Narrator obsługuje następujące monitory Braille'a Papenmeier w aktualizacji systemu Windows 10 dla twórców. Aby dowiedzieć się więcej na temat obsługi Braille'a w programie Narrator, zobacz Rozdział 8: Korzystanie z Narratora z monitorem Braille'a.

Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych monitorów Braille'a, zobacz Dodatek C: Obsługiwane monitory Braille'a.

Obsługiwane monitory Papenmeier

BrailleX 2D Lite (plus)

W przypadku monitorów Papenmeier BrailleX 2D Lite (plus) korzystaj z następujących poleceń w Narratorze

Uwagi: 

 • Klawisze przywoływania to rząd klawiszy bezpośrednio za komórkami tekstu.

 • Klawisze z lewej strony komórek stanu klawisze Stan z numerami od .1 do .13.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Status 3

Akcja pomocnicza

 • Status .4

 • Status .5

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Status .7

 • Status .7 + Atrybut

 • Stan.7 + FN

 • Home

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Atrybut

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • FN

Home na klawiaturze Braille'a

 • FN + Home

End na klawiaturze Braille'a

 • Atrybut + Home

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Dalej

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Do tyłu

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • FN + Do tyłu

 • Atrybut + Do tyłu

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • FN + Do przodu

 • Atrybut + Do przodu

Wybór trybu nawigacji

 • Status .9

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • FN + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • FN + Atrybut

 • Status .13


BrailleX 2D Screen Soft

W przypadku monitorów Papenmeier BrailleX 2D Screen Soft korzystaj z następujących poleceń w Narratorze


Uwagi: 

 • Z przodu znajduje się 13 klawiszy. Prostokątny klawisz w środku to Shift. Kwadratowe klawisze bezpośrednio po jego lewej stronie to Home i End. Paski z lewej i prawej strony to klawisze W górę i W dół. Cztery kwadratowe klawisze skrajnie z lewej strony to Punkt 7, Punkt 3, Punkt 2 i Punkt 1. Cztery kwadratowe klawisze skrajnie z prawej strony to Punkt 4, Punkt 5, Punkt 6 i Punkt 8.

 • Klawisz przywoływania 1 to rząd klawiszy bezpośrednio za komórkami tekstu.

 • Klawisze z lewej strony komórek stanu klawisze Stan z numerami od .1 do .22.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Status 3

Akcja pomocnicza

 • Status .4

 • Status .5

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Status .7

 • Stan .7 + Punkt 8

 • Stan .7 + Punkt 7

 • Shift

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Punkt 1 + W dół

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Punkt 1 + W górę

Home na klawiaturze Braille'a

 • Punkt 1 + Shift

End na klawiaturze Braille'a

 • Punkt 4 + Shift

Następny na klawiaturze Braille'a

 • W dół

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • W górę

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Punkt 1 + Home

 • Home

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Punkt 1 + End

 • End

Wybór trybu nawigacji

 • Stan .10

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Punkt 7 + klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Punkt 6 + klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Stan .22

Przełączanie klawiatury Braille'a

 • Punkt 1 + Punkt 3

 • Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 8

 • Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 7


BrailleX Compact 486

W przypadku monitorów Papenmeier BrailleX Compact 486 korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.


Uwagi: 

 • Klawisz przywoływania 1 to rząd klawiszy bezpośrednio za komórkami tekstu.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Home

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Atrybut

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • FN

Home na klawiaturze Braille'a

 • FN + Home

End na klawiaturze Braille'a

 • Atrybut + Home

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Dalej

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Do tyłu

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • FN + Do tyłu

 • Atrybut + Do tyłu

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • FN + Do przodu

 • Atrybut + Do przodu

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • FN + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • FN + Atrybut


BrailleX Compact/Tiny

W przypadku monitorów Papenmeier BrailleX Compact/Tiny korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.


Uwagi: 

 • Klawisze przywoływania to rząd klawiszy bezpośrednio za komórkami tekstu.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Home

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Atrybut

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • FN

Home na klawiaturze Braille'a

 • FN + Home

End na klawiaturze Braille'a

 • Atrybut + Home

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Dalej

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Do tyłu

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • FN + Do tyłu

 • Atrybut + Do tyłu

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • FN + Do przodu

 • Atrybut + Do przodu

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • FN + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • FN + Atrybut


BrailleX EL 2D-40

W przypadku monitorów Papenmeier BrailleX EL 2D-40 korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.


Uwagi: 

 • Długi przycisk z przodu to Pasek łatwego dostępu. Można go przesuwać o dwa stopnie w każdym kierunku (w lewo, w prawo, w górę i w dół).

 • Klawisze przywoływania to rząd klawiszy bezpośrednio za komórkami tekstu.

 • Klawisze z lewej strony komórek stanu klawisze Stan z numerami od .1 do .13.

 • Rockery po obu stronach u góry, które odbijają po naciśnięciu, to Lewy klawisz i Prawy klawisz.

 • Rockery po obu stronach u góry, które nie odbijają po naciśnięciu, to Lewy przełącznik i Prawy przełącznik.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Status 3

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 2

Akcja pomocnicza

 • Status .4

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w lewo 1

 • Status .5

 • Lewy klawisz Tył

 • Pasek w prawo 1

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Status .7

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w lewo 1

 • Status .7 + Pasek w prawo 1

 • Stan .7 + Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Przód

 • Pasek w lewo 1

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 1

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 1

Home na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 2

End na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 2

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 2

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 1

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 2

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 2

Wybór trybu nawigacji

 • Status .9

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w prawo 1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Pasek w lewo 2 + Klawisz przywoływania

 • Lewy klawisz Tył + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Pasek w prawo 1 + Klawisz przywoływania

 • Prawy klawisz Tył + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Status .13

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 1


BrailleX EL 2D-66

W przypadku monitorów Papenmeier BrailleX EL 2D-66 korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.


Uwagi: 

 • Długi przycisk z przodu to Pasek łatwego dostępu. Można go przesuwać o dwa stopnie w każdym kierunku (w lewo, w prawo, w górę i w dół).

 • Klawisze przywoływania to rząd klawiszy bezpośrednio za komórkami tekstu.

 • Klawisze z lewej strony komórek stanu klawisze Stan z numerami od .1 do .13.

 • Rockery po obu stronach u góry, które odbijają po naciśnięciu, to Lewy klawisz i Prawy klawisz.

 • Rockery po obu stronach u góry, które nie odbijają po naciśnięciu, to Lewy przełącznik i Prawy przełącznik.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Status 3

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 2

Akcja pomocnicza

 • Status .4

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w lewo 1

 • Pasek w prawo 1

 • Status .5

 • Lewy klawisz Tył

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Status .7

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w lewo 1

 • Status .7 + Pasek w prawo 1

 • Stan .7 + Pasek w lewo 1

 • Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Przód

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 1

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 1

Home na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 2

End na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 2

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 1

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 1

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 2

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 2

Wybór trybu nawigacji

 • Status .9

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w prawo 1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Pasek w lewo 2 + Klawisz przywoływania

 • Lewy klawisz Tył + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Pasek w prawo 1 + Klawisz przywoływania

 • Prawy klawisz Tył + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Status .13

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 1


BrailleX EL 2D-80

W przypadku monitorów Papenmeier BrailleX EL 2D-80 korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.


Uwagi: 

 • Długi przycisk z przodu to Pasek łatwego dostępu. Można go przesuwać o dwa stopnie w każdym kierunku (w lewo, w prawo, w górę i w dół).

 • Klawisze przywoływania to rząd klawiszy bezpośrednio za komórkami tekstu.

 • Klawisze z lewej strony komórek stanu klawisze Stan z numerami od .1 do .20.

 • Rockery po obu stronach u góry, które odbijają po naciśnięciu, to Lewy klawisz i Prawy klawisz.

 • Rockery po obu stronach u góry, które nie odbijają po naciśnięciu, to Lewy przełącznik i Prawy przełącznik.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Status 3

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 2

Akcja pomocnicza

 • Status .4

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w lewo 1

 • Pasek w prawo 1

 • Status .5

 • Lewy klawisz Tył

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Status .7

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w lewo 1

 • Status .7 + Pasek w prawo 1

 • Stan .7 + Pasek w lewo 1

 • Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Przód

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 1

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 1

Home na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 2

End na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 2

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 1

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 1

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 2

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 2

Wybór trybu nawigacji

 • Stan .10

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w prawo 1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Pasek w lewo 2 + Klawisz przywoływania

 • Lewy klawisz Tył + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Pasek w prawo 1 + Klawisz przywoływania

 • Prawy klawisz Tył + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Stan .20

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 1


BrailleX EL2D-80s

W przypadku monitorów Papenmeier BrailleX EL EL2D-80s korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.


Uwagi: 

 • Długi przycisk z przodu to Pasek łatwego dostępu. Można go przesuwać o dwa stopnie w każdym kierunku (w lewo, w prawo, w górę i w dół).

 • Klawisz przywoływania 1 to rząd klawiszy bezpośrednio za komórkami tekstu.

 • Klawisz przywoływania 2 odnosi się do szeregu klawiszy za szeregiem Klawisz przywoływania 1.

 • Klawisze z lewej strony komórek stanu klawisze Stan z numerami od .1 do .20.

 • Rockery po obu stronach u góry, które odbijają po naciśnięciu, to Lewy klawisz i Prawy klawisz.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Status 3

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 2

Akcja pomocnicza

 • Status .4

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w lewo 1

 • Status .5

 • Lewy klawisz Tył

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Status .7

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w lewo 1

 • Status .7 + Pasek w prawo 1

 • Stan .7 + Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Przód

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 1

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 1

Home na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 2

End na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 2

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 1

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 1

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 2

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 2

Wybór trybu nawigacji

 • Stan .10

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w prawo 1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Pasek w lewo 2 + Klawisz przywoływania 1

 • Lewy klawisz Tył + Klawisz przywoływania 1

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Pasek w prawo 1 + Klawisz przywoływania 1

 • Prawy klawisz Tył + Klawisz przywoływania 1

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Stan .20

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 1


BrailleX EL40c

W przypadku monitorów Papenmeier BrailleX EL40c korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.


Uwagi: 

 • Długi przycisk z przodu to Pasek łatwego dostępu. Można go przesuwać o jeden krok w każdym kierunku (w lewo, w prawo, w górę i w dół). Aby emulować drugi krok, należy nacisnąć dowolny z dolnych klawiszy przywoływania (w szeregu bezpośrednio poniżej komórek tekstu).

 • Klawisz przywoływania 1 to rząd klawiszy bezpośrednio za komórkami tekstu.

 • Klawisz przywoływania 2 odnosi się do szeregu klawiszy za szeregiem Klawisz przywoływania 1.

 • Rockery po obu stronach u góry, które odbijają po naciśnięciu, to Lewy klawisz i Prawy klawisz.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 2

Akcja pomocnicza

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Tył

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Przód

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 1

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 1

Home na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 2

End na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 2

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 1

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 1

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 2

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 2

Wybór trybu nawigacji

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w prawo 1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Lewy klawisz Tył + Klawisz przywoływania 1

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Prawy klawisz Tył + Klawisz przywoływania 1

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 1


BrailleX EL 40 P

W przypadku monitorów Papenmeier BrailleX EL 40 P korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.


Uwagi: 

 • Długi przycisk z przodu to Pasek łatwego dostępu. Można go przesuwać o dwa stopnie w każdym kierunku (w lewo, w prawo, w górę i w dół).

 • Klawisze przywoływania to rząd klawiszy bezpośrednio za komórkami tekstu.

 • Rocker z lewej strony u góry, który odbija po naciśnięciu, to Lewy klawisz.

 • Rockery po obu stronach u góry, które nie odbijają po naciśnięciu, to Lewy przełącznik i Prawy przełącznik.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 2

Akcja pomocnicza

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w lewo 1

 • Pasek w prawo 1

 • Lewy klawisz Tył

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w lewo 1

 • Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Przód

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 1

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 1

Home na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 2

End na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 2

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 1

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 1

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 2

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 2

Wybór trybu nawigacji

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w prawo 1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Pasek w lewo 2 + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Pasek w prawo 1 + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 1


BrailleX EL40s

W przypadku monitorów Papenmeier BrailleX EL40s korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.


Uwagi: 

 • Długi przycisk z przodu to Pasek łatwego dostępu. Można go przesuwać o dwa stopnie w każdym kierunku (w lewo, w prawo, w górę i w dół).

 • Klawisze przywoływania to rząd klawiszy bezpośrednio za komórkami tekstu.

 • Rockery po obu stronach u góry, które odbijają po naciśnięciu, to Lewy klawisz i Prawy klawisz.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 2

Akcja pomocnicza

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Tył

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Przód

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 1

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 1

Home na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 2

End na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 2

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 1

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 1

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 2

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 2

Wybór trybu nawigacji

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w prawo 1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Pasek w lewo 2 + Klawisz przywoływania

 • Lewy klawisz Tył + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Pasek w prawo 1 + Klawisz przywoływania

 • Prawy klawisz Tył + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 1


BrailleX EL60c

W przypadku monitorów Papenmeier BrailleX EL60c korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.


Uwagi: 

 • Długi przycisk z przodu to Pasek łatwego dostępu. Można go przesuwać o jeden krok w każdym kierunku (w lewo, w prawo, w górę i w dół). Aby emulować drugi krok, należy nacisnąć dowolny z dolnych klawiszy przywoływania (w szeregu bezpośrednio poniżej komórek tekstu).

 • Klawisz przywoływania 1 to rząd klawiszy bezpośrednio za komórkami tekstu.

 • Klawisz przywoływania 2 odnosi się do szeregu klawiszy za szeregiem Klawisz przywoływania 1.

 • Rockery po obu stronach u góry, które odbijają po naciśnięciu, to Lewy klawisz i Prawy klawisz.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 2

Akcja pomocnicza

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Tył

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Przód

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 1

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 1

Home na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 2

End na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 2

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 1

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 1

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 2

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 2

Wybór trybu nawigacji

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w prawo 1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Lewy klawisz Tył + Klawisz przywoływania 1

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Prawy klawisz Tył + Klawisz przywoływania 1

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 1


BrailleX EL66s

W przypadku monitorów Papenmeier BrailleX EL66s korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.


Uwagi: 

 • Długi przycisk z przodu to Pasek łatwego dostępu. Można go przesuwać o dwa stopnie w każdym kierunku (w lewo, w prawo, w górę i w dół).

 • Klawisz przywoływania 1 to rząd klawiszy bezpośrednio za komórkami tekstu.

 • Klawisz przywoływania 2 odnosi się do szeregu klawiszy za szeregiem Klawisz przywoływania 1.

 • Rockery po obu stronach u góry, które odbijają po naciśnięciu, to Lewy klawisz i Prawy klawisz.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 2

Akcja pomocnicza

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Tył

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Przód

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 1

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 1

Home na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 2

End na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 2

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 1

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 1

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 2

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 2

Wybór trybu nawigacji

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w prawo 1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Pasek w lewo 2 + Klawisz przywoływania 1

 • Lewy klawisz Tył + Klawisz przywoływania 1

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Pasek w prawo 1 + Klawisz przywoływania 1

 • Prawy klawisz Tył + Klawisz przywoływania 1

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 1


BrailleX EL70s

W przypadku monitorów Papenmeier BrailleX EL66s korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.


Uwagi: 

 • Długi przycisk z przodu to Pasek łatwego dostępu. Można go przesuwać o dwa stopnie w każdym kierunku (w lewo, w prawo, w górę i w dół).

 • Klawisz przywoływania 1 to rząd klawiszy bezpośrednio za komórkami tekstu.

 • Klawisz przywoływania 2 odnosi się do szeregu klawiszy za szeregiem Klawisz przywoływania 1.

 • Rockery po obu stronach u góry, które odbijają po naciśnięciu, to Lewy klawisz i Prawy klawisz.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 2

Akcja pomocnicza

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Tył

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Przód

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 1

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 1

Home na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 2

End na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 2

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 1

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 1

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 2

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 2

Wybór trybu nawigacji

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w prawo 1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Pasek w lewo 2 + Klawisz przywoływania 1

 • Lewy klawisz Tył + Klawisz przywoływania 1

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Pasek w prawo 1 + Klawisz przywoływania 1

 • Prawy klawisz Tył + Klawisz przywoływania 1

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 1


BrailleX EL80c

W przypadku monitorów Papenmeier BrailleX EL80c korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.


Uwagi: 

 • Długi przycisk z przodu to Pasek łatwego dostępu. Można go przesuwać o jeden krok w każdym kierunku (w lewo, w prawo, w górę i w dół). Aby emulować drugi krok, należy nacisnąć dowolny z dolnych klawiszy przywoływania (w szeregu bezpośrednio poniżej komórek tekstu).

 • Klawisz przywoływania 1 to rząd klawiszy bezpośrednio za komórkami tekstu.

 • Klawisz przywoływania 2 odnosi się do szeregu klawiszy za szeregiem Klawisz przywoływania 1.

 • Rockery po obu stronach u góry, które odbijają po naciśnięciu, to Lewy klawisz i Prawy klawisz.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 2

Akcja pomocnicza

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Tył

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Przód

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 1

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 1

Home na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 2

End na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 2

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 1

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 1

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 2

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 2

Wybór trybu nawigacji

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w prawo 1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Lewy klawisz Tył + Klawisz przywoływania 1

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Prawy klawisz Tył + Klawisz przywoływania 1

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 1


BrailleX EL80-II

W przypadku monitorów Papenmeier BrailleX EL EL80-II korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.


Uwagi: 

 • Długi przycisk z przodu to Pasek łatwego dostępu. Można go przesuwać o dwa stopnie w każdym kierunku (w lewo, w prawo, w górę i w dół).

 • Klawisze przywoływania to rząd klawiszy bezpośrednio za komórkami tekstu.

 • Klawisze za komórkami tekstu nazywają się Stan .1 i Stan .2.

 • Rockery po obu stronach u góry, które odbijają po naciśnięciu, to Lewy klawisz i Prawy klawisz.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 2

Akcja pomocnicza

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Tył

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Przód

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 1

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 1

Home na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 2

End na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 2

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 1

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 1

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 2

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 2

Wybór trybu nawigacji

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w prawo 1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Pasek w lewo 2 + Klawisz przywoływania

 • Lewy klawisz Tył + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Pasek w prawo 1 + Klawisz przywoływania

 • Prawy klawisz Tył + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 1


BrailleX EL 80

W przypadku monitorów Papenmeier BrailleX EL 80 korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.


Uwagi: 

 • Długi przycisk z przodu to Pasek łatwego dostępu. Można go przesuwać o dwa stopnie w każdym kierunku (w lewo, w prawo, w górę i w dół).

 • Klawisze przywoływania to rząd klawiszy bezpośrednio za komórkami tekstu.

 • Klawisze za komórkami tekstu nazywają się Stan .1 i Stan .2.

 • Rockery po obu stronach u góry, które odbijają po naciśnięciu, to Lewy klawisz i Prawy klawisz.

 • Rockery po obu stronach u góry, które nie odbijają po naciśnięciu, to Lewy przełącznik i Prawy przełącznik.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 2

Akcja pomocnicza

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w lewo 1

 • Pasek w prawo 1

 • Lewy klawisz Tył

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w lewo 1

 • Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Przód

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 1

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 1

Home na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 2

End na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 2

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 1

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 1

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 2

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 2

Wybór trybu nawigacji

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w prawo 1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Pasek w lewo 2 + Klawisz przywoływania

 • Lewy klawisz Tył + Klawisz przywoływania

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Pasek w prawo 1 + Klawisz przywoływania

 • Prawy klawisz Tył + Klawisz przywoływania

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 1


BrailleX EL80s

W przypadku monitorów Papenmeier BrailleX EL80s korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.


Uwagi: 

 • Długi przycisk z przodu to Pasek łatwego dostępu. Można go przesuwać o dwa stopnie w każdym kierunku (w lewo, w prawo, w górę i w dół).

 • Klawisz przywoływania 1 to rząd klawiszy bezpośrednio za komórkami tekstu.

 • Klawisz przywoływania 2 odnosi się do szeregu klawiszy za szeregiem Klawisz przywoływania 1.

 • Rockery po obu stronach u góry, które odbijają po naciśnięciu, to Lewy klawisz i Prawy klawisz.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 2

Akcja pomocnicza

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Tył

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Przód

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 1

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 1

Home na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 2

End na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 2

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 1

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 1

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 2

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 2

Wybór trybu nawigacji

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w prawo 1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Pasek w lewo 2 + Klawisz przywoływania 1

 • Lewy klawisz Tył + Klawisz przywoływania 1

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Pasek w prawo 1 + Klawisz przywoływania 1

 • Prawy klawisz Tył + Klawisz przywoływania 1

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 1


BrailleX Elba 20

W przypadku monitorów Papenmeier BrailleX Elba 20 korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.


Uwagi: 

 • Długi przycisk z przodu to Pasek łatwego dostępu. Można go przesuwać o dwa stopnie w każdym kierunku (w lewo, w prawo, w górę i w dół).

 • Klawisz przywoływania 1 to rząd klawiszy bezpośrednio za komórkami tekstu.

 • Klawisze lewy i prawy są emulowane. Aby przejść do trybu emulacji klawiszy, naciśnij Kciuk 1 + Kciuk 2 (Lewy Windows + Prawy Windows). Następnie naciśnij:

  • Lewy klawisz Tył: Lewy kciuk (Lewy Windows)

  • Lewy klawisz Przód: Spacja + Lewy kciuk (Kontekst + Lewy Windows)

  • Prawy klawisz Tył: Prawy kciuk (Prawy Windows)

  • Prawy klawisz Przód: Spacja + Prawy kciuk (Kontekst + Prawy Windows)

 • Przełączniki lewy i prawy są emulowane. Aby przejść do trybu emulacji klawiszy, naciśnij Kciuk 1 + Kciuk 2 (Lewy Windows + Prawy Windows). Następnie naciśnij:

  • Lewy przełącznik Tył: Punkt 1 (f)

  • Lewy przełącznik Środek: Punkt 2 (d)

  • Lewy przełącznik Przód: Punkt 3 (s)

  • Prawy przełącznik Tył: Punkt 4 (j)

  • Prawy przełącznik Środek: Punkt 5 (k)

  • Prawy przełącznik Przód: Punkt 6 (l)

  • Oba przełączniki Środek: Punkt 7 (a)


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 2

Akcja pomocnicza

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w lewo 1

 • Pasek w prawo 1

 • Lewy klawisz Tył

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w lewo 1

 • Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Przód

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 1

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 1

Home na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 2

End na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 2

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 1

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 1

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 2

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 2

Wybór trybu nawigacji

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w prawo 1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Pasek w lewo 2 + Klawisz przywoływania 1

 • Lewy klawisz Tył + Klawisz przywoływania 1

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Pasek w prawo 1 + Klawisz przywoływania 1

 • Prawy klawisz Tył + Klawisz przywoływania 1

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 1


BrailleX Elba 32

W przypadku monitorów Papenmeier BrailleX Elba 32 korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.


Uwagi: 

 • Długi przycisk z przodu to Pasek łatwego dostępu. Można go przesuwać o dwa stopnie w każdym kierunku (w lewo, w prawo, w górę i w dół).

 • Klawisz przywoływania 1 to rząd klawiszy bezpośrednio za komórkami tekstu.

 • Klawisze lewy i prawy są emulowane. Aby przejść do trybu emulacji klawiszy, naciśnij Kciuk 1 + Kciuk 2 (Lewy Windows + Prawy Windows). Następnie naciśnij:

  • Lewy klawisz Tył: Lewy kciuk (Lewy Windows)

  • Lewy klawisz Przód: Spacja + Lewy kciuk (Kontekst + Lewy Windows)

  • Prawy klawisz Tył: Prawy kciuk (Prawy Windows)

  • Prawy klawisz Przód: Spacja + Prawy kciuk (Kontekst + Prawy Windows)

 • Przełączniki lewy i prawy są emulowane. Aby przejść do trybu emulacji klawiszy, naciśnij Kciuk 1 + Kciuk 2 (Lewy Windows + Prawy Windows). Następnie naciśnij:

  • Lewy przełącznik Tył: Punkt 1 (f)

  • Lewy przełącznik Środek: Punkt 2 (d)

  • Lewy przełącznik Przód: Punkt 3 (s)

  • Prawy przełącznik Tył: Punkt 4 (j)

  • Prawy przełącznik Środek: Punkt 5 (k)

  • Prawy przełącznik Przód: Punkt 6 (l)

  • Oba przełączniki Środek: Punkt 7 (a)


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 2

Akcja pomocnicza

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w lewo 1

 • Pasek w prawo 1

 • Lewy klawisz Tył

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w lewo 1

 • Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Przód

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 1

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 1

Home na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 2

End na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 2

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 1

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 1

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 2

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 2

Wybór trybu nawigacji

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w prawo 1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Pasek w lewo 2 + Klawisz przywoływania 1

 • Lewy klawisz Tył + Klawisz przywoływania 1

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Pasek w prawo 1 + Klawisz przywoływania 1

 • Prawy klawisz Tył + Klawisz przywoływania 1

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 1


BrailleX Elba (Trio 20)

W przypadku monitorów Papenmeier BrailleX Elba 20 (Trio 20) korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.


Uwagi: 

 • Długi przycisk z przodu to Pasek łatwego dostępu. Można go przesuwać o dwa stopnie w każdym kierunku (w lewo, w prawo, w górę i w dół).

 • Klawisz przywoływania 1 to rząd klawiszy bezpośrednio za komórkami tekstu.

 • Rockery po obu stronach u góry, które odbijają po naciśnięciu, to Lewy klawisz i Prawy klawisz.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 2

Akcja pomocnicza

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Tył

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Przód

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 1

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 1

Home na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 2

End na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 2

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 1

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 1

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 2

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 2

Wybór trybu nawigacji

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w prawo 1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Pasek w lewo 2 + Klawisz przywoływania 1

 • Lewy klawisz Tył + Klawisz przywoływania 1

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Pasek w prawo 1 + Klawisz przywoływania 1

 • Prawy klawisz Tył + Klawisz przywoływania 1

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 1


BrailleX Elba (Trio 32)

W przypadku monitorów Papenmeier BrailleX Elba 32 (Trio 32) korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.


Uwagi: 

 • Długi przycisk z przodu to Pasek łatwego dostępu. Można go przesuwać o dwa stopnie w każdym kierunku (w lewo, w prawo, w górę i w dół).

 • Klawisz przywoływania 1 to rząd klawiszy bezpośrednio za komórkami tekstu.

 • Rockery po obu stronach u góry, które odbijają po naciśnięciu, to Lewy klawisz i Prawy klawisz.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 2

Akcja pomocnicza

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Tył

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w lewo 1

 • Lewy klawisz Przód

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 1

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 1

Home na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 2

End na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 2

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 1

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 1

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 2

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 2

Wybór trybu nawigacji

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w prawo 1

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Pasek w lewo 2 + Klawisz przywoływania 1

 • Lewy klawisz Tył + Klawisz przywoływania 1

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Pasek w prawo 1 + Klawisz przywoływania 1

 • Prawy klawisz Tył + Klawisz przywoływania 1

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 1


BrailleX IB 80 CR Soft

W przypadku monitorów Papenmeier BrailleX IB 80 CR Soft korzystaj z następujących poleceń w Narratorze


Uwagi: 

 • Klawisz przywoływania 1 to rząd klawiszy bezpośrednio za komórkami tekstu.

 • Klawisze za komórkami tekstu nazywają się Stan z numerami od .1 do .4.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Status 3

Akcja pomocnicza

 • Status .4

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Home

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Atrybut

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • FN

Home na klawiaturze Braille'a

 • FN + Home

End na klawiaturze Braille'a

 • Atrybut + Home

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Dalej

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Do tyłu

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • FN + Do tyłu

 • Atrybut + Do tyłu

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • FN + Do przodu

 • Atrybut + Do przodu

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • FN + Klawisz przywoływania 1

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • FN + Atrybut


BrailleX Live

W przypadku monitorów Papenmeier BrailleX Live korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.


Uwagi: 

 • Długi przycisk z przodu to Pasek łatwego dostępu. Można go przesuwać o jeden krok w każdym kierunku (w lewo, w prawo, w górę i w dół). Aby emulować drugi krok, należy nacisnąć dowolny z dolnych klawiszy przywoływania (w szeregu bezpośrednio poniżej komórek tekstu).

 • Klawisz przywoływania 1 to rząd klawiszy bezpośrednio za komórkami tekstu.

 • Rockery po obu stronach u góry, które odbijają po naciśnięciu, to Lewy klawisz i Prawy klawisz.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 2

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 6

Akcja pomocnicza

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w lewo 1

 • Spacja + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4

 • Lewy klawisz Tył

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w lewo 1

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5

 • Lewy klawisz Przód

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 1

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 1

Home na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 2

End na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 2

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 1

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 1

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 2

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 2

Wybór trybu nawigacji

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w prawo 1

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Lewy klawisz Tył + Klawisz przywoływania 1

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Prawy klawisz Tył + Klawisz przywoływania 1

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 1

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 6

Przełączanie klawiatury Braille'a

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 3

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 8

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 7


BrailleX Trio

W przypadku monitorów Papenmeier BrailleX Trio korzystaj z następujących poleceń w Narratorze.


Uwagi: 

 • Długi przycisk z przodu to Pasek łatwego dostępu. Można go przesuwać o dwa stopnie w każdym kierunku (w lewo, w prawo, w górę i w dół).

 • Klawisz przywoływania 1 to rząd klawiszy bezpośrednio za komórkami tekstu.

 • Rockery po obu stronach u góry, które odbijają po naciśnięciu, to Lewy klawisz i Prawy klawisz.


Działanie Narratora

Przyciski monitora

Akcja podstawowa

 • Klawisz przywoływania

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 2

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 6

Akcja pomocnicza

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w lewo 1

 • Spacja + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4

 • Lewy klawisz Tył

Wyświetlenie menu kontekstowego

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w lewo 1

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 8

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 7

 • Lewy klawisz Przód

Przesunięcie w prawo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 1

Przesunięcie w lewo na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 1

Home na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w lewo 2

End na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w prawo 2

Następny na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 1

Poprzedni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 1

Pierwszy na klawiaturze Braille'a

 • Pasek w górę 2

Ostatni na klawiaturze Braille'a

 • Pasek dół 2

Wybór trybu nawigacji

 • Lewy klawisz Przód + Pasek w prawo 1

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4

Zaznaczanie tekstu od określonego znaku

 • Pasek w lewo 2 + Klawisz przywoływania 1

 • Lewy klawisz Tył + Klawisz przywoływania 1

Zakończ zaznaczanie tekstu i kopiuj do schowka

 • Pasek w prawo 1 + Klawisz przywoływania 1

 • Prawy klawisz Tył + Klawisz przywoływania 1

Wklej ze schowka w miejscu kursora

 • Lewy klawisz Tył + Pasek w dół 1

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 6

Przełączanie klawiatury Braille'a

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 3

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 8

 • Spacja + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 7


Powrót do spisu treści

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji

ZAPYTAJ SPOŁECZNOŚĆ >

Uzyskaj pomoc techniczną

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×