Escape + Enter + Do przodu

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Enter + Do przodu

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Enter + Do tyłu

Wybór trybu nawigacji

 • Escape + Enter

 • Klawisz Enter

Braillino, Braille Star 40, Connect Braille 40 i Basic Braille Plus

W przypadku modelu HandyTech Braillino, Braille Star 40, Connect Braille 40 lub Basic Braille Plus korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B3

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B6

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Spacja w prawo

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Spacja w lewo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół

Home na klawiaturze Braille'a

 • B1 + Spacja w lewo

End na klawiaturze Braille'a

 • B1 + Spacja w prawo

Następny na klawiaturze Braille'a

 • B5

 • Prawy rocker dół

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • B4

 • Prawy rocker góra

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • B2

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker góra

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B5

 • Lewy rocker góra + B3

 • B2 + Spacja w lewo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B4

 • Prawy rocker góra + B6

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker dół

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B7

 • Lewy rocker dół + B3

 • B2 + Spacja w prawo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B2

 • Prawy rocker dół +B6

Wybór trybu nawigacji

 • B7 + B1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • B4 + Klawisz przywoływania

 • Lewy rocker góra + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • B6 + Klawisz przywoływania

 • Prawy rocker góra + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Spacja w lewo + Spacja w prawo

Włączanie/wyłączanie uczenia na podstawie danych wejściowych

 • B4 + B5

Braille Star 80

W przypadku modelu HandyTech Braille Star 80 korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Uwagi: 

 • 16 klawiszy ustawiono w 4 kolumnach i 4 rzędach. Klawisze w pierwszym rzędzie to (u góry): B9, 1, 2, 3. Klawisze w drugim rzędzie to: B10, 4, 5, 6. Klawisze w trzecim rzędzie to: B11, 7, 8, 9. Klawisze w czwartym rzędzie (na dole) to: B12, B13, 0, B14.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B3

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B6

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Spacja w prawo

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Spacja w lewo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół

Home na klawiaturze Braille'a

 • B1 + Spacja w lewo

End na klawiaturze Braille'a

 • B1 + Spacja w prawo

Następny na klawiaturze Braille'a

 • B5

 • Prawy rocker dół

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • B4

 • Prawy rocker góra

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • B2

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker góra

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B5

 • Lewy rocker góra + B3

 • B2 + Spacja w lewo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B4

 • Prawy rocker góra + B6

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker dół

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B7

 • Lewy rocker dół + B3

 • B2 + Spacja w prawo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B2

 • Prawy rocker dół +B6

Wybór trybu nawigacji

 • B7 + B1

 • 1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • B4 + Klawisz przywoływania

 • Lewy rocker góra + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • B6 + Klawisz przywoływania

 • Prawy rocker góra + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Spacja w lewo + Spacja w prawo

Włączanie/wyłączanie uczenia na podstawie danych wejściowych

 • B4 + B5

Easy Braille

W przypadku modelu HandyTech Easy Braille korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Do prawej

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Do lewej

Home na klawiaturze Braille'a

 • B1 + W lewo

End na klawiaturze Braille'a

 • B1 + W prawo

Następny na klawiaturze Braille'a

 • B5

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • B4

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • B2

 • B2 + W lewo

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • B2 + W prawo

Wybór trybu nawigacji

 • B7 + B1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • B4 + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • B6 + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • W lewo + W prawo

Włączanie/wyłączanie uczenia na podstawie danych wejściowych

 • B4 + B5

Modular Connect 88

W przypadku modelu HandyTech Modular Connect 88 korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Uwagi: 

 • 16 klawiszy ustawiono w 4 kolumnach i 4 rzędach. Klawisze w pierwszym rzędzie to (u góry): B9, 1, 2, 3. Klawisze w drugim rzędzie to: B10, 4, 5, 6. Klawisze w trzecim rzędzie to: B11, 7, 8, 9. Klawisze w czwartym rzędzie (na dole) to: B12, B13, 0, B14.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • B6

 • B2 + B4

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B3

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B6

 • B1

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Do prawej

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Do lewej

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół

Home na klawiaturze Braille'a

 • B1 + W lewo

End na klawiaturze Braille'a

 • B1 + W prawo

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker dół

 • B5

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra

 • B4

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker góra

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B5

 • Lewy rocker góra + B3

 • B2

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B4

 • Prawy rocker góra + B6

 • B2 + W lewo

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker dół

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B7

 • Lewy rocker dół + B3

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B2

 • Prawy rocker dół +B6

 • B2 + W prawo

Wybór trybu nawigacji

 • B7 + B1

 • 1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Lewy rocker góra + Klawisz przywoływania

 • B4 + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Prawy rocker góra + Klawisz przywoływania

 • B6 + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • W lewo + W prawo

Modular

W przypadku modelu HandyTech Modular korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Uwagi: 

 • 16 klawiszy ustawiono w 4 kolumnach i 4 rzędach. Klawisze w pierwszym rzędzie to (u góry): B9, 1, 2, 3. Klawisze w drugim rzędzie to: B10, 4, 5, 6. Klawisze w trzecim rzędzie to: B11, 7, 8, 9. Klawisze w czwartym rzędzie (na dole) to: B12, B13, 0, B14.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • Status 3

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Do prawej

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Do lewej

Home na klawiaturze Braille'a

 • B1 + W lewo

End na klawiaturze Braille'a

 • B1 + W prawo

Następny na klawiaturze Braille'a

 • B5

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • B4

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • B2

 • B2 + W lewo

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • B2 + W prawo

Wybór trybu nawigacji

 • Status 2

 • B7 + B1

 • 1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • B4 + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • B6 + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • W lewo + W prawo

Włączanie/wyłączanie uczenia na podstawie danych wejściowych

 • B4 + B5

Modular Evolution 64

W przypadku modelu HandyTech Modular Evolution 64 korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • B6

 • B2 + B4

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B3

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B6

 • B1

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Do prawej

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Do lewej

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół

Home na klawiaturze Braille'a

 • B1 + W lewo

End na klawiaturze Braille'a

 • B1 + W prawo

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker dół

 • B5

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra

 • B4

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker góra

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B5

 • Lewy rocker góra + B3

 • B2

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B4

 • Prawy rocker góra + B6

 • B2 + W lewo

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker dół

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B7

 • Lewy rocker dół + B3

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B2

 • Prawy rocker dół +B6

 • B2 + W prawo

Wybór trybu nawigacji

 • B7 + B1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Lewy rocker góra + Klawisz przywoływania

 • B4 + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Prawy rocker góra + Klawisz przywoływania

 • B6 + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • W lewo + W prawo

Modular Evolution 88

W przypadku modelu HandyTech Modular Evolution 88 korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Uwagi: 

 • 16 klawiszy ustawiono w 4 kolumnach i 4 rzędach. Klawisze w pierwszym rzędzie to (u góry): B9, 1, 2, 3. Klawisze w drugim rzędzie to: B10, 4, 5, 6. Klawisze w trzecim rzędzie to: B11, 7, 8, 9. Klawisze w czwartym rzędzie (na dole) to: B12, B13, 0, B14.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • B6

 • B2 + B4

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B3

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B6

 • B1

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Do prawej

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Do lewej

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół

Home na klawiaturze Braille'a

 • B1 + W lewo

End na klawiaturze Braille'a

 • B1 + W prawo

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker dół

 • B5

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra

 • B4

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker góra

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B5

 • Lewy rocker góra + B3

 • B2

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B4

 • Prawy rocker góra + B6

 • B2 + W lewo

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker dół

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B7

 • Lewy rocker dół + B3

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B2

 • Prawy rocker dół +B6

 • B2 + W prawo

Wybór trybu nawigacji

 • B7 + B1

 • 1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Lewy rocker góra + Klawisz przywoływania

 • B4 + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Prawy rocker góra + Klawisz przywoływania

 • B6 + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • W lewo + W prawo

Braille Wave

W przypadku modelu HandyTech Braille Wave korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • B7 + B6

 • Escape + Spacja + Return

 • B2 + B5

 • B3

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Do prawej

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Do lewej

Następny na klawiaturze Braille'a

 • B5

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • B4

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • B2

Wybór trybu nawigacji

 • B7 + B1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • B4 + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • B6 + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • W lewo + W prawo

Włączanie/wyłączanie uczenia na podstawie danych wejściowych

 • B4 + B5

Powrót do spisu treści

Aby dowiedzieć się więcej na temat obsługi Braille'a w programie Narrator, zobacz Rozdział 8. Korzystanie z Narratora z monitorem Braille'a.

Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych monitorów Braille'a, zobacz Dodatek C: Obsługiwane monitory Braille'a.

Obsługiwane monitory Braille'a HandyTech

Active Braille 40

W przypadku modelu HandyTech Active Braille 40 korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B3

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B6

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Spacja w prawo

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Spacja w lewo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół

Home na klawiaturze Braille'a

 • B1 + Spacja w lewo

End na klawiaturze Braille'a

 • B1 + Spacja w prawo

Następny na klawiaturze Braille'a

 • B5

 • Prawy rocker dół

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • B4

 • Prawy rocker góra

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • B2

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker góra

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B5

 • Lewy rocker góra + B3

 • B2 + Spacja w lewo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B4

 • Prawy rocker góra + B6

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker dół

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B7

 • Lewy rocker dół + B3

 • B2 + Spacja w prawo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B2

 • Prawy rocker dół +B6

Wybór trybu nawigacji

 • B7 + B1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • B4 + Klawisz przywoływania

 • Lewy rocker góra + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • B6 + Klawisz przywoływania

 • Prawy rocker góra + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Spacja w lewo + Spacja w prawo

Actilino

W przypadku modelu HandyTech Actilino korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B3

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B6

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Spacja w prawo

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Spacja w lewo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół

Home na klawiaturze Braille'a

 • B1 + Spacja w lewo

End na klawiaturze Braille'a

 • B1 + Spacja w prawo

Następny na klawiaturze Braille'a

 • B5

 • Prawy rocker dół

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • B4

 • Prawy rocker góra

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • B2

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker góra

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B5

 • Lewy rocker góra + B3

 • B2 + Spacja w lewo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B4

 • Prawy rocker góra + B6

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker dół

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B7

 • Lewy rocker dół + B3

 • B2 + Spacja w prawo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B2

 • Prawy rocker dół +B6

Wybór trybu nawigacji

 • B7 + B1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • B4 + Klawisz przywoływania

 • Lewy rocker góra + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • B6 + Klawisz przywoływania

 • Prawy rocker góra + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Spacja w lewo + Spacja w prawo

Active Star 40

W przypadku modelu HandyTech Active Star 40 korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • B6

 • B2 + B4

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Spacja w prawo

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Spacja w lewo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół

Home na klawiaturze Braille'a

 • B1 + Spacja w lewo

End na klawiaturze Braille'a

 • B1 + Spacja w prawo

Następny na klawiaturze Braille'a

 • B5

 • Prawy rocker dół

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • B4

 • Prawy rocker góra

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • B2

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker góra

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B5

 • Lewy rocker góra + B3

 • B2 + Spacja w lewo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B4

 • Prawy rocker góra + B6

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker dół

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B7

 • Lewy rocker dół + B3

 • B2 + Spacja w prawo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B2

 • Prawy rocker dół +B6

Wybór trybu nawigacji

 • B7 + B1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • B4 + Klawisz przywoływania

 • Lewy rocker góra + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • B6 + Klawisz przywoływania

 • Prawy rocker góra + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Spacja w lewo + Spacja w prawo

Basic Braille

W przypadku modelu HandyTech Basic Braille korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Uwagi: Po obu stronach komórek Braille'a są trzy klawisze monitora. Od góry do dołu:

 • Trzy po lewej stronie nazywają się Wyświetl 1, Wyświetl 2 i Wyświetl 3.

 • Trzy po prawej stronie nazywają się Wyświetl 4, Wyświetl 5 i Wyświetl 6.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Wyświetl 1 + Wyświetl 3+ Wyświetl 4 + Wyświetl 6

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • Wyświetl 2 + Wyświetl 5

 • Wyświetl 2 + Wyświetl 5+ Wyświetl 3 + Wyświetl 6

 • Wyświetl 1 + Wyświetl 6

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • Wyświetl 1 + Wyświetl 4 + Wyświetl 5

 • Wyświetl 2 + Wyświetl 5+ Wyświetl 1 + Wyświetl 4

 • Wyświetl 2 + Wyświetl 4 + Wyświetl 6

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Wyświetl 5

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Wyświetl 2

Home na klawiaturze Braille'a

 • Wyświetl 1 + Wyświetl 2 + Wyświetl 3

End na klawiaturze Braille'a

 • Wyświetl 4 + Wyświetl 5 + Wyświetl 6

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Wyświetl 6

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Wyświetl 4

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Wyświetl 2 + Wyświetl 4

 • Wyświetl 1 + Wyświetl 4

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Wyświetl 2 + Wyświetl 6

 • Wyświetl 3 + Wyświetl 6

Wybór trybu nawigacji

 • Wyświetl 1 + Wyświetl 3 + Wyświetl 4

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Wyświetl 1 + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Wyświetl 4 + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Wyświetl 1 + Wyświetl 2+ Wyświetl 3 + Wyświetl 4

Bookworm

W przypadku modelu HandyTech Bookworm korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz Enter

Akcja pomocnicza

 • Escape + Do tyłu

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Escape + Do przodu

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Dalej

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Do tyłu

Home na klawiaturze Braille'a

 • Escape + Enter + Do tyłu

End na klawiaturze Braille'a

 • Escape + Enter + Do przodu

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Enter + Do przodu

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Enter + Do tyłu

Wybór trybu nawigacji

 • Escape + Enter

Braillino

W przypadku modelu HandyTech Braillino korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B3

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B6

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Spacja w prawo

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Spacja w lewo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół

Home na klawiaturze Braille'a

 • B1 + Spacja w lewo

End na klawiaturze Braille'a

 • B1 + Spacja w prawo

Następny na klawiaturze Braille'a

 • B5

 • Prawy rocker dół

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • B4

 • Prawy rocker góra

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • B2

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker góra

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B5

 • Lewy rocker góra + B3

 • B2 + Spacja w lewo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B4

 • Prawy rocker góra + B6

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker dół

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B7

 • Lewy rocker dół + B3

 • B2 + Spacja w prawo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B2

 • Prawy rocker dół +B6

Wybór trybu nawigacji

 • B7 + B1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • B4 + Klawisz przywoływania

 • Lewy rocker góra + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • B6 + Klawisz przywoływania

 • Prawy rocker góra + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Spacja w lewo + Spacja w prawo

Braille Star 40

W przypadku modelu HandyTech Braille Star 40 korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B3

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B6

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Spacja w prawo

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Spacja w lewo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół

Home na klawiaturze Braille'a

 • B1 + Spacja w lewo

End na klawiaturze Braille'a

 • B1 + Spacja w prawo

Następny na klawiaturze Braille'a

 • B5

 • Prawy rocker dół

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • B4

 • Prawy rocker góra

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • B2

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker góra

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B5

 • Lewy rocker góra + B3

 • B2 + Spacja w lewo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B4

 • Prawy rocker góra + B6

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker dół

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B7

 • Lewy rocker dół + B3

Wybór trybu nawigacji

 • B7 + B1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • B4 + Klawisz przywoływania

 • Lewy rocker góra + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • B6 + Klawisz przywoływania

 • Prawy rocker góra + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Spacja w lewo + Spacja w prawo

Braille Star 80

W przypadku modelu HandyTech Braille Star 80 korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Uwagi: 

 • 16 klawiszy ustawiono w 4 kolumnach i 4 rzędach. Klawisze w pierwszym rzędzie to (u góry): B9, 1, 2, 3. Klawisze w drugim rzędzie to: B10, 4, 5, 6. Klawisze w trzecim rzędzie to: B11, 7, 8, 9. Klawisze w czwartym rzędzie (na dole) to: B12, B13, 0, B14.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B3

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B6

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Spacja w prawo

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Spacja w lewo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół

Home na klawiaturze Braille'a

 • B1 + Spacja w lewo

End na klawiaturze Braille'a

 • B1 + Spacja w prawo

Następny na klawiaturze Braille'a

 • B5

 • Prawy rocker dół

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • B4

 • Prawy rocker góra

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • B2

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker góra

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B5

 • Lewy rocker góra + B3

 • B2 + Spacja w lewo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B4

 • Prawy rocker góra + B6

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker dół

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B7

 • Lewy rocker dół + B3

 • B2 + Spacja w prawo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B2

 • Prawy rocker dół +B6

Wybór trybu nawigacji

 • B7 + B1

 • 1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • B4 + Klawisz przywoływania

 • Lewy rocker góra + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • B6 + Klawisz przywoływania

 • Prawy rocker góra + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Spacja w lewo + Spacja w prawo

Connect Braille 40

W przypadku modelu HandyTech Connect Braille 40 korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B3

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B6

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Spacja w prawo

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Spacja w lewo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół

Home na klawiaturze Braille'a

 • B1 + Spacja w lewo

End na klawiaturze Braille'a

 • B1 + Spacja w prawo

Następny na klawiaturze Braille'a

 • B5

 • Prawy rocker dół

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • B4

 • Prawy rocker góra

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • B2

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker góra

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B5

 • Lewy rocker góra + B3

 • B2 + Spacja w lewo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B4

 • Prawy rocker góra + B6

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker dół

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B7

 • Lewy rocker dół + B3

 • B2 + Spacja w prawo

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B2

 • Prawy rocker dół +B6

Wybór trybu nawigacji

 • B7 + B1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • B4 + Klawisz przywoływania

 • Lewy rocker góra + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • B6 + Klawisz przywoływania

 • Prawy rocker góra + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Spacja w lewo + Spacja w prawo

Easy Braille

W przypadku modelu HandyTech Easy Braille korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Do prawej

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Do lewej

Home na klawiaturze Braille'a

 • B1 + W lewo

End na klawiaturze Braille'a

 • B1 + W prawo

Następny na klawiaturze Braille'a

 • B5

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • B4

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • B2

 • B2 + W lewo

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • B2 + W prawo

Wybór trybu nawigacji

 • B7 + B1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • B4 + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • B6 + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • W lewo + W prawo

Modular Connect 88

W przypadku modelu HandyTech Modular Connect 88 korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Uwagi: 

 • 16 klawiszy ustawiono w 4 kolumnach i 4 rzędach. Klawisze w pierwszym rzędzie to (u góry): B9, 1, 2, 3. Klawisze w drugim rzędzie to: B10, 4, 5, 6. Klawisze w trzecim rzędzie to: B11, 7, 8, 9. Klawisze w czwartym rzędzie (na dole) to: B12, B13, 0, B14.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • B6

 • B2 + B4

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B3

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B6

 • B1

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Do prawej

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Do lewej

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół

Home na klawiaturze Braille'a

 • B1 + W lewo

End na klawiaturze Braille'a

 • B1 + W prawo

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker dół

 • B5

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra

 • B4

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker góra

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B5

 • Lewy rocker góra + B3

 • B2

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B4

 • Prawy rocker góra + B6

 • B2 + W lewo

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker dół

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B7

 • Lewy rocker dół + B3

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B2

 • Prawy rocker dół +B6

 • B2 + W prawo

Wybór trybu nawigacji

 • B7 + B1

 • 1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Lewy rocker góra + Klawisz przywoływania

 • B4 + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Prawy rocker góra + Klawisz przywoływania

 • B6 + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • W lewo + W prawo

Modular

W przypadku modelu HandyTech Modular korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Uwagi: 

 • 16 klawiszy ustawiono w 4 kolumnach i 4 rzędach. Klawisze w pierwszym rzędzie to (u góry): B9, 1, 2, 3. Klawisze w drugim rzędzie to: B10, 4, 5, 6. Klawisze w trzecim rzędzie to: B11, 7, 8, 9. Klawisze w czwartym rzędzie (na dole) to: B12, B13, 0, B14.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • Status 3

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Do prawej

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Do lewej

Home na klawiaturze Braille'a

 • B1 + W lewo

End na klawiaturze Braille'a

 • B1 + W prawo

Następny na klawiaturze Braille'a

 • B5

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • B4

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • B2

 • B2 + W lewo

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • B2 + W prawo

Wybór trybu nawigacji

 • Status 2

 • B7 + B1

 • 1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • B4 + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • B6 + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • W lewo + W prawo

Modular Evolution 64

W przypadku modelu HandyTech Modular Evolution 64 korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • B6

 • B2 + B4

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B3

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B6

 • B1

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Do prawej

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Do lewej

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół

Home na klawiaturze Braille'a

 • B1 + W lewo

End na klawiaturze Braille'a

 • B1 + W prawo

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker dół

 • B5

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra

 • B4

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker góra

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B5

 • Lewy rocker góra + B3

 • B2

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B4

 • Prawy rocker góra + B6

 • B2 + W lewo

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker dół

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B7

 • Lewy rocker dół + B3

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B2

 • Prawy rocker dół +B6

 • B2 + W prawo

Wybór trybu nawigacji

 • B7 + B1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Lewy rocker góra + Klawisz przywoływania

 • B4 + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Prawy rocker góra + Klawisz przywoływania

 • B6 + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • W lewo + W prawo

Modular Evolution 88

W przypadku modelu HandyTech Modular Evolution 88 korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Uwagi: 

 • 16 klawiszy ustawiono w 4 kolumnach i 4 rzędach. Klawisze w pierwszym rzędzie to (u góry): B9, 1, 2, 3. Klawisze w drugim rzędzie to: B10, 4, 5, 6. Klawisze w trzecim rzędzie to: B11, 7, 8, 9. Klawisze w czwartym rzędzie (na dole) to: B12, B13, 0, B14.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • B6

 • B2 + B4

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B3

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B6

 • B1

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Do prawej

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Do lewej

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół

Home na klawiaturze Braille'a

 • B1 + W lewo

End na klawiaturze Braille'a

 • B1 + W prawo

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker dół

 • B5

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra

 • B4

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker góra

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B5

 • Lewy rocker góra + B3

 • B2

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker góra

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B4

 • Prawy rocker góra + B6

 • B2 + W lewo

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + Lewy rocker dół

 • Prawy rocker góra + Prawy rocker dół + B7

 • Lewy rocker dół + B3

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + Prawy rocker dół

 • Lewy rocker góra + Lewy rocker dół + B2

 • Prawy rocker dół +B6

 • B2 + W prawo

Wybór trybu nawigacji

 • B7 + B1

 • 1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Lewy rocker góra + Klawisz przywoływania

 • B4 + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Prawy rocker góra + Klawisz przywoływania

 • B6 + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • W lewo + W prawo

Braille Wave

W przypadku modelu HandyTech Braille Wave korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • B7 + B6

 • Escape + Spacja + Return

 • B2 + B5

 • B3

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Do prawej

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Do lewej

Następny na klawiaturze Braille'a

 • B5

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • B4

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • B2

Wybór trybu nawigacji

 • B7 + B1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • B4 + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • B6 + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • W lewo + W prawo

Powrót do spisu treści

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×