You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Narrator obsługuje następujące monitory Braille'a MDV w aktualizacji systemu Windows 10 dla twórców. Aby dowiedzieć się więcej na temat obsługi Braille'a w programie Narrator, zobacz Rozdział 8: Korzystanie z Narratora z monitorem Braille'a.

Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych monitorów Braille'a, zobacz Dodatek C: Obsługiwane monitory Braille'a.

Obsługiwane monitory Braille'a MDV

Nierozpoznany model (wszystkie klawisze zdefiniowane)

W przypadku nieznanego modelu monitora MDV (wszystkie zdefiniowane klawisze) korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 6

Akcja pomocnicza

 • Spacja + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4

 • Shift + F2

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5

 • Shift + F6

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 8

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 7

 • F4

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Do prawej

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Do lewej

Następny na klawiaturze Braille'a

 • W dół

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • W górę

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • F1

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • F2

Wybór trybu nawigacji

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4

 • F10

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Klawisz przywoływania + W lewo

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Klawisz przywoływania + W prawo

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Klawisz przywoływania .2 + klawisz przywoływania .3

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 6

 • Shift + F10

Przełączanie klawiatury Braille'a

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 3

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 8

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 7

Modele z klawiszami funkcyjnymi

Jeśli używasz klawiszy funkcyjnych w modelu Metec, korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • Shift + F2

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • Shift + F6

 • F4

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Do prawej

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Do lewej

Następny na klawiaturze Braille'a

 • W dół

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • W górę

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • F1

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • F2

Wybór trybu nawigacji

 • F10

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Klawisz przywoływania + W lewo

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Klawisz przywoływania + W prawo

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Klawisz przywoływania .2 + klawisz przywoływania .3

 • Shift + F10

Modele z klawiszami funkcyjnymi i komórkami stanu

Jeśli używasz klawiszy funkcyjnych i komórek stanu w modelu MDV, korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • Shift + F2

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • Shift + F6

 • F4

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Do prawej

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Do lewej

Następny na klawiaturze Braille'a

 • W dół

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • W górę

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • F1

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • F2

Wybór trybu nawigacji

 • F10

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Klawisz przywoływania + W lewo

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Klawisz przywoływania + W prawo

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Klawisz przywoływania .2 + klawisz przywoływania .3

 • Shift + F10

Modele z klawiaturą

Jeśli używasz klawiatury w modelu MDV, korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.

Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Akcja pomocnicza

 • Dwa sąsiadujące klawisze przywoływania

 • Spacja + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Dwa niesąsiadujące ze sobą klawisze przywoływania

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 8

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 7

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Do prawej

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Do lewej

Następny na klawiaturze Braille'a

 • W dół

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • W górę

Wybór trybu nawigacji

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Klawisz przywoływania + W lewo

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Klawisz przywoływania + W prawo

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Klawisz przywoływania .2 + klawisz przywoływania .3

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 6

Przełączanie klawiatury Braille'a

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 3

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 8

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 7

Powrót do spisu treści

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×